Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

Udostępnianie ostatecznej wersji dokumentu

Google Workspace – samouczek dla firm
Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace

 ""Czego się nauczysz

Udostępnianie ostatecznej wersji dokumentu współpracownikom. Ustawianie uprawnień zapobiegających edytowaniu ostatecznej wersji dokumentu. 

Co będzie Ci potrzebne

"" Około 10 minut.
Konto Konto Konto Google Workspace – jeszcze go nie masz? Już dzisiaj rozpocznij bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

„.”

W tym samouczku

""
Przed udostępnieniem ostatecznej wersji dokumentu Udostępnianie dokumentu Po udostępnieniu dokumentu

„.”

1. Przed udostępnieniem ostatecznej wersji dokumentu


Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystkoZamknij wszystko
1.1 Znajdowanie współpracowników za pomocą Cloud Search

Zdecyduj, komu chcesz udostępnić plik, i znajdź współpracowników za pomocą Cloud Search.

 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Wyszukaj imię i nazwisko osoby.
 3. Aby wysłać e-maila, na karcie wyników kliknij adres e-mail osoby.
 4. Aby uzyskać dostęp do innych możliwości kontaktu lub dodatkowych informacji o zależnościach służbowych, kliknij nazwisko tej osoby w celu otwarcia jej strony z informacjami profilowymi. 
 5. Na stronie z informacjami profilowymi wybierz, jak chcesz skontaktować się z tą osobą:
  • Aby wysłać e-maila, kliknij Wyślij e-maila "" lub kliknij adres e-mail tej osoby.
  • Aby skonfigurować spotkanie, kliknij Zaplanuj "".
  • Aby rozpocząć czat, kliknij Hangout "".
  • Aby rozpocząć rozmowę wideo, kliknij Rozmowa wideo Kamera.
 6. Aby otworzyć stronę z informacjami profilowymi i skontaktować się z menedżerem lub bezpośrednimi podwładnymi tej osoby, kliknij nazwisko menedżera lub podwładnego.
1.2 Decydowanie, skąd udostępnić dokument

Jeśli udostępniasz dokument konkretnym osobom, możesz dodać go do swojego Dysku i tam go udostępnić.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z dysków współdzielonych, możesz dodać dokument do takiego dysku i udostępnić wszystkim osobom, które mają do niego dostęp.

Aby udostępnić dokument całej organizacji lub udostępnić go publicznie, dodaj go do Witryn Google.


Dodawanie dokumentu do Dysku:

 1. Otwórz Dysk.
 2. Kliknij Plus Nowya potemPrześlij plik lub Prześlij folder, a następnie wybierz plik lub folder, który chcesz przesłać.
 3. Kliknij Otwórz.

Przesyłanie plików na Dysk
 

Dodawanie dokumentu do dysku współdzielonego:

Wymagane są uprawnienia co najmniej współtwórcy

Wszystkie dodane przez Ciebie pliki należą do zespołu. Gdy opuścisz dysk współdzielony, Twoje pliki na nim pozostaną.

 1. Po lewej kliknij dysk współdzielony.
 2. Przeciągnij istniejący plik (należący do Ciebie*) z komputera lub Mojego dysku na dysk współdzielony. Możesz też kliknąć Nowy "" u góry Dysku i wykonać jedną z tych czynności:
  • Aby utworzyć plik, wybierz typ pliku, który chcesz utworzyć, na przykład plik Dokumentów Google.
  • Aby przesłać plik, kliknij Prześlij plik. Przejdź do pliku i otwórz go.
 3. Aby otworzyć i zmodyfikować plik, kliknij go dwukrotnie.

* Jeśli plik nie należy do Ciebie, ale masz uprawnienia edytora na Dysku, możesz go przenieść na dysk współdzielony, jeśli zezwolił na to administrator.

Uwaga: aby przechowywać pliki na komputerze i mieć na nim dostęp do nich, użyj usługi Dysk Google na komputer. Więcej informacji znajdziesz w artykule Czynności, które można wykonywać w Transmisji plików z Dysku.

Dodawanie udostępnionych plików
 

Dodawanie dokumentu do Witryn:

 1. Otwórz Witryny Google, a w nich otwórz witrynę i stronę, do której chcesz dodać plik.
 2. Kliknij Wstaw a potem Dokumenty, Prezentacje lub Arkusze, by wybrać plik z Dysku.

Umieść dowolny plik z Dysku lub zawartość folderu zapisanego na Dysku. Jeśli wprowadzisz zmiany w plikach na Dysku, zostaną one automatycznie odzwierciedlone w Witrynach.

Powrót do początku

„.”

2. Udostępnianie dokumentu

 
2.1 Udostępnianie dokumentu z Dysku

Udostępnianie pliku lub folderu wybranym użytkownikom:

 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij "".
 3. W sekcji Udostępnij innym osobom i grupom wpisz adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić plik.

