Tìm hiểu về tất cả các tùy chọn cài đặt TalkBack

Bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn cài đặt của TalkBack theo ý mình. 

Bước 1: Mở mục cài đặt TalkBack

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Mở Hỗ trợ tiếp cận, sau đó mở TalkBack.
 3. Mở Cài đặt.

Bước 2: Xem hoặc thay đổi cài đặt TalkBack

Lưu ý: Các tùy chọn cài đặt khác nhau tùy theo thiết bị và phiên bản TalkBack. Nếu tùy chọn cài đặt của bạn khác với các tùy chọn cài đặt được mô tả dưới đây, hãy tham khảo phần Tùy chọn cài đặt trong các phiên bản TalkBack cũ ở bên dưới. 

Giọng nói

Cài đặt

Mô tả

Tùy chọn

Tùy chọn cài đặt chuyển văn bản sang lời nói Chọn công cụ chuyển văn bản sang lời nói, ngôn ngữ, tốc độ và cao độ mà bạn ưa thích.  Tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt chuyển văn bản sang lời nói.
Độ chi tiết

Chọn độ chi tiết giọng nói trong TalkBack. Đặt thành Tùy chỉnh (tùy chọn cài đặt mặc định) để điều chỉnh tất cả tùy chọn giọng nói:

 • Đọc to ký tự bàn phím
 • Đọc gợi ý sử dụng
 • Đọc thông tin danh sách và lưới 
 • Đọc số mục trong danh sách trên màn hình
 • Đọc loại thành phần
 • Đọc chữ cái theo phiên âm  
 • Sử dụng các thay đổi cao độ
 • Đọc khi màn hình tắt
 • Thứ tự mô tả thành phần
 • Đọc mã thành phần
Tùy chỉnh; Cao; Thấp
Dùng cảm biến độ gần

Nếu thiết bị của bạn có cảm biến độ gần, hãy dùng tùy chọn cài đặt này để tắt tiếng TalkBack.

 • Điện thoại: Đặt tay lên cảm biến độ gần để tắt tiếng TalkBack.
 • Máy tính bảng: Chạm vào bất kỳ ứng dụng nào trên màn hình hiển thị. Chạm lại vào màn hình để khởi động lại TalkBack.
Cảm biến độ gần tắt tiếng giọng nói; Cảm biến độ gần không kiểm soát giọng nói
Đọc mật khẩu Chọn xem TalkBack sẽ luôn nói mật khẩu hay chỉ khi dùng tai nghe. Bật; Tắt

Phản hồi khác

Cài đặt

Mô tả

Tùy chọn

Phản hồi rung Nhận phản hồi rung cho hành động của bạn, chẳng hạn như khi bạn chọn một đối tượng hoặc điều hướng trên thiết bị của bạn. Bật; Tắt
Phản hồi bằng âm thanh Nhận phản hồi bằng âm thanh bên cạnh phản hồi bằng giọng nói khi bạn điều hướng. Bật; Tắt
Giảm âm thanh (tập trung vào âm thanh giọng nói) Giảm âm lượng của âm thanh khác khi TalkBack nói. Bật; Tắt
Âm lượng Điều chỉnh âm lượng của tiếng phản hồi trong TalkBack theo âm lượng hệ thống. Có sẵn khi bật tính năng Phản hồi bằng âm thanh. Bằng với âm lượng nội dung đa phương tiện; 75% âm lượng nội dung đa phương tiện; 50% âm lượng nội dung đa phương tiện; 25% âm lượng nội dung đa phương tiện

