หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งานปฏิทิน

แชร์และดูปฏิทิน

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

แชร์ปฏิทินของคุณกับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และเพื่อนๆ เพื่อให้ทราบเวลาที่คุณว่าง คุณอาจดูปฏิทินของคนอื่นเพื่อทำอย่างเดียวกัน
 

ในส่วนนี้จะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

แชร์ปฏิทินของคุณ

" "

1

วิธีเลือกว่าจะแชร์ปฏิทินต่อสาธารณะหรือแชร์กับองค์กรของคุณเท่านั้น

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า
 2. คลิกปฏิทินด้านซ้าย
 3. ในส่วนสิทธิ์การเข้าถึง ให้เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการเปิดเผยปฏิทินบนเว็บต่อสาธารณะ ให้เลือกช่องเปิดเผยต่อสาธารณะ คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากสิทธิ์การแชร์แต่ละรายการ แล้วเลือกว่าจะแสดงเวลาที่ว่างและไม่ว่างหรือไม่
  • หากต้องการแสดงปฏิทินต่อองค์กรของคุณเองเท่านั้น ให้เลือกช่องเปิดเผยต่อองค์กรของฉัน คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากสิทธิ์ในการแชร์แต่ละรายการ แล้วเลือกว่าจะแสดงเวลาที่ว่างและไม่ว่างหรือไม่
  • หากต้องการแสดงปฏิทินทั่วทั้งใน Google Workspace ให้เลือกช่องแสดงข้อมูลปฏิทินในแอป Google อื่นๆ โดยให้จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง
2

วิธีอนุญาตให้ผู้อื่นเห็นปฏิทินของคุณในเว็บเบราว์เซอร์

คุณจะรับลิงก์ HTML ไปยังปฏิทินที่แชร์กับผู้อื่นได้โดยทำดังนี้

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า
 2. คลิกปฏิทินด้านซ้าย
 3. ในส่วนสิทธิ์การเข้าถึง ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้จากนั้นคัดลอกลิงก์
 4. วางลิงก์ในอีเมลแล้วส่ง
3

วิธีแชร์ปฏิทินกับบุคคลที่ระบุและเลือกว่าจะให้มองเห็นได้มากน้อยเพียงใด

เมื่อแชร์ปฏิทินกับผู้อื่น คุณจะตัดสินใจได้ว่าจะให้บุคคลเหล่านั้นเห็นกิจกรรมของคุณอย่างไรและเลือกว่าจะให้ทำการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เช่น การเพิ่มหรือการแก้ไขกิจกรรม

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า
 2. คลิกปฏิทินด้านซ้าย 
 3. ในส่วนใช้ร่วมกับบุคคลที่ระบุ ให้คลิกเพิ่มบุคคลและป้อนอีเมลหรือชื่อบุคคลที่ต้องการแชร์ปฏิทินด้วย
 4. เลือกตัวเลือกสิทธิ์การแชร์ดังนี้
  • แสดงเฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง (ซ่อนรายละเอียด)
  • ดูรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด
  • แก้ไขกิจกรรม
  • แก้ไขและจัดการการแชร์
 5. คลิกส่ง
4

วิธีแชร์ปฏิทินกับบุคคลที่ไม่ได้ใช้ Google ปฏิทิน

 1. ในส่วนใช้ร่วมกับบุคคลที่ระบุ ให้คลิกเพิ่มบุคคล
 2. กรอกอีเมลหรือชื่อบุคคลที่ต้องการแชร์ปฏิทินด้วย
 3. คลิกส่ง
 4. ถ้าบุคคลที่แชร์ปฏิทินด้วยไม่ได้ใช้ Google ปฏิทิน ให้คลิกเชิญเพื่อส่งคำเชิญให้บุคคลเหล่านั้นใช้

แชร์ปฏิทิน

ดูปฏิทินของคนอื่น

" "

หากสงสัยว่ามีใครว่างสำหรับการประชุมบ้าง เพิ่มปฏิทินของสมาชิกในทีมเพื่อให้คุณทราบกำหนดการได้ทันที

วิธีเพิ่มปฏิทินของสมาชิกในทีม

 1. ทางด้านซ้าย ถัดจากปฏิทินอื่นๆ ให้คลิกเพิ่มปฏิทินอื่น""จากนั้นติดตามปฏิทิน
 2. เริ่มกรอกชื่อหรืออีเมลของบุคคลนั้นและเลือกบุคคลจากรายการ
  หากบุคคลนั้นตั้งค่าปฏิทินให้ใช้ร่วมกัน ปฏิทินนั้นจะปรากฏในรายการปฏิทินของคุณ และกิจกรรมของบุคคลนั้นจะปรากฏในปฏิทินของคุณด้วย
 3. หากบุคคลนั้นไม่มี Google ปฏิทิน ให้เพิ่มคำขอแล้วคลิกส่งคำเชิญ
 4. กำหนดเวลากิจกรรมได้อย่างรวดเร็วโดยตรวจสอบเวลาว่างของเพื่อนร่วมงาน
  • หากต้องการดูปฏิทินของเพื่อนร่วมงานที่อยู่ถัดจากของคุณ ให้เลือกช่องข้างชื่อของเพื่อนร่วมงาน
  • หากต้องการดูปฏิทินของเพื่อนร่วมงานหลายปฏิทินในครั้งเดียว ให้เลือกช่องถัดจากชื่อหรือไปที่พบกับ... และกรอกชื่อเพื่อนร่วมงาน ที่ด้านขวาบน ให้คลิกวันในช่องสลับมุมมอง ปฏิทินจะปรากฏข้างกันเพื่อให้คุณเห็นได้ง่ายว่าเมื่อใดที่ทุกคนว่างในเวลาเดียวกัน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูเฉพาะปฏิทินของคุณเอง ให้ชี้ไปที่ชื่อปฏิทินและคลิกเพิ่มเติมเพิ่มเติมจากนั้นแสดงเฉพาะข้อมูลนี้เท่านั้น
ดูปฏิทินของผู้อื่น

สร้างปฏิทินที่แชร์

" "

นอกเหนือจากปฏิทินของคุณเองแล้ว คุณอาจสร้างปฏิทินที่แชร์เพื่อติดตามกิจกรรมของกลุ่ม เช่น กำหนดการของโปรเจ็กต์หรือวันหยุดของเพื่อนร่วมงาน

วิธีสร้างปฏิทินที่แชร์

 1. เปิดปฏิทิน และทางด้านซ้ายถัดจากปฏิทินอื่นๆ ให้คลิกเพิ่มปฏิทินอื่น""จากนั้นสร้างปฏิทินใหม่
 2. ตั้งชื่อปฏิทินและใส่คำอธิบาย
 3. คลิกเขตเวลาและเลือกเขตเวลาของคุณ
 4. คลิกสร้างปฏิทิน ปฏิทินใหม่จะปรากฏในส่วนปฏิทินของฉัน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการอัปเดตค่ากำหนดปฏิทิน ให้ชี้ไปที่ค่ากำหนดแล้วคลิกเพิ่มเติมเพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า

  คุณจะสร้างปฏิทินได้มากเท่าที่ต้องการโดยใช้กระบวนการเดียวกันนี้

สร้างปฏิทิน

วิธีแชร์ปฏิทิน

 1. เปิดปฏิทิน และชี้ไปที่ปฏิทินที่ต้องการแชร์ในส่วนปฏิทินของฉัน แล้วคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้นการตั้งค่าและการแชร์

 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการแชร์กับบุคคล ในส่วนใช้ร่วมกับบุคคลที่ระบุ ให้เพิ่มบุคคลหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการแชร์ และคลิกเพิ่มบุคคลจากนั้นส่ง
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ที่กว้างขึ้น ในส่วนสิทธิ์การเข้าถึง ให้เลือกเปิดเผยต่อสาธารณะหรือเปิดเผยต่อชื่อองค์กร

นำเข้าและส่งออกกิจกรรมและปฏิทิน

" "

คุณจะนำเข้าข้อมูลกิจกรรมลงในปฏิทินหรือส่งออกปฏิทินได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้ากิจกรรมลงในปฏิทิน

วิธีนำเข้าข้อมูลกิจกรรม

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า
 2. คลิกนำเข้าและส่งออกทางด้านซ้าย
 3. คลิกเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือกไฟล์แล้วคลิกเปิด
 4. คลิกนำเข้า
  กิจกรรมที่นำเข้าจะปรากฏในปฏิทิน

วิธีส่งออกปฏิทิน

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า
 2. คลิกนำเข้าและส่งออกด้านซ้าย
 3. ในส่วนส่งออก ให้คลิกส่งออก

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ลงในคอมพิวเตอร์ หากเปิดไฟล์ ZIP คุณจะเห็นไฟล์ ICS แต่ละไฟล์สำหรับแต่ละปฏิทิน หากต้องการนำเข้าไฟล์กลับไปในปฏิทิน ให้แยกไฟล์ ICS แต่ละไฟล์ออกจากไฟล์ ZIP และนำเข้าทีละไฟล์

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ลงในคอมพิวเตอร์ หากเปิดไฟล์ ZIP คุณจะเห็นไฟล์ ICS แต่ละไฟล์สำหรับแต่ละปฏิทิน หากต้องการนำเข้าไฟล์กลับไปในปฏิทิน ให้แยกไฟล์ ICS แต่ละไฟล์ออกจากไฟล์ ZIP และนำเข้าทีละไฟล์

นำเข้าและส่งออกปฏิทินและกิจกรรม

ลบปฏิทิน

" "

 1. เลือกปฏิทินที่ต้องการลบแล้วเลื่อนลงไปด้านล่าง
 2. เลือกตัวเลือกในส่วนนำปฏิทินออกดังนี้
  • คลิกยกเลิกการติดตาม หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากปฏิทินที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
  • คลิกลบ หากต้องการลบปฏิทินที่คุณเป็นเจ้าของ

ลบปฏิทิน

เพิ่มวันที่ลางานลงในปฏิทิน

" "

 1. คลิกวันแรกที่ลางานในตารางปฏิทิน
 2. คลิกลางานแล้วเลือกช่วงเวลา
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการอธิบายว่าคุณลางาน ให้กรอกข้อความในส่วนข้อความการปฏิเสธ
 4. เลือกตัวเลือกในส่วนระดับการเข้าถึงดังนี้
  • สาธารณะ
  • ระดับการเข้าถึงเริ่มต้น
  • ส่วนตัว
 5. คลิกบันทึก
  ระบบจะปฏิเสธการประชุมใหม่หรือที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งสถานะการสนทนาของคุณจะเปลี่ยนเป็น "ลางาน" ในช่วงเวลาดังกล่าว
   

ทำเครื่องหมายวันลางาน


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false