Generowanie kodów weryfikacyjnych za pomocą aplikacji Google Authenticator

Po skonfigurowaniu weryfikacji dwuetapowej możesz używać aplikacji Google Authenticator do generowania kodów. Nadal możesz generować kody bez połączenia z internetem czy siecią komórkową. Dowiedz się więcej o weryfikacji dwuetapowej

Synchronizowanie kodów z aplikacji Google Authenticator na wszystkich urządzeniach

W aplikacji Google Authenticator w wersji 6.0 na Androidzie i 4.0 na iOS wprowadzamy opcję synchronizowania wszystkich kodów weryfikacyjnych na wszystkich urządzeniach – wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto Google.

Szyfrowanie danych
Google szyfruje dane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania w naszych usługach. W niektórych usługach oferujemy też opcję dodatkowej ochrony danych za pomocą pełnego szyfrowania (E2EE). Jeśli jednak korzystasz z szyfrowania E2EE i zapomnisz hasło, możesz trwale stracić dostęp do danych. Aby zapewnić więcej opcji, w najbliższej przyszłości wprowadzimy w niektórych naszych usługach, takich jak Google Authenticator, opcjonalne szyfrowanie E2EE.

Wymagania dotyczące aplikacji

Aby korzystać z Google Authenticator na urządzeniu z Androidem, musisz mieć:

Pobieranie aplikacji Authenticator

INSTALOWANIE APLIKACJI GOOGLE AUTHENTICATOR

Konfigurowanie aplikacji Authenticator

 1. Na urządzeniu z Androidem wejdź na stronę swojego konta Google.
 2. U góry kliknij kartę Bezpieczeństwo.
  • Jeśli na początku nie widzisz karty Bezpieczeństwo, przesuwaj palcem, aż ją znajdziesz.
 3. W sekcji „Możesz dodać więcej opcji logowania” kliknij Authenticator. W razie potrzeby zaloguj się w usłudze.
 4. Kliknij Skonfiguruj aplikację uwierzytelniającą.
  • Na niektórych urządzeniach kliknij Rozpocznij.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przenoszenie kodów z aplikacji Google Authenticator

Jeśli zalogujesz się na konto Google w aplikacji Google Authenticator, zostanie automatycznie utworzona kopia zapasowa Twoich kodów i zostaną one przywrócone na każdym nowym urządzeniu, którego użyjesz.

Możesz też ręcznie przenieść kody na inne urządzenie, nawet jeśli nie zalogujesz się na konto Google:

Aby ręcznie przenieść kody z aplikacji Authenticator na nowy telefon, musisz mieć:

 • swoje stare urządzenie z kodami z aplikacji Google Authenticator,
 • najnowszą wersję aplikacji Google Authenticator zainstalowaną na starym urządzeniu,
 • swoje nowe urządzenie.
 1. Na nowym telefonie zainstaluj aplikację Google Authenticator.
 2. W aplikacji Google Authenticator kliknij Rozpocznij.
 3. U dołu kliknij Zaimportować dotychczasowe konta?.
 4. Na starym urządzeniu utwórz kod QR:
  1. W aplikacji Authenticator kliknij Więcej Więcej a potem Przenieś konta a potem Eksportuj konta.
  2. Wybierz konta, które chcesz przenieść na nowe urządzenie.
  3. Kliknij Dalej.
   • Jeśli przenosisz kilka kont, stare urządzenie może utworzyć więcej niż 1 kod QR.
 5. Na nowym telefonie kliknij Zeskanuj kod QR.

Po zeskanowaniu kodów QR otrzymasz potwierdzenie, że konta Authenticator zostały przeniesione.

Wskazówka: jeśli aparat nie może zeskanować kodu QR, powodem może być zbyt duża ilość informacji Spróbuj wyeksportować mniejszą liczbę kont.

Częste problemy

Rozwiązywanie problemów z nieprawidłowym kodem

Jeśli kod jest nieprawidłowy, sprawdź, czy:

 • użyty kod był ważny,
 • godzina ustawiona na urządzeniu odpowiada Twojej strefie czasowej.

Jeśli kod nadal jest nieprawidłowy, zsynchronizuj urządzenie z Androidem:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Google Authenticator Authenticator.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potemPoprawka godziny w kodach a potem Synchronizuj.
  • Na następnym ekranie aplikacja potwierdzi synchronizację czasu.
 3. Możesz zalogować się za pomocą kodów weryfikacyjnych.
  • Synchronizacja ma wpływ tylko na godzinę w aplikacji Google Authenticator. Data i godzina na Twoim urządzeniu się nie zmienią.
Zgubienie lub kradzież urządzenia
Kody z aplikacji Google Authenticator są przechowywane lokalnie na Twoim urządzeniu. Aby usunąć kody, użyj opcji zdalnego wymazywania urządzenia na iOS lub Androidzie. Jeśli ta opcja jest niedostępna, otwórz każdą witrynę, na której masz skonfigurowaną aplikację Google Authenticator, żeby usunąć kody, a potem ponownie połącz nowe urządzenie.

Korzystanie z aplikacji Authenticator na kilku kontach

Konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej na kilku kontach

Aplikacja Authenticator umożliwia generowanie kodów dla kilku kont przy użyciu 1 urządzenia mobilnego. Każde konto Google musi mieć inny tajny klucz.

Aby skonfigurować dodatkowe konta:

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne