Ustawianie rozmów wideo w wydarzeniach w Kalendarzu

Jako administrator możesz ustawić Google Meet jako domyślnego dostawcę rozwiązań do prowadzenia rozmów wideo i określić, czy linki do rozmów będą automatycznie dodawane do wydarzeń w Kalendarzu Google. Możesz także wybrać jeden z dostępnych dodatków do obsługi rozmów wideo i ustawić go jako domyślnego dostawcę.

Ustawianie Meet jako domyślnego dostawcy rozwiązań do prowadzenia rozmów wideo

Jeśli ustawisz Meet jako domyślnego dostawcę rozwiązań do prowadzenia rozmów wideo, użytkownicy będą mogli:

 • dodawać rozmowy wideo w Meet jednym kliknięciem;
 • instalować inne – opracowane przez firmy zewnętrzne – dodatki do prowadzenia rozmów wideo;
 • usunąć Meet i zastąpić tę usługę innym rozwiązaniem do prowadzenia rozmów wideo.

Jeśli usługa Meet nie jest ustawiona jako domyślna, użytkownicy mogą:

 • wybierać spośród dostępnych opcji do prowadzenia rozmów wideo;
 • automatycznie dodać ostatnio używaną opcję związaną z prowadzeniem rozmów wideo.

Aby ustawić Meet jako domyślnego dostawcę rozwiązań do prowadzenia rozmów wideo:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Kalendarz.
 3. Otwórz Ustawienia udostępniania a potem Rozmowy wideo i kliknij Edytuj "".
 4. Zaznacz pole Ustaw Google Meet jako domyślnego dostawcę rozwiązań do prowadzenia rozmów wideo.
 5. Kliknij Zapisz.

Automatyczne dodawanie rozmów wideo do wydarzeń w Kalendarzu

Jeśli ustawisz Meet jako domyślnego dostawcę rozwiązań do prowadzenia rozmów wideo i włączysz automatyczne dodawanie rozmów wideo do wydarzeń, linki do rozmów wideo w Meet będą automatycznie dodawane do wydarzeń podczas dodawania uczestników. W przeciwnym wypadku podczas tworzenia nowego wydarzenia zostanie automatycznie wykorzystane to rozwiązanie do obsługi rozmów wideo, z którego użytkownik skorzystał poprzednim razem.

Aby automatycznie dodawać rozmowy wideo do wydarzeń:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Kalendarz.
 3. Otwórz Ustawienia udostępniania a potem Rozmowy wideo i kliknij Edytuj "".
 4. Zaznacz pole Automatycznie dodawaj rozmowy wideo do wydarzeń tworzonych przez użytkowników.
 5. Kliknij Zapisz.

Wybieranie spośród dostępnych dodatków do prowadzenia rozmów wideo

Możesz instalować dodatki do prowadzenia rozmów wideo, które będą wykorzystywane przez użytkowników, i określać, które dodatki są dozwolone w Twojej organizacji. Zobacz Zezwalanie na używanie dodatków w Kalendarzu.

Użytkownicy mogą instalować i odinstalowywać dodatki do obsługi rozmów wideo za pomocą Google Workspace Marketplace.

Ustawianie dodatku do obsługi rozmów wideo jako dostawcę domyślnego

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Google Meet.
 3. Obok opcji Stan usługi kliknij strzałkę w dół "".
 4. Wyłącz Meet. Instrukcje włączania i wyłączania Meet znajdziesz w artykule Włączanie rozmów wideo w Meet.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Zainstaluj odpowiedni dodatek do obsługi rozmów wideo w swojej domenie. Zobacz Zezwalanie na używanie dodatków w Kalendarzu.
 7. (Opcjonalnie) Przeczytaj sekcję Automatyczne dodawanie rozmów wideo do wydarzeń w Kalendarzu, aby dowiedzieć się, jak to zrobić przy użyciu zainstalowanego dodatku.

Dodawanie tylko jednej rozmowy wideo do wydarzenia

Użytkownik może dodać pojedynczą rozmowę wideo w przeznaczonej do tego sekcji kreatora wydarzenia w Kalendarzu. Może to być rozmowa w Meet lub z wykorzystaniem innego dodatku do prowadzenia rozmów wideo.

Ważne: dodanie szczegółów rozmowy wideo inaczej niż poprzez uzupełnienie pól w przeznaczonej do tego sekcji – na przykład wpisanie danych rozmowy bezpośrednio w polach lokalizacji lub w opisie wydarzenia – może spowodować, że z wydarzeniem zostanie powiązanych kilka rozmów wideo. Użytkownicy mogą wyświetlać i usuwać rozszerzenia do przeglądarki Chrome na stronie chrome://extensions.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem