Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του TalkBack

Ο αναγνώστης οθόνης TalkBack παρέχει εκφωνημένα σχόλια και ειδοποιήσεις.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του TalkBack

Επιλογή 1: Πάτημα των δύο κουμπιών έντασης ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συντόμευση του κουμπιού έντασης ήχου για να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το TalkBack. Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε και θα ρυθμίσετε τη συσκευή ή μετά τη ρύθμιση της συσκευής. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

  1. Βρείτε τα δύο κουμπιά έντασης ήχου στο πλαϊνό τμήμα της συσκευής.
  2. Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά έντασης ήχου για 3 δευτερόλεπτα.
  3. Για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το TalkBack, πατήστε ξανά και τα δύο κουμπιά έντασης ήχου για 3 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή: Από προεπιλογή, το TalkBack εκφωνεί τους χαρακτήρες των κωδικών πρόσβασης. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση, ώστε το τηλέφωνο να μην εκφωνεί τους χαρακτήρες που καταχωρίζετε σε ασφαλή πεδία, εκτός και αν έχετε συνδέσει ακουστικά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκφώνηση κωδικών πρόσβασης.

Μάθετε πώς να αλλάζετε τη συντόμευση του TalkBack.

Επιλογή 2: Με τον Βοηθό Google

  1. Πείτε ΟΚ Google.
  2. Πείτε “Turn off TalkBack” (Απενεργοποίηση TalkBack) ή “Turn on TalkBack” (Ενεργοποίηση TalkBack).

Επιλογή 3: Με τις ρυθμίσεις της συσκευής

Εάν έχετε χαμηλή όραση ή προσφέρετε βοήθεια σε κάποιον που είναι τυφλός, μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το TalkBack.

Σημαντικό: Όταν το TalkBack είναι ενεργοποιημένο, για ενεργοποίηση πατήστε δύο φορές αντί για μία.

  1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Εφαρμογή Ρυθμίσεις.
  2. Επιλέξτε Προσβασιμότητα και μετά TalkBack.
  3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση του TalkBack .
  4. Επιλέξτε OK.

Συμβουλή:Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση του κουμπιού έντασης ήχου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συντομεύσεις προσβασιμότητας.

Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με το Talkback, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Google για άτομα με αναπηρίες.