  Uwaga: jeśli w organizacji jest włączone udostępnianie plików gościom, możesz zaprosić kogoś, kto nie ma konta Google, do współpracy nad plikami i folderami na Twoim Dysku Google. Zobacz Udostępnianie dokumentów użytkownikom.

 4. Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z Twoim plikiem, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" a potem Przeglądający, Komentator lub Edytor.
 5. Wybierz opcję powiadamiania innych osób:
  • Jeśli chcesz powiadomić inne osoby o udostępnieniu im pliku, zaznacz pole Powiadom innych. Jeśli wyślesz takie powiadomienie, każdy wpisany adres e-mail będzie widoczny w tej wiadomości.
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać innych osób, odznacz pole Powiadom innych.
 6. Kliknij Udostępnij lub Wyślij.

Udostępnianie plików na Dysku


Udostępnianie linku do pliku lub folderu:

 1. Na Dysku kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz udostępnić, i wybierz Udostępnij Tylko.

  W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach u góry kliknij Udostępnij.

  Uwaga: pliki możesz udostępniać tylko wtedy, gdy jesteś ich właścicielem lub gdy masz uprawnienia do ich edycji.

 2. (Opcjonalnie) Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym przez Ciebie plikiem, pod nazwą organizacji kliknij Zmień:
  • Aby zmienić uprawnienia, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" i wybierz Przeglądający, Komentator lub Edytor.
  • Aby zezwolić na udostępnianie linku poza organizację, obok jej nazwy kliknij strzałkę w dół "" a potem Publiczny.

   Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z administratorem.

 3. Kliknij Skopiuj link.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Wklej link w e-mailu, na stronie lub w dowolnym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.
2.2 (Opcjonalnie) Ustawianie limitu ważności dokumentu
 1. Otwórz plik na Dysku Google, w Dokumentach Google, Arkuszach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Udostępnij a potem znajdź użytkownika, któremu chcesz przyznać tymczasowe uprawnienia.
  • Jeśli plik nie został jeszcze udostępniony tej osobie, dodaj jej adres e-mail i kliknij Wyślij lub Udostępnij. W prawym górnym rogu dokumentu kliknij ponownie Udostępnij.
 3. Obok nazwy użytkownika kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Przyznaj dostęp tymczasowy.
 4. Obok „Dostęp wygasa” kliknij datę, którą chcesz ustawić jako datę wygaśnięcia. Wybierz datę, która przypada nie później niż za rok od bieżącego dnia.
 5. Kliknij Zapisz.

2.3 Blokowanie edytorom możliwości ponownego udostępniania pliku i zmieniania uprawnień dostępu do niego

Jeśli używasz pliku razem z innymi osobami, właściciel lub dowolny użytkownik z uprawnieniami do edycji może zmienić ustawienia udostępniania tego pliku. Aby opcja udostępniania pliku była dostępna tylko dla Ciebie:

 1. Otwórz ekran główny Dysku Google, Dokumentów Google, Arkuszy Google lub Prezentacji Google.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 3. U góry kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. Odznacz Edytujący mogą udostępniać pliki i zmieniać uprawnienia do nich.
 5. Kliknij Gotowe.

Udostępnianie plików na Dysku

2.4 Uniemożliwianie pobierania, drukowania i kopiowania pliku osobom z uprawnieniami do komentowania i wyświetlania

Aby uniemożliwić przeglądającym i komentującym drukowanie, kopiowanie lub pobieranie pliku:

 1. Otwórz ekran główny Dysku Google, Dokumentów Google, Arkuszy Google lub Prezentacji Google.
 2. Wybierz co najmniej jeden plik, dla którego mają obowiązywać ograniczenia.
 3. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 4. U góry kliknij Ustawienia Ustawienia.
 5. Odznacz Przeglądający i komentujący mają dostęp do opcji pobierania, drukowania i kopiowania plików.
 6. Kliknij Zapisz a potem Gotowe.

Ograniczanie udostępniania

Powrót do początku

„.”

3. Po udostępnieniu dokumentu


 
3.1 Oznaczanie dokumentu jako ostatecznego i tylko do wyświetlania

Możesz zmienić nazwę dokumentu, aby oznaczyć go jako ostateczny, a następnie zmienić uprawnienia do tego pliku na „tylko wyświetlanie”. Użytkownicy będą mogli wyświetlać treść, ale nie będą mogli wprowadzać zmian.

Zmienianie nazwy pliku w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach w celu oznaczenia go jako ostatecznego:

 1. Otwórz plik i kliknij jego nazwę u góry.
 2. Przed nazwą pliku wpisz [Final] lub [Archived].
 3. Naciśnij Enter.

Zmienianie uprawnień dostępu do dokumentu na „tylko wyświetlanie”:

Jeśli plik został udostępniony określonym osobom lub grupie:

 1. Na Dysku Google kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Udostępnij "".
 2. Po prawej stronie osoby lub grupy, którą chcesz zmienić, kliknij strzałkę w dół "" a potem Przeglądający.
 3. Kliknij Zapisz.

