Więcej informacji o ustawieniach TalkBack

Możesz zarządzać ustawieniami TalkBack takimi jak opinie, szybkość mowy, gesty czy klawiatura brajlowska.

Znajdowanie wersji TalkBack

 1. Otwórz menu TalkBack.
  • Na urządzeniach obsługujących gesty wymagające użycia wielu palców: kliknij 3 palcami. Możesz też pojedynczym ruchem przesunąć palcem w dół, a potem w prawo.
  • Na urządzeniach nieobsługujących gestów wymagających użycia wielu palców (przed aktualizacją do wersji Android R z TalkBack 9.1): jednym ruchem przesuń palcem w dół, a potem w prawo.
 2. Wybierz Ustawienia TalkBack.
 3. Wersja TalkBack wyświetla się u góry lub u dołu ekranu.

Krok 1. Otwórz ustawienia TalkBack

 1. Otwórz menu TalkBack.
  • Na urządzeniach obsługujących gesty wymagające użycia wielu palców: kliknij 3 palcami. Możesz też pojedynczym ruchem przesunąć palcem w dół, a potem w prawo.
  • Na urządzeniach nieobsługujących gestów wymagających użycia wielu palców (przed aktualizacją do wersji Android R z TalkBack 9.1): jednym ruchem przesuń palcem w dół, a potem w prawo.
 2. Wybierz Ustawienia TalkBack.
 3. Sprawdź lub zmień wybrane ustawienia.

Krok 2. Wyświetl lub zmień ustawienia TalkBack

Ustawienia TalkBack w wersji 9.1 lub nowszej

Aktualizacja TalkBack wprowadza zmiany do niektórych funkcji. Po aktualizacji zobaczysz na urządzeniu listę tych funkcji.

Ważne: ustawienia różnią się w zależności od urządzenia i wersji TalkBack. Jeśli Twoje ustawienia są inne niż opisane niżej, sprawdź Ustawienia w starszych wersjach TalkBack.

Dźwięk

Ustawienie

Opis

Opcje

Ustawienia zamiany tekstu na mowę Wybierz język zamiany tekstu na mowę, szybkość mowy i ton. Więcej informacji o ustawieniach zamiany tekstu na mowę
Szczegółowość

Określ, ile informacji ma przekazywać TalkBack.

 • Aby zarządzać ustawieniami mowy takimi jak echo klawiatury lub wskazówki dotyczące używania, wybierz Niestandardowa.
Niestandardowa, wysoka, niska
Odczytywanie haseł Określ, czy TalkBack ma wypowiadać znaki hasła, gdy nie używasz słuchawek.

Włączone, wyłączone

Więcej informacji o sposobie wypowiadania haseł

Dźwięk i wibracje Ustawienia, które można zmienić:
 • Sygnał dźwiękowy
 • Głośność sygnału dźwiękowego
 • Wyciszanie tła
 • Sygnał wibracyjny
Włączone, wyłączone

Zarządzanie ustawieniami

Ustawienie

Opis

Opcje

Dostosuj gesty Zmień funkcję gestów TalkBack. Więcej informacji o gestach TalkBack
Dostosuj menu Dodaj lub usuń pozycje menu TalkBack i elementy sterowania czytaniem. Dowiedz się, jak korzystać z menu TalkBack i elementów sterowania czytaniem.
Klawiatura brajlowska Otwórz ustawienia klawiatury brajlowskiej TalkBack. Dowiedz się, jak używać klawiatury brajlowskiej TalkBack.
Zakryj czujnik zbliżeniowy, by zatrzymać wypowiedź Jeśli urządzenie ma czujnik zbliżeniowy, możesz wyciszać TalkBack.
 • Telefony: pomachaj palcem przed czujnikiem zbliżeniowym.
 • Tablety: kliknij dowolną aplikację na ekranie. Aby ponownie uruchomić TalkBack, jeszcze raz kliknij ekran.
Włączone, wyłączone
Samouczek i pomoc Otwórz samouczek TalkBack, ćwicz gesty i uzyskaj pomoc. --

Ustawienia zaawansowane

Ustawienie

Opis

Opcje

Etykiety własne Zarządzaj etykietami własnymi utworzonymi w menu TalkBack, np. importuj je lub eksportuj. Importowanie etykiet, eksportowanie etykiet, cofanie importowania, edytowanie zapisanych etykiet
Aktywacja jednym kliknięciem Aby uaktywnić zaznaczony element, kliknij go raz zamiast 2 razy. Włączone, wyłączone
Skróty klawiszowe Zmień skróty klawiszowe i ustawienia klawiatury w TalkBack. Więcej informacji o skrótach klawiszowych TalkBack
Ustawienia programisty Deweloperzy aplikacji mogą testować i debugować aplikacje z TalkBack.
 • Te ustawienia przydają się podczas debugowania i rozwiązywania problemów. Jeśli nie jesteś programistą, nie używaj ich bez potrzeby.
--

Ustawienia w starszych wersjach TalkBack (do 8.2)

 • Automatycznie przewijaj listy: automatycznie przewijaj listy podczas korzystania z nawigacji liniowej.
  • Od wersji 8.1 Pakietu ułatwień dostępu na Androida jest to ustawienie domyślne.
 • Potrząśnij, by rozpocząć ciągłe czytanie: uruchom czytanie ciągłe w TalkBack poprzez potrząsanie urządzeniem.
 • Ulepszony fokus: ustaw zaznaczenie na pierwszym elemencie możliwym do zaznaczenia po przejściu na nowy ekran. Jeśli powrócisz na ekran, który był już wyświetlany, zaznaczenie zostanie umieszczone w tym miejscu, w którym było, gdy opuszczano ekran.
  • Od wersji 8.1 Pakietu ułatwień dostępu na Androida jest to ustawienie domyślne.
 • Ukryj ekran przy włączonym TalkBack: zmniejsz jasność ekranu, gdy aplikacja TalkBack jest włączona.
 • Od wersji 8.1 Pakietu ułatwień dostępu na Androida opcja „Przyciemnij ekran” jest dostępna tylko w globalnym menu kontekstowym.
 • Skrót do ukrycia ekranu: przyciemniaj ekran, naciskając oba klawisze głośności 3 razy.
 • Głośność mowy: ustaw głośność odtwarzania komunikatów TalkBack na takim samym poziomie jak multimedia lub niższym.
 • Powiedz ID rozmówcy: poznaj tożsamość rozmówcy, zanim odbierzesz połączenie.
 • Skrót zawieszenia i wznowienia funkcji TalkBack: zatrzymuj i wznawiaj TalkBack, naciskając i przytrzymując przyciski zwiększania i zmniejszania głośności.
 • Wznów ze stanu zawieszenia: wybierz sposób wznawiania działania TalkBack po zatrzymaniu.

Pomoc

Aby uzyskać więcej informacji na temat Ułatwień dostępu na Androidzie, skontaktuj się z zespołem pomocy Google dla osób z niepełnosprawnością.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne