Mga password at code na ginagamit sa 2-Step na Pag-verify

Marami ang pinagkaiba ng mga tradisyunal na password, tulad ng ginagamit mo sa pag-sign in sa iyong Google Account, at mga code sa pag-verify at Mga password ng app na ginagamit mo para sa 2-Step na Pag-verify.

Tradisyunal na password

 • Ginagawa sa unang beses kang nag-sign up para sa Google Account o kapag pinalitan mo ang iyong password.
 • Kumbinasyon ng mga titik, digit, at character na gusto mo.
 • Kailangan mong tandaan ang iyong tradisyunal na password.
 • Kung makakalimutan mo ang iyong tradisyunal na password, mare-reset mo ito gamit ang iyong mga opsyon sa pag-recover, tulad ng email address o numero ng telepono mo sa pag-back up.

Mga Code para sa 2-Step na Pag-verify

Mga code sa pag-verify
 • Ihinahatid sa iyong telepono sa pamamagitan ng SMS o voice call, o ginagawa ng Google Authenticator App.
 • Anim hanggang walong digit (Halimbawa: 012345).
 • Hindi mo kailangang tandaan ang iyong code sa pag-verify, dahil makakatanggap ka ng bago sa tuwing kailangan mo nito.
 • Kakailanganin mo ang iyong code sa pag-verify sa tuwing magsa-sign in ka, maliban kung namarkahan mo ang isang computer bilang "pinagkakatiwalaan."
 • Bumuo kaagad ng mga backup na code at gamitin ang mga ito kapag wala kang access sa iyong telepono.
 • Kung nagmamay-ari ka ng Android device, maaari kang bumuo ng mga code sa pamamagitan ng Mga Setting ng Google, kahit offline ang iyong device.
Mga backup na code
 • Bubuo ka ng mga backup code sa page ng 2-Step na Pag-verify. Kapag hiningan ng opsyon sa pag-back up, piliin ang Gumamit ng isa pang opsyon sa pag-back up. I-print o i-download ang mga code dito.
 • Walong numero (Halimbawa: 1234 8765).
 • I-download o i-print ang mga backup na code at itabi ang mga ito sa ligtas na lugar.
 • Kakailanganin mo ng backup na code kapag magsa-sign in ka nang wala ang iyong telepono o kaya ay hindi ka makatanggap ng mga code sa pamamagitan ng SMS, voice call, o Google Authenticator.
 • Kung mukhang nanakaw ang iyong set ng mga code o nagamit mo na ang marami sa mga backup na code, maaari kang bumuo ng bagong set sa pamamagitan ng pag-click sa Kumuha ng mga bagong code. Hindi na magiging aktibo ang lumang set ng mga code.
Mga password ng app

Tandaan: Kung mayroon kang pinakabagong operating system sa iyong iPhone, iPad, o Mac, hindi mo na kailangan ng Mga password ng app upang magamit ang 2-Step na Pag-verify.

 • Bubuo ka ng Password ng app sa page ng Mga password ng app.
 • Labing-anim na titik (Halimbawa: ohgh uylv xkwd zgbz).
 • Hindi mo kailangang tandaan ang iyong Password ng app, dahil makakabuo ka ng bago anumang oras.
 • Kakailanganin mo ang iyong Password ng app upang mag-sign in sa Google Account mo sa isang device, mobile app (tulad ng Gmail app sa iyong iPhone), o desktop app (gaya ng AdWords Editor).
 • Kung naiwala mo ang iyong telepono o hindi ka na gumagamit ng app na pinahihintulutan gamit ang isang Password ng app, bawiin ang Password ng app.

Mga kaugnay na artikulo