Τρόπος σύνδεσης με την επαλήθευση σε 2 βήματα

Η σύνδεση με την επαλήθευση σε 2 βήματα είναι εύκολη.

  1. Μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης και εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όπως συνήθως.
  2. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί ένα δεύτερο βήμα επαλήθευσης, όπως ένας εξαψήφιος κωδικός ή ένα μήνυμα προτροπής, που θα λάβετε από την Google στο τηλέφωνό σας. Εάν θέλετε, όταν εισαγάγετε τον κωδικό σας, μπορείτε να επιλέξετε τον ορισμό αυτού του υπολογιστή ως αξιόπιστου -- αυτό σημαίνει ότι δεν θα σας ζητηθεί ξανά το δεύτερο βήμα επαλήθευσης, όταν συνδέεστε από τον συγκεκριμένο υπολογιστή. Ωστόσο, εάν συνδεθείτε από άλλον υπολογιστή, θα σας ζητηθεί το δεύτερο βήμα επαλήθευσης.

Σύνδεση με κλειδί ασφαλείας

Ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση με κλειδί ασφαλείας.

Σύνδεση με μηνύματα προτροπής τηλεφώνου

Ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση με μηνύματα προτροπής τηλεφώνου.