Läs mer om inställningar för TalkBack

Du kan justera TalkBack-inställningarna så att de passar dig. 

Steg 1: Öppna inställningarna för TalkBack

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Öppna Tillgänglighet och sedan TalkBack.
 3. Öppna Inställningar.

Steg 2: Visa eller ändra inställningarna för TalkBack

Obs! Inställningarna varierar beroende på enhet och TalkBack-version. Om dina inställningar skiljer sig från det som beskrivs nedan läser du Inställningar i tidigare TalkBack-versioner nedan. 

Tal

Inställning

Beskrivning

Alternativ

Inställningar för text till tal Välj motor för text till tal, språk, hastighet och tonhöjd.  Läs mer om inställningar för text till tal.
Detaljnivå

Välj detaljnivå för TalkBack-tal. Ställ in Anpassad (standardinställningen) om du vill justera alla talinställningarna:

 • Tangentbordseko
 • Läs upp användningstips
 • Läs upp information om listor och rutnät 
 • Läs upp antalet listposter på skärmen
 • Läs upp elementtyp
 • Läs upp fonetiska tecken  
 • Använd ändringar i tonhöjd
 • Tala med skärmen avstängd
 • Elementsbeskrivningens ordning
 • Läs upp element-id:n
Anpassad, Hög, Låg
Använd närhetssensor

Om enheten har en närhetssensor kan du stänga av ljudet från TalkBack med den här inställningen.

 • Telefoner: Stäng av ljudet från TalkBack genom att vifta med fingret vid närhetssensorn.
 • Surfplattor: Tryck på en app på skärmen. Tryck på skärmen igen för att starta om TalkBack.
Närhetssensorn stänger av tal, Närhetssensorn styr inte tal
Läs upp lösenord Välj om lösenord alltid ska läsas upp med TalkBack eller bara när hörlurar används. På, Av

Övrig feedback

Inställning

Beskrivning

Alternativ

Vibrationssignal Få vibrationssignaler för dina åtgärder, till exempel när du väljer ett objekt eller navigerar på enheten. På, Av
Ljudsignal Få en ljudsignal utöver tal när du navigerar. På, Av
Ljudkompression (Prioritera tal) Sänk volymen på annat ljud när tal från TalkBack förekommer. På, Av
Ljudvolym Styr volymen på feedback från TalkBack i förhållande till systemets volym. Tillgängligt när Ljudsignal har aktiverats. Matcha medievolymen, 75 % av medievolymen, 50 % av medievolymen eller 25 % av medievolymen

Navigation

Inställning

Beskrivning

Alternativ

Aktivera genom att trycka en gång (experimentfunktion) Aktivera det fokuserade objektet genom att trycka på det en enda gång i stället för att trycka snabbt två gånger. På, Av
Visa snabbmenyn som lista Välj den här inställningen om du vill att globala och lokala snabbmenyer ska visas som listor i stället för cirklar. Läs mer om de globala och lokala snabbmenyerna. På, Av
Rörelser Välj den här inställningen om du vill ändra innebörden av rörelserna för TalkBack. Läs mer om rörelser för TalkBack.
Väljare Tillgängligt på enheter med fingeravtryckssensor och Android 8 eller senare. När inställningen är aktiverad navigerar du i TalkBack med hjälp av fingeravtryckssensorn.   Läs mer om hur du använder väljare.
Kortkommandon Ändra kortkommandon för TalkBack. Läs mer om kortkommandon för TalkBack.
Anpassade etiketter Använd den här inställningen för att hantera anpassade etiketter som du har skapat med den lokala snabbmenyn, till exempel import och export. Läs mer i Globala och lokala snabbmenyer.
Explore by touch

Obs! Från och med version 8.1 av Tillgänglighetsverktyg för Android finns den här inställningen under Inställningar för utvecklare. 

Tryck på skärmen för att få uppläst vad som finns där du har fingret. Den här inställningen är aktiverad som standard. Om du inaktiverar inställningen svarar inte enheten på rörelser för genvägar och objekt läses inte upp när du vidrör skärmen. Läs mer om att utforska pekskärmen.

På, Av

 

Inställningar i tidigare versioner av TalkBack

Hitta vilken version av TalkBack du har 

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Öppna Appar och sedan TalkBack.
 3. Versionsnumret visas högst upp på skärmen (till exempel version 5.2).

Inställningar i tidigare versioner av TalkBack

 • Rulla i listor automatiskt: Listor rullas automatiskt vid linjär navigering. Från och med version 8.1 av Tillgänglighetsverktyg för Android är den här inställningen aktiverad som standard.
 • Starta kontinuerlig uppläsning genom att skaka mobilen: Du aktiverar kontinuerlig uppläsning genom att skaka enheten.
 • Förbättrad fokushantering: När du byter skärm flyttas fokus för TalkBack till det första fokuserbara elementet på skärmen. Om du återvänder till skärmen du besökte tidigare flyttas fokus dit det var tidigare. Från och med version 8.1 av Tillgänglighetsverktyg för Android är den här inställningen aktiverad som standard.
 • Tona ned skärmen när TalkBack är aktiverat: Skärmens ljusstyrka minskas när TalkBack är aktiverat.  Från och med version 8.1 av Tillgänglighetsverktyg för Android är inställningen Tona ned skärmen bara tillgänglig i den globala snabbmenyn.
 • Genväg för att tona ned skärmen: Tryck på båda volymknapparna tre gånger i snabb följd om du vill aktivera eller inaktivera nedtoning av skärmen.
 • Talvolym: Ställ in talvolymen för TalkBack på samma nivå som eller lägre än medievolymen. Medievolymen är volymen för annat ljud i enheten.
 • Läs upp inkommande nummer: Hör vem som ringer innan du svarar. 
 • Genväg för att aktivera och inaktivera TalkBack: När den här inställningen är aktiverad kan du trycka länge på knapparna Volym upp och Volym ned för att stänga av eller återuppta TalkBack. 
 • Återuppta från avstängning: Välj hur TalkBack ska återupptas när du tillfälligt stängt av det.