Konfigurera brytarstyrning för Android

Läs mer om hur du konfigurerar brytarstyrning på Android-enheten.

Steg 1: Anslut brytare till Android-enheten

Anslut först en extern brytarenhet eller ett tangentbord till Android-enheten via USB eller Bluetooth.

 • USB: Anslut brytaren eller tangentbordet till Android-enheten med en kompatibel USB-kabel.
 • Bluetooth: Öppna Inställningar följt av Bluetooth på Android-enheten. Läs brytarens eller tangentbordets bruksanvisning om du behöver mer hjälp. Du kan också läsa mer om hur du ansluter Bluetooth-enheter.

Obs! Om du vill använda knapparna på Android-enheten som brytare följer du anvisningarna om brytarstyrning för utvecklare.

Steg 2: Aktivera skärmtangentbordet

När du har anslutit en extern brytarenhet eller ett tangentbord döljs skärmtangentbordet automatiskt på Android. Om du vill skriva in text med brytarstyrning måste tangentbordet återaktiveras.

Så här återaktiverar du skärmtangentbordet:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på Android-enheten.
 2. Välj Språk och inmatning. Följ stegen för din version av Android nedan:
  • Android 7.0 eller senare: Välj Fysiskt tangentbord följt av Visa virtuellt tangentbord.
  • Android 6.0 eller tidigare: Välj Aktuellt tangentbord följt av Maskinvara (Visa indatametod).

Steg 3: Välj grundläggande genomsökningsinställningar

Välj grundläggande genomsökningsinställningar utifrån vad du själv föredrar och hur många brytare som finns tillgängliga. Du kan ändra inställningarna om du vill prova en annan konfiguration senare.

Börja med att välja ett av alternativen nedan:

 • Automatisk genomsökning (en brytare): Med automatisk genomsökning flyttas markeringen automatiskt från objekt till objekt på skärmen tills du väljer ett av dem. Du startar genomsökningen genom att trycka på brytaren och väljer det markerade objektet genom att trycka en gång till.
  Så här konfigurerar du automatisk genomsökning
  1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
  2. Tryck på Tillgänglighet följt av Brytarstyrning följt av Inställningar.
  3. Tryck på Automatisk genomsökning.
   • Om Automatisk genomsökning inte visas trycker du på Sökmetod och väljer Linjär genomsökning eller Rad–kolumn.
  4. Aktivera Automatisk genomsökning högst upp på skärmen Automatisk genomsökning.
   • Valfritt: Ändra inställningarna för automatisk genomsökning, till exempel tid, fördröjning på första objektet och antal genomsökningar.
  5. Återgå till inställningarna för brytarstyrning genom att trycka på knappen Tillbaka. 
  6. Tryck på Tilldela brytare för genomsökning.
  7. Tryck på Automatisk genomsökning.
  8. Tryck på brytaren när dialogrutan öppnas.
  9. Tryck på Spara.
 • Stegvis genomsökning (minst två brytare): Flytta markeringen på skärmen genom att trycka på en brytare (Nästa-brytaren). Välj det markerade objektet genom att trycka på den andra brytaren (Välj-brytaren).
  Så här konfigurerar du stegvis genomsökning
  1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
  2. Tryck på Tillgänglighet följt av Brytarstyrning följt av Inställningar.
   • Kontrollera att Automatisk genomsökning är av.
  3. Tryck på Tilldela brytare för genomsökning följt av Nästa.
  4. När dialogrutan öppnas trycker du på brytaren som ska vara Nästa-brytaren.
  5. I dialogrutan trycker du på Spara.
  6. Tryck på Välj.
  7. När dialogrutan öppnas trycker du på brytaren som ska vara Välj-brytaren.
  8. I dialogrutan trycker du på Spara.
 • Val av grupp (två eller flera brytare): Vid val av grupp markeras grupper av objekt på skärmen. Du gör sedan gruppen mindre och mindre tills du når ditt val. Val av grupp kan vara snabbare än automatisk genomsökning och stegvis genomsökning. På vissa enheter heter det här alternativet Gruppvis genomsökning.
  Så här konfigurerar du val av grupp
  1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
  2. Tryck på Tillgänglighet följt av Brytarstyrning följt av Inställningar.
   • Kontrollera att Automatisk genomsökning är av.
  3. Tryck på Sökmetod följt av Val av grupp.
  4. Tryck på Tilldela brytare för genomsökning följt av Gruppvalsbrytare 1.
  5. Tryck på den första brytaren när dialogrutan öppnas.
  6. I dialogrutan trycker du på Spara.
  7. Tryck på Gruppvalsbrytare 2.
  8. Tryck på den andra brytaren när dialogrutan öppnas.
  9. I dialogrutan trycker du på Spara.
  10. Tillval: Upprepa steg 7–9 för ytterligare brytare (högst fem brytare sammanlagt). Med fler än två tilldelade brytare delas objekten på skärmen in i fler grupper. Då blir varje grupp mindre och färre tryck på brytare krävs för att nå det objekt som du vill välja.

Steg 4 (valfritt): Aktivera talad feedback

Om du vill att objekt på skärmen ska läsas upp aktiverar du talad feedback i brytarstyrning.

 1. Tryck på Tal, ljud och vibration på skärmen Inställningar för brytarstyrning.
 2. Aktivera Talad feedback.
 3. Valfritt: Ändra dessa alternativ på skärmen Talad feedback:
  • Läs upp beskrivande text: Hör talad feedback för objekt med tillgängliga åtgärder och för objekt med beskrivande text. Den här inställningen är användbar om du inte kan se skärmen.
  • Mångordighet: Välj hur mycket information som läses upp.
  • Inställningar för text till tal: Ändra enhetens inställningar för text till tal.
  • Läs upp allt innan nästa objekt väljs (endast för automatisk genomsökning): Aktivera den här inställningen om du vill vänta tills den talade feedbacken har avslutats (upp till tio sekunder) innan genomsökningen går vidare till nästa objekt.
  • Övrig feedback: Aktivera vibration eller ljudsignal och ändra ljudinställningarna.

Steg 5: Aktivera brytarstyrning

 1. Återgå till skärmen Brytarstyrning genom att trycka på knappen Tillbaka på skärmen Inställningar för brytarstyrning.
 2. Tryck på reglaget På/Av högst upp.
 3. Välj OK i bekräftelsedialogen för att bekräfta behörigheter och aktivera brytarstyrning.

Gruppen för brytarstyrning

Gå med i gruppen för brytarstyrning där du kan ställa frågor och diskutera brytarstyrning med andra medlemmar.