Aktivera TalkBack

Med skärmläsningsprogrammet TalkBack får du talad feedback och upplästa aviseringar

Alternativ 1: Tryck på båda volymknapparna

Obs! Första gången du använder det här alternativet på enheten blir du ombedd att bekräfta om du vill aktivera kortkommandot där du trycker ned volymknapparna. Bekräfta genom att välja Aktivera eller hålla båda volymknapparna nedtryckta i några sekunder igen.

Håll båda volymknapparna nedtryckta i ett par sekunder.

Tips! Om det här steget inte fungerar följer du anvisningarna för kortkommandon för tillgänglighetsfunktioner.

Alternativ 2: Aktivera TalkBack i inställningarna på enheten

Stegen nedan kräver hjälp från en person som ser.

  1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
  2. Välj Tillgänglighet och sedan TalkBack.
  3. Välj Använd TalkBack.
  4. Tryck på OK i bekräftelserutan.
  5. Valfritt: Ändra kortkommandot för TalkBack. Läs mer om kortkommandon för tillgänglighetsfunktioner.

Steg för tidigare Android-versioner

  • Android 4.0: Välj TalkBack och dra reglaget för TalkBack till läget På. Återgå sedan till föregående skärm och aktivera Explore by touch.
  • Android 3.2 eller tidigare: Markera kryssrutan Tillgänglighet och sedan kryssrutan TalkBack.

Ta reda på vilken version av Android du har.

Alternativ 3: Konfigurera en ny Android-enhet med TalkBack

Du kan aktivera TalkBack när du startar Android-enheten första gången. 

Det är bra om du har ett par hörlurar så att du kan ansluta dem när det är dags att ange lösenord, till exempel ditt Wi-Fi-lösenord. Som standard är tangenteko bara aktiverat om hörlurar är anslutna till enheten. Du kan ändra inställningen senare i inställningarna för Android-enheten.

  • Android 4.1 och senare: Håll ned två fingrar på konfigurationsskärmen. När enheten känner igen rörelsen är TalkBack aktiverat och självstudier startar.
  • Android 4.0: Rita en sluten rektangel med fingret på konfigurationsskärmen. När enheten känner igen rörelsen hörs ett pipljud.