מידע נוסף על כל ההגדרות של TalkBack

ניתן לשנות את ההגדרות של TalkBack בהתאם להעדפות שלך. 

שלב 1: פתיחת ההגדרות של TalkBack

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. פתח את הקטע נגישות ואז את TalkBack.
 3. פתח את הקטע הגדרות.

שלב 2: שינוי ההגדרות של TalkBack לפי הצורך

הערה: ההגדרות משתנות בהתאם למכשיר ולגרסת TalkBack. אם ההגדרות שלך שונות מההגדרות שמתוארות כאן, קרא את הקטע הגדרות בגרסאות קודמות של TalkBack שבהמשך. 

דיבור

הגדרה

תיאור

אפשרויות

הגדרות טקסט לדיבור בחר את ההגדרות המועדפות למנוע, שפה, קצב וגובה הצליל של המרת הטקסט לדיבור.  למידע נוסף על ההגדרות של המרת טקסט לדיבור.
רמת הנגשה הגדר את רמת ההנגשה בדיבור של TalkBack.
התאמה אישית (הגדרת ברירת המחדל) מאפשרת לך להתאים את כל העדפות הדיבור שלך. בוחרים באפשרות גבוהה כדי להפעיל מהר את העדפות הדיבור, או באפשרות נמוכה כדי להשבית מהר את העדפות הדיבור.
מותאמת אישית; גבוהה; נמוכה
שימוש בחיישן קירבה בחלק מהדגמים של Android יש חיישני קירבה. אם במכשיר שלך יש חיישן קירבה, השתמש בהגדרה זו כדי להשתיק את TalkBack באופן זמני. טלפונים: העבר את האצבע מעל לחיישן הקירבה כדי להשתיק את TalkBack. טאבלטים: גע ביישום כלשהו במסך הצג. גע במסך פעם נוספת כדי להפעיל שוב את TalkBack. חיישן הקירבה משתיק את הדיבור; חיישן הקירבה אינו שולט בדיבור
נער כדי להתחיל בקריאה רציפה ניעור של המכשיר מפעיל קריאה רציפה. מושבת; ניעור קל מאוד; ניעור קל; ניעור בינוני; ניעור חזק; ניעור חזק מאוד
הקראת סיסמאות בוחרים אם TalkBack תמיד מקריא סיסמאות, או שהסיסמאות מוקראות רק בשימוש באוזניות. מופעל; מושבת

משוב נוסף

הגדרה

תיאור

אפשרויות

משוב קולי קבל משוב צלילים בנוסף לדיבור תוך כדי ניווט. מופעל; מושבת
התאמה של עוצמת השמע (מיקוד אודיו לדיבור) הפחת את עוצמת הקול של מקורות אודיו אחרים בזמן הדיבור של TalkBack. מופעל; מושבת
עוצמת הצליל שולטת בעוצמת הקול של צלילי המשוב של TalkBack ביחס לעוצמת הקול של המערכת. ההגדרה הזו זמינה כשההגדרה 'משוב קולי' מופעלת. התאמה לעוצמת הקול של מדיה; 75% מעוצמת הקול של מדיה; 50% מעוצמת הקול של מדיה; 25% מעוצמת הקול של מדיה

