Spôsob prihlásenia pomocou dvojstupňového overenia

Prihlasovanie pomocou dvojstupňového overenia je jednoduché.

  1. Prejdite na prihlasovaciu stránku a zadajte ako obyčajne svoje používateľské meno a heslo.
  2. Potom sa zobrazí výzva na zadanie druhého overovacieho stupňa, ako je šesťmiestny kód alebo výzva, ktorú vám Google pošle do telefónu. Ak chcete, môžete po zadaní kódu vybrať, aby služba vášmu počítaču dôverovala. Znamená to, že pri prihlasovaní v tomto počítači sa už nebude zobrazovať výzva na zadanie kódu. Ak sa však prihlásite pomocou iného počítača, výzva na zadanie druhého overovacieho stupňa sa zobrazí.

Prihlásenie pomocou bezpečnostného kľúča

Prečítajte si v tomto článku pokyny na prihlásenie pomocou bezpečnostného kľúča.

Prihlásenie pomocou výziev z telefónu

Prečítajte si v tomto článku pokyny na prihlásenie pomocou výziev z telefónu.