Jeśli plik został udostępniony organizacji:

 1. Na Dysku Google kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Udostępnij "".
 2. W sekcji Pobierz link po prawej kliknij strzałkę w dół "" a potem Przeglądający.
 3. Kliknij Gotowe.
Nazywanie arkusza
3.2 Przerywanie udostępniania dokumentu

Z Dysku:

Przerywanie udostępniania własnego pliku lub folderu:

 1. Otwórz ekran główny Dysku Google, Dokumentów Google, Arkuszy Google lub Prezentacji Google.
 2. Wybierz plik lub folder.
 3. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 4. Znajdź użytkownika, któremu nie chcesz już udostępniać danego elementu.
 5. Po prawej stronie jego nazwy kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Usuń.
 6. Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz.


Usuwanie linku do pliku lub folderu, którego jesteś właścicielem:

 1. Otwórz ekran główny Dysku Google, Dokumentów Google, Arkuszy Google lub Prezentacji Google.
 2. Otwórz lub wybierz plik albo folder.
 3. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share a potem Pobierz link.
 4. W sekcji „Pobierz link” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. Wybierz Ograniczone.
 6. Kliknij Gotowe.

Z dysku współdzielonego:

Cofanie udostępniania plików w organizacji:

 1. Na dysku współdzielonym wybierz opcję:
  • Wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić.
  • Naciśnij i przytrzymaj Shift, aby wybrać kilka plików lub folderów do udostępnienia.
 2. Kliknij Udostępnij Tylko.
 3. W sekcji Pobierz link kliknij Zmień.
 4. Obok nazwy organizacji kliknij strzałkę w dół "" a potem Dostęp ograniczony.
 5. Kliknij Gotowe.

Cofanie udostępniania plików poszczególnym osobom:

 1. Na dysku współdzielonym kliknij plik lub folder, którego udostępnianie chcesz cofnąć.
  Aby cofnąć udostępnianie więcej niż 1 pliku lub folderu, na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj Shift i wybierz pliki lub foldery.
 2. Kliknij Udostępnij Tylko.
 3. Obok danej osoby kliknij strzałkę w dół "" a potem Usuń.
 4. Kliknij Gotowe.

Uwaga: ustawienia grupy mogą zastępować ustawienia poszczególnych użytkowników. Jeśli spróbujesz cofnąć udostępnianie pliku osobie, która należy do organizacji lub grupy z dostępem do pliku, ta osoba może nadal mieć dostęp.

Z Witryn:

Przerywanie udostępniania witryny:

 1. Otwórz witrynę i u góry kliknij Udostępnij "".
 2. W sekcji Kto ma dostęp odszukaj użytkownika, którego chcesz usunąć.
 3. Obok nazwy tego użytkownika kliknij Usuń "" a potemZapisz zmiany a potem Gotowe.

 

3.3 Obsługiwanie nowych próśb o przyznanie dostępu

Każdy może poprosić o dostęp do dokumentu przez wysyłanie e-maila z prośbą o dostęp lub kliknięcie linku do dokumentu.

Jeśli ktoś nie ma jeszcze dostępu, zobaczy komunikat „Potrzebujesz pozwolenia”. Taka osoba może kliknąć Poproś o dostęp, a Ty otrzymasz e-maila z prośbą o zatwierdzenie. Jeśli chcesz udostępnić dokument tej osobie, postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w artykule Udostępnianie dokumentu.

3.4 Sprawdzanie, kto wyświetlał dokument

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników G Suite Business i G Suite Enterprise (jeśli pozwalają na to uprawnienia administratora G Suite).

 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach.

  Uwaga: aby wyświetlić dane w panelu aktywności, musisz mieć uprawnienia do edycji tego pliku.

 2. Kliknij Narzędzia a potem Panel aktywności.
 3. Możesz wyświetlić informacje o działaniach dotyczących pliku, w tym:
  • Karta Udostępnione dla: pokazuje osoby, którym został udostępniony plik. Możesz też wysłać e-maile do współpracowników.
  • Karta Wszyscy wyświetlający (organizacja): pokazuje osoby w organizacji, które wyświetliły ten plik.
  • Karta Trend dotyczący przeglądających: pokazuje wykres z informacjami o tym, jak wraz z upływem czasu zmieniała się liczba przeglądających.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli nie chcesz, aby historia wyświetlania pojawiała się w Panelu aktywności, kliknij Ustawienia prywatności i wybierz opcję:
  • Wyłącz historię wyświetlania wszystkich plików: w sekcji Ustawienia konta wyłącz Pokazuj moją historię wyświetlania wszystkich plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji.
  • Wyłącz historię wyświetlania jednego pliku: w sekcji Ustawienia dokumentu wyłącz Pokaż moją historię wyświetlania tego dokumentu.
 5. Kliknij Zapisz.

Wyświetlanie aktywności pliku

Powrót do początku


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false