Przenoszenie poczty e-mail przy użyciu usługi migracji danych

Supported editions for this feature: Business Starter, Standard, and Plus; Enterprise; Education and Enterprise for Education; Nonprofits; G Suite Basic and Business; Essentials.  Porównanie wersji

If you have Essentials edition, you can only migrate contacts. You can't migrate email or calendar data.

Jeśli przenosisz dane do Google Workspace, możesz przeprowadzić migrację poczty email za pomocą data migration service.

Zanim zaczniesz

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Czy moje środowisko źródłowe jest obsługiwane?

Jeśli środowisko źródłowe jest wymienione poniżej, możesz przenieść pocztę e-mail przy użyciu data migration service.

Środowisko źródłowe Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji…
Microsoft Exchange Server 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 lub Exchange Online (Office 365) Migracja poczty e-mail z Exchange lub Exchange Online
Dostawca poczty online korzystający z protokołu IMAP, na przykład 1&1 IONOS, AOL, Apple iCloud, Bluehost, Yahoo! lub Zoho Migracja poczty e-mail z kont dostawców poczty online stosujących protokół IMAP
Inne konto Google Workspace Migracja poczty e-mail z Google Workspace
Osobiste konto Gmail (@gmail.com) Migracja danych z Gmaila
Konfigurowanie środowiska źródłowego (wymagane)

Zanim zaczniesz używać data migration service, musisz przygotować środowisko, z którego chcesz przenieść dane.

Uwaga: usługa data migration service wymagała wcześniej zezwolenia mniej bezpiecznym aplikacjom na dostęp do kont, ale nie jest to już konieczne.

Migracja poczty e-mail z Exchange lub Exchange Online

Krok 1. Skonfiguruj data migration service

Opcja 1. Skonfiguruj Exchange Online

 1. Wykonaj wszystkie czynności opisane w artykule Konfigurowanie systemu źródłowego: Exchange Online.
 2. W sekcji Data rozpoczęcia migracji zaakceptuj wyświetloną opcję lub wybierz odpowiednią datę.
 3. W sekcji Opcje migracji zaakceptuj wyświetlone opcje lub wyklucz niektóre dane.
 4. Kliknij Wybierz użytkowników.

Opcja 2. Skonfiguruj inne wersje Exchange

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Migracja danych.
 3. Kliknij Skonfiguruj migrację danych.
 4. W sekcji Źródło migracji wybierz wersję Exchange.

  Następnie wybierz E-mail jako typ danych.

 5. W sekcji Protokół połączenia wybierz jedną z tych opcji:
  • Wybierz automatycznie (zalecane)
  • Usługi internetowe Exchange – ponadto w polu Identyfikator URI serwera wpisz nazwę serwera Exchange Web Services (EWS), np. https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx
 6. W sekcji Konto roli wpisz adres e-mail i hasło do konta roli.
 7. Kliknij Rozpocznij.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, sprawdź, czy podane informacje o koncie roli i protokole połączenia są prawidłowe. Następnie ponownie kliknij Rozpocznij.
 9. W sekcji Data rozpoczęcia migracji zaakceptuj wyświetloną opcję lub wybierz odpowiednią datę.
 10. W sekcji Opcje migracji zaakceptuj wyświetlone opcje lub wyklucz niektóre dane.
 11. Kliknij Wybierz użytkowników.
Krok 2. Przenieś pocztę e-mail z Exchange

Migracja poczty e-mail pojedynczego użytkownika

 1. Kliknij Dodaj użytkownika.
 2. W polu Źródłowy adres e-mail wpisz starszy adres e-mail użytkownika.
 3. W polu Adres e-mail w Google Workspace zacznij wpisywać nowy adres e-mail użytkownika, a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy sugerowanych kont.
 4. Kliknij Rozpocznij.
 5. (Opcjonalnie) Aby przenieść e-maile kolejnego użytkownika, powtórz te czynności.

Migracja poczty e-mail wielu użytkowników

 1. Kliknij Prześlij zbiorczo za pomocą pliku CSV.
 2. Kliknij Załącz plik, aby przesłać plik CSV migracji zawierający źródłowe adresy e-mail i nowe adresy e-mail.

  Szczegółowe informacje na temat formatowania pliku znajdziesz w artykule Używanie plików CSV w data migration service.

 3. Kliknij Prześlij i rozpocznij migrację.
 4. Jeśli w pliku występują błędy, wybierz jedno z tych rozwiązań:
  • Aby zaktualizować plik, kliknij Anuluj. Następnie prześlij zaktualizowany plik.
  • Jeśli chcesz pominąć nieprawidłowe mapowania, zaznacz pole Ignoruj błędy.

Wskazówka: aby zamknąć ukończoną migrację, kliknij Więcej a potem Zakończ migrację.

Migracja poczty e-mail z kont dostawców poczty online stosujących protokół IMAP

Krok 1. Skonfiguruj data migration service
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Migracja danych.
 3. Kliknij Skonfiguruj migrację danych.
 4. W sekcji Źródło migracji wybierz GoDaddy IMAP lub Inny serwer IMAP.

  Jako typ danych wybierz E-mail.

 5. W sekcji Protokół połączenia wybierz jedną z tych opcji:
 6. W sekcji Konto roli wpisz adres e-mail i hasło do konta roli.
 7. Kliknij Rozpocznij.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, sprawdź, czy podane informacje o koncie roli i protokole połączenia są prawidłowe. Następnie ponownie kliknij Rozpocznij.
 9. W sekcji Data rozpoczęcia migracji zaakceptuj wyświetloną opcję lub wybierz odpowiednią datę.
 10. W sekcji Opcje migracji zaakceptuj wyświetlone opcje lub wyklucz niektóre dane.
 11. Kliknij Wybierz użytkowników.
Krok 2. Przenieś pocztę e-mail z kont dostawców poczty online stosujących protokół IMAP

Migracja poczty e-mail pojedynczego użytkownika

 1. Kliknij Dodaj użytkownika.
 2. W polu Źródłowy adres e-mail wpisz starszy adres e-mail użytkownika.
 3. W polu Adres e-mail w Google Workspace zacznij wpisywać nowy adres e-mail użytkownika Google Workspace, a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy sugerowanych kont.
 4. W polu Hasło wpisz hasło użytkownika do jego źródłowego konta e-mail.
 5. Kliknij Rozpocznij.
 6. (Opcjonalnie) Aby przenieść e-maile kolejnego użytkownika, powtórz te czynności.

Migracja poczty e-mail wielu użytkowników

 1. Kliknij Prześlij zbiorczo za pomocą pliku CSV.
 2. Kliknij Załącz plik, aby przesłać plik CSV migracji zawierający źródłowe adresy e-mail i nowe adresy e-mail w Google Workspace.

  Szczegółowe informacje na temat formatowania pliku znajdziesz w artykule Używanie plików CSV w data migration service.

 3. Kliknij Prześlij i rozpocznij migrację.
 4. Jeśli w pliku występują błędy, wybierz jedno z tych rozwiązań:
  • Aby zaktualizować plik, kliknij Anuluj. Następnie prześlij zaktualizowany plik.
  • Jeśli chcesz pominąć nieprawidłowe mapowania, zaznacz pole Ignoruj błędy.

Wskazówka: aby zamknąć ukończoną migrację, kliknij Więcej a potem Zakończ migrację.

Informacje o połączeniu z popularnymi dostawcami poczty online stosujących protokół IMAP

Jeśli Twojego dostawcy nie wymieniono poniżej, te informacje znajdziesz w jego dokumentacji. Oprócz tego przygotuj swoją nazwę użytkownika i hasło, aby mieć je pod ręką.

Dostawca poczty online Nazwa serwera IMAP
123 Reg imap.123-reg.co.uk
1&1 IONOS
 • imap.ionos.com
 • imap.ionos.co.uk
 • imap.ionos.fr
 • imap.1and1.com
AOL imap.aol.com
Apple iCloud imap.mail.me.com
Bluehost

mail.example.com (gdzie example.com to nazwa Twojej domeny)

