Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

Dela ett slutligt dokument

​Google Workspace​ – självstudier för företag
Vill du få ut mer av Google-appar på jobbet eller i skolan?  Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace

 ""Det här lär du dig

Dela den slutliga versionen av ett dokument med kolleger. Vi går även igenom hur du ställer in behörigheter för att förhindra att ett slutligt dokument ändras. 

Det här behöver du

”” Cirka 10 minuter.
Konto Konto Google Workspace-kontohar du inget ännu? Testa kostnadsfritt i 14 dagar.

” ”

I de här självstudierna

""
Innan du delar det slutliga dokumentet Dela dokumentet Efter att du har delat dokumentet

” ”

1  Innan du delar det slutliga dokumentet


Utöka alla  |  Stäng allaStäng alla
1.1 Använda Cloud Search för att hitta kolleger

Bestäm vem du vill dela filen med och hitta kolleger som använder Cloud Search.

 1. Logga in i Cloud Search på cloudsearch.google.com.

  Om det inte går att logga in beror det på att ditt konto saknar Cloud Search. Läs mer

 2. Sök efter en persons namn.
 3. Klicka på personens e-postadress på resultatkortet om du vill skicka ett e-postmeddelande.
 4. Om du vill se andra kontaktalternativ eller mer rapporteringsinformation klickar du på personens namn för att öppna hans eller hennes sida med profilinformation. 
 5. Klicka på hur du vill kontakta personen på sidan med profilinformation:
  • Klicka på E-post "" för att skicka ett e-postmeddelande eller personens e-postadress.
  • Klicka på Schemalägg om du vill skapa ett möte "".
  • Klicka på Hangout "" om du vill chatta.
  • Klicka på Videosamtal Videokamera om du vill starta ett videosamtal.
 6. Om du vill öppna sidan med profilinformation och kontakta personens chef eller direktrapporter klickar du på chefens eller rapportens namn.
1.2 Välja plats att dela dokumentet från

Om du delar med specifika personer kan du lägga till det på din egen enhet och dela det därifrån.

Om organisationen använder delade enheter kan du lägga till det på din delade enhet och dela det med alla som har åtkomst till den delade enheten.

Om du vill dela dokumentet bredare med hela organisationen eller dela det offentligt lägger du till det på Google Sites.


Lägga till dokumentet på Drive:

 1. Öppna Drive.
 2. Klicka på Plus Ny följt av Filuppladdning eller Mappuppladdning och välj sedan den fil eller mapp du vill ladda upp.
 3. Klicka på Öppna.

Överför filer till Drive
 

Lägga till dokumentet på en delad enhet:

Åtkomst som deltagare är lägsta krav

Alla filer du lägger till i ägs av teamet. Om du lämnar den delade enheten finns dina filer kvar.

 1. Till vänster klickar du på en delad enhet.
 2. Dra en befintlig fil (som du äger*) från datorn eller Min enhet till en delad enhet. Du kan även klicka på Ny "" och välja ett alternativ högst upp i Drive:
  • Om du vill skapa en fil väljer du filtypen du vill skapa, till exempel Google Dokument.
  • Ladda upp en fil genom att klicka på Filuppladdning. Navigera till filen och öppna den.
 3. Dubbelklicka på en fil för att öppna och redigera den.

*Om du inte äger filen men har redigeringsåtkomst i Drive kan du flytta den till en delad enhet om administratören har det.

Obs! Om du vill lagra och få åtkomst till filer på datorn använder du Google Drive för datorn. Mer information finns i Det här kan du göra med Drive för datorn.

Lägg till delade filer
 

Lägga till dokumentet på Sites:

 1. Gå till Google Sites och öppna webbplatsen och sidan där du vill lägga till filen.
 2. Klicka på Infoga följt av Dokument, Presentationer eller Kalkylark och välj en fil på din enhet.

Bädda in en fil (Från Drive) eller innehållet i en mapp som lagras på Drive. Om du gör ändringar av dina filer i Drive visas samma ändringar automatiskt i Sites.

Tillbaka till början

” ”

2  Dela dokumentet

 
2.1 Dela dokumentet från Drive

Dela en fil eller mapp med specifika personer:

 1. Välj den fil du vill dela.
 2. Klicka på Dela eller Dela "".
 3. Under Dela med personer och grupper anger du den e-postadress du vill dela med.

  Obs! Om besökardelning är på för din organisation kan du bjuda in någon som inte har ett Google-konto att samarbeta i dina Google Drive-filer och mappar. Se Dela dokument med besökare.

