Lær alle TalkBack-indstillinger at kende

Du kan ændre dine TalkBack-indstillinger, så de passer til dine præferencer. 

Trin 1: Åbn TalkBack-indstillinger

 1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
 2. Åbn Hjælpefunktioner og derefter TalkBack.
 3. Åbn Indstillinger.

Trin 2: Se eller skift TalkBack-indstillinger

Bemærk! Indstillingerne varierer alt efter enheden og TalkBack-versionen. Hvis dine indstillinger er forskellige fra dem, der er beskrevet nedenfor, skal du se Indstillinger i tidligere TalkBack-versioner nedenfor. 

Tale

Indstilling

Beskrivelse

Valgmuligheder

Indstillinger for oplæsning Vælg oplæsningsmaskine, sprog, talehastighed og toneleje.  Få mere at vide om indstillinger for oplæsning.
Detaljering Indstil taledetaljering for TalkBack.
Du kan justere alle dine talepræferencer med standardindstillingen Tilpasset. Vælg Høj for hurtigt at deaktivere talepræferencer, eller vælg Lav for hurtigt at slå talepræferencer fra.
Tilpasset; Høj; Lav
Brug nærhedssensor Nogle Android-modeller har nærhedssensorer. Hvis din enhed har disse, kan de bruges til midlertidigt at slukke for tale fra TalkBack. Telefoner: Vift med fingeren på nærhedssensoren for at slukke for tale fra TalkBack. Tablets: Tryk på en hvilken som helst app på skærmen. Tryk på skærmen igen for at genstarte TalkBack. Nærhedssensoren slukker for tale, Nærhedssensoren styrer ikke tale
Ryst for at starte kontinuerlig læsning Når enheden rystes, aktiveres kontinuerlig læsning. Deaktiveret, Meget let, Let, Normal, Hårdt, Meget hårdt
Oplæs adgangskoder Vælg, om TalkBack altid oplæser adgangskoder, eller kun når der bruges høretelefoner. Til, Fra

Anden form for feedback

Indstilling

Beskrivelse

Valgmuligheder

Lydfeedback Få feedback både som lyd og verbaliseringer, mens du navigerer. Til, Fra
Lyddæmpning (Fokuser på talt lyd) Skru ned for lydstyrken for andre lyde, når TalkBack taler. Til, Fra
Lydstyrke Styrer lydstyrken for feedbacklyde fra TalkBack i forhold til systemets lydstyrke. Tilgængelig, når Lydfeedback er aktiveret. Match medielydstyrke, 75 % af medielydstyrken, 50 % af medielydstyrken, 25 % af medielydstyrken

Navigation

Indstilling

Beskrivelse

Valgmuligheder

Rul lister automatisk Hvis dette er markeret, ruller lister af sig selv i forbindelse med lineær navigation (stryg for at flytte mellem objekter). Til, Fra
Aktivér med ét tryk (eksperimentel) Tryk kun én gang i stedet for to på det element, der er fokus på, for at aktivere det. Til, Fra
Vis genvejsmenuen som en liste Vælg denne indstilling for at vise de globale og lokale genvejsmenuer som lister i stedet for cirkler. Få flere oplysninger om globale og lokale genvejsmenuer. Til, Fra
Bevægelser Vælg denne indstilling for at ændre betydningen af TalkBack-bevægelser. Få flere oplysninger om TalkBack-bevægelser.
Vælger Denne indstilling er tilgængelig på enheder med en fingeraftrykslæser og Android 8.0 eller nyere. Når indstillingen er aktiveret, kan du bruge fingeraftrykslæseren til at navigere rundt i TalkBack.   Se, hvordan du bruger Vælger.
Tastaturgenveje Skift indstillingerne for tastaturgenvejene til TalkBack. Få flere oplysninger om tastaturgenveje til TalkBack.
Tilpassede etiketter Brug denne indstilling til at administrere eventuelle tilpassede etiketter, du har oprettet ved hjælp af den lokale genvejsmenu, herunder import og eksport. Få flere oplysninger under Globale og lokale genvejsmenuer.
Udforsk ved berøring Tryk på skærmen for at høre, hvad der er under din finger. Denne indstilling er som standard aktiveret. Hvis indstillingen deaktiveres, reagerer enheden ikke på genvejsbevægelser, og den oplæser ikke elementer, når du trykker på skærmen. Få flere oplysninger om Udforsk ved berøring. Til, Fra
Forbedret fokus Når denne indstilling er aktiveret, og du går til en ny skærm, flyttes TalkBacks fokus til det første fokuserbare element på skærmen. Hvis du vender tilbage til en skærm, som du tidligere har brugt, flyttes fokus til det sted på skærmen, hvor du slap. Til, Fra

Diverse

Indstilling

Beskrivelse

Valgmuligheder

Dæmp skærmens lysstyrke, når TalkBack er aktiveret Hvis denne indstilling er slået til, reduceres skærmens lysstyrke til næsten nul, når TalkBack er aktiveret. I de første tre minutter kan du deaktivere skærmnedtoning ved at trykke tre gange hurtigt på knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke ned. I disse første tre minutter kan du se en vejledning i, hvordan du deaktiverer skærmnedtoning, på skærmen.  Til, Fra

 

Indstillinger i tidligere TalkBack-versioner

Find din TalkBack-version 

 1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
 2. Åbn Apps og derefter TalkBack.
 3. Versionsnummeret vises øverst på skærmen (f.eks. version 5.2).

Indstillinger i tidligere TalkBack-versioner

 • Genvej til skærmnedtoning: Tryk på begge lydstyrketasterne hurtigt tre gange i træk for at aktivere eller deaktivere skærmnedtoning.
 • Talelydstyrke: Du kan indstille talelydstyrken for TalkBack, så den er den samme som eller lavere end medielydstyrken. Medielydstyrken er lydstyrken for anden lyd på din enhed.
 • Brug ændringer i tonehøjde: Skift toneleje for tastaturfeedback. Hvis du markerer denne indstilling, konfigureres tastaturets talefeedback til en lavere tonehøjde.
 • Tastaturekko: Få taster oplæst altid, aldrig, eller kun når tastaturet på skærmen bruges.
 • Oplæs ved slukket skærm: Som standard er der ikke nogen tale, når skærmen er slukket. Når denne funktion er markeret, siges underretninger højt, når skærmen er slukket. 
 • Oplæs opkalds-id: Hør, hvem der ringer til dig, inden du svarer. 
 • Læs fonetiske bogstaver højt: Hør fonetiske bogstaver (f.eks. "F, foxtrot" eller "S, sierra"), når du trykker på en tast på tastaturet og holder den nede, eller flytter fokus for hjælpefunktioner med ét tegn i et tekstfelt. 
 • Læs brugstips højt: Lyt til brugstips, når du navigerer rundt blandt skærmelementerne efter en kort forsinkelse. 
 • Vibrationsfeedback: Få vibrationsfeedback for dine handlinger, f.eks. når du vælger et objekt eller navigerer på enheden.
 • Genvej for suspendering og genoptagelse af TalkBack: Når denne indstilling er slået til, kan du trykke på tasterne for lydstyrke op og ned og holde dem inde for at afbryde eller genoptage TalkBack. 
 • Fortsæt fra suspendering: Vælg, hvordan TalkBack skal fortsætte, når du har suspenderet det.