Lær alle TalkBack-indstillinger at kende

Du kan justere TalkBack-indstillingerne, så de passer til dine behov. 

Trin 1: Åbn TalkBack-indstillinger

 1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
 2. Åbn Hjælpefunktioner og derefter TalkBack.
 3. Åbn Indstillinger.

Trin 2: Se eller skift TalkBack-indstillinger

Bemærk! Indstillingerne varierer afhængigt af enheden og TalkBack-versionen. Hvis dine indstillinger er forskellige fra dem, der er beskrevet nedenfor, skal du gå til Indstillinger i tidligere TalkBack-versioner nedenfor. 

Tale

Indstilling

Beskrivelse

Valgmuligheder

Indstillinger for oplæsning Vælg oplæsningsmaskine, sprog, talehastighed og toneleje.  Få flere oplysninger om indstillinger for oplæsning.
Detaljering

Vælg taledetaljeringsgrad for TalkBack. Indstil standardindstillingen Tilpasset for at justere alle talepræferencer:

 • Tastaturekko
 • Læs brugstips højt
 • Oplæs oplysninger om lister og gitre 
 • Oplæs antallet af listeelementer på skærmen
 • Oplæs elementtype
 • Læs fonetiske bogstaver højt  
 • Skift toneleje
 • Oplæs ved slukket skærm
 • Rækkefølge for beskrivelse af elementer
 • Oplæs element-id'er
Tilpasset; Høj; Lav
Brug nærhedssensor

Hvis din enhed har en nærhedssensor, kan du bruge denne indstilling til at sætte TalkBack på lydløs.

 • Telefoner: Vift med fingeren på nærhedssensoren for at sætte TalkBack på lydløs.
 • Tablets: Tryk på en hvilken som helst app på skærmen. Tryk på skærmen igen for at genstarte TalkBack.
Nærhedssensoren slukker for tale, Nærhedssensoren styrer ikke tale
Oplæs adgangskoder Vælg, om TalkBack altid skal oplæse adgangskoder, eller kun når der bruges høretelefoner. Til, Fra

Anden form for feedback

Indstilling

Beskrivelse

Valgmuligheder

Vibrationsfeedback Få vibrationsfeedback for dine handlinger, f.eks. når du vælger et objekt eller navigerer på enheden. Til, Fra
Lydfeedback Få feedback både som lyd og verbaliseringer, mens du navigerer. Til, Fra
Lyddæmpning (Fokuser på talt lyd) Skru ned for lydstyrken for andre lyde, når TalkBack taler. Til, Fra
Lydstyrke Styrer lydstyrken for feedbacklyde fra TalkBack i forhold til systemets lydstyrke. Tilgængelig, når Lydfeedback er aktiveret. Match medielydstyrke, 75 % af medielydstyrken, 50 % af medielydstyrken, 25 % af medielydstyrken

Navigation

Indstilling

Beskrivelse

Valgmuligheder

Aktivér med ét tryk (eksperimentel) Tryk kun én gang i stedet for to på det element, der fokuseres på, for at aktivere det. Til, Fra
Se genvejsmenuen som en liste Vælg denne indstilling for at vise de globale og lokale genvejsmenuer som lister i stedet for cirkler. Få flere oplysninger om globale og lokale genvejsmenuer. Til, Fra
Bevægelser Vælg denne indstilling for at ændre betydningen af TalkBack-bevægelser. Få flere oplysninger om TalkBack-bevægelser.
Vælger Denne indstilling er tilgængelig på enheder med en fingeraftrykslæser og Android 8.0 eller nyere. Når indstillingen er aktiveret, kan du bruge fingeraftrykslæseren til at navigere rundt i TalkBack.   Se, hvordan du bruger Vælger.
Tastaturgenveje Skift indstillingerne for tastaturgenvejene til TalkBack. Få flere oplysninger om tastaturgenveje til TalkBack.
Tilpassede etiketter Brug denne indstilling til at administrere eventuelle tilpassede etiketter, du har oprettet ved hjælp af den lokale genvejsmenu, bl.a. import og eksport. Få flere oplysninger i Globale og lokale genvejsmenuer.
Udforsk ved berøring

Bemærk! Hvis du bruger Android Hjælpefunktioner 8.1, finder du denne indstilling under Indstillinger for udviklere. 

Tryk på skærmen for at høre, hvad der er under din finger. Denne indstilling er som standard aktiveret. Hvis indstillingen deaktiveres, reagerer enheden ikke på genvejsbevægelser, og den oplæser ikke elementer, når du trykker på skærmen. Få flere oplysninger om Udforsk ved berøring.

Til, Fra

 

Indstillinger i tidligere TalkBack-versioner

Find din TalkBack-version 

 1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
 2. Åbn Apps og derefter TalkBack.
 3. Versionsnummeret vises øverst på skærmen (f.eks. version 5.2).

Indstillinger i tidligere TalkBack-versioner

 • Rul lister automatisk: Lister ruller af sig selv ved lineær navigation. Denne indstilling er som standard aktiveret i Android Hjælpefunktioner 8.1.
 • Ryst for at starte kontinuerlig læsning: Når enheden rystes, aktiveres kontinuerlig læsning.
 • Forbedret fokus: Når du går til en ny skærm, flyttes TalkBacks fokus til det første element, der kan fokuseres på, på skærmen. Hvis du vender tilbage til en skærm, som du tidligere har brugt, flyttes fokus til det sted på skærmen, hvor du slap. Denne indstilling er som standard aktiveret i Android Hjælpefunktioner 8.1.
 • Nedton skærmen, når TalkBack er aktiveret: Skærmens lysstyrke nedtones, når TalkBack er aktiveret.  Hvis du bruger Android Hjælpefunktioner 8.1, er indstillingen for skærmnedtoning kun tilgængelig via den globale genvejsmenu.
 • Genvej til skærmnedtoning: Tryk på begge lydstyrketasterne hurtigt tre gange i træk for at aktivere eller deaktivere skærmnedtoning.
 • Talelydstyrke: Du kan indstille talelydstyrken for TalkBack, så den er den samme som eller lavere end medielydstyrken. Medielydstyrken er lydstyrken for anden lyd på din enhed.
 • Oplæs opkalds-id: Hør, hvem der ringer, før du svarer. 
 • Genvej for suspendering og genoptagelse af TalkBack: Når denne indstilling er slået til, kan du trykke på tasterne for lydstyrke op og ned og holde dem inde for at afbryde eller genoptage TalkBack. 
 • Fortsæt fra suspendering: Vælg, hvordan TalkBack skal genoptages, når du har suspenderet det.