เริ่มต้นใช้งาน Android ด้วย TalkBack

TalkBack เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอของ Google ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ Android โดยที่ TalkBack จะอธิบายและอ่านออกเสียง เพื่อให้คุณใช้อุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องมองหน้าจอ

หน้าความช่วยเหลือด้านล่างให้คำแนะนำในการเริ่มใช้งานอุปกรณ์ Android ด้วย TalkBack

หมายเหตุ: การตั้งค่าอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ เวอร์ชัน Android และเวอร์ชัน TalkBack ข้อมูลในหน้าความช่วยเหลือเหล่านี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ แต่คุณอาจพบว่ามีความแตกต่างบางประการ