แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

โทรศัพท์หายหรือถูกขโมย

เราขอแนะนำให้ทำดังนี้ คุณกลับเข้าใช้งานบัญชีได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ใช้ตัวเลือกสำรอง
หากเข้าถึงโทรศัพท์หลักไม่ได้ ให้ยืนยันตัวตนโดยใช้สิ่งต่อไปนี้
 • โทรศัพท์เครื่องอื่นที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ
 • หมายเลขโทรศัพท์อื่นที่คุณเพิ่มไว้ในส่วนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนของบัญชี Google
 • รหัสสำรองที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
 • คีย์ความปลอดภัยที่คุณเพิ่มไว้ในส่วนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนของบัญชี Google
ลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้
หากเคยลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งและเลือกช่อง "ไม่ต้องถามอีกในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้" คุณอาจลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์เครื่องนั้นได้โดยไม่ต้องผ่านการยืนยันขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว ก็จะจัดการวิธีการยืนยันได้
รับโทรศัพท์เครื่องใหม่จากผู้ให้บริการ
หากโทรศัพท์หาย คุณขอให้ผู้ให้บริการโอนหมายเลขโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์หรือซิมการ์ดใหม่ได้
กู้คืนบัญชี
หากคุณลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อกู้คืนบัญชี หากพบปัญหา ให้ลองทำตามเคล็ดลับสำหรับการกู้คืนบัญชีให้สำเร็จ

คีย์ความปลอดภัยหายหรือถูกขโมย

เลือกขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อกลับเข้าสู่บัญชี โดยขึ้นอยู่กับว่าได้ตั้งค่าขั้นตอนที่ 2 แบบอื่นไว้หรือไม่ เช่น
 • รหัสยืนยัน
 • Google Prompt
 • รหัสสำรอง
 • คีย์ความปลอดภัยสำรองที่คุณเพิ่มไว้ในบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณเลือกไว้ว่าไม่ให้ขอรหัสยืนยัน
สำคัญ: หากเพิ่มการปกป้องขั้นสูงในบัญชี คุณจะใช้ได้เฉพาะคีย์ความปลอดภัยสำรองเท่านั้น หากไม่มีคีย์ความปลอดภัยสำรอง ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อกู้คืนบัญชี

หากคุณมีขั้นตอนที่ 2 แบบอื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยรหัสผ่านและขั้นตอนที่ 2 แบบอื่นที่มี
 2. ทำตามขั้นตอนเพื่อนำคีย์ที่หายไปออกจากบัญชี
 3. ซื้อคีย์ความปลอดภัยใหม่ คุณอาจต้องซื้อคีย์สำรองไว้ 1 อันและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย
 4. เพิ่มคีย์ใหม่ในบัญชี

หากไม่มีขั้นตอนที่ 2 แบบอื่นหรือลืมรหัสผ่าน

สำคัญ: การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนกำหนดให้มีขั้นตอนเพิ่มเติมในการพิสูจน์ว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชี เนื่องจากมีขั้นตอนความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น Google อาจต้องใช้เวลา 3-5 วันทำการเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

ทำตามขั้นตอนการกู้คืนบัญชี ระบบจะถามคำถามเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชี

ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อตอบคำถามให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้

ระบบอาจขอให้คุณทำดังนี้

 1. ป้อนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อคุณได้
 2. ป้อนรหัสที่ส่งไปยังอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ รหัสนี้ช่วยให้แน่ใจว่าคุณเข้าถึงอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์นั้นได้

ต้องใช้คีย์ความปลอดภัยเป็นขั้นตอนที่ 2

หากเปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนและลงชื่อเข้าใช้ในโทรศัพท์ที่มีสิทธิ์ คุณจะได้รับ Google Prompt หากจะทำให้คีย์ความปลอดภัยเป็นขั้นตอนที่ 2 ที่จำเป็น ให้สมัครใช้การปกป้องขั้นสูง

