การแจ้งเตือน

หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

สัปดาห์แรกและสัปดาห์ถัดไป

สัปดาห์ที่ 4: ทำโครงการที่มีประสิทธิภาพ

" "

หน้าจอจะแสดงสเปรดชีตและแผนภูมิวงกลม ดูแลโครงการ จัดการเวลา และใช้ Google ชีตและสไลด์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

" "

ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมด

จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ

ช่องทำเครื่องหมาย จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำด้วย Tasks

จัดการงานและรายการโปรเจ็กต์ด้วย Google Tasks Tasks เป็นวิธีง่ายๆ ในการสร้างรายการงานประจำวันที่มีวันครบกำหนดแบบส่วนตัว ซึ่งทำงานร่วมกับ Gmail และปฏิทินได้อย่างราบรื่นและซิงค์กับทุกอุปกรณ์

เปิด Tasks

คุณสามารถเพิ่มงานลงในแผงด้านข้างในแอป Google Workspace ได้บางแอป
 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Chat, ไดรฟ์ หรือไฟล์ใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
  • ข้อสำคัญ: หากคุณไม่เห็นแอป Tasks ให้คลิกลูกศรที่ด้านล่างขวาของหน้าจอเพื่อขยายแผง
 2. คลิก Tasks Tasks ทางด้านขวา

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้าง มอบหมาย แก้ไข ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ และลบงานของกลุ่มในพื้นที่ทำงานใน Gmail ได้

ช่องทำเครื่องหมาย ลากอีเมลไปยังรายการงาน

เมื่อลากอีเมลไปยัง Task อีเมลจะปรากฏเป็นงานในรายการ จากนั้นคุณแก้ไขงาน เพิ่มรายละเอียด และกำหนดเวลาการแจ้งเตือนซ้ำหรือเพียงครั้งเดียวก็ได้

 1. ไปที่ Gmail
 2. คลิก Tasks Tasks ทางด้านขวา
 3. ค้นหาอีเมลที่ต้องการบันทึกเป็นงาน
 4. ลากและวางอีเมลไว้ที่แผงด้านข้าง
 5. หากต้องการเพิ่มวันที่และเวลา ให้คลิกวันที่/เวลา
ช่องทำเครื่องหมาย สร้างและมอบหมายงานในพื้นที่ทำงาน

ในฐานะสมาชิกพื้นที่ทำงานใน Google Chat คุณจะสร้างและจัดการงานของกลุ่ม รวมถึงมอบหมายงานให้สมาชิกในพื้นที่ทำงานได้ คุณสามารถดูงานในพื้นที่ทำงานที่สร้างงานไว้ หากมีการมอบหมายงานให้คุณ งานจะปรากฏในรายการงานส่วนตัวใน Google Tasks เมื่อมีผู้สร้างหรืออัปเดตงาน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนในพื้นที่ทำงาน

เคล็ดลับ: หากคุณใช้บัญชีที่ทํางานหรือสถานศึกษา และไม่มีแท็บ "งาน" ในพื้นที่ทำงาน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace เพื่อเปิดฟีเจอร์นี้

 1. เปิด Google Chat หรือ Gmail ในคอมพิวเตอร์
  • ใน Gmail ให้คลิก Chat ทางด้านซ้าย
 2. เลือกพื้นที่ทำงานที่ต้องการสร้างงาน
 3. จากด้านบน ให้คลิกแท็บงานจากนั้น เพิ่มงานในพื้นที่ทำงาน
  เคล็ดลับ: ใน Gmail คุณอาจต้องขยายพื้นที่ทำงานเพื่อดูแท็บงาน
 4. ใส่ชื่องาน
 5. ไม่บังคับ: หากต้องการใส่คำอธิบายหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ให้คลิกเพิ่มรายละเอียดและใส่ข้อมูล
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มวันที่และเวลา ให้คลิกเพิ่มวันที่/เวลา จากนั้น ทำการเลือก จากนั้น คลิกตกลง
  เคล็ดลับ: หากเพิ่มวันที่และเวลาให้กับงาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามวันและเวลาที่กําหนดไว้
 7. ไม่บังคับ: หากต้องการมอบหมายงานให้กับสมาชิกของพื้นที่ทำงาน ให้คลิกมอบหมาย จากนั้น คลิกชื่อบุคคล หากต้องการมอบหมายงานให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงาน ให้เชิญบุคคลเหล่านั้นเข้าพื้นที่ทำงานก่อน
  เคล็ดลับ: หากผู้ได้รับมอบหมายออกจากพื้นที่ทำงาน งานจะยังอยู่ในพื้นที่ทำงานและในรายการงานส่วนตัวใน Google Tasks
 8. คลิกเพิ่ม

