Ενεργοποίηση του TalkBack

Ο αναγνώστης οθόνης του TalkBack σάς παρέχει προφορικά σχόλια και ειδοποιήσεις.

Επιλογή 1: Πατήστε και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου

 1. Πατήστε τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου για 3 δευτερόλεπτα.
 2. Εάν το TalkBack δεν ενεργοποιηθεί αμέσως, πατήστε ξανά ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα έντασης για 3 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις:

Επιλογή 2: Ενεργοποιήστε το TalkBack στις ρυθμίσεις της συσκευής σας

Για την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων, απαιτείται βοήθεια για τους χρήστες με προβλήματα όρασης.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Ανοίξτε την επιλογή Προσβασιμότητα και, στη συνέχεια, την επιλογή TalkBack.
 3. Ενεργοποιήστε το TalkBack.
  • Εάν χρησιμοποιείτε Android 4.0 ή παλαιότερη έκδοση, ανατρέξτε στα βήματα για παλαιότερες εκδόσεις Android παρακάτω. 
 4. Στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε OK.

Βήματα για παλαιότερες εκδόσεις Android

 • Android 4.0: Επιλέξτε TalkBack και σύρετε τον διακόπτη TalkBack στη θέση "Ενεργοποίηση". Ύστερα, επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη και ενεργοποιήστε την επιλογή Εξερεύνηση με άγγιγμα.
 • Android 3.2 και νεότερη: Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσβασιμότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου TalkBack.

Μάθετε πώς να ελέγχετε τον αριθμό έκδοσης Android.

Επιλογή 3: Ρύθμιση νέας συσκευής Android με το TalkBack

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το TalkBack όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη συσκευή σας Android. 

Εάν μπορείτε, έχετε μαζί σας ένα σετ ακουστικών για να τα συνδέσετε όταν χρειαστεί να εισαγάγετε τυχόν κωδικούς πρόσβασης, όπως τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi. Από προεπιλογή, η ηχώ πληκτρολογίου ενεργοποιείται μόνο όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση αργότερα στις ρυθμίσεις της συσκευής σας Android.

 • Android 4.1 και παραπάνω: Πατήστε παρατεταμένα με δύο δάχτυλα στην οθόνη ρύθμισης. Όταν η συσκευή σας αναγνωρίσει αυτήν την κίνηση, ενεργοποιείται το TalkBack και ξεκινάει ένας οδηγός εκμάθησης.
 • Android 4.0: Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να σχεδιάσετε ένα κλειστό ορθογώνιο στην οθόνη ρύθμισης. Όταν η συσκευή σας αναγνωρίσει αυτήν την κίνηση, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.