TalkBack inschakelen

De TalkBack-schermlezer geeft u gesproken feedback en meldingen.

Optie 1: Druk op beide volumetoetsen

Belangrijk: Wanneer u deze optie voor het eerst op uw apparaat gebruikt, wordt u gevraagd te bevestigen of u de sneltoets voor volumetoetsen wilt inschakelen. Als u wilt bevestigen, selecteert u Inschakelen of drukt u nogmaals een paar seconden op beide volumetoetsen.

Druk een paar seconden op beide volumetoetsen.

Tip: Als deze stap niet werkt, volgt u de stappen voor snelkoppelingen voor toegankelijkheid.

Optie 2: Schakel TalkBack in via uw apparaatinstellingen

Voor de onderstaande stappen is hulp nodig van iemand zonder gezichtsbeperking.

  1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
  2. Selecteer Toegankelijkheid en vervolgens TalkBack.
  3. Selecteer TalkBack gebruiken.
  4. Tik in het bevestigingsdialoogvenster op OK.
  5. Optioneel: Wijzig uw sneltoets voor TalkBack. Meer informatie over sneltoetsen voor toegankelijkheid.

Stappen voor oudere Android-versies

  • Android 4.0: Selecteer TalkBack en schuif de schakelaar voor TalkBack naar de positie Aan. Ga vervolgens naar het vorige scherm en schakel Verkennen via aanraking in.
  • Android 3.2 en ouder: Vink achtereenvolgens de selectievakjes Toegankelijkheid en TalkBack aan.

Meer informatie over het checken van uw Android-versie

Optie 3: Stel een nieuw Android-apparaat met TalkBack in

U kunt TalkBack inschakelen als u uw Android-apparaat voor het eerst inschakelt. 

Houd indien mogelijk een hoofdtelefoon bij de hand, zodat u deze kunt aansluiten als u wachtwoorden moet opgeven, zoals uw wifi-wachtwoord. De toetsenbordecho is standaard alleen ingeschakeld als er een hoofdtelefoon op uw apparaat is aangesloten. U kunt deze instelling achteraf altijd nog wijzigen in de instellingen voor uw Android-apparaat.

  • Android 4.1 en hoger: Blijf het instelscherm met twee vingers aanraken. Als uw apparaat dit gebaar herkent, wordt TalkBack ingeschakeld en wordt er een training gestart.
  • Android 4.0: Teken met uw vinger een gesloten rechthoek op het instelscherm. Als uw apparaat dit gebaar herkent, hoort u een piep.