หลังจากสร้างงานแล้ว การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นในพื้นที่ทำงานเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Tasks

ช่องทำเครื่องหมาย ตั้งค่าการช่วยเตือนซ้ำใน Tasks

คุณกำหนดเวลาใน Tasks และเพิ่มการช่วยเตือนซ้ำได้ โดยการเพิ่มวันที่ครบกำหนดจะเป็นการเพิ่มงานนั้นลงในปฏิทินด้วย

 1. ไปที่ Gmail, ปฏิทิน, Chat, ไดรฟ์ หรือไฟล์ใน Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. คลิก Tasks Tasks logo ทางด้านขวา
 3. คลิกงานที่มีอยู่หรือสร้างงานใหม่
 4. หากต้องการเพิ่มวันที่และเวลา ให้คลิกวันที่/เวลา
 5. คลิกทำซ้ำ ถัดจาก "วันที่/เวลา"
 6. ในส่วน "เกิดซ้ำทุก" ให้เลือกวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี
 7. ในส่วน "สิ้นสุด" ให้เลือกตัวเลือกเพื่อสร้างงานที่เกิดซ้ำ
  • หากไม่มีวันที่สิ้นสุด ให้เลือกไม่เลย
  • ในวันที่สิ้นสุดที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือกเปิด แล้วเลือกวันที่
  • จํานวนนี้จะสิ้นสุดลงหลังจากครบตามจํานวนที่กําหนด ให้เลือกหลังจาก จากนั้นเลือกจํานวนรายการ
 8. คลิกตกลง

 

หากต้องการข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tasksให้เริ่มต้นใช้งาน Tasks ใน Google Workspace

มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเปรดชีต

ช่องทำเครื่องหมายเพิ่มช่องทำเครื่องหมายลงในสเปรดชีตของคุณ
 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่ต้องการให้มีช่องทำเครื่องหมาย
 3. คลิกแทรกจากนั้นช่องทําเครื่องหมายในเมนูด้านบน
 4. หากต้องการนำช่องทำเครื่องหมายออก ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ต้องการนำออก จากนั้นกดลบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

ช่องทำเครื่องหมาย สร้างกราฟและแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ
 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่ต้องการให้แสดงข้อมูลในแผนภูมิ
 3. คลิกแทรก จากนั้น แผนภูมิ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

ช่องทำเครื่องหมาย สร้างสีแท็บที่กำหนดเอง

เปลี่ยนสีของแท็บในสเปรดชีตเพื่อให้แยกแยะออกจากกันได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกลูกศรลง ในแท็บแผ่นงาน
 2. คลิกเปลี่ยนสีแล้วเลือกสี
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเลือกสีที่กำหนดเอง ให้คลิกกำหนดเองแล้วเลือกสีโดยใช้แถบเลื่อนหรือป้อนหมายเลขสี
ช่องทำเครื่องหมายลบข้อมูลที่ซ้ำกัน

คุณนำค่าที่ซ้ำกันออกจากชีตได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์ของแอปหรือนำข้อมูลออกด้วยตนเอง

