Løs vanlige problemer med totrinnsbekreftelse

Mistet eller stjålet telefon

Vi anbefaler at du

Avhengig av situasjonen finnes det flere metoder du kan bruke for å komme deg inn på kontoen din igjen.

Bruk reservealternativene

Hvis du har mistet tilgangen til hovedtelefonen din, kan du bekrefte at det er deg, med

Logg på fra en godkjent enhet

Hvis du tidligere har logget på fra en enhet og merket av i feltet ved siden av «Ikke spør igjen på denne datamaskinen», kan du kanskje logge på fra den enheten uten et ekstra bekreftelsestrinn. Når du har logget på Google-kontoen din, kan du administrere bekreftelsesmetodene dine.

Få deg en ny telefon fra operatøren din

Hvis du mister telefonen din, kan du be operatøren om å overføre telefonnummeret ditt til en ny telefon eller et nytt SIM-kort.

Gjenopprett kontoen din

Hvis du ikke kan logge på, følger du fremgangsmåten for å gjenopprette kontoen din. Hvis du støter på problemer, kan du prøve tipsene for å fullføre fremgangsmåten for kontogjenoppretting.

Jeg har mistet eller er blitt frastjålet sikkerhetsnøkkelen min

Velg de riktige trinnene for å få tilgang til kontoen din igjen, avhengig av om du har konfigurert et annet trinn 2, for eksempel

 • bekreftelseskoder
 • forespørsler fra Google
 • reservekoder
 • en reservesikkerhetsnøkkel du har lagt til i kontoen din
 • en registrert datamaskin hvor du har valgt å ikke bli bedt om bekreftelseskoder

Viktig: Hvis du har lagt til Avansert beskyttelse i kontoen din, kan du bare bruke en reservesikkerhetsnøkkel. Hvis du ikke har en reservesikkerhetsnøkkel, følger du fremgangsmåten for å gjenopprette kontoen din.

Hvis du har et annet trinn 2

 1. Logg på Google-kontoen din med passordet ditt og det andre trinn 2.
 2. Følg fremgangsmåten for å fjerne den tapte nøkkelen fra kontoen din.
 3. Skaff en ny sikkerhetsnøkkel. Det kan være lurt å skaffe en ekstra nøkkel som du kan oppbevare på et trygt sted.
 4. Legg til den nye nøkkelen i kontoen din.

Hvis du ikke har et annet trinn 2, eller hvis du har glemt passordet ditt

Viktig: Totrinnsbekreftelse krever et ekstra trinn for å bevise at du eier en konto. På grunn av dette ekstra sikkerhetstrinnet kan det ta Google tre til fem virkedager å bekrefte at det er deg.

Følg trinnene for å gjenopprette kontoen din. Du blir stilt spørsmål for å bekrefte at du eier kontoen.
Bruk disse tipsene for å svare så godt du kan. 

 1. Du kan bli bedt om å

  1. oppgi en e-postadresse eller et telefonnummer du kan nås på
  2. angi en kode som sendes til e-postadressen din eller telefonnummeret ditt – denne koden bekrefter at du har tilgang til e-postadressen eller telefonnummeret

Krev en sikkerhetsnøkkel som trinn 2

Hvis du slår på totrinnsbekreftelse og logger på med en kvalifisert telefon, kan du få forespørsler fra Google. For å angi en sikkerhetsnøkkel som trinn 2, må du registrere deg for Avansert beskyttelse.

Opphev reservekoder du har mistet

Hvis du har mistet reservekodene dine, kan du oppheve dem og få nye.

 1. Gå til Totrinnsbekreftelse-delen av Google-kontoen din. 
 2. Velg Vis koder
 3. Velg Motta nye koder.

Du har ikke fått noen bekreftelseskoder

 • Du kan ha fått tilsendt en forespørsel fra Google i stedet. Finn ut hvorfor vi anbefaler forespørsler fra Google i stedet for bekreftelseskoder via SMS.
 • Hvis vi oppdager noe annerledes med hvordan du logger på, for eksempel posisjonen din, kan du muligens ikke motta bekreftelseskoder via SMS.
 • Hvis en SMS med en bekreftelseskode er sendt til telefonen din, må du sørge for at abonnementet og mobilenheten støtter levering av SMS. 
  • Leveringshastigheten og -tilgjengeligheten kan variere etter sted og tjenesteleverandør. 
 • Sørg for at du har god nok internettilkobling når du prøver å få kodene.
 • Hvis du mottar et taleanrop med en bekreftelseskode som sendes til telefonen din, får du en talepost hvis 
  • du ikke svarer på anropet
  • du ikke har god nok internettilkobling

Tips: Hvis du har bedt om flere bekreftelseskoder, fungerer bare den nyeste.

Google Autentisering-kodene mine fungerer ikke

Det kan skyldes at klokkeslettet ikke er riktig synkronisert i Google Autentisering-appen.

Slik angir du riktig klokkeslett:

 1. Gå til hovedmenyen i Google Autentisering-appen på Android-enheten din.

 2. Trykk på Mer Mer og så Innstillinger og så Tidskorrigering for koder og så Synkroniser nå.

På det neste skjermbildet bekrefter appen at klokkeslettet er synkronisert. Du skal kunne logge på. Synkroniseringen påvirker bare det interne klokkeslettet i Google Autentisering-appen og endrer ikke innstillingene for tid og dato på enheten.

En app fungerer ikke etter at du har slått på totrinnsbekreftelse

Når du slår på totrinnsbekreftelse, må du kanskje logge på enkelte apper på nytt.

Tips: Hvis du ikke kan logge på en app etter at du har lagt til totrinnsbekreftelse, må du muligens bruke et app-passord.

Grunnen til at du ikke bør bruke Google Voice til å motta bekreftelseskoder

Hvis du bruker Google Voice til å få bekreftelseskoder, kan du låse deg ute av kontoen din.

Hvis du for eksempel logger av Google Voice-appen, trenger du muligens en bekreftelseskode for å få tilgang igjen. Men siden den sendes til Google Voice, kan du ikke hente koden.

Organisasjonskontoer (via jobb, skole eller andre grupper)

Hvis du har en konto via jobben, skolen eller en annen gruppe som beskyttes med totrinnsbekreftelse, og du ikke kan logge på, kan du

 • bruke reservealternativer
 • kontakte administratoren din

Link for å konfigurere totrinnsbekreftelse

Kontakt administratoren din.

Du kan ikke bruke et trinn 2 for å logge på

Bruk en enhet du har merket som godkjent, og gå til kontogjenoppretting.

Jeg kan ikke logge på reservetelefonen min med SMS

Dette kan skje når noe med påloggingsmåten din er endret, for eksempel posisjonen din. Du må kanskje gå over til hovedtelefonen eller en annen godkjent enhet for å logge på reservetelefonen din.