Pobieranie kodów weryfikacyjnych za pomocą aplikacji Google Authenticator

Jeśli masz skonfigurowaną weryfikację dwuetapową, do otrzymywania kodów możesz używać aplikacji Google Authenticator. Nadal możesz otrzymywać kody bez połączenia z internetem lub siecią komórkową. Więcej informacji o weryfikacji dwuetapowej

Wymagania dotyczące aplikacji

Aby korzystać z Google Authenticator na urządzeniu z Androidem, musisz mieć:

Pobieranie Google Authenticator

ZAINSTALUJ GOOGLE AUTHENTICATOR

Konfigurowanie Google Authenticator

 1. Na urządzeniu otwórz konto Google.
 2. W panelu użytkownika u góry strony kliknij Bezpieczeństwo.
 3. W sekcji „Logowanie się w Google” kliknij Weryfikacja dwuetapowa. W razie potrzeby zaloguj się.
 4. W sekcji „Skonfiguruj dodatkowe etapy potwierdzania tożsamości” znajdź pozycję „Aplikacja Authenticator” i kliknij Skonfiguruj.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Otrzymywanie kodów na nowy telefon

Przenoszenie kodów z aplikacji Google Authenticator na nowy telefon z Androidem

Potrzebne Ci będą:

 • Twój obecny telefon z Androidem i kodami z aplikacji Google Authenticator,
 • najnowsza wersja aplikacji Google Authenticator zainstalowana na obecnym telefonie,
 • nowy telefon z Androidem,
 • aktywne połączenie z internetem.
 1. Zainstaluj na telefonie aplikację Google Authenticator.
 2. W aplikacji kliknij Rozpocznij.
 3. U dołu kliknij Zaimportować dotychczasowe konta?
 4. Na obecnym telefonie utwórz kod QR:
  1. W aplikacji Authenticator kliknij Więcej Więcej a potem Przenieś konta a potemEksportuj konta.
  2. Wybierz konta, które chcesz przenieść na nowy telefon, i kliknij Dalej.
   • Jeśli przeniesiesz kilka kont, obecny telefon może utworzyć więcej niż jeden kod QR.
 5. Na nowym telefonie kliknij Zeskanuj kod QR.
 6. Po zeskanowaniu kodów QR otrzymasz potwierdzenie, że Twoje konta Google Authenticator zostały przeniesione.
Zmiana telefonu, na który wysyłane są kody z aplikacji Authenticator
 1. Na urządzeniu otwórz konto Google.
 2. W panelu użytkownika u góry strony wybierz Bezpieczeństwo.
 3. W sekcji „Logowanie się w Google” kliknij Weryfikacja dwuetapowa. W razie potrzeby zaloguj się.
 4. W sekcji „Dostępne drugie etapy” znajdź „Aplikacja Authenticator” i kliknij Zmień telefon.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Najczęstsze problemy

Naprawianie nieprawidłowego kodu

Jeśli kod jest nieprawidłowy, sprawdź, czy:

 • użyty kod był ważny,
 • godzina ustawiona na urządzeniu jest poprawna w przypadku Twojej strefy czasowej.

Jeśli kod nadal jest nieprawidłowy, zsynchronizuj urządzenie z Androidem:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Google Authenticator Authenticator.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potemPoprawka godziny w kodach a potem Synchronizuj teraz.
 3. Na następnym ekranie aplikacja potwierdzi synchronizację czasu. Możesz użyć kodów weryfikacyjnych do logowania się.
  • Synchronizacja ma wpływ tylko na godzinę w aplikacji Google Authenticator. Data i godzina na Twoim urządzeniu nie zostaną zmienione.

Używanie Google Authenticator na kilku kontach lub urządzeniach

Konfiguracja weryfikacji dwuetapowej na kilku kontach

Aplikacja Google Authenticator umożliwia generowanie kodów dla kilku kont przy użyciu jednego urządzenia mobilnego. Każde konto Google wymaga innego tajnego klucza.

Aby skonfigurować dodatkowe konta:

 1. Włącz weryfikację dwuetapową na każdym koncie. Więcej informacji o weryfikacji dwuetapowej
 2. Użyj tej samej aplikacji Google Authenticator.
Konfigurowanie aplikacji Google Authenticator na kilku urządzeniach

Aby wygenerować kody weryfikacyjne dla więcej niż 1 urządzenia:

 1. Sprawdź, czy na urządzeniach, których chcesz używać, jest zainstalowana aplikacja Google Authenticator.
 2. Na koncie Google przejdź do sekcji Weryfikacja dwuetapowa.
 3. Jeśli masz już skonfigurowaną aplikację Google Authenticator na swoim koncie, usuń to konto z aplikacji.
 4. Aby skonfigurować weryfikację dwuetapową w aplikacji Google Authenticator, postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie. Użyj tego samego kodu QR lub tajnego klucza na każdym urządzeniu. Więcej informacji o weryfikacji dwuetapowej
 5. Aby upewnić się, że działa prawidłowo, sprawdź, czy kody weryfikacyjne na każdym urządzeniu są takie same.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?