 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการนำข้อมูลที่ซ้ำกันออก
 3. คลิกข้อมูลจากนั้นนำรายการซ้ำออก
 4. เลือกคอลัมน์ที่จะนำข้อมูลออกและระบุว่าข้อมูลมีส่วนหัวหรือไม่
 5. คลิกนำรายการซ้ำออก
 6. คลิกตกลงในหน้าต่างสถานะ
ช่องทำเครื่องหมาย ทำงานโดยอัตโนมัติด้วยมาโคร
 

ประหยัดเวลาด้วยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยมาโครใน Google ชีต สมมติว่าคุณต้องการจัดรูปแบบการนำเข้าข้อมูลใหม่หรือสร้างแผนภูมิเดียวกันในแผ่นงานข้อมูลประจำไตรมาสหลายรายการ โดยการทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ให้ใช้มาโครของชีตเพื่อบันทึกการดำเนินการเหล่านี้ซึ่งใช้งานอีกครั้งได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ค้นหาตัวเลือก "บันทึกมาโคร" ในแผ่นงานโดยคลิก "มาโคร" ในหัวข้อ "เครื่องมือ"

 1. เปิดสเปรดชีตที่ sheets.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกส่วนขยาย จากนั้น มาโคร จากนั้น บันทึกมาโคร
 3. เลือกประเภทของการอ้างอิงเซลล์ที่ต้องการให้มาโครใช้ที่ด้านล่าง
 • ใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์: มาโครจะทำงานในเซลล์ที่คุณบันทึกไว้เท่านั้น เช่น หากเปลี่ยนเซลล์ A1 เป็นตัวหนา มาโครจะเปลี่ยนเฉพาะเซลล์ A1 ให้เป็นตัวหนาโดยไม่คำนึงถึงเซลล์อื่นๆ ที่คุณคลิก
 • ใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์: มาโครจะทำงานในเซลล์ที่คุณเลือกและเซลล์ใกล้เคียง เช่น หากบันทึกการเปลี่ยนเซลล์ A1 และ B1 เป็นตัวหนา ในภายหลังก็จะใช้มาโครเพื่อเปลี่ยน เซลล์ C1 และ D1 เป็นตัวหนาได้
 1. ทำงานที่ต้องการบันทึกให้สำเร็จ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก
 2. ตั้งชื่อมาโคร สร้างแป้นพิมพ์ลัดที่กำหนดเอง แล้วคลิกบันทึก
 • หมายเหตุ: เมื่อสร้างมาโครใน Google ชีต ระบบจะสร้าง Apps Script หากต้องการแก้ไข Apps Script นี้ ให้คลิกเครื่องมือ จากนั้น โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ที่ด้านบน

หากต้องการแสดงมาโคร ให้คลิกส่วนขยาย จากนั้น มาโคร จากนั้น มาโครที่คุณต้องการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

ช่องทำเครื่องหมายจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้ดูหรือแก้ไขได้ด้วยช่วงและชีตที่มีการป้องกัน

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการเปลี่ยนแปลงในชีตและช่วงต่างๆ

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. คลิกข้อมูล จากนั้น ป้องกันชีตและช่วง ช่องจะเปิดขึ้นมาทางขวา
 3. คลิกเพิ่มแผ่นงานหรือช่วง หรือคลิกการป้องกันที่มีอยู่เพื่อแก้ไข
 4. หากต้องการป้องกันช่วง ให้คลิกช่วง หากต้องการป้องกันชีต ให้คลิกแผ่นงาน
  • ช่วง: หากต้องการเปลี่ยนหรือป้อนช่วงที่คุณกำลังป้องกัน ให้คลิกไอคอนสเปรดชีตและไฮไลต์ช่วงในสเปรดชีต
  • แผ่นงาน: เลือกแผ่นงานที่จะป้องกัน หากต้องการยกเลิกการป้องกันเซลล์ชุดหนึ่ง ให้เลือกช่อง "ยกเว้นบางเซลล์"
 5. คลิกตั้งค่าสิทธิ์หรือเปลี่ยนสิทธิ์
 6. เลือกวิธีที่คุณต้องการใช้จำกัดการแก้ไขดังนี้
 • หากต้องการแสดงคำเตือนเมื่อมีบุคคลทำการแก้ไข: เลือก "แสดงคำเตือนเมื่อแก้ไขช่วงนี้" วิธีนี้จะไม่ป้องกันการแก้ไข แต่ผู้ใช้จะเห็นข้อความขอให้ยืนยันว่าต้องการแก้ไขจริงๆ
 • หากต้องการเลือกผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขช่วงหรือชีตได้: เลือก "จำกัดคนที่แก้ไขช่วงนี้ได้" แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คุณเท่านั้น: มีเพียงคุณเท่านั้น (และเจ้าของ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของ) ที่มีสิทธิ์แก้ไขช่วงหรือชีตได้
  • โดเมนเท่านั้น: หากคุณใช้ Google ชีตสำหรับที่ทำงานหรือสถานศึกษา จะมีเพียงผู้ใช้ในโดเมนของคุณเท่านั้นที่แก้ไขช่วงหรือแผ่นงานได้ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อทุกคนในโดเมนมีสิทธิ์แก้ไขสเปรดชีต
  • กำหนดเอง: มีเพียงคนที่คุณเลือกเท่านั้นที่จะแก้ไขช่วงหรือแผ่นงานได้
  • คัดลอกสิทธิ์จากอีกช่วง: ใช้สิทธิ์เดียวกับที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในชุดเซลล์หรือแผ่นงานอื่นมาใช้
 1. คลิกบันทึกหรือเสร็จสิ้น

หากต้องการดูเซลล์ที่มีการป้องกัน ให้คลิกดู จากนั้น แสดง จากนั้น ช่วงที่ป้องกันไว้ พื้นหลังจะปรากฏเป็นลายเส้นในเซลล์

วิธีซ่อนชีต

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. คลิกแผ่นงานที่ต้องการซ่อน
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในแท็บชีต
 4. คลิกซ่อนแผ่นงาน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏ หากสเปรดชีตมีชีตเดียว

หมายเหตุ: ผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขจะเลิกซ่อนชีตได้ ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ดูจะไม่เห็นชีตนั้น แต่สามารถทำสำเนาสเปรดชีตและเลิกซ่อนชีตที่ทำสำเนาได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

ช่องทำเครื่องหมายจัดเรียงและกรองข้อมูล

กรองข้อมูลโดยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผู้อื่นเห็น

ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถกรองข้อมูลโดยให้มีผลเฉพาะกับมุมมองของคุณในสเปรดชีตได้ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมุมมองตัวกรองโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกข้อมูล จากนั้น มุมมองตัวกรอง จากนั้น สร้างมุมมองตัวกรองใหม่
 3. จัดเรียงและกรองข้อมูล
 4. หากต้องการบันทึกมุมมองตัวกรอง ให้คลิกบันทึกมุมมองที่ด้านขวาบน
 5. คลิกบันทึก

คุณยังกรองข้อมูลในแบบที่ผู้อื่นเห็นได้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพ Google ชีต

มอบงานนำเสนอเชิงโต้ตอบที่มีประสิทธิภาพ

ช่องทำเครื่องหมายสร้างงานนำเสนอด้วยเทมเพลตเครื่องมือแก้ไขเอกสาร
ไม่ว่าคุณจะสร้างเทมเพลตที่ทีมใช้ซ้ำได้ หรือจะทำแบรนด์ภายนอกองค์กรให้มีความสม่ำเสมอ ให้ใช้เทมเพลตเพื่อช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูดีและเป็นมืออาชีพ
 1. ไปที่ Google เอกสาร ชีต สไลด์ ฟอร์ม หรือ Sites ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแกลเลอรีเทมเพลตที่ด้านบนขวา
 3. คลิกเทมเพลตที่ต้องการใช้
 4. สําเนาของเทมเพลตจะเปิดขึ้น

เคล็ดลับ: หากเทมเพลตที่คุณเลือกมีคำว่า "ส่วนเสริม" อยู่ด้านข้าง คุณอาจต้องติดตั้งส่วนเสริมในเทมเพลตนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนเสริม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

ช่องทำเครื่องหมาย คัดลอกรูปแบบข้อความหรือธีม

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

คุณคัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่คุณต้องการไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็ว

 1. จัดรูปแบบข้อความหรือเซลล์ตามที่ต้องการในชีต เอกสาร หรือสไลด์ 
 2. ไฮไลต์ข้อความหรือเซลล์ แล้วคลิกไอคอนลูกกลิ้งทาสีที่มุมซ้ายบน 
 3. คลิกเซลล์หรือไฮไลต์ข้อความ โดยเซลล์หรือข้อความที่ไฮไลต์จะมีการจัดรูปแบบเหมือนกัน 

วิธีคัดลอกธีมไปยังงานนำเสนอใหม่

นอกจากนี้ คุณยังคัดลอกธีมสไลด์ที่คุณชอบไปยังงานนำเสนอที่มีอยู่หรืองานนำเสนอใหม่ได้ด้วย

สำคัญ: ธีมที่นำเข้าต้องมาจากงานนำเสนอใน Google สไลด์หรือ PowerPoint ที่มีอยู่ คุณยังใช้รูปภาพของตนเองเป็นพื้นหลังสำหรับงานนำเสนอทั้งหมดได้อีกด้วย 

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกสไลด์ เปลี่ยนธีมที่ด้านบน
 3. คลิกนำเข้าธีมที่ด้านขวาล่าง
 4. ดับเบิลคลิกงานนำเสนอที่ต้องการใช้ 
 5. คลิกธีมที่ต้องการ 
 6. คลิกนำเข้าธีม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

ช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มแผนภูมิข้อมูลจากชีต

หากงานนำเสนอในสไลด์มีข้อมูลจำนวนมาก ให้เปลี่ยนข้อมูลนั้นเป็นแผนภูมิเพื่อช่วยให้ผู้ชมเห็นภาพได้ง่ายๆ เพียงสร้างแผนภูมิในชีตและเพิ่มลงในงานนำเสนอ แผนภูมิจะเชื่อมโยงกับข้อมูลในชีต ดังนั้นข้อมูลที่คุณแก้ไขจะอัปเดตในงานนำเสนอโดยอัตโนมัติ

แทรกแผนภูมิ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแทรก จากนั้น แผนภูมิ จากนั้น จากชีต
 3. คลิกสเปรดชีตที่มีแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเลือก
 4. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม
  • หากไม่ต้องการให้แผนภูมิลิงก์กับสเปรดชีต ให้ยกเลิกการเลือก "ลิงก์กับสเปรดชีต"
 5. คลิกนำเข้า

 แก้ไขแผนภูมิจากงานนำเสนอโดยตรง

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแทรก จากนั้น แผนภูมิ จากนั้น จากชีต
 3. คลิกสเปรดชีตที่มีแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเลือก
 4. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม
  • หากไม่ต้องการให้แผนภูมิลิงก์กับสเปรดชีต ให้ยกเลิกการเลือก "ลิงก์กับสเปรดชีต"
 5. คลิกนำเข้า

อัปเดตแผนภูมิให้ตรงกับต้นฉบับในชีต

หากทำการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้น คุณอาจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอัปเดตข้อมูลแล้ว

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกอัปเดตที่มุมขวาบนของแผนภูมิหรือสไลด์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร
ช่องทำเครื่องหมายสร้างโฟลว์ชาร์ตด้วยภาพวาด

สร้างโฟลว์ชาร์ต แผนภาพ หรือภาพวาดประเภทอื่นๆ

 1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกแทรก จากนั้น ภาพวาด จากนั้น ใหม่
 3. แทรกรูปร่าง เส้น หรือข้อความด้วยเครื่องมือแก้ไข

