Zaštita računa Potvrdom u dva koraka

Potvrdom u dva koraka (poznatom i kao dvostruka autentifikacija) računu dodajete još jedan sloj sigurnosti u slučaju krađe zaporke. Nakon što postavite Potvrdu u dva koraka, na račun ćete se prijavljivati u dva koraka koristeći:

 • nešto što znate, na primjer zaporku
 • nešto što imate, na primjer telefon.

Uključivanje Potvrde u dva koraka

 1. Otvorite Google račun.
 2. Na navigacijskoj ploči odaberite Sigurnost.
 3. U odjeljku Prijava na Google odaberite opciju Potvrda u dva koraka a zatim Početak rada.
 4. Slijedite upute na zaslonu.

Vaš račun, korisničkoime@gmail.com, povezan je s vašim poslom ili školom. Ako ne možete postaviti Potvrdu u dva koraka, obratite se administratoru.

Potvrđivanje identiteta pomoću drugog koraka

Nakon što uključite Potvrdu u dva koraka, morat ćete izvršiti drugi korak kako biste potvrdili svoj identitet prilikom prijave. Radi zaštite vašeg računa Google će zatražiti da izvršite određeni drugi korak.

Upotreba Googleovih obavijesti

Preporučujemo da se prijavljujete pomoću Googleovih obavijesti. Dodirnuti obavijest lakše je nego unijeti kontrolni kôd. Obavijesti također mogu pomoći u zaštiti od zamjene SIM-a i drugih hakiranja na temelju telefonskih brojeva.

Googleove obavijesti su push obavijesti koje ćete primati na sljedećim uređajima:

 • Android telefonima na kojima ste prijavljeni na Google račun
 • iPhoneima na kojima ste prijavljeni na Google račun putem aplikacije Smart Lock , aplikacije Gmail ili aplikacije Google .

Na temelju informacija o uređaju i lokaciji u obavijesti možete učiniti sljedeće:

 • dopustiti prijavu ako ste je zatražili tako da dodirnete Da
 • blokirati prijavu ako je niste zatražili tako da dodirnete Ne.

Radi dodatne sigurnosti Google može tražiti PIN ili neku drugu potvrdu.

Upotreba drugih načina potvrde

Druge načine potvrde možete postaviti u sljedećim slučajevima:

 • želite poboljšanu zaštitu od krađe identiteta
 • ne možete primati Googleove obavijesti
 • izgubili ste telefon

upotrebljavate sigurnosne ključeve za poboljšanje zaštite od krađe identiteta.

Fizički sigurnosni ključ mali je uređaj koji možete kupiti i koristiti za dokazivanje svojeg identiteta prilikom prijave. Kad trebamo provjeriti da ste to vi, jednostavno povežite ključ sa svojim telefonom, tabletom ili računalom. Naručite sigurnosne ključeve.

Za prijavu na nove uređaje možda možete koristiti i sigurnosni ključ ugrađen u kompatibilni telefon.

Savjet: sigurnosni ključevi pomažu vam da zaštitite svoj Google račun od napada za krađu identiteta, kad vas haker pokuša navesti da mu date svoju zaporku ili druge osobne podatke. Saznajte više o pokušajima krađe identiteta.

Upotreba Google autentifikatora ili drugih aplikacija s kontrolnim kodovima

Važno: nikad nikom nemojte davati svoje kontrolne kodove.

Možete postaviti Google autentifikator ili neku drugu aplikaciju koja izrađuje jednokratne kontrolne kodove kad nemate internetsku vezu ili mobilnu uslugu.

Unesite kontrolni kôd na zaslonu za prijavu kako biste potvrdili da ste to vi.

Upotrijebite kontrolni kôd iz tekstne poruke ili poziva

Važno: nikad nikom nemojte davati svoje kontrolne kodove.
Šesteroznamenkasti kôd može se poslati na broj koji ste prethodno naveli. Kodovi se mogu slati u tekstnim porukama (SMS-ovima) ili glasovnim pozivima, ovisno o odabranoj postavci. Da biste potvrdili da ste to vi, unesite kôd na zaslonu za prijavu.
Savjet: iako svaki oblik Potvrde u dva koraka poboljšava sigurnost računa, kontrolni kodovi poslani u SMS-ovima ili pozivima mogu biti izloženi hakiranju na temelju telefonskih brojeva.

Upotreba pričuvnih kodova

Važno: nikad nikom nemojte davati svoje pričuvne kodove.
Skup osmeroznamenkastih pričuvnih kodova možete ispisati ili preuzeti kako biste ih spremili na sigurno mjesto. Pričuvni kodovi korisni su ako izgubite telefon.

Preskakanje drugog koraka na pouzdanim uređajima

Ako ne želite unositi drugi korak potvrde prilikom svake prijave na računalu ili telefonu, potvrdite okvir pored opcije "Nemoj više pitati na ovom računalu".
Važno: taj okvir potvrdite samo na uređajima koje upotrebljavate redovito i ni s kim ne dijelite.

Povezani članci