Włączanie TalkBack

TalkBack to funkcja ułatwień dostępu, która pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym w sterowaniu urządzeniami z Androidem przy użyciu komunikatów dotykowych i głosowych.

Gdy funkcja TalkBack jest włączona, elementy na ekranie są wyróżnione polem zaznaczenia, a urządzenie odtwarza komunikaty głosowe dotyczące tego, co znajduje się na ekranie. Zamiast typowych interakcji dotykowych możesz poruszać się po urządzeniu za pomocą gestów TalkBack. Aby poznać podstawy działania TalkBack, obejrzyj film.

Wskazówka: sposób włączenia TalkBack może się różnić w zależności od producenta urządzenia, wersji Androida i wersji TalkBack. Podane niżej informacje dotyczą większości urządzeń, ale mogą wystąpić pewne różnice.

Podczas konfigurowania telefonu

Podczas konfiguracji telefonu przytrzymaj przez kilka sekund oba przyciski głośności, aby włączyć TalkBack. Po zakończeniu konfiguracji nadal możesz używać przycisków głośności jako skrótu do włączania i wyłączania funkcji TalkBack.

Wskazówka: aby po zakończeniu konfiguracji na stałe wyłączyć wykorzystanie przycisków głośności jako skrótu, otwórz Ustawienia a potem Ułatwienia dostępu a potem TalkBack. Wybierz Skrót do TalkBack i wyłącz go, aby wyłączyć skrót. Jak zmienić skrót do TalkBack

Po skonfigurowaniu telefonu

Opcja 1. Użyj ustawień urządzenia

 1. Na urządzeniu otwórz Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Ułatwienia dostępu a potem TalkBack.
 3. Wybierz Użyj TalkBack.

Po włączeniu TalkBack możesz sterować urządzeniem za pomocą gestów TalkBack.

Opcja 2. Użyj skrótów ułatwień dostępu

Gdy skrót ułatwień dostępu jest włączony, umożliwia on włączanie i wyłączanie TalkBack przy użyciu przycisku na ekranie lub klawiszy fizycznych.

 1. Na urządzeniu otwórz Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Ułatwienia dostępu a potem TalkBack a potem Skrót do TalkBack.
 3. Włącz Skrót do TalkBack.
 4. Aby skonfigurować skróty na swoim modelu urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz też dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu skrótu ułatwień dostępu.

Opcja 3. Użyj Asystenta Google

 1. Jeśli masz skonfigurowanego Asystenta Google, powiedz „OK Google”.
 2. Powiedz „Włącz TalkBack” lub „Wyłącz TalkBack”.

Nawigacja z włączoną funkcją TalkBack

 • Kliknij element raz jednym palcem, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij dwukrotnie jednym palcem, aby go aktywować.
 • Aby przewinąć ekran w górę lub w dół, umieść dwa palce na ekranie i przeciągnij w górę lub w dół.
 • Jeśli dla opcji „Nawigacja w systemie” wybrane jest ustawienie „Nawigacja przy użyciu gestów”, w przypadku gestów dotyczących ekranu głównego, przejścia wstecz czy ostatnio używanych aplikacji używaj dwóch palców zamiast jednego. Więcej informacji o gestach TalkBack

Wskazówka: domyślnie TalkBack czyta znaki hasła. Możesz zmienić to ustawienie, aby mieć pewność, że telefon nie będzie wypowiadał znaków z zabezpieczonych pól.

Dalsza pomoc

Jeśli włączysz TalkBack przez przypadek, dowiedz się, jak wyłączyć tę funkcję.

Aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą TalkBack, skontaktuj się z zespołem pomocy Google dla osób z niepełnosprawnością.

 

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne