Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Zapnutí aplikace TalkBack

Aplikaci TalkBack můžete zapnout při prvním zapnutí zařízení Android. Můžete ji zapnout také kdykoliv později, až zařízení budete používat.

Jakmile aplikaci TalkBack zapnete, začne se okamžitě přehrávat mluvená odezva. Aplikace TalkBack popisuje při navigaci v zařízení vaše akce a upozorňuje vás na oznámení a další informace.

Možnost 1: Zapnutí aplikace TalkBack při prvním zapnutí zařízení

Tato možnost je dostupná v zařízeních s platformou Android 4.0 a vyšší. Přečtěte si, jak zjistit verzi systému Android.

Při prvním zapnutí zařízení Android lze aplikaci TalkBack povolit na obrazovce úvodního nastavení.

Pokud je to možné, mějte při ruce sluchátka, abyste je mohli připojit, až budete potřebovat zadat nějaké heslo (například heslo sítě Wi-Fi). Ve výchozím nastavení je odezva kláves zapnuta, pouze když jsou k zařízení připojena sluchátka. Toto nastavení můžete později změnit v nastavení zařízení Android.

 • Zařízení s platformou Android 4.1 a vyšší: Na obrazovku nastavení klepněte dvěma prsty a podržte je. Jakmile zařízení toto gesto rozpozná, aplikace TalkBack bude aktivována a spustí se výukový program.
 • Zařízení s platformou Android 4.0: Na obrazovce nastavení nakreslete prstem uzavřený obdélník. Jakmile zařízení toto gesto rozporná, uslyšíte zvukový signál.

Možnost 2: Zapnutí aplikace TalkBack později, po úvodním nastavení

Tento postup vyžaduje pomoc osoby bez zrakového omezení.

Za účelem zapnutí aplikace TalkBack postupujte následovně:

 1. Přejděte do Nastavení > Usnadnění.
 2. Postupujte podle pokynů pro vaši verzi platformy Android. Přečtěte si, jak zjistit verzi systému Android.
  • Android 4.1 a vyšší: Vyberte možnost TalkBack a posuňte přepínač TalkBack do polohy Zapnuto.
  • Android 4.0: Vyberte možnost TalkBack a posuňte přepínač TalkBack do polohy Zapnuto. Následně přejděte na předchozí obrazovku a zapněte funkci Prozkoumání dotykem.
  • Android 3.2 a nižší: Vyberte políčko Usnadnění a poté políčko TalkBack.
 3. Zobrazí se obrazovka potvrzení se seznamem oprávnění, která aplikaci TalkBack umožní poskytovat užitečnou mluvenou zpětnou vazbu. Klepnutím na OK potvrďte, že tyto akce povolujete a chcete začít používat aplikaci TalkBack.

Zkratka přístupnosti

Můžete zapnout zkratku přístupnosti, která vám umožní zapnout aplikaci TalkBack kdykoliv bez použití zraku. Tuto zkratku zapnete a můžete používat následovně:

 1. V sekci Nastavení > Přístupnost vyberte zkratku Přístupnost.
 2. Posuňte přepínač do polohy Zapnuto.
 3. Nyní můžete aplikaci TalkBack kdykoliv zapnout nebo vypnout následovně:
  1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud neuslyšíte zvuk nebo neucítíte vibraci.
  2. Uvolněte tlačítko napájení.
  3. Klepněte dvěma prsty a podržte je, dokud neuslyšíte zvukové potvrzení (přibližně 5 sekund).

Odemknutí zařízení

Po zapnutí aplikace TalkBack lze zařízení odemknout dvěma způsoby:

 • Přejetím dvěma prsty nahoru z dolního okraje obrazovky uzamčení. Pokud jste nastavili heslo pro odemknutí zařízení, otevře se obrazovka k zadání hesla.
 • Prozkoumáváním dotykem najděte tlačítko Odemknout, které se nachází kousek pod středem obrazovky, a poté na něj dvakrát klepněte.