Mga password at code na ginagamit sa 2-Step na Pag-verify

May ilang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga tradisyonal na password -- gaya ng mga ginagamit mo upang mag-sign in sa iyong Google Account -- at ang mga verification code at Mga Password ng App na ginagamit mo bilang bahagi ng 2-Step na Pag-Verify.

Tradisyonal na password
 • Nililikha kapag nag-sign up ka para sa isang Google Account o kapag pinalitan mo ang iyong password sa unang pagkakataon
 • Sa pangkalahatan, isang kumbinasyon ng mga titik, digit at character na iyong pinili
 • Kailangan mo itong tandaan
 • Kung makalimutan mo ang iyong tradisyonal na password, maaari mo itong i-reset anumang oras gamit ang iyong mga pagpipilian sa pagbawi, gaya ng iyong backup na email address o numero ng telepono
Mga verification code
 • Inihahatid sa iyong telepono o binubuo ng Google Authenticator App.
 • Anim hanggang walong digit (Halimbawa: 012345)
 • Hindi mo ito kailangang tandaan, dahil makakakuha ka ng bagong verification code sa tuwing kailangan mo ng isa.
 • Kakailanganin mo ito sa tuwing magsa-sign in ka maliban kung minarkahan mo bilang "pinagkakatiwalaan" ang isang computer
 • Bumuo ng mga backup na code nang maaga at i-print ang mga ito, upang magamit mo ang mga ito bilang backup kung wala kang access sa iyong telepono
 • Kung nagmamay-ari ka ng isang Android device, maaari ka ring bumuo ng mga code sa pamamagitan ng Mga Setting ng Google, kahit naka-offline ang iyong device.
Mga password ng app

Tandaan: Kung mayroon kang iOS 8.3 sa iyong iPhone o OSX 10.10.3 sa iyong Mac, hindi mo na kailangang gumamit ng mga password ng App upang magamit ang 2-Step na Pag-verify

 • Makakabuo ka nito sa page ng mga password ng App
 • Labing-anim na titik (Halimbawa: ohgh uylv xkwd zgbz)
 • Hindi mo ito kailangang tandaan, dahil makakabuo ka ng panibago anumang oras
 • Kakailanganin mo ito kapag gusto mong pahintulutan ang isang device, isang mobile app (gaya ng Gmail app sa iyong iPhone), o isang desktop app (gaya ng AdWords Editor) na kumonekta sa iyong Google Account
 • Kung naiwala mo ang isang telepono o huminto na sa paggamit ng isang app na pinahintulutan gamit ang isang password ng app, ipawalang-bisa ang password ng App para sa app na iyon.

Mga kaugnay na artikulo