เพิกถอนรหัสสำรองที่สูญหาย

หากคุณทำรหัสสำรองหาย คุณจะเพิกถอนและรับรหัสใหม่ได้
 1. ไปที่ส่วนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนในบัญชี Google
 2. เลือกแสดงรหัส
 3. เลือกรับรหัสใหม่

คุณไม่ได้รับรหัสยืนยัน

 • คุณอาจได้รับ Google Prompt แทน ดูสาเหตุที่เราแนะนำให้ใช้ Google Prompt แทนรหัสยืนยันที่ส่งทาง SMS
 • หากเราพบว่าลักษณะการลงชื่อเข้าใช้แตกต่างไปจากเดิม เช่น มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ลงชื่อเข้าใช้ คุณอาจรับรหัสยืนยันผ่าน SMS ไม่ได้
 • หากมีการส่ง SMS ที่มีรหัสยืนยันไปยังโทรศัพท์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าแผนบริการและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้รองรับการรับส่ง SMS
  • ความเร็วในการส่งและการให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และผู้ให้บริการ
 • ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีพอตอนที่พยายามรับรหัส
 • หากคุณรับการโทรเข้าเพื่อส่งรหัสยืนยันมาทางโทรศัพท์ คุณจะได้รับข้อความเสียงในกรณีต่อไปนี้
  • คุณรับสายไม่ได้
  • คุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีพอ
เคล็ดลับ: หากคุณขอรหัสยืนยันหลายครั้ง เฉพาะรหัสที่ใหม่ที่สุดเท่านั้นที่ใช้ได้

รหัส Google Authenticator ใช้ไม่ได้

อาจเป็นเพราะเวลาในแอป Google Authenticator ซิงค์อย่างไม่ถูกต้อง

วิธีตั้งเวลาให้ถูกต้อง

 1. ในอุปกรณ์ Android ให้ไปที่เมนูหลักของแอป Google Authenticator

 2. แตะเพิ่มเติม More จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การแก้ไขเวลาให้ถูกต้องเพื่อรับรหัส จากนั้น ซิงค์เลย

ในหน้าจอถัดไป แอปจะยืนยันว่าซิงค์เวลาแล้ว ซึ่งคุณน่าจะลงชื่อเข้าใช้ได้ การซิงค์จะมีผลเฉพาะกับเวลาภายในของแอป Google Authenticator เท่านั้น และจะไม่เปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลาของอุปกรณ์

แอปไม่ทำงานหลังจากที่เปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

เมื่อเปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้แอปบางแอปอีกครั้ง

เคล็ดลับ: หากคุณลงชื่อเข้าใช้แอปไม่ได้หลังจากเพิ่มการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านสำหรับแอป

เหตุใดคุณไม่ควรใช้ Google Voice เพื่อรับรหัสยืนยัน

หากใช้ Google Voice ในการรับรหัสยืนยัน คุณอาจเข้าบัญชีของตัวเองไม่ได้

เช่น หากออกจากระบบแอป Google Voice คุณอาจต้องใช้รหัสยืนยันเพื่อกลับเข้าสู่ระบบ แต่เนื่องจากระบบส่งรหัสไปยัง Google Voice คุณจึงรับรหัสไม่ได้

บัญชีของที่ทำงาน โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ

หากคุณใช้บัญชีผ่านที่ทำงาน โรงเรียน หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ปกป้องโดยการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน และลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ ให้ลองทำดังนี้

คุณใช้ขั้นตอนที่ 2 เพื่อลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้

ใช้อุปกรณ์ที่คุณระบุว่าเชื่อถือได้และไปที่การกู้คืนบัญชี

ฉันลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์สำรองด้วย SMS ไม่ได้

เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อลักษณะการลงชื่อเข้าใช้แตกต่างไปจากเดิม เช่น มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ลงชื่อเข้าใช้ คุณอาจต้องเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์หลักหรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อถือได้เพื่อลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์สำรอง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
15024304182673759883
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
70975