หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

มอบสิทธิ์การทำงานให้ผู้อื่นเมื่อคุณลางาน

บทแนะนําทางธุรกิจของ Google Workspace
หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

""สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้มีดังนี้

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนและมอบหมายงานก่อนลางาน รวมถึงวิธีติดตามงานอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมาทำงาน

สิ่งที่ต้องมี

"" ประมาณ 10 นาที
บัญชี บัญชี บัญชี Google Workspace หากยังไม่มี ให้เริ่มทดลองใช้งานฟรี 14 วันได้เลย

" "

ในบทแนะนำนี้

""
แจ้งเพื่อนร่วมงาน เตรียมและมอบหมายงาน ติดตามงาน
" "

1 แจ้งเพื่อนร่วมงาน


ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมดปิดทั้งหมด
1.1 แชร์รายละเอียดการลางาน

เลือกเครื่องมือสื่อสารตามบุคคลที่จะติดต่อด้วย (เช่น เลือกส่งอีเมลถึงหัวหน้าหรือส่งข้อความด่วนถึงเพื่อนร่วมทีม)

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 

วิธีส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้อื่น

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. หากไม่พบชื่อในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท ""
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • หากต้องการส่งข้อความแบบ 1:1 ถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""


วิธีเริ่มการสนทนากลุ่ม

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ในส่วน "แชท" ให้คลิกการสนทนากลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ จากนั้น คลิกส่ง ""
 3. หากการสนทนากลุ่มไม่ได้อยู่ในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท "" จากนั้น เริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
 5. คลิกเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

ส่งข้อความถึงกลุ่ม

1.2 เพิ่มวันที่ลางานลงในปฏิทิน

หากลางาน ให้อัปเดต Google ปฏิทินเพื่อให้เพื่อนร่วมงานรู้ว่าคุณไม่ได้เข้างาน

 1. คลิกวันแรกที่ลางานในตารางปฏิทิน
 2. คลิกลางานแล้วเลือกช่วงเวลา
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการอธิบายว่าคุณลางาน ให้กรอกข้อความในส่วนข้อความการปฏิเสธ
 4. เลือกตัวเลือกในส่วนระดับการเข้าถึงดังนี้
  • สาธารณะ
  • ระดับการเข้าถึงเริ่มต้น
  • ส่วนตัว
 5. คลิกบันทึก
  ระบบจะปฏิเสธการประชุมใหม่หรือที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งสถานะการสนทนาของคุณจะเปลี่ยนเป็น "ลางาน" ในช่วงเวลาดังกล่าว
   

ทำเครื่องหมายวันลางาน

1.3 ยกเลิกหรือกำหนดเวลาการประชุมใหม่

คุณต้องปฏิเสธหรือกำหนดเวลาการประชุมใหม่ด้วย คุณจะส่งโน้ตถึงผู้เข้าร่วมเพื่อแจ้งการลางานหรือกำหนดเวลาการประชุมใหม่ได้

วิธีปฏิเสธการประชุมและส่งโน้ตถึงผู้เข้าร่วม

 1. คลิกกิจกรรมที่ต้องการ
 2. คลิกลูกศรขึ้น "" ที่มุมขวาล่าง แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
  • เพิ่มโน้ต - กรอกข้อความ เปลี่ยนการตอบกลับกิจกรรมตามที่ต้องการ แล้วคลิกส่ง
  • เสนอเวลาใหม่ - เลือกวันและเวลาทางด้านซ้าย เพิ่มข้อความตามที่ต้องการ แล้วคลิกส่งข้อเสนอ

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมทุกคนจะเสนอเวลาใหม่ได้ ยกเว้นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คนหรือกิจกรรมตลอดทั้งวัน

วิธีกำหนดเวลาการประชุมใหม่

หมายเหตุ: หากผู้จัดกิจกรรมให้สิทธิ์คุณแก้ไขกิจกรรม คุณจะกำหนดเวลาใหม่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสนอ

 1. ในปฏิทิน ให้คลิกครั้งเดียวที่กิจกรรมในตารางปฏิทิน
 2. ไปที่ส่วนไปไหมและคลิกลูกศรลง"" จากนั้น เสนอเวลาใหม่
 3. ในส่วนข้อเสนอของคุณ ให้เลือกเวลาหรือวันอื่นและเพิ่มข้อความ
 4. คลิกส่งข้อเสนอ

หมายเหตุ: หากผู้จัดกิจกรรมให้สิทธิ์คุณแก้ไขกิจกรรม คุณจะปรับเวลาใหม่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสนอ

ตอบกลับกิจกรรมในปฏิทิน

1.4 ตั้งค่าการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ

ตั้งค่าอีเมลตอบกลับอัตโนมัติสำหรับข้อความขาเข้าใน Gmail เพื่อให้เพื่อนร่วมงานรู้ว่าคุณลางาน

วิธีเปิดหรือปิดการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากต้องการใช้การช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ บัญชีของคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. เลื่อนลงไปที่การช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ แล้วเลือกใช้งานการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติหรือไม่ใช้งานการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ
 4. หากเปิดการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ ให้ป้อนวันที่ที่ไม่ได้ใช้และเพิ่มข้อความ จากนั้นเลือกบุคคลที่ควรได้รับการตอบกลับ
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

ตั้งค่าการช่วยตอบอีเมลอัตโนมัติ

↑ กลับไปด้านบน

" "

2 เตรียมและมอบหมายงาน


 
2.1 สร้างเอกสารการส่งผ่านงาน

สร้างเอกสารการส่งผ่านงานใน Google เอกสารหรือ Google ไดรฟ์ โดยเขียนอธิบายว่าคุณลางาน แสดงรายชื่อติดต่อของผู้ที่ทำงานแทน และระบุไฟล์โครงการที่เกี่ยวข้อง

เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • ในเอกสาร ให้คลิกสร้าง ""
 • ในไดรฟ์ ให้คลิกใหม่ แล้วชี้ที่ลูกศรขวาด้านข้าง Google เอกสาร""และคลิกเอกสารเปล่า หรือจากเทมเพลต
สร้างเอกสารใหม่
2.2 ค้นหาเพื่อนร่วมงาน

หากจะส่งมอบโครงการและต้องการค้นหาบุคคลอื่นในองค์กร เช่น ผู้ตรวจสอบหรือผู้จัดการ คุณจะค้นหาบุคคลเหล่านั้นได้ใน Google Cloud Search

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Cloud Search ได้ที่ cloudsearch.google.com

  หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ บัญชีของคุณจะไม่มี Cloud Search เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. ค้นหาผู้คนจากชื่อ
 3. ในบัตรผลการค้นหา ให้คลิกอีเมลของบุคคลที่ต้องการเพื่อส่งอีเมล
 4. หากต้องการดูตัวเลือกการติดต่ออื่นๆ หรือข้อมูลสายบังคับบัญชาเพิ่มเติม ให้คลิกชื่อบุคคลที่ต้องการเพื่อเปิดหน้าข้อมูลโปรไฟล์ 
 5. ในหน้าข้อมูลโปรไฟล์ ให้คลิกวิธีที่ต้องการใช้ติดต่อ
  • หากต้องการส่งอีเมล ให้คลิกอีเมล "" หรืออีเมลของบุคคลนั้น
  • หากต้องการจัดประชุม ให้คลิกกำหนดการ ""
  • หากต้องการแชท ให้คลิก Hangout ""
  • หากต้องการเริ่มวิดีโอคอล ให้คลิกวิดีโอคอล กล้องวิดีโอ
 6. หากต้องการเปิดหน้าข้อมูลโปรไฟล์และติดต่อผู้จัดการหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของบุคคลนั้น ให้คลิกชื่อผู้จัดการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
2.3 มอบหมายงานและแชร์ไฟล์กับเพื่อนร่วมงาน

วิธีมอบหมายงานในแผนโครงการ

 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น ""
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น


วิธีแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์กับบุคคลที่ต้องการ

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ ""
 3. ในส่วนแชร์กับผู้คนและกลุ่ม ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรเปิดการแชร์กับผู้เข้าชมไว้ คุณจะเชิญผู้ที่ไม่มีบัญชี Google มาทำงานร่วมกันในไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์ได้ โปรดดูหัวข้อแชร์เอกสารกับผู้เข้าชม

 4. หากต้องการแก้ไขสิ่งที่ผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการใดกับไฟล์ ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา ""จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์ไฟล์กับบุคคลนั้น ให้เลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา หากเลือกที่จะแจ้งให้คนอื่นทราบ ระบบจะรวมที่อยู่อีเมลแต่ละบัญชีที่คุณป้อนไว้ในอีเมล
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา
 6. คลิกแชร์หรือส่ง


วิธีแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่ต้องการแชร์แล้วเลือกแชร์ แชร์

  คลิกแชร์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์ที่ด้านบน

  หมายเหตุ: คุณจะแชร์ได้เฉพาะไฟล์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้น

 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการระบุสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการกับไฟล์ได้เมื่อคุณแชร์ ให้คลิกเปลี่ยนใต้ชื่อองค์กร ดังนี้
  • หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ ให้คลิกลูกศรลง "" ทางด้านขวา แล้วเลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
  • หากต้องการอนุญาตให้แชร์ลิงก์กับภายนอกองค์กรได้ ให้คลิกลูกศรลงข้างชื่อองค์กร ""จากนั้นสาธารณะ

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

 3. คลิกคัดลอกลิงก์
 4. คลิกเสร็จสิ้น
 5. วางลิงก์ในอีเมล บนเว็บไซต์ หรือที่ใดก็ตามที่ต้องการแชร์

แชร์ไฟล์ในไดรฟ์

2.4 อธิบายว่าใครจะทำงานแทน

เมื่อกำหนดได้แล้วว่าจะให้ติดต่อใคร ให้เขียนอีเมลหรือส่งข้อความแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 

↑ กลับไปด้านบน

" "

3 ติดตามงาน


 
3.1 ตรวจสอบงานในระหว่างที่ลา

ในระหว่างที่ลางาน คุณอาจต้องตรวจสอบเป็นครั้งคราวว่าโครงการดำเนินไปอย่างไรโดยส่งอีเมลหรือข้อความส่วนตัว (DM)

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 

วิธีส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้อื่น

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. หากไม่พบชื่อในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท ""
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • หากต้องการส่งข้อความแบบ 1:1 ถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""


วิธีเริ่มการสนทนากลุ่ม

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ในส่วน "แชท" ให้คลิกการสนทนากลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ จากนั้น คลิกส่ง ""
 3. หากการสนทนากลุ่มไม่ได้อยู่ในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท "" จากนั้น เริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
 5. คลิกเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

ส่งข้อความถึงกลุ่ม

↑ กลับไปด้านบน


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
false
false