หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

วางแผนโครงการกับลูกค้าภายนอก

บทแนะนําทางธุรกิจของ Google Workspace
หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน  ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace

""สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้มีดังนี้

วิธีสื่อสารกับลูกค้าภายนอกองค์กร และแนวทางปฏิบัติแนะนำในการแชร์และตรวจสอบไฟล์ การมอบหมายงาน และการสรุปโครงการ

สิ่งที่ต้องมี

"" ประมาณ 10 นาที
บัญชี บัญชี Google Workspace  หากยังไม่มีบัญชี เริ่มช่วงทดลองใช้ 14 วันได้เลย

" "

ในบทแนะนำนี้

""
ติดต่อกับลูกค้า ทำความเข้าใจคำขอของลูกค้า เริ่มงาน สรุปงาน

" "

1 ติดต่อกับลูกค้า


ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมดปิดทั้งหมด
1.1 รวบรวมข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน

ติดต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กรเพื่อขอข้อมูลทั่วไปและข้อมูลบทบาทของลูกค้าภายนอกก่อนเริ่มทำโครงการ โดยส่งอีเมลหรือข้อความด่วนหาสมาชิกในทีม

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 


วิธีส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้อื่น

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. หากไม่พบชื่อในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท ""
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • หากต้องการส่งข้อความแบบ 1:1 ถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""


วิธีส่งข้อความส่วนตัวถึงกลุ่ม

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ในส่วน "แชท" ให้คลิกการสนทนากลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ จากนั้น คลิกส่ง ""
 3. หากการสนทนากลุ่มไม่ได้อยู่ในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท "" จากนั้น เริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
 5. คลิกเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

ส่งข้อความถึงกลุ่ม

1.2 สื่อสารกับลูกค้าภายนอก

ส่งอีเมลแนะนำถึงลูกค้าหลังจากกำหนดได้แล้วว่าต้องติดต่อลูกค้าคนใด

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 

↑ กลับไปด้านบน


" "

2 ทำความเข้าใจคำขอของลูกค้า


 
2.1 นัดหมายการประชุม

คุณวางกำหนดการกิจกรรมและการประชุมทางวิดีโอกับผู้ที่ไม่มีบัญชี Google ได้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับคำเชิญทางอีเมลและตอบกลับได้ จากนั้นจึงเข้าร่วมการประชุมผ่าน Google Meet โดยคลิกลิงก์ในคำเชิญ และหากได้รับคำขอเข้าร่วมการประชุมที่ไม่อยู่ใน Google ปฏิทิน คุณก็ยังตอบกลับและเพิ่มการประชุมนั้นลงในปฏิทินได้

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • คลิกช่วงเวลาที่ยังว่างในตารางปฏิทิน
  • คลิก ""สร้าง
 2. เลือกกิจกรรม
2.2 เข้าร่วมการประชุม

ดูการประชุมตามกำหนดการในปฏิทินและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว ใช้ข้อมูลสรุปของ Google Meet นี้

 1. คลิกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมใน Google ปฏิทิน
 2. คลิกเข้าร่วมด้วย Google Meet
 3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้คลิกเข้าร่วมเลย 

เข้าร่วม Hangouts Meet

หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจาก Gmail หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดูหัวข้อเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ
2.3 จดบันทึกความต้องการของลูกค้า

สร้างเอกสารเพื่อร่างความต้องการของลูกค้า

เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • ในเอกสาร ให้คลิกสร้าง ""
 • ในไดรฟ์ ให้คลิกใหม่ แล้วชี้ที่ลูกศรขวาด้านข้าง Google เอกสาร""และคลิกเอกสารเปล่า หรือจากเทมเพลต
สร้างเอกสารใหม่
2.4 ส่งอีเมลติดตามผลกับลูกค้า

ส่งอีเมลติดตามผลหลังการประชุม เพื่อสรุปบันทึกการประชุมและขอข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 

↑ กลับไปด้านบน

" "

3 เริ่มงาน


 
3.1 ตรวจสอบข้อมูลจากลูกค้า

เมื่อได้รับเอกสารและไฟล์อื่นๆ จากลูกค้า ให้เก็บข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว เก็บเอกสารโครงการ รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ไว้ในไดรฟ์อย่างปลอดภัย ข้อมูลที่แก้ไขจะซิงค์กับระบบคลาวด์เพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลล่าสุด

 1. ไปที่ไดรฟ์
 2. คลิก "" ใหม่จากนั้นอัปโหลดไฟล์ หรืออัปโหลดโฟลเดอร์ แล้วเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการอัปโหลด
 3. คลิกเปิด

หากกำลังใช้ Chrome หรือ Firefox® เวอร์ชันล่าสุด คุณจะลากไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังหน้าไดรฟ์บนเบราว์เซอร์ได้โดยตรง

หากคุณอัปโหลดไฟล์ที่มีชื่อเดียวกับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว ไดรฟ์จะเพิ่มไฟล์นั้นเป็นเวอร์ชันใหม่แทนที่จะสร้างไฟล์ซ้ำขึ้นมา หากต้องการดูเวอร์ชันก่อนหน้านี้ของไฟล์ คุณสามารถจัดการเวอร์ชันได้

เมื่อเห็นข้อความอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ แสดงว่าไฟล์อัปโหลดสำเร็จแล้วและเข้าถึงได้จากทุกเบราว์เซอร์หรือผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งไดรฟ์

อัปโหลดไฟล์ไปที่ไดรฟ์

3.2 มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงาน

คุณมอบหมายงานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เมื่อกำหนดแล้วว่าใครต้องทำงานใด

 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น ""
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น

3.3 ติดตามการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลง

ดูความคืบหน้าของงานโครงการอย่างรวดเร็วด้วยกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น เพิ่มสีเพื่อสร้างงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้โดดเด่นกว่างานที่ยังไม่ได้เริ่มต้นหรือกำลังดำเนินการ

วิธีตั้งค่าเครื่องมือติดตามความคืบหน้ามีดังนี้

 1. เปิดชีตแล้วเลือกคอลัมน์ที่ต้องการใช้กฎการจัดรูปแบบ
 2. เลือกรูปแบบจากนั้นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. ตั้งค่ากฎ ในตัวอย่างนี้ คุณจะกำหนดสีอื่นกับงานที่มีสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" "ยังไม่ได้เริ่ม" หรือ "กำลังดำเนินการ" ได้ดังนี้
1 เลือกข้อความมีในหัวข้อจัดรูปแบบเซลล์ถ้าในแท็บสีเดียว
2 พิมพ์เสร็จสมบูรณ์ในช่องของหัวข้อข้อความมี
3 คลิกรายการเพื่อเลือกว่าต้องการใส่สีพื้นหลังหรือข้อความในหัวข้อการจัดรูปแบบ
4 หากต้องการกำหนดข้อความหรือสีพื้นหลังเอง ให้คลิกสีข้อความ "" หรือเติมสี "" คุณจะระบุสีข้อความและสีพื้นหลังได้หากจำเป็น
5 หากต้องการเพิ่มกฎอื่นๆ ให้คลิกเพิ่มกฎอื่นแล้วทำตามขั้นตอนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กำหนดพื้นหลังสีแดงเป็นสถานะยังไม่ได้เริ่มและพื้นหลังสีส้มเป็นสถานะกำลังดำเนินการ
6 คลิกเสร็จสิ้น

ในเมนูหัวข้อจัดรูปแบบ ให้ค้นหากฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

3.4 บันทึกงานที่ต้องส่งมอบไว้ในโฟลเดอร์ที่แชร์

เก็บเอกสารโครงการ รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ในไดรฟ์แล้วแชร์เอกสารเหล่านั้นกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าอย่างปลอดภัยได้ทันที การเปลี่ยนแปลงในไฟล์จะซิงค์กับระบบคลาวด์เพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลล่าสุด

หากต้องการเก็บและแชร์ไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ โปรดดูหัวข้อเริ่มต้นใช้งานไดรฟ์ที่แชร์

วิธีสร้างโฟลเดอร์

 1. เปิดไดรฟ์
 2. คลิก "" เพิ่มใหม่จากนั้นโฟลเดอร์


วิธีแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์กับบุคคลที่ต้องการ

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ ""
 3. ในส่วนแชร์กับผู้คนและกลุ่ม ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรเปิดการแชร์กับผู้เข้าชมไว้ คุณจะเชิญผู้ที่ไม่มีบัญชี Google มาทำงานร่วมกันในไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์ได้ โปรดดูหัวข้อแชร์เอกสารกับผู้เข้าชม

 4. หากต้องการแก้ไขสิ่งที่ผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการใดกับไฟล์ ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา ""จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์ไฟล์กับบุคคลนั้น ให้เลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา หากเลือกที่จะแจ้งให้คนอื่นทราบ ระบบจะรวมที่อยู่อีเมลแต่ละบัญชีที่คุณป้อนไว้ในอีเมล
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา
 6. คลิกแชร์หรือส่ง


วิธีแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่ต้องการแชร์แล้วเลือกแชร์ Share

  คลิกแชร์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์ที่ด้านบน

  หมายเหตุ: คุณจะแชร์ได้เฉพาะไฟล์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้น

 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการระบุสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการกับไฟล์ได้เมื่อคุณแชร์ ให้คลิกเปลี่ยนใต้ชื่อองค์กร ดังนี้
  • หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ ให้คลิกลูกศรลง "" ทางด้านขวา แล้วเลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
  • หากต้องการอนุญาตให้แชร์ลิงก์กับภายนอกองค์กรได้ ให้คลิกลูกศรลงข้างชื่อองค์กร ""จากนั้นสาธารณะ

