Zapnutí funkce TalkBack

Čtečka obrazovky TalkBack poskytuje hlasovou odezvu a oznámení.

Možnost 1: Stiskněte obě tlačítka hlasitosti

Důležité: Při prvním použití této možnosti v zařízení budete dotázáni, zda chcete zapnout zkratku tlačítek hlasitosti. Potvrďte akci výběrem možnosti Zapnout nebo znovu na několik sekund stiskněte obě tlačítka hlasitosti.

Po dobu několika sekund stiskněte obě tlačítka hlasitosti.

Tip: Pokud tento krok nefunguje, postupujte podle pokynů pro zkratky přístupnosti.

Možnost 2: Zapnutí aplikace TalkBack v nastavení zařízení

Tento postup vyžaduje pomoc osoby bez zrakového omezení.

  1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
  2. Vyberte Přístupnost a poté TalkBack.
  3. Vyberte Používat funkci TalkBack.
  4. V potvrzovacím dialogovém okně klepněte na OK.
  5. Volitelné: Změňte zkratku funkce TalkBack. Informace o zkratkách přístupnosti

Pokyny pro starší verze Androidu

  • Android 4.0: Vyberte možnost TalkBack a posuňte přepínač TalkBack do polohy Zapnuto. Následně přejděte na předchozí obrazovku a zapněte funkci Prozkoumání dotykem.
  • Android 3.2 a nižší: Zaškrtněte políčko Usnadnění a poté políčko TalkBack.

Jak zjistit verzi Androidu

Možnost 3: Nastavte nové zařízení Android pomocí funkce TalkBack

Funkci TalkBack můžete zapnout při prvním zapnutí zařízení Android. 

Pokud je to možné, mějte při ruce sluchátka, abyste je mohli připojit, až budete potřebovat zadat nějaké heslo (například heslo sítě Wi-Fi). Ve výchozím nastavení je odezva kláves zapnuta, pouze když jsou k zařízení připojena sluchátka. Toto nastavení můžete později změnit v nastavení zařízení Android.

  • Android 4.1 a novější: Podržte dva prsty na obrazovce nastavení. Jakmile zařízení toto gesto rozporná, aplikace TalkBack bude aktivována a spustí se výukový program.
  • Android 4.0: Na obrazovce nastavení nakreslete prstem uzavřený obdélník. Jakmile zařízení toto gesto rozporná, uslyšíte zvukový signál.