Zapnutí funkce TalkBack

TalkBack je funkce pro usnadnění přístupu, která nevidomým a slabozrakým pomáhá ovládat zařízení Android pomocí hmatové a hlasové odezvy.

Když je zapnutá funkce TalkBack, položky na obrazovce jsou ohraničené rámečkem pro výběr a zařízení pomocí zvukových signálů popisuje, co je na obrazovce. Místo běžného ovládání můžete v zařízení navigovat pomocí gest aplikace TalkBack. Pokud se chcete dozvědět základní informace o aplikaci TalkBack, podívejte se na video.

Tip: Možnosti zapnutí aplikace TalkBack se liší podle výrobce zařízení, verze systému Android a verze aplikace TalkBack. Níže uvedené informace se vztahují na většinu zařízení, můžete však zaznamenat určité rozdíly.

Při nastavování telefonu

Při nastavování telefonu podržte na několik sekund obě tlačítka hlasitosti, čímž zapnete funkci TalkBack. Po dokončení nastavení můžete tlačítka hlasitosti nadále používat jako zkratku k zapnutí nebo vypnutí funkce TalkBack.

Tip: Pokud chcete zkratku tlačítek hlasitosti po nastavení trvale vypnout, přejděte do Nastavení a pak Přístupnost a pak TalkBack. Vypnutím této možnosti vypnete možnost Zkratka funkce TalkBack. Jak změnit zkratku funkce TalkBack

Po nastavení telefonu

Možnost 1: Pomocí nastavení zařízení

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Nastavení.
 2. Klepněte na Přístupnost a pak TalkBack.
 3. Vyberte Používat funkci TalkBack.

Po zapnutí aplikace TalkBack můžete zařízení ovládat pomocí gestů aplikace TalkBack.

Možnost 2: Pomocí zkratek přístupnosti

Když je zkratka přístupnosti zapnutá, můžete ji používat k zapnutí nebo vypnutí funkce TalkBack pomocí tlačítka na obrazovce nebo fyzických kláves.

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Nastavení.
 2. Klepněte na Přístupnosta pak TalkBacka pak Zkratka funkce TalkBack.
 3. Zapněte možnost Zkratka funkce TalkBack.
 4. Předvolby pro svůj model zařízení nastavíte podle pokynů na obrazovce. Můžete si také přečíst další způsoby konfigurace zkratky přístupnosti.

Možnost 3: Pomocí Asistenta Google

 1. Pokud máte nastaveného Asistenta Google, řekněte „Ok Google“.
 2. Řekněte „Zapni TalkBack“ nebo „Vypni TalkBack“.

Navigace se zapnutou funkcí TalkBack

 • Položku vyberete tak, že se jí dotknete jedním prstem a poté ji aktivujete dvojitým klepnutím jedním prstem.
 • Pokud se chcete posunout nahoru nebo dolů, položte dva prsty na obrazovku a přetáhněte nahoru nebo dolů.
 • Když je systémová navigace nastavena na možnost Navigace gesty, pro gesta jako domů, zpět nebo nedávné aplikace použijte místo jednoho dva prsty. Další informace o gestech aplikace TalkBack

Tip: Ve výchozím nastavení bude aplikace TalkBack vyslovovat znaky hesel. Pokud nechcete, aby telefon znaky v zabezpečených polích vyslovoval, můžete toto nastavení změnit.

Další nápověda

Pokud jste ji zapnuli omylem, přečtěte si, jak funkci TalkBack vypnout.

Pokud potřebujete další pomoc s aplikací TalkBack, kontaktujte tým podpory Google pro osoby s postižením.

 

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka