Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Noong isinasagawa ang regular na maintenance, ilang user ang na-sign out sa kanilang mga Google account. Kung naapektuhan ka, mag-sign in muli gamit ang username at password na karaniwan mong ginagamit sa https://accounts.google.com. Kung hindi mo maalala ang iyong password o may ibang dahilan kung bakit hindi ka makapag-sign in, i-recover ang password ng iyong account dito. Para sa seguridad, hindi makakatulong tungkol sa mga isyu sa password ang aming mga ahente ng suporta.

Mga password at code na ginagamit sa 2-Step na Pag-verify

May ilang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga tradisyonal na password -- gaya ng mga ginagamit mo upang mag-sign in sa iyong Google Account -- at ang mga verification code at Mga Password ng App na ginagamit mo bilang bahagi ng 2-Step na Pag-Verify.

Tradisyonal na password
 • Nililikha kapag nag-sign up ka para sa isang Google Account o kapag pinalitan mo ang iyong password sa unang pagkakataon
 • Sa pangkalahatan, isang kumbinasyon ng mga titik, digit at character na iyong pinili
 • Kailangan mo itong tandaan
 • Kung makalimutan mo ang iyong tradisyonal na password, maaari mo itong i-reset anumang oras gamit ang iyong mga pagpipilian sa pagbawi, gaya ng iyong backup na email address o numero ng telepono
Mga verification code
 • Inihahatid sa iyong telepono o binubuo ng Google Authenticator App.
 • Anim hanggang walong digit (Halimbawa: 012345)
 • Hindi mo ito kailangang tandaan, dahil makakakuha ka ng bagong verification code sa tuwing kailangan mo ng isa.
 • Kakailanganin mo ito sa tuwing magsa-sign in ka maliban kung minarkahan mo bilang "pinagkakatiwalaan" ang isang computer
 • Bumuo ng mga backup na code nang maaga at i-print ang mga ito, upang magamit mo ang mga ito bilang backup kung wala kang access sa iyong telepono
 • Kung nagmamay-ari ka ng isang Android device, maaari ka ring bumuo ng mga code sa pamamagitan ng Mga Setting ng Google, kahit naka-offline ang iyong device.
Mga password ng app

Tandaan: Kung mayroon kang iOS 8.3 sa iyong iPhone o OSX 10.10.3 sa iyong Mac, hindi mo na kailangang gumamit ng mga password ng App upang magamit ang 2-Step na Pag-verify

 • Makakabuo ka nito sa page ng mga password ng App
 • Labing-anim na titik (Halimbawa: ohgh uylv xkwd zgbz)
 • Hindi mo ito kailangang tandaan, dahil makakabuo ka ng panibago anumang oras
 • Kakailanganin mo ito kapag gusto mong pahintulutan ang isang device, isang mobile app (gaya ng Gmail app sa iyong iPhone), o isang desktop app (gaya ng AdWords Editor) na kumonekta sa iyong Google Account
 • Kung naiwala mo ang isang telepono o huminto na sa paggamit ng isang app na pinahintulutan gamit ang isang password ng app, ipawalang-bisa ang password ng App para sa app na iyon.

Mga kaugnay na artikulo