ติดตั้ง Google Sync สำหรับ BlackBerry 10

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ G Suite รวมทั้ง Education และ Government

Google Sync จะช่วยให้คุณซิงค์อีเมล ปฏิทินและรายชื่อติดต่อจากบัญชี G Suite กับอุปกรณ์ BlackBerry® ของคุณได้  

ผู้ดูแลระบบของคุณจะต้องเปิดใช้งานให้ก่อน คุณจึงจะใช้ Google Sync ได้ หลังจากที่ตั้งค่า Google Sync แล้ว ผู้ดูแลระบบของคุณอาจจัดการบางอย่างกับอุปกรณ์ได้ (เช่น ล้างข้อมูลจากระยะไกลหรือกำหนดให้ใช้รหัสผ่าน) โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนที่จะติดตั้ง Google Sync ให้สำรองข้อมูลในอุปกรณ์ BlackBerry ไปยังคอมพิวเตอร์ โดยทำตามคำแนะนำในฐานความรู้ของ BlackBerry

การติดตั้ง Google Sync

 1. ในหน้าจอหลักของอุปกรณ์ ให้เปิดแอปพลิเคชัน การตั้งค่า
 2. แตะ บัญชี
 3. เลือก เพิ่มบัญชี
 4. เลื่อนลงแล้วแตะ ขั้นสูง
 5. เลือก Microsoft® Exchange ActiveSync

ป้อนข้อมูลบัญชี

 1. ป้อนที่อยู่อีเมลของบัญชี Google
  ไม่ต้องใส่ข้อมูลในช่อง โดเมน
 2. ป้อนที่อยู่อีเมลบัญชี Google ในช่อง ชื่อผู้ใช้
 3. ป้อนรหัสผ่านบัญชี Google ในช่อง รหัสผ่าน
 4. ป้อน m.google.com ในช่องที่อยู่เซิร์ฟเวอร์
 5. แตะ ถัดไป และเลือกบริการที่ต้องการซิงค์

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

หากเปิดใช้งาน Push บนอุปกรณ์ไว้ การซิงค์ข้อมูลจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

การซิงค์จะเริ่มต้นเมื่อคุณเปิด Gmail, Google ปฏิทิน และแอปรายชื่อติดต่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่งจะลงชื่อสมัครใช้ G Suite ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการซิงค์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การแก้ปัญหา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบ

คำขอของอุปกรณ์เคลื่อนที่กำลังอยู่ระหว่างรออนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบจะต้องอนุมัติอุปกรณ์ของคุณก่อนที่คุณจะซิงค์อุปกรณ์ BlackBerry กับบัญชี G Suite ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการนี้ใช้กับบัญชีไม่ได้

โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเพื่อดูว่าคุณต้องสร้างรหัสผ่านของอุปกรณ์หรือไม่ หากผู้ดูแลระบบกำหนดให้ใช้รหัสผ่านของอุปกรณ์ คุณจะต้องสร้างรหัสผ่านในอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะซิงค์ข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำของ BlackBerry

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร