Slå på TalkBack

Med TalkBack-skjermleseren får du taletilbakemeldinger og -varsler.

Alternativ 1: Trykk på begge volumtastene

 1. Trykk på begge volumtastene i tre sekunder.
 2. Hvis TalkBack ikke slås på umiddelbart, trykker du på begge volumtastene igjen i tre sekunder.

Merk:

 • Første gang du prøver snarveien, må du kanskje bekrefte konfigureringen i en dialogboks for bekreftelse. 
 • Hvis fremgangsmåten ovenfor ikke fungerer, følger du trinnene for å slå på tilgjengelighetssnarveien i enhetsinnstillingene.

Alternativ 2: Slå på TalkBack i enhetsinnstillingene

Dette trinnet krever assistanse fra en seende.

 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-app på enheten.
 2. Åpne Tilgjengelighet og deretter TalkBack.
 3. Slå på TalkBack.
  • Hvis du bruker Android 4.0 eller eldre, finner du fremgangsmåten for tidligere Android-versjoner nedenfor. 
 4. Trykk på OK i dialogboksen for bekreftelse.

Fremgangsmåte for tidligere Android-versjoner

 • Android 4.0: Velg TalkBack og skyv TalkBack-bryteren til På. Gå tilbake til forrige skjerm og slå på Berøringsutforskning.
 • Android 3.2 og eldre: Merk av i Tilgjengelighet-feltet, og merk deretter av i TalkBack-feltet.

Finn ut hvordan du kan sjekke Android-versjonen din.

Alternativ 3: Konfigurer en ny Android-enhet med TalkBack

Du kan slå på TalkBack når du slår på Android-enheten din for første gang. 

Det er lurt å ha hodetelefoner for hånden, slik at du kan koble dem til når du skal angi eventuelle passord, for eksempel Wi-Fi-passordet ditt. Som standard er tasteekkoet bare slått på hvis hodetelefonene er koblet til enheten. Du kan endre dette senere i innstillingene for Android-enheten din.

 • Android 4.1 eller nyere: Trykk og hold to fingre på konfigureringssiden. Når enheten din gjenkjenner denne bevegelsen, er TalkBack slått på og en veiledning starter.
 • Android 4.0: Bruk fingeren din til å tegne et lukket rektangel på konfigureringssiden. Når enheten din gjenkjenner denne bevegelsen, hører du et pip.