TalkBack inschakelen

De TalkBack-schermlezer geeft u gesproken feedback en meldingen.

Optie 1: Druk op beide volumetoetsen

 1. Houd beide volumetoetsen gedurende drie seconden ingedrukt.
 2. Als TalkBack niet meteen wordt ingeschakeld, drukt u nogmaals drie seconden op beide volumetoetsen.

Opmerkingen:

Optie 2: TalkBack inschakelen in uw apparaatinstellingen

Voor de onderstaande stappen is hulp nodig van iemand zonder gezichtsbeperking.

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat.
 2. Open Toegankelijkheid en vervolgens TalkBack.
 3. Schakel TalkBack in.
  • Als u Android 4.0 of ouder gebruikt, raadpleegt u de stappen voor oudere Android-versies hieronder. 
 4. Tik in het dialoogvenster op OK.

Stappen voor oudere Android-versies

 • Android 4.0: Selecteer TalkBack en schuif de schakelaar voor TalkBack naar de positie Aan. Ga vervolgens naar het vorige scherm en schakel Verkennen via aanraking in.
 • Android 3.2 en ouder: Vink achtereenvolgens de selectievakjes Toegankelijkheid en TalkBack aan.

Meer informatie over het controleren van uw Android-versie.

Optie 3: Een nieuw Android-apparaat met TalkBack instellen

U kunt TalkBack inschakelen wanneer u uw Android-apparaat voor het eerst inschakelt. 

Houd indien mogelijk een hoofdtelefoon bij de hand, zodat u deze kunt aansluiten wanneer u wachtwoorden moet opgeven, zoals uw wifi-wachtwoord. De toetsenbordecho is standaard alleen ingeschakeld wanneer er een hoofdtelefoon op uw apparaat is aangesloten. U kunt deze instelling achteraf altijd nog wijzigen in de instellingen voor uw Android-apparaat.

 • Android 4.1 en hoger: Blijf het instelscherm met twee vingers aanraken. Wanneer uw apparaat dit gebaar herkent, wordt TalkBack ingeschakeld en wordt er een training gestart.
 • Android 4.0: Teken met uw vinger een gesloten rechthoek op het instelscherm. Wanneer uw apparaat dit gebaar herkent, hoort u een piep.