Cách đăng nhập bằng Xác minh 2 bước

Đăng nhập bằng Xác minh 2 bước là rất dễ.

  1. Truy cập vào trang đăng nhập rồi nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn như bạn thường làm.
  2. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập bước xác minh thứ hai, như mã gồm sáu chữ số hoặc lời nhắc bạn sẽ nhận được từ Google trên điện thoại của mình. Nếu muốn, khi nhập mã, bạn có thể chọn tin cậy máy tính của mình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bị yêu cầu nhập lại bước xác minh thứ hai khi đăng nhập từ máy tính này. Tuy nhiên, nếu đăng nhập từ máy tính khác, bạn sẽ được yêu cầu nhập bước xác minh thứ hai.

Đăng nhập bằng Khóa bảo mật

Hãy tham khảo bài viết này để biết hướng dẫn về cách đăng nhập bằng Khóa bảo mật.

Đăng nhập bằng lời nhắc trên điện thoại

Hãy tham khảo bài viết này để biết hướng dẫn về cách đăng nhập bằng lời nhắc trên điện thoại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?