DreamHost imap.dreamhost.com
Fastmail imap.fastmail.com
Gandi.net mail.gandi.net
HostGator gator####.hostgator.com (gdzie #### o nazwa serwera HostGator po lewej stronie panelu sterowania)
Locaweb email-ssl.com.br
Namecheap mail.privateemail.com
one.com imap.one.com
Outlook, Hotmail i MSN imap-mail.outlook.com
OVHcloud ssl0.ovh.net
Rackspace® secure.emailsrvr.com
Yahoo! (w tym Yahoo! Small Business)

imap.mail.yahoo.com

Yandex
 • imap.yandex.ru
 • imap.yandex.com
Zoho
 • imap.zoho.com (dla użytkowników indywidualnych z adresem e-mail nazwaużytkownika@zoho.com)
 • imappro.zoho.com (dla użytkowników organizacji z adresem e-mail w domenie ty@twoja-firma.com)

Migracja poczty e-mail z Google Workspace

Krok 1. Skonfiguruj data migration service
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Migracja danych.
 3. Kliknij Skonfiguruj migrację danych.
 4. W sekcji Źródło migracji wybierz Google Workspace.
 5. Kliknij Rozpocznij.
 6. W sekcji Data rozpoczęcia migracji zaakceptuj wyświetloną opcję lub wybierz odpowiednią datę.
 7. W sekcji Opcje migracji zaakceptuj wyświetlone opcje lub wyklucz niektóre dane.
 8. Kliknij Wybierz użytkowników.
Krok 2. Przenieś pocztę e-mail z innego konta Google Workspace

Migracja poczty e-mail pojedynczego użytkownika

 1. Kliknij Dodaj użytkownika.
 2. W polu Źródłowy adres e-mail wpisz starszy adres e-mail użytkownika Google Workspace.
 3. W polu Adres e-mail w Google Workspace zacznij wpisywać nowy adres e-mail użytkownika Google Workspace, a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy sugerowanych kont.
 4. W polu Hasło wpisz hasło użytkownika do jego źródłowego konta e-mail.
 5. Kliknij Rozpocznij.
 6. (Opcjonalnie) Aby przenieść e-maile kolejnego użytkownika, powtórz te czynności.

Migracja poczty e-mail wielu użytkowników

 1. Kliknij Prześlij zbiorczo za pomocą pliku CSV.
 2. Kliknij Załącz plik, aby przesłać plik CSV migracji zawierający źródłowe adresy e-mail i nowe adresy e-mail w Google Workspace.

  Szczegółowe informacje na temat formatowania pliku znajdziesz w artykule Używanie plików CSV w data migration service.

 3. Kliknij Prześlij i rozpocznij migrację.
 4. Jeśli w pliku występują błędy, wybierz jedno z tych rozwiązań:
  • Aby zaktualizować plik, kliknij Anuluj. Następnie prześlij zaktualizowany plik.
  • Jeśli chcesz pominąć nieprawidłowe mapowania, zaznacz pole Ignoruj błędy.

Wskazówka: aby zamknąć ukończoną migrację, kliknij Więcej a potem Zakończ migrację.

Migracja danych z Gmaila

Konfigurowanie Gmaila i migracja z niego
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Migracja danych.
 3. Kliknij Skonfiguruj migrację danych.
 4. W sekcji Źródło migracji wybierz Gmail.
 5. Kliknij Rozpocznij.
 6. W sekcji Data rozpoczęcia migracji zaakceptuj wyświetloną opcję lub wybierz odpowiednią datę.
 7. W sekcji Opcje migracji zaakceptuj wyświetlone opcje lub wyklucz niektóre dane.
 8. Kliknij Wybierz użytkowników.
 9. Kliknij Dodaj użytkownika.
 10. W polu Źródłowy adres e-mail wpisz adres konta Gmail użytkownika.
 11. W polu Adres e-mail w Google Workspace zacznij wpisywać nowy adres e-mail użytkownika Google Workspace, a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy sugerowanych kont.
 12. Kliknij Autoryzuj.
  • Właściciel konta Gmail zostanie poproszony o zalogowanie się w Gmailu.
  • Właściciel konta Gmail musi zapoznać się z prośbą o uprawnienia do wyświetlania jego poczty oraz zarządzania nią i kliknąć Zezwalaj.
 13. Skopiuj kod autoryzacji i wklej go w polu Kod autoryzacji.

  Uwaga: musisz to zrobić w ciągu 10 minut, bo po tym czasie kod wygaśnie.

 14. Kliknij Rozpocznij.
 15. (Opcjonalnie) Aby przenieść konto Gmail innego użytkownika, powtórz powyższe czynności.

Wskazówki dotyczące migracji


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem