หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เคล็ดลับ 10 ข้อในการใช้ Google Workspace เพื่อวิจัยและพัฒนา

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

โน้ตติดหนึบ อุปกรณ์ที่มีรายการ โฟลว์ชาร์ต ฯลฯ

แถบสีเทา

1

จัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เดียว " "

เมื่อทำงานกับทีมเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ให้เก็บงานไว้ในตำแหน่งส่วนกลางที่ทุกคนจะจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย นักออกแบบและผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะทำงานร่วมกันและแชร์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นความลับ หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และแบบจำลองในพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยได้โดยใช้ไดรฟ์หรือไดรฟ์ที่แชร์ เมื่อมีคนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติประเด็นต่างๆ ในไฟล์ ไดรฟ์จะแสดงไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณและลูกค้านอกองค์กรจะเข้าถึงไฟล์ล่าสุดจากระยะไกลได้ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใด

ดูวิธีการ

แถบสีเทา

2

ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทันที " "

ติดตามกิจกรรมจัดซื้อจัดหาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการสร้างรายการงานที่ใช้ร่วมกันในชีต สร้างรายการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ จากนั้นมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีม ซึ่งสมาชิกทีมทั่วโลกจะอัปเดตรายการงานได้โดยตรงแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องกรองดูข้อมูลอัปเดตทางอีเมลจากสมาชิกทีมคนอื่น เมื่อทุกคนเข้าถึงและอัปเดตสเปรดชีตเดียวกันได้ ก็จะกระจายงานและตรวจสอบการพัฒนาในวงจรผลิตภัณฑ์แต่ละช่วงได้อย่างง่ายดาย

ดูวิธีการ

ชีต

แถบสีเทา

3

รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทีมไว้ในเว็บไซต์เดียว " "

การติดตามทรัพยากรและแผนผลิตภัณฑ์ใหม่อาจใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องจัดการทีมผลิตภัณฑ์หลายทีมทั่วโลก ขอแนะนำให้เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ต้นทุนงบประมาณ เอกสาร และ KPI ไว้ที่เดียวในเว็บไซต์ของ Sites และไม่ว่าทุกคนในองค์กรจะอยู่ที่ใด ก็จะติดตามความคืบหน้าในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

ดูวิธีการ

Sites

แถบสีเทา

4

แสดงแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ " "

หากต้องการแชร์แนวคิดผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ๆ ช่วยให้องค์กรเริ่มต้นทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยงานนำเสนอในสไลด์ที่อธิบายรายละเอียด แสดงกลยุทธ์การวิจัยตลาด กำหนดงบประมาณและลำดับเวลาที่สำคัญ และอื่นๆ ทำให้งานนำเสนอมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นโดยใช้สื่อ เช่น รูปภาพ กราฟ และวิดีโอ

ดูวิธีการ

สไลด์

แถบสีเทา

5

รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากลูกค้า " "

เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่วงเริ่มต้น ให้ใช้ฟอร์มสร้างแบบสำรวจการวิจัยตลาดเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะจัดเรียง จัดระเบียบ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ในชีตเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ ใช้ Sites ฝังผลลัพธ์ไว้ในเว็บไซต์ภายในเพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนทราบถึงวิธีพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

ดูวิธีการ

แถบสีเทา

6

สร้างและทำงานเอกสารร่วมกันได้อย่างง่ายดาย" "

หากองค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ คุณต้องมีวิธีจัดการข้อกำหนดของเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ง่าย ขอแนะนำให้ใช้เอกสารสร้างเอกสารแนวทางผลิตภัณฑ์ บันทึกการออกแบบ ข้อมูลการวิจัย และอื่นๆ หากต้องการระดมความคิดในทีมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สร้างเอกสารและแชร์ได้ทันที เพื่อให้ทุกคนเสนอแนวคิดได้ ผู้ใช้จะแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ แชทในกลุ่มผู้ใช้ไฟล์ และรับความคิดเห็นที่ตรงเป้าหมายได้โดยใช้ฟีเจอร์ความคิดเห็นและคำแนะนำ

ดูวิธีการ

เอกสาร

แถบสีเทา

7

จัดการประชุมทางวิดีโอกับทีมผลิตภัณฑ์" "

หากต้องการนัดหมายการประชุมกับซัพพลายเออร์ที่อยู่อีกฟากโลก ก็ใช้ Google Meet จัดการประชุมทางวิดีโอกับทีมออกแบบ ซัพพลายเออร์ ทีมจัดหา ผู้ผลิต และทีมอื่นๆ ได้ทันที หรือเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอเพื่อระดมแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ขอความคิดเห็นทางออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือแชร์อัปเดตงานได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนในทีมผลิตภัณฑ์จะติดต่อกันได้อย่างง่ายดายและสม่ำเสมอโดยไม่ต้องเดินทาง และยังได้รับประโยชน์จากการพูดคุยแบบเห็นหน้ากันผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูวิธีการ

Google Meet

แถบสีเทา

8

ติดต่อกับสมาชิกทีมผลิตภัณฑ์โดยใช้อีเมลเดียว " "

หากต้องการลดเวลาที่ใช้ส่งอีเมลถึงสมาชิกทีมผลิตภัณฑ์แต่ละคน หรือต้องการแชร์ข้อมูลเดิมกับนักออกแบบ ซัพพลายเออร์ หรือผู้ผลิตทั่วโลก ก็ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างรายชื่ออีเมลของทีมโดยใช้ Groups ใช้อีเมลของกลุ่มแจ้งความคืบหน้าและแชร์ทรัพยากรกับทุกคนพร้อมกันโดยไม่ต้องส่งอีเมลเป็นรายบุคคล

ดูวิธีการ

Groups

แถบสีเทา

9

จัดการกำหนดการ การประชุมที่สำคัญ และความคืบหน้าในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยปฏิทิน" "

การทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ห่างไกลในเขตเวลาที่ไม่ตรงกันอาจทำให้คุณติดตามความพร้อมของทุกคนได้ยาก ขอแนะนำให้ใช้ Google ปฏิทินทำเลเยอร์ปฏิทินของสมาชิกทีมเพื่อดูว่าแต่ละคนจะว่างเมื่อใด หรือสร้างปฏิทินของทีมที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนทราบถึงการประชุมที่สำคัญ การฝึกอบรม การอัปเดตผลิตภัณฑ์ และกำหนดเวลา

ดูวิธีการ

ปฏิทิน

แถบสีเทา

10

เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากพนักงาน " "

กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดค้นและวัฒนธรรมองค์กรแบบผู้ประกอบการโดยสร้างชุมชนโซเชียล ขอแนะนำให้ใช้ Currents เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากคนในองค์กรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนการของบริษัท และแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการปัจจุบัน เมื่อสร้างชุมชน Currents แล้ว คุณจะแชร์ความคิด รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ แบบสำรวจ และอื่นๆ เพื่อเริ่มการสนทนาได้

ดูวิธีการ

Currents

แถบสีเทา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false