Slå TalkBack på eller av

Med TalkBack-skjermleseren får du taletilbakemeldinger og -varsler.

Innhold

Alternativ 1: Med volumtast-snarveien

Alternativ 2: med Google-assistenten

Alternativ 3: med enhetsinnstillinger

Få hjelp

Alternativ 1: Trykk på begge volumtastene

Du kan bruke snarveien med volumtasten for å slå TalkBack på eller av. Bruk snarveien den første gangen du slår på og konfigurer enheten, eller etter at enheten er konfigurert. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

  1. Begge volumtastene er på siden av enheten.
  2. Trykk og hold inne begge volumtastene i tre sekunder.
  3. For å bekrefte at du vil slå TalkBack av eller på, trykk på begge volumtastene i tre sekunder igjen.

Tips: som standard leser TalkBack opp passordtegn. Du kan endre innstillingen slik at telefonen ikke leser opp tegn i sikre felt med mindre du har koblet til hodetelefoner. Finn ut mer om oppleste passord.

Finn ut hvordan du endrer TalkBack-snarveien.

Alternativ 2: med Google-assistenten

  1. Si «Hey Google».
  2. Si «Slå av TalkBack» eller «Slå på TalkBack».

Alternativ 3: med enhetsinnstillinger

Hvis du har nedsatt synsevne eller hjelper noen som er blind, kan du navigere med innstillingene for å slå TalkBack på eller av.

Viktig: Når TalkBack er på, dobbelttrykker du i stedet for å trykke én gang for å aktivere.

  1. Åpne Innstillinger Innstillinger-app på enheten.
  2. Velg Tilgjengelighet og så TalkBack.
  3. Slå Bruk TalkBack på eller av.
  4. Velg Ok.

Tips: Du kan slå av volumtast-snarveien. Finn ut mer om tilgjengelighetssnarveier.

Få mer hjelp

Hvis du trenger mer hjelp med TalkBack, kan du kontakte Google brukerstøtte for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
717068
false
false