หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

Gmail: เคล็ดลับระดับกลาง

ตอบกลับอีเมลโดยแทรกในบรรทัด

" "

เคล็ดลับ

ตอบกลับข้อความที่ตัดตอนมาจากอีเมลที่ยาวได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้เครื่องหมายคำพูดใน Gmail คุณจะชี้ทางให้ผู้รับไปยังส่วนต่างๆ ของข้อความที่คุณตอบได้

ตอบกลับอีเมลโดยใช้เครื่องหมายคำพูด" "

  1. เปิด Gmail แล้วคัดลอกส่วนของอีเมลที่ต้องการตอบ
  2. คลิกตอบกลับ ""
  3. คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบ Formatting optionsจากนั้นเครื่องหมายคำพูด จัดรูปแบบการอ้างอิง
    การดำเนินการนี้จะเพิ่มแถบสีเทาโดยทำเครื่องหมายตำแหน่งที่คุณอ้างอิงจากข้อความต้นฉบับ
  4. วางข้อความต้นฉบับถัดจากแถบสีเทา
  5. กด Enter และป้อนการตอบกลับภายใต้ข้อความต้นฉบับ
    โดยการตอบกลับจะไม่มีแถบสีเทา จึงทำให้ข้อความดังกล่าวดูโดดเด่นกว่าข้อความต้นฉบับ
  6. คลิกส่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false