ניווט

הגדרה

תיאור

אפשרויות

גלילה אוטומטית ברשימות כשהגדרה זו מסומנת, מתבצעת גלילה עצמית בין הרשימות במהלך ניווט לינארי (החלקה כדי לעבור בין אובייקטים). מופעל; מושבת
הפעלה בהקשה אחת (ניסיוני) מקישים פעם אחת בלבד על הפריט שבו מתמקדים כדי להפעיל, במקום להקיש עליו פעמיים. מופעל; מושבת
הצגת תפריט ההקשר כרשימה בוחרים הגדרה זו כדי להציג את תפריטי ההקשר הגלובליים והמקומיים כרשימות במקום במעגלים. למידע נוסף על תפריטי ההקשר הגלובלי וההקשר המקומי. מופעל; מושבת
תנועות בחרו בהגדרה הזו כדי לשנות את המשמעות של התנועות ב-TalkBack. למידע נוסף על התנועות ב-TalkBack.
בורר הגדרה זו זמינה במכשירים עם חיישן טביעות אצבע ועם מערכת Android 8.0 ואילך. כשההגדרה מופעלת, ניתן לנווט ב-TalkBack באמצעות חיישן טביעות האצבע.   למידע נוסף על השימוש בבורר.
מקשי קיצור שינוי ההגדרות של מקשי הקיצור של TalkBack למידע נוסף על מקשי הקיצור של TalkBack.
תוויות מותאמות אישית השתמש בהגדרה הזו כדי לנהל תוויות מותאמות אישית שיצרת באמצעות תפריט ההקשר המקומי, כולל על ידי ייבוא או ייצוא. למידע נוסף, ניתן לקרוא את הקטע תפריטי הקשר גלובליים ומקומיים.
גילוי באמצעות מגע ניתן לגעת במסך כדי לשמוע את הפריט שבו נוגעים. הגדרה זו מופעלת כברירת מחדל. כשהיא מושבתת, המכשיר אינו מגיב לתנועות של קיצורי דרך ואינו אומר את הפריטים כשנוגעים במסך. למידע נוסף על גילוי באמצעות מגע. מופעל; מושבת
מיקוד מתקדם כשהגדרה זו מופעלת ועוברים למסך חדש, המיקוד של TalkBack עובר אל המרכיב הראשון שניתן להתמקד בו במסך. אם אתם חוזרים למסך שביקרתם בו בעבר, המיקוד יעבור אל המקום האחרון שבו הייתם במסך. מופעל; מושבת

שונות

הגדרה

תיאור

אפשרויות

עמעום המסך כש-TalkBack מופעל אם ההגדרה מופעלת, בהירות המסך מופחתת כמעט לאפס כאשר TalkBack פועל. במשך שלוש הדקות הראשונות, ניתן להשבית את עמעום המסך על ידי לחיצה על הלחצנים להגברה או החלשה של עוצמת הקול, שלוש פעמים במהירות. בשלוש הדקות האלה יופיעו במסך הוראות להפסקה של עמעום המסך.  מופעל; מושבת

 

הגדרות בגרסאות קודמות של TalkBack

מציאת הגרסה של TalkBack 

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. פתח את הקטע אפליקציות ואז את TalkBack.
 3. מספר הגרסה מוצג בראש המסך (למשל: גרסה 5.2).

הגדרות בגרסאות קודמות של TalkBack

 • קיצור דרך לעמעום המסך: לוחצים על שני לחצני עוצמת הקול שלוש פעמים במהירות כדי להפעיל או להשבית את עמעום המסך.
 • עוצמת קול של דיבור: ניתן להגדיר שעוצמת הקול של הדיבור תהיה זהה לעוצמת הקול של המדיה או חלשה ממנה. עוצמת הקול של המדיה היא למעשה עוצמת הקול של הצלילים האחרים במכשיר.
 • השתמש בשינויי גובה צליל: שינוי גובה הצליל של המשוב מהמקלדת. כשהאפשרות הזו מסומנת, המשוב על המקלדת ייאמר בצליל נמוך יותר
 • הגיית הקלדה: תוכל לבחור מתי לשמוע על אילו מקשים הקשת: תמיד, אף פעם או רק למקלדת שמופיעה במסך
 • דיבור כשהמסך כבוי: כברירת מחדל, כשהמסך כבוי אין דיבור. כשהאפשרות הזו מסומנת, ההודעות מוקראות גם כשהמסך כבוי 
 • הקראת זיהוי המתקשר: השמעת הזהות של המתקשר לפני שעונים לשיחה. 
 • אמירה בקול של אותיות פונטיות: הקראת אותיות פונטיות (לדוגמה, לדוגמה, "פ, פיצה" או "ש, שיר") כשלוחצים לחיצה ארוכה על המקלדת או מזיזים את המיקוד של הנגישות על ידי הזנת תו בשדה הטקסט 
 • אמירה בקול של טיפים לשימוש: השמעת טיפים לשימוש כשמנווטים בחלקים השונים של המסך, אחרי השהיה קלה 
 • משוב ברטט: קבלת משוב ברטט לפעולות, למשל כשבוחרים פריט או מנווטים במכשיר.
 • מקש קיצור להשהיה והמשך הפעלה של TalkBack: כאשר ההגדרה הזו מופעלת, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על מקשי ההגברה וההחלשה של עוצמת הקול כדי להשהות את TalkBack או להמשיך את ההפעלה 
 • יציאה ממצב השהיה: תוכל לבחור איך להמשיך את ההפעלה של TalkBack אחרי השהיה.