Κωδικοί πρόσβασης και κωδικοί που χρησιμοποιούνται με την επαλήθευση σε 2 βήματα

Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών κωδικών πρόσβασης, όπως αυτού που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google και των κωδικών επαλήθευσης, καθώς και των Κωδικών εφαρμογής που χρησιμοποιείτε για την επαλήθευση σε 2 βήματα.

Παραδοσιακός κωδικός πρόσβασης

 • Δημιουργείται κατά την εγγραφή σας για έναν Λογαριασμό Google για πρώτη φορά ή κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας.
 • Αποτελείται από έναν συνδυασμό γραμμάτων, ψηφίων και χαρακτήρων που επιλέγετε εσείς.
 • Θα πρέπει να θυμάστε τον παραδοσιακό κωδικό πρόσβασής σας.
 • Εάν ξεχάσετε έναν παραδοσιακό κωδικό πρόσβασης, έχετε τη δυνατότητα να τον επαναφέρετε χρησιμοποιώντας τις επιλογές ανάκτησης που έχετε στη διάθεσή σας, όπως την εφεδρική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου.

Κωδικοί για την επαλήθευση σε 2 βήματα

Κωδικοί επαλήθευσης
 • Παραδίδονται στο τηλέφωνό σας μέσω SMS ή φωνητικής κλήσης ή δημιουργούνται από την εφαρμογή Επαληθευτής Google.
 • Έξι έως οκτώ ψηφία (Παράδειγμα: 012345).
 • Δεν χρειάζεται να απομνημονεύσετε τον κωδικό επαλήθευσης, επειδή μπορείτε να δημιουργήσετε έναν διαφορετικό κωδικό επαλήθευσης κάθε φορά που τον χρειάζεστε.
 • Θα χρειάζεστε τον κωδικό επαλήθευσης κάθε φορά που συνδέεστε, εκτός και αν έχετε ορίσει έναν υπολογιστή ως "αξιόπιστο"
 • Δημιουργήστε εφεδρικούς κωδικούς και χρησιμοποιήστε τους όταν δεν έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνό σας.
 • Εάν διαθέτετε μια συσκευή Android, μπορείτε να δημιουργήσετε κωδικούς στις Ρυθμίσεις Google, ακόμη και όταν η συσκευή σας είναι εκτός σύνδεσης.
Εφεδρικοί κωδικοί
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικούς κωδικούς στη σελίδα της επαλήθευσης σε 2 βήματα. Όταν σας ζητηθεί να ορίσετε μια επιλογή δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε Χρήση άλλης επιλογής αντιγράφου ασφαλείας. Εκτυπώστε ή κατεβάστε τους κωδικούς εδώ.
 • Οκτώ αριθμοί (Παράδειγμα: 1234 8765).
 • Κατεβάστε ή εκτυπώστε τους εφεδρικούς κωδικούς και διατηρήστε τους σε ασφαλές σημείο.
 • Θα χρειαστείτε έναν εφεδρικό κωδικό όταν συνδέεστε χωρίς το τηλέφωνό σας, διαφορετικά δεν μπορείτε να λάβετε κωδικούς μέσω SMS, φωνητικής κλήσης ή μέσω του Επαληθευτή Google.
 • Εάν το σύνολο κωδικών σας μπορεί να έχει κλαπεί ή εάν έχετε χρησιμοποιήσει πολλούς εφεδρικούς κωδικούς, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο κάνοντας κλικ στην επιλογή Λήψη νέων κωδικών. Το παλιό σύνολο κωδικών θα είναι ανενεργό.
Κωδικοί εφαρμογής

Σημείωση: Εάν διαθέτετε το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα στο iPhone, iPad ή Mac, δεν χρειάζεστε πλέον τους Κωδικούς εφαρμογής για να χρησιμοποιήσετε την επαλήθευση σε 2 βήματα.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Κωδικό εφαρμογής στη σελίδα "Κωδικοί εφαρμογής".
 • Δεκαέξι ψηφία (Παράδειγμα: ohgh uylv xkwd zgbz).
 • Δεν χρειάζεται να απομνημονεύσετε τον Κωδικό εφαρμογής σας, επειδή μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ανά πάσα στιγμή.
 • Θα χρειαστείτε τον Κωδικό εφαρμογής σας για να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google σε μια συσκευή, μια εφαρμογή για κινητά (όπως την εφαρμογή Gmail στο iPhone σας) ή μια εφαρμογή για υπολογιστή (όπως το AdWords Editor).
 • Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου σας ή διακοπής χρήσης μιας εφαρμογής που εξουσιοδοτήθηκε με έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής, κάντε ανάκληση του Κωδικού εφαρμογής για αυτήν την εφαρμογή.

Σχετικά άρθρα