 4. Om du vill ändra vad andra kan göra med filen klickar du på nedåtpilen till höger ""följt av Läsbehörig, Kommentator eller Redigerare.
 5. Välj att avisera personer:
  • Om du vill avisera personer om att du har delat en fil med dem markerar du rutan Avisera personer. Om du aviserar andra inkluderas samtliga e-postadresser du anger att inkluderas i e-postmeddelandet.
  • Om du inte vill avisera personer avmarkerar du rutan Avisera personer.
 6. Klicka på Dela eller Skicka.

Dela filer på Drive


Dela en länk till en fil eller mapp:

 1. Högerklicka på filen eller mappen du vill dela i Drive och välj Dela Dela.

  Klicka på Dela i Dokument, Kalkylark eller Presentationer högst upp.

  Obs! Du kan bara dela filer som du äger eller har redigeringsåtkomst till.

 2. (Valfritt) Ange vad andra får göra med din fil när du delar den genom att klicka på Ändra under organisationens namn:
  • Du kan ändra behörigheten genom att klicka på nedåtpilen "" till höger   och väljer Läsbehörig, Kommentator eller Redigerare.
  • Om du vill tillåta delning av länken utanför organisationen klickar du på nedåtpilen "" bredvid organisationens namn följt avOffentlig.

   Obs! Kontakta administratören om du inte ser det här alternativet.

 3. Klicka på Kopiera länk.
 4. Klicka på Klar.
 5. Klistra in länken i ett e-postmeddelande, på en webbplats eller där du behöver dela den.
2.2 (Valfritt) Ange utgångsgränser för dokumentet
 1. Öppna en fil i Google Drive, Google Dokument, Google Kalkylark eller Google Presentationer.
 2. Klicka på Dela följt av för att hitta den användare du vill ge tillfälliga behörigheter.
  • Om du inte har delat filen med personen ännu lägger du till användarens e-post och klickar på Skicka eller Dela. Längst upp till höger i dokumentet klickar du på Dela igen.
 3. Bredvid personens namn klickar du på nedåtpilen Ned följt av Ge tillfällig åtkomst.
 4. Bredvid Åtkomst upphör klickar du på ett datum för att ange det sista giltighetsdatumet. Välj ett datum inom ett år från dagens datum.
 5. Klicka på Spara.

Hindra redigeringsbehöriga från att dela om och ändra åtkomstbehörigheter

Om du delar en fil kan ägaren eller någon med redigeringsbehörighet ändra delningsinställningarna för den. Gör så att enbart du kan dela:

 1. Öppna startskärmen för Google Drive, Google Dokument, Google Kalkylark eller Google Presentationer.
 2. Klicka på Dela eller Dela Share.
 3. Klicka på Inställningar Inställningar högst upp.
 4. Avmarkera kryssrutan Redigeringsbehöriga kan ändra behörigheter och dela.
 5. Klicka på Klar.

Dela filer på Drive

2.4 Hindra personer med kommentarsbehörighet från att ladda ned, skriva ut eller kopiera filer

Så här förhindrar du att läsbehöriga och kommentatorer skriver ut, kopierar eller laddar ned filen:

 1. Öppna startskärmen för Google Drive, Google Dokument, Google Kalkylark eller Google Presentationer.
 2. Välj en eller flera filer som du vill begränsa.
 3. Klicka på Dela eller Dela Share.
 4. Klicka på Inställningar Inställningar högst upp.
 5. Avmarkera Användare med läs- och kommentarsbehörighet kan se alternativet för att ladda ned, skriva ut och kopiera.
 6. Klicka på Spara följt av Klar.

Begränsa delningen

Tillbaka till början

” ”

3  Efter att du har delat dokumentet


 
3.1 Markera ett dokument som slutgiltigt och skrivskydda det

Du kan byta namn på ett dokument för att markera det som slutligt och sedan ändra behörigheterna till skrivskyddat. Andra kan visa innehållet men kan inte göra ändringar.

Byta namn på dokumentet i Dokument, Kalkylark eller Presentationer för att markera det som slutligt:

 1. Öppna filen och klicka på filnamnet högst upp.
 2. Före filnamnet anger du [Slutlig] eller [Arkiverad].
 3. Tryck på Retur.

Ändra dokumentet så att det enbart är skrivskyddat:

Om du har delat filen med specifika personer eller en grupp:

 1. Högerklicka på filen i Google Drive och välj Dela "".
 2. Klicka på nedåtpilen "" till höger om personen eller gruppen som du vill ändra följt av Läsbehörig.
 3. Klicka på Spara.

Om du har delat filen med din organisation:

 1. Högerklicka på filen i Drive och välj Dela "".
 2. Klicka på nedåtpilen under Hämta länk "" följt avLäsbehörig.
 3. Klicka på Klar.
Ange namn på ett arbetsblad
3.2 Sluta dela dokumentet

Från Drive:

Sluta dela en fil eller mapp som du äger:

 1. Öppna startskärmen för Google Drive, Google Dokument, Google Kalkylark eller Google Presentationer.
 2. Välj en fil eller en mapp.
 3. Klicka på Dela eller Dela Share.
 4. Hitta den person du vill sluta dela med.
 5. Klicka på nedåtpilen Ned följt av Ta bort till höger om namnet.
 6. Om du vill spara ändringarna klickar du på Spara.


Ta bort en länk till en fil eller mapp som du äger:

 1. Öppna startskärmen för Google Drive, Google Dokument, Google Kalkylark eller Google Presentationer.
 2. Öppna eller välj en fil.
 3. Klicka på Dela eller Dela Share följt av Hämta länk,
 4. Klicka på nedåtpilen Ned under Hämta länk.
 5. Välj Begränsad.
 6. Klicka på Klar.

Från en delad enhet:

Sluta dela filer med organisationen:

 1. Välj ett alternativ på en delad enhet:
  • Markera en fil eller mapp som du vill dela.
  • Tryck och håll ned på Skift för att välja flera filer eller mappar att dela.
 2. Klicka på Dela Dela.
 3. Under Hämta länk klickar du på Ändra.
 4. Bredvid organisationens namn klickar du på nedåtpilen""följt avBegränsad.
 5. Klicka på Klar.

Sluta dela filer med individer:

 1. På en delad enhet klickar du på filen eller mappen som du vill sluta dela.
  Om du vill sluta dela fler än en fil eller mapp trycker du och håller nere på Skift och väljer filerna eller mapparna.
 2. Klicka på Dela Dela.
 3. Klicka på nedåtpilen "" bredvid personen följt av Ta bort.
 4. Klicka på Klar.

Obs! Gruppinställningarna kan åsidosätta enskilda inställningar. Om försöker sluta dela en fil med en person som tillhör en organisation eller en grupp med åtkomst till filen kan personen fortfarande ha åtkomst till filen.

Från Sites:

Sluta dela en webbplats:

 1. Öppna en webbplats och klicka på Dela "" högst upp.
 2. Under Vem har åtkomst letar du upp personen du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort""följt avSpara ändringarföljt avKlar bredvid personens namn.

 

3.3 Hantera nya åtkomstförfrågningar

Vem som helst kan begära åtkomst till ditt dokument genom att skicka e-post till dig och be om åtkomst eller klicka på länken till dokumentet.

Om personen inte redan har åtkomst visas meddelandet Du behöver behörighet. Personen kan klicka på Begär åtkomst. Du får du ett e-postmeddelande där du uppmanas att godkänna. Om du vill dela dokumentet med personen följer du instruktionerna i Dela dokumentet.

3.4 Se vem som har tittat på dokumentet

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig för G Suite Business- och Enterprise-användare (när G Suite-administratörsbehörigheten tillåter det).

 1. Öppna dokumentet i dokument, Kalkylark eller Presentationer.

  Obs! Du måste ha redigeringsåtkomst för filen för att se data från aktivitetsöversikten.

 2. Klicka på Verktyg följt av Aktivitetsöversikt.
 3. Du kan se information om aktiviteten i din fil, inklusive:
  • Fliken Delas med: Visar personer som du har delat filen med. Du kan också skicka e-post till användare med skrivbehörighet.
  • Fliken Alla (organisation) : Visar personer i din organisation som har tittat på filen.
  • Fliken Tittartrend: Visar ett diagram med tittare över tid.
 4. (Valfritt) Om du inte vill att din visningshistorik ska visas i aktivitetsöversikten klickar du på Sekretessinställningar och väljer ett alternativ:
  • Stäng av visningshistorik för alla filer: Under Kontoinställningar stänger du av Visa min visningshistorik för alla filer i Dokument, Kalkylark och Presentationer.
  • Stäng av visningshistorik för en fil: Under Dokumentinställning, stäng av Visa min visningshistorik för detta dokument.
 5. Klicka på Spara.

Visa aktivitet för en fil

Tillbaka till början


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false