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

 3. คลิกคัดลอกลิงก์
 4. คลิกเสร็จสิ้น
 5. วางลิงก์ในอีเมล บนเว็บไซต์ หรือที่ใดก็ตามที่ต้องการแชร์

แชร์ไฟล์ในไดรฟ์

3.5 ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ ""
 3. ในส่วนแชร์กับผู้คนและกลุ่ม ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรเปิดการแชร์กับผู้เข้าชมไว้ คุณจะเชิญผู้ที่ไม่มีบัญชี Google มาทำงานร่วมกันในไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์ได้ โปรดดูหัวข้อแชร์เอกสารกับผู้เข้าชม

 4. หากต้องการแก้ไขสิ่งที่ผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการใดกับไฟล์ ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา ""จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์ไฟล์กับบุคคลนั้น ให้เลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา หากเลือกที่จะแจ้งให้คนอื่นทราบ ระบบจะรวมที่อยู่อีเมลแต่ละบัญชีที่คุณป้อนไว้ในอีเมล
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา
 6. คลิกแชร์หรือส่ง

แชร์ไฟล์ในไดรฟ์

3.6 กำหนดความคิดเห็นเป้าหมายและมอบหมายงาน
 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น ""
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น

↑ กลับไปด้านบน

" "

4 สรุปงาน


 
4.1 นัดหมายการประชุมครั้งสุดท้าย

เมื่องานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นัดหมายการประชุมครั้งสุดท้ายกับลูกค้า

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • คลิกช่วงเวลาที่ยังว่างในตารางปฏิทิน
  • คลิก ""สร้าง
 2. เลือกกิจกรรม
4.2 เข้าร่วมการประชุม

ดูการประชุมตามกำหนดการในปฏิทินและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว ใช้ข้อมูลสรุปของ Google Meet นี้

 1. คลิกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมใน Google ปฏิทิน
 2. คลิกเข้าร่วมด้วย Google Meet
 3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้คลิกเข้าร่วมเลย 
เข้าร่วม Hangouts Meet

หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจาก Gmail หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดูหัวข้อเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

4.3 แชร์และนำเสนองานในการประชุมทางวิดีโอ

ผู้จัดการประชุมที่มี Google Workspace for Education สามารถป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมแชร์หน้าจอของตนเองได้ 

แชร์หน้าจอในการประชุมทางวิดีโอเพื่อนำเสนอเอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีต หรือไฟล์อื่นๆ ที่เป็นเวอร์ชันสุดท้าย

 1. ใน Google ไดรฟ์ ให้เปิดไฟล์ Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์ที่ต้องการแชร์หรือนำเสนอ
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอพร้อมกันกับผู้เข้าร่วม ให้ดำเนินการดังนี้
  1. ที่มุมขวาบน ให้คลิกแชร์
  2. เพิ่มชื่อในเอกสาร แล้วคลิกบันทึก
  3. เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมและให้สิทธิ์เอดิเตอร์กับทุกคน
  4. คลิกส่ง
 3. เปิด Google Meet และเข้าร่วมการประชุม
 4. คลิกนำเสนอทันทีแล้วเลือกสิ่งที่ต้องการแชร์ดังนี้
  • ทั้งหน้าจอ
  • หน้าต่าง
  • แท็บ
 5. คลิกแชร์

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (ซึ่งจะซ่อนการแจ้งเตือนป๊อปอัปโดยอัตโนมัติ) ให้ปิดเสียงหรือปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ปรากฏขึ้นในระหว่างที่คุณนำเสนอ

4.4 ส่งงานเวอร์ชันสุดท้ายให้ลูกค้า

เมื่อคุณแชร์ไฟล์ที่มีความละเอียดอ่อนในไดรฟ์กับลูกค้าภายนอก คุณจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์เหล่านั้นได้ และยังกำหนดวันที่หมดอายุให้กับไฟล์เพื่อไม่ให้พาร์ทเนอร์และตัวแทนภายนอกเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้อีกหลังจากโครงการสิ้นสุดอีกด้วย

วิธีป้องกันไม่ให้ผู้มีสิทธิ์อ่านและผู้แสดงความคิดเห็นพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้

 1. ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการจำกัดอย่างน้อย 1 ไฟล์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 4. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านบน
 5. ยกเลิกการเลือกผู้มีสิทธิ์อ่านและผู้แสดงความคิดเห็นจะดูตัวเลือกในการดาวน์โหลด พิมพ์ และคัดลอกได้
แชร์ไฟล์ในไดรฟ์
4.5 ส่งอีเมลติดตามผลหาลูกค้า

ส่งอีเมลติดตามผลเพื่อสรุปบันทึกการประชุมและงานเพิ่มเติมหลังจากจบการประชุม

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 

↑ กลับไปด้านบน


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false