Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

Tydzień 4. Wydajna praca nad projektami

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace
„.”

Arkusz kalkulacyjny i wykres kołowy na różnych ekranachNa bieżąco monitoruj projekty, wydajnie zarządzaj czasem i w pełni wykorzystuj wszystkie funkcje Arkuszy i Prezentacji Google.

„.”

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

1. Zarządzaj listami zadań do wykonania

Pole wyboruOmówienie: zarządzanie listą zadań do wykonania za pomocą Listy zadań i Keep

Zarządzaj listami zadań i projektów, korzystając z Listy zadań Google i Google Keep.

Lista zadań pozwala w prosty sposób tworzyć własne listy rzeczy do zrobienia i podaje terminy, w jakich trzeba je ukończyć. Usługa ta jest zintegrowana z Gmailem oraz Kalendarzem, a do tego synchronizuje się na wszystkich Twoich urządzeniach.

Pracujesz z zespołem nad projektem? Używajcie Keep, by ułatwić sobie współpracę – od tworzenia udostępnianych list zadań oznaczonych kolorami po ustawianie przypomnień zintegrowanych z Gmailem i Kalendarzem.

Pole wyboruUzyskiwanie dostępu do list zadań do wykonania

Otwieranie Listy zadań:

W przeglądarce

Otwórz Gmaila, Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje i po prawej kliknij Lista zadań Tasks.

Na urządzeniach z Androidem

 1. Kliknij Sklep Play Google Play, aby otworzyć Google Play.
 2. Zainstaluj aplikację Lista zadań.

Na urządzeniach z Apple iOS

Instalowanie aplikacji Lista zadań na urządzeniach iPhone lub iPad firmy Apple.

Otwieranie Keep:

W przeglądarce

W przeglądarce wejdź na keep.google.com.

Na urządzeniach mobilnych

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację Keep ze Sklepu Play (Android) lub App Store (Apple iOS).
 2. Kliknij aplikację Keep na urządzeniu, by ją otworzyć.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do Keep lub Listy zadań, możesz też otworzyć pasek boczny w Gmailu lub edytorach Dokumentów.

Pole wyboruTworzenie notatki Keep i wyświetlanie jej na dowolnym urządzeniu

W przeglądarce

 1. Wybierz opcję:
  • Kliknij Utwórz notatkę i wpisz jej treść.
  • Kliknij opcję Nowa lista Nowa lista i dodaj elementy do listy.
 2. (Opcjonalnie) Aby dodać tytuł, kliknij Tytuł i wpisz go.
 3. Kliknij Zamknij.

Na urządzeniu mobilnym

 1. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij Utwórz notatkę i wpisz notatkę.
  • Kliknij opcję Nowa lista Nowa lista i dodaj elementy do listy.
 2. (Opcjonalnie) Dodaj tytuł.
 3. Kliknij Wstecz "", by zapisać notatkę lub listę i wrócić do strony Notatki.
Pole wyboruPrzypinanie notatki w Keep
Możesz przypiąć ważne notatki na górze karty Keep, by mieć do nich szybki dostęp. 

Możesz przypiąć ważne notatki na górze karty Keep, by mieć do nich szybki dostęp. 

 1. Wejdź na keep.google.com.
 2. Najedź na notatkę, którą chcesz przypiąć.
 3. Kliknij Przypnij notatkę "".
Pole wyboruPorządkowanie notatek za pomocą hashtagów i etykiet

Aby oznaczyć notatki Keep hashtagami i etykietami, wpisz symbol „#”, a następnie nazwę etykiety. Dzięki temu możesz potem wyszukać wszystkie powiązane notatki, wpisując ten hashatg.

 1. Kliknij Menu ""a potemUtwórz nową etykietę.
 2. Wpisz nazwę etykiety i kliknij Gotowe.

Wskazówka: aby utworzyć etykietę, wpisz #nowaetykieta. Aby zastosować etykietę, wpisz #, a następnie wybierz jedną z etykiet.

Więcej informacji

Pole wyboruUdostępnianie notatki w Keep

W przeglądarce

 1. Najedź na notatkę lub listę i kliknij Współpracownik Tylko.
 2. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail odpowiedniej osoby. Podczas wpisywania tekstu zobaczysz sugestie, które możesz wybrać.
 3. Obok każdego nazwiska kliknij Dodaj współpracownika "", by dodać daną osobę.
 4. (Opcjonalnie) Aby dodać więcej osób, powtórz kroki 2–3.
 5. Kliknij Zapisz.

Na urządzeniu mobilnym

 1. Kliknij notatkę lub listę, którą chcesz udostępnić, i wybierz Więcej ""a potemWspółpracownik.
 2. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail odpowiedniej osoby. Podczas wpisywania tekstu pojawią się sugestie.
 3. Kliknij Zapisz.
Pole wyboruDodawanie plików Prezentacji i Dokumentów do list Keep

Możesz szybko tworzyć notatki Keep za pomocą zapisanych obrazów, tekstów lub danych. Nowa notatka zawiera link prowadzący do dokumentu źródłowego.

 1. Otwórz plik Prezentacji lub Dokumentów.
 2. Wybierz obraz lub tekst i kliknij go prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Zapisz w Keep.
 4. (Opcjonalnie) Edytuj notatkę lub dodaj ją do listy.
 5. Kliknij Gotowe.

Możesz też dodać notatkę Keep do dokumentu. W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach otwórz pasek boczny Keep i przeciągnij notatkę do dokumentu.

Wskazówka: możesz też dodać notatkę Keep do dokumentu. W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach otwórz pasek boczny Keep i przeciągnij notatkę do dokumentu.

Pole wyboruPrzeciąganie e-maila na listę w Liście zadań

Możesz przeciągnąć e-maila do Listy zadań, by pojawił się jako zadanie na liście. Potem możesz edytować takie zadanie, podać jego szczegóły, a także dodać jednorazowe lub cykliczne przypomnienia.

 1. Otwórz Gmaila i przeciągnij e-maila do okna Lista zadań. Zadanie to temat e-maila.
 2. Zadanie będzie zawierać link, aby ułatwić ponowne otwarcie wiadomości.

Więcej informacji

Pole wyboruTworzenie i przypisywanie zadań w pokoju

Jako jedna z osób w pokoju Google Chat możesz tworzyć zadania grupowe i nimi zarządzać, a także przypisywać zadania innym osobom w pokoju. Zadania możesz wyświetlać w pokoju, w którym zostały utworzone. Zadania, które Ci przypisano, są widoczne na Twojej osobistej liście zadań na Liście zadań Google. Gdy ktoś utworzy lub zaktualizuje zadanie, w pokoju pojawi się powiadomienie.

Wskazówka: jeśli używasz konta służbowego lub szkolnego i nie masz w pokoju karty „Zadania”, skontaktuj się z administratorem Google Workspace, aby włączyć tę funkcję.

 1. Otwórz Gmaila lub Google Chat.
 2. Wybierz pokój, w którym chcesz utworzyć zadanie.
 3. U góry kliknij kartę Lista zadań a potem Utwórz zadanie dla pokoju.
  Wskazówka: w Gmailu karta Lista zadań może pojawić się dopiero po rozwinięciu pokoju.
 4. Wpisz tytuł zadania.
 5. Opcjonalnie: aby dodać opis lub więcej szczegółów, kliknij Dodaj szczegóły i wpisz odpowiednie informacje.
 6. Opcjonalnie: aby dodać datę i godzinę, kliknij Dodaj datę/godzinę a potem wybierz opcje a potem kliknij OK.
  Wskazówka: jeśli dodasz do zadania datę i godzinę, będziesz otrzymywać powiadomienia w określonych dniach i godzinach.
 7. Opcjonalnie: aby przypisać zadanie do osoby w pokoju, kliknij Przypisz a potem kliknij nazwę użytkownika. Aby przypisać zadanie osobie, która nie jest użytkownikiem pokoju, najpierw zaproś ją do tego pokoju.
  Wskazówka: jeśli przypisana do zadania osoba opuści pokój, zadanie pozostanie w pokoju i na osobistej liście zadań tej osoby w Liście zadań Google.
 8. Kliknij Dodaj.

Po utworzeniu zadania w pokoju pojawi się powiadomienie informujące o zadaniu resztę osób.

Więcej informacji

Pole wyboruUstawianie przypomnień cyklicznych w Liście zadań

W Liście zadań możesz dodać terminy i przypomnienia cykliczne. Dodanie terminu powoduje też dodanie zadania do Kalendarza.

 1. Kliknij Dodaj zadanie i wpisz zadanie.
 2. Kliknij Edytuj "" a potem Dodaj datę/godzinę.
 3. Wybierz datę i godzinę, a następnie kliknij Powtórz. 
 4. Kliknij Powtarzaj Powtarzaj i wybierz ustawienia powtarzania zadania.
 5. Kliknij OK.

Uwaga: przypomnienia możesz też ustawiać w Keep.

Więcej informacji

2. Zostań ekspertem od arkuszy kalkulacyjnych

Pole wyboruDodawanie pól wyboru do arkuszy kalkulacyjnych
 1. W Arkuszach otwórz arkusz kalkulacyjny i wybierz komórki, w których chcesz umieścić pola wyboru.
 2. Kliknij Wstaw a potem Pole wyboru.

  Uwaga:
  w formułach odznaczone pola wyboru mają wartość FALSE (wyłącz), a zaznaczone – TRUE (uwzględnij). Wartość widoczna jest na pasku Formuła. Możesz ją zmienić.
 3. (Opcjonalnie) Aby usunąć określone pola wyboru, zaznacz je i naciśnij Delete.

Uwaga: w formułach odznaczone pola wyboru mają wartość FALSE (wyłącz), a zaznaczone – TRUE (uwzględnij). Wartość widoczna jest na pasku Formuła i można ją zmienić.

Więcej informacji

Pole wyboruTworzenie wykresów na podstawie danych
 1. Otwórz Arkusze i w arkuszu kalkulacyjnym zaznacz zakres danych, dla których chcesz utworzyć wykres.
 2. Kliknij Wstaw a potem Wykres.
 3. (Opcjonalnie) W edytorze zmień typ wykresu i inne aspekty.
 4. (Opcjonalnie) W edytorze kliknij Dostosuj, by dostosować osie, style, tytuły i inne elementy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Typy wykresów.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Typy wykresów.

Pole wyboruSzybsze tworzenie kopii przez duplikowanie kart
 1. Otwórz arkusz.
 2. U dołu arkusza kalkulacyjnego na karcie arkusza kliknij strzałkę w dół"".
 3. Wybierz Usuń lub Duplikuj.
Pole wyboruTworzenie kart w niestandardowych kolorach

Aby łatwo rozróżniać karty w arkuszach kalkulacyjnych, możesz zmienić ich kolory.

 1. Na karcie arkusza kliknij strzałkę w dół "".
 2. Kliknij Zmień kolor i wybierz kolor.
 3. (Opcjonalnie) Aby wybrać kolor niestandardowy, kliknij Niestandardowy i wybierz kolor za pomocą suwaków lub wpisz jego numer.
Pole wyboruUsuwanie powielonych danych

Możesz łatwo usunąć zduplikowane wartości z arkusza kalkulacyjnego – nie musisz pisać skryptu aplikacji ani usuwać danych ręcznie.

 1. W Arkuszach otwórz arkusz kalkulacyjny.
 2. Wybierz zakres danych, z którego chcesz usunąć zduplikowane dane.
 3. Kliknij Dane a potem Usuń duplikaty.
 4. Wybierz kolumny, które chcesz uwzględnić, oraz określ, czy dane zawierają nagłówki.
 5. Kliknij Usuń duplikaty.
 6. W oknie stanu kliknij OK.
Pole wyboruRejestrowanie makr
 1. W Arkuszach otwórz arkusz kalkulacyjny i kliknij Narzędzia a potem Makra a potem Zarejestruj makro.
 2. Wybierz typ odwołania do komórki, którego chcesz użyć.
 3. Wykonaj zadanie, które chcesz zarejestrować, i kliknij Zapisz.
 4. Nazwij makro i kliknij Zapisz.
 5. Kliknij Narzędzia a potem Makra a potem Twoje makro, by uruchomić makro.

Więcej informacji

Pole wyboruOgraniczanie możliwości wyświetlania i edytowania danych za pomocą chronionych zakresów i arkuszy

Blokowanie innym osobom możliwości wprowadzania zmian w arkuszach i zakresach

 1. Otwórz arkusz i kliknij Dane > Chronione arkusze i zakresy.
 2. Kliknij +Dodaj arkusz lub zakres.
 3. Kliknij Zakres, by chronić zakres treści, lub Arkusz, by chronić cały arkusz.
 4. Kliknij Ustaw uprawnienia i wybierz, czy chcesz wyświetlać ostrzeżenie, czy ograniczyć możliwość edytowania treści.
 5. Kliknij Gotowe.

Ukrywanie arkusza

 1. Na karcie arkusza, który chcesz ukryć, kliknij strzałkę w dół "".
 2. Kliknij Ukryj arkusz.

Uwaga: użytkownicy z uprawnieniami do edytowania mogą odkryć ukryty arkusz. Użytkownicy z uprawnieniami do wyświetlania nie mogą zobaczyć ukrytego arkusza, ale mogą utworzyć jego kopię i cofnąć ukrywanie.

Więcej informacji

Pole wyboruSortowanie i filtrowanie danych

Aby filtrować dane w arkuszu kalkulacyjnym dla wszystkich przeglądających go osób, utwórz filtr. Aby utworzyć filtry, które nie mają wpływu na widoki innych użytkowników, utwórz widoki filtra.

Utwórz filtr

 1. Wybierz zakres komórek.
 2. Kliknij Dane a potem Utwórz filtr.
 3. Przejdź do góry zakresu i kliknij Filtr Filtr, by wyświetlić opcje filtra.

Utwórz widok filtra

 1. W Arkuszach Google otwórz arkusz kalkulacyjny, w którym chcesz utworzyć widok filtra.
 2. Kliknij komórkę z danymi.
 3. Wybierz Dane a potem Widoki filtrów a potem Utwórz nowy widok filtra.
 4. Kliknij listę w nagłówku kolumny i wybierz dane, które chcesz filtrować. Widok filtra jest zapisywany podczas wprowadzania zmian.
 5. (Opcjonalnie) Aby wyszukać dane, wpisz tekst w polu wyszukiwania.
 6. Po wybraniu danych do filtrowania kliknij OK.
 7. Powtórz kroki 4–6 dla każdej kolumny, którą chcesz filtrować.
 8. W polu Nazwa wpisz nazwę widoku filtra. Jeśli nie wpiszesz nazwy, widok filtra zostanie zapisany jako Filtr numer, gdzie numer odpowiada liczbie utworzonych filtrów.

Zapisany widok filtra pojawi się teraz w sekcji Danea potemWidoki filtrów. W widokach filtrów nagłówki kolumn i wierszy są podświetlone w kolorze ciemnoszarym.

Więcej informacji

3. Zadbaj o to, by prezentacje były atrakcyjne oraz interaktywne

Pole wyboruTworzenie prezentacji za pomocą szablonów edytorów Dokumentów

Wybierz opcję:

 • Prezentacjach kliknij Utwórz "".
 • Na Dysku kliknij Nowy, następnie obok pozycji Prezentacje Google najedź kursorem na strzałkę w prawo "" i kliknij Pusta prezentacja lub Z szablonu.

Więcej informacji

Pole wyboruPomijanie slajdów, których nie chcesz pokazać

Podczas prowadzenia prezentacji możesz pominąć slajdy, których nie chcesz pokazać. Użytkownicy, którym udostępniasz prezentację, nadal będą mogli zobaczyć takie slajdy.

 1. Po lewej stronie kliknij slajd prawym przyciskiem myszy.
 2. Kliknij Pomiń slajd.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić pominięty slajd, ponownie kliknij Pomiń slajd.

Więcej informacji

Pole wyboruKopiowanie ulubionego formatowania

Kopiowanie formatowania tekstu lub komórki

Możesz szybko skopiować formatowanie tekstu do innych obszarów.

 1. W Arkuszach, Dokumentach lub Prezentacjach sformatuj tekst lub komórkę tak, jak chcesz. 
 2. Zaznacz tekst lub komórkę i kliknij ikonę wałka malarskiego w lewym górnym rogu. 
 3. Kliknij komórkę lub zaznacz tekst. Komórka lub zaznaczony tekst zostaną sformatowane w taki sam sposób. 

Kopiowanie motywu do nowej prezentacji

W Prezentacjach możesz również kopiować motywy z innych prezentacji.

 1. Prezentacjach utwórz nową prezentację. Jeśli modyfikujesz istniejącą prezentację, kliknij Slajd a potem Zmień motyw.
 2. Kliknij Importuj motyw.
 3. Wybierz prezentację z Dysku Google lub prześlij prezentację z komputera.
 4. Kliknij Wybierz.
 5. Wybierz motyw i kliknij Importuj motyw, by zastosować go do bieżącej prezentacji.

Więcej informacji

Pole wyboruŁączenie treści z różnych plików edytorów Dokumentów

Dodawanie wykresu z Arkuszy do prezentacji

 1. Arkuszach wybierz wykres, który chcesz skopiować.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej "" a potem Kopiuj wykres.
 3. Prezentacjach kliknij slajd prawym przyciskiem myszy a potem Wklej
 4. Kliknij Wklej.
Więcej informacji znajdziesz w artykule Wstawianie i edytowanie wykresów.

Dodawanie proponowanych treści, w tym dokumentów na Dysku

 1. W Prezentacjach otwórz prezentację i kliknij Przeglądaj Otwieranie panelu Przeglądaj.
 2. W oknie Przeglądaj w polu wyszukiwania "" wpisz zapytanie i naciśnij Enter.
 3. Wybierz opcję:
  • Aby otworzyć wynik z internetu, w sekcji Wszystko kliknij link.
  • Aby dodać obraz, kliknij Grafika. Najedź na obraz i kliknij Wstaw obraz "".
  • Aby otworzyć plik z Dysku, kliknij Dysk, a następnie kliknij plik.

Więcej informacji

Pole wyboruTworzenie schematów blokowych z rysunkami

Tworzenie schematu blokowego, diagramu lub innego rysunku

 1. Otwórz Dysk Google.
 2. Kliknij Plus Nowy a potem Więcej a potem Rysunki Google.

 3. Za pomocą opcji i przycisków menu rysuj diagramy, maluj obrazy, twórz schematy blokowe oraz innego rodzaju rysunki.

Dodawanie rysunku do dokumentu lub prezentacji

 1. Otwórz Dysk.
 2. Otwórz zapisany rysunek Google.
 3. Zaznacz cały rysunek.
 4. Kliknij Edytuj a potem Kopiuj.
 5. Otwórz dokument lub slajd, w którym chcesz wstawić rysunek.
 6. Kliknij Edytuj a potem Wklej.

Wstawianie innych typów diagramów

 1. Kliknij Wstaw a potem Wykres i wybierz opcję:
  • Siatka
  • Hierarchia
  • Oś czasu
  • Proces
  • Relacja
  • Cykliczność
 2. Po wybraniu wykresu możesz go dostosować za pomocą opcji znajdujących się u góry okna wykresu.

Więcej informacji

Pole wyboruDodawanie notatek

Do prezentacji możesz dodać notatki, które podczas prowadzenia prezentacji będą widoczne tylko dla Ciebie. Notatki będą też mogły przeglądać osoby, którym udostępnisz prezentację. Podczas wyświetlania prezentacji notatki pojawiają się w innym oknie.

Pod slajdem kliknij opcję Kliknij, aby dodać notatki i dodaj tekst. Jeśli nie widzisz opcji Kliknij, aby dodać notatki dla prelegenta, kliknij u góry Wyświetl a potem Pokaż notatki.

Więcej informacji

Pole wyboruWłączanie napisów

Możesz włączyć napisy automatyczne, by podczas prezentacji wyświetlać u dołu ekranu w czasie rzeczywistym wypowiadane słowa.

Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, musisz używać Chrome i mieć włączony sprawny mikrofon. Ta funkcja działa tylko w języku angielskim (USA).

Więcej informacji

Pole wyboruProwadzenie sesji pytań i odpowiedzi na żywo

Otrzymywanie pytań od widzów

 1. W Prezentacjach w prawym górnym rogu obok opcji Obecna kliknij strzałkę w dół ""a potem Widok prowadzącego
 2. W wyskakującym okienku kliknij Narzędzia dla odbiorców.
 3. Kliknij Rozpocznij nową.
  Podczas prezentacji na górze slajdów prezentowany jest nowy krótki URL prezentacji. Odbiorcy mogą wpisać URL w przeglądarce i zadać pytanie. Pytania zobaczysz w oknie widoku prowadzącego.

Przedstawianie pytań od widzów

 1. Prezentacjach otwórz Narzędzia dla odbiorców.
 2. Pod pytaniem, które chcesz wyświetlić, kliknij Pokaż.
 3. (Opcjonalnie) Aby zmienić pytanie, znajdź inne pytanie i kliknij Pokaż.
 4. (Opcjonalnie) Aby zakończyć wyświetlanie pytania, kliknij Ukryj.

Zadawanie pytań i głosowanie na nie

 1. Prezentacjach kliknij link na górze prezentacji (na przykład goo.gl/slides/a1b), by zadać pytanie. Możesz też wkleić link w oknie przeglądarki.
 2. Kliknij Zadaj pytanie i wpisz pytanie.
 3. (Opcjonalnie) Aby zadać pytanie anonimowo, zaznacz pole Zapytaj anonimowo.
 4. Pod pytaniem kliknij Głos pozytywny Kciuk w górę lub Głos negatywny Nie podoba mi się, by je ocenić.
 5. Kliknij Prześlij.

Więcej informacji

Dalsze kroki

Chcesz szybko nauczyć się wydajnie korzystać z Google Workspace? Zobacz Listę kontrolną z tygodnia 5.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false