Điều hướng

Cài đặt

Mô tả

Tùy chọn

Kích hoạt bằng cách nhấn một lần (Thử nghiệm) Chỉ nhấn một lần vào mục hiện được đặt tiêu điểm để kích hoạt, thay vì nhấn đúp. Bật; Tắt
Hiển thị trình đơn ngữ cảnh dưới dạng danh sách Chọn tùy chọn cài đặt này để hiển thị trình đơn ngữ cảnh chung và trình đơn ngữ cảnh cục bộ dưới dạng danh sách thay cho dạng vòng tròn. Hãy tìm hiểu thêm về menu ngữ cảnh chung và cục bộ. Bật; Tắt
Cử chỉ Chọn tùy chọn cài đặt này để thay đổi ý nghĩa của các cử chỉ trong TalkBack. Tìm hiểu thêm về cử chỉ TalkBack.
Bộ chọn Có trên các thiết bị chạy Android 8 trở lên có cảm biến vân tay. Khi bật tùy chọn cài đặt này, hãy dùng cảm biến vân tay để di chuyển trong TalkBack.   Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Bộ chọn.
Phím tắt Thay đổi tùy chọn cài đặt phím tắt trong TalkBack. Tìm hiểu thêm về phím tắt trong TalkBack.
Nhãn tùy chỉnh Dùng tùy chọn cài đặt này để quản lý mọi nhãn tùy chỉnh mà bạn đã tạo bằng trình đơn ngữ cảnh cục bộ, bao gồm cả nhập và xuất. Tìm hiểu thêm trong Trình đơn ngữ cảnh cục bộ và trình đơn ngữ cảnh chung.
Khám phá bằng cách chạm

Lưu ý: Kể từ Gói hỗ trợ Android 8.1, tùy chọn cài đặt này nằm trong mục Cài đặt của nhà phát triển. 

Chạm vào màn hình để nghe nội dung dưới ngón tay bạn. Tùy chọn cài đặt này bật theo mặc định. Nếu bạn tắt, thiết bị của bạn sẽ không phản hồi cử chỉ tắt và không đọc các mục khi bạn chạm vào màn hình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng khám phá bằng cách chạm tại đây.

Bật; Tắt

 

Tùy chọn cài đặt trong các phiên bản TalkBack cũ

Tìm phiên bản TalkBack của bạn 

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Mở Ứng dụng, sau đó mở TalkBack.
 3. Số phiên bản nằm ở đầu màn hình (chẳng hạn như phiên bản 5.2).

Tùy chọn cài đặt trong các phiên bản TalkBack cũ

 • Tự động cuộn danh sách: Danh sách tự cuộn khi di chuyển theo đường thẳng. Kể từ Gói hỗ trợ Android 8.1, tùy chọn cài đặt này bật theo mặc định.
 • Lắc để bắt đầu đọc liên tục: Lắc thiết bị để đọc liên tục.
 • Tiêu điểm nâng cao: Khi bạn chuyển sang màn hình mới, tiêu điểm của TalkBack sẽ chuyển đến phần tử có thể lấy tiêu điểm đầu tiên trên màn hình. Nếu quay lại màn hình mà bạn truy cập trước đó, thì tiêu điểm sẽ chuyển đến nơi bạn đã dừng lại trên màn hình. Kể từ Gói hỗ trợ Android 8.1, tùy chọn cài đặt này bật theo mặc định.
 • Làm mờ màn hình khi bật TalkBack: Độ sáng màn hình giảm khi bật TalkBack.  Kể từ Gói hỗ Trợ Android 8.1, tính năng điều khiển làm mờ màn hình chỉ có trong trình đơn ngữ cảnh chung.
 • Phím tắt làm mờ màn hình: Nhấn nhanh cả hai phím âm lượng 3 lần để bật hoặc tắt tính năng làm mờ màn hình.
 • Âm lượng giọng nói: Đặt âm lượng giọng nói của TalkBack bằng hoặc nhỏ hơn âm lượng của phương tiện. Âm lượng nội dung đa phương tiện là âm lượng của âm thanh khác trên thiết bị của bạn.
 • Đọc mã người gọi: Nghe danh tính của người gọi trước khi bạn trả lời. 
 • Phím tắt tạm ngưng và tiếp tục TalkBack: Khi bật tùy chọn cài đặt này, bạn có thể nhấn và giữ phím tăng và giảm âm lượng để tạm ngưng hoặc tiếp tục TalkBack. 
 • Tiếp tục sau khi tạm ngưng: Chọn cách TalkBack sẽ tiếp tục sau khi bạn tạm ngưng.