เพิ่มภาพวาดลงในเอกสารหรืองานนำเสนอ

 1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกแทรก จากนั้น ภาพวาด จากนั้น จากไดรฟ์
 3. คลิกภาพวาดที่ต้องการแทรก 
 4. คลิกเลือก

แทรกแผนภาพประเภทอื่นๆ

สําคัญ: คุณสามารถแทรกแผนภาพในภาษาใดก็ได้ที่ใช้ตัวอักษรละติน

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปยังสไลด์ที่ต้องการเพิ่มแผนภาพ
 3. คลิกแทรก จากนั้น แผนภาพที่ด้านบน
 4. เลือกรูปแบบ จํานวนระดับ และเทมเพลต
 5. ระบบจะเพิ่มแผนภาพไปยังสไลด์ และคุณจะเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
ช่องทำเครื่องหมายเพิ่มบันทึกของผู้บรรยาย

คุณเพิ่มบันทึกของผู้บรรยายในงานนำเสนอที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะเห็นเมื่อนำเสนอได้ ผู้ที่คุณแชร์งานนำเสนอด้วยจะเห็นบันทึก เมื่อนำเสนอสไลด์ บันทึกของผู้บรรยายจะแสดงในหน้าต่างแยกต่างหาก

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์
 2. ที่มุมขวาบนถัดจากแสดงภาพสไลด์  ให้คลิกลูกศรลง
 3. คลิกมุมมองผู้นำเสนอ
 4. คลิกบันทึกของผู้บรรยาย

จากนั้นคุณจะเพิ่มข้อความที่ด้านล่างสไลด์ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

ช่องทำเครื่องหมายสร้างการถามตอบแบบเรียลไทม์

คุณสามารถเริ่มเซสชันถามและตอบแบบสดจากงานนำเสนอใน Google สไลด์ และนำเสนอคำถามได้ทุกเมื่อ ผู้ชมสามารถถามคำถามได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท

เริ่มช่วงถามและตอบเพื่อดูคำถามจากผู้ชม

 1. เปิดงานนําเสนอใน Google สไลด์
 2. ที่ด้านบน ถัดจากภาพสไลด์  คลิกลูกศรลง
 3. คลิกมุมมองผู้นำเสนอ
 4. คลิกเครื่องมือผู้ชมในหน้าต่างใหม่
  • คลิกเริ่มใหม่เพื่อเริ่มเซสชันใหม่
  • คลิกเริ่มเซสชันล่าสุดต่อเพื่อเริ่มเซสชันล่าสุดจากที่ค้างไว้
  • หากต้องการสิ้นสุดการถามและตอบ ให้คลิกสวิตช์เปิด/ปิดในหน้าต่างถามและตอบ
   • เคล็ดลับ: แม้ว่าคุณจะไม่ได้ปิดฟีเจอร์ถามและตอบ แต่มุมมองถามและตอบจะปิดลงในไม่ช้าหลังจากจบการนําเสนอใน Google สไลด์

เมื่อคุณเริ่มเซสชัน URL แบบสั้นสำหรับงานนำเสนอจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของสไลด์ในขณะที่คุณนำเสนอ ผู้ชมสามารถป้อน URL ในเบราว์เซอร์เพื่อส่งคําถามได้ โดยคุณจะเห็นคำถามในหน้าต่างมุมมองของผู้นำเสนอ

แสดงคำถามต่อผู้ชม

ผู้นำเสนอจะแสดงคำถามจากผู้ชมในระหว่างการนำเสนอได้

 1. ในส่วน "เครื่องมือผู้ชม" ให้หาคำถามที่ต้องการแสดง
 2. คลิกนำเสนอ
  • หากต้องการเปลี่ยนคำถาม ให้ค้นหาคำถามอื่นและคลิกนำเสนอ
  • หากต้องการซ่อนคําถาม ให้คลิกซ่อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: เคล็ดลับเพื่อการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม

ขั้นตอนถัดไป


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก