Migrera från Gmail eller webbmail till Google Workspace

Denna migreringsguide hjälper dig och dina användare att importera e-post-, kalender- och kontaktdata från Gmail eller webbmailleverantörer till Google Workspace. Använd den här guiden om organisationen tidigare använt en av dessa webbmailleverantörer:

  • En webbmailleverantör som använder IMAP-protokollet, till exempel 1&1 IONOS, AOL, Apple iCloud, Bluehost, Yahoo! eller Zoho
  • Ett annat Google Workspace-konto
  • Ett personligt Gmail-konto (@gmail.com)

Obs! För RFC 3501-kompatibla IMAP-företagsservrar går du till Migrera från IMAP-servrar till Google Workspace.

Du kan hjälpa användarna att migrera sin gamla e-post, men användarna måste själva importera inkommande e-post, kalendrar och kontakter.

Steg 1: Uppmana användarna att vidarebefordra sin inkommande e-post

Genom att vidarebefordra ny e-post bidrar du till att säkerställa att användarna får meddelanden som skickas till ditt gamla konto under och efter flytten till Google Workspace.

Om användarna tidigare hade ...

Uppmanar du dem att ...

@gmail.com eller Google Workspace-konton

Vidarebefordra Gmail-meddelanden automatiskt till ett annat konto

Andra webbmailkonton än @gmail.com eller Google Workspace

Sök efter hur du automatiskt vidarebefordrar e-post från webbmailleverantören.

Steg 2: Uppmana användarna att importera sina kalendrar och kontakter

Om användarna vill ...

Uppmanar du dem att ...

Importera kalendrar från sina gamla konton till Google Workspace

Importera händelser till Google Kalender

Importera kontakter från sina gamla konton till Google Workspace

Importera kontakter till Google Kontakter

Steg 3: Hjälp användarna att migrera sin gamla e-post

Om du vill …

Använd ...

Hjälpa till att migrera användarnas e-post till Google Workspace (om deras gamla konton har stöd för IMAP).

Använd bara det här alternativet om IMAP-servern

Datamigreringstjänsten

Du måste vara avancerad administratör för att använda den här produkten.

Obs! När du migrerar från IMAP, Gmail eller Google Workspace flyttar datamigreringstjänsten enbart e-post- och etikettdata. Överföringen omfattar inte kalenderhändelser och resurser. kontakter Google Drive-filer, Google Sites och annat innehåll som inte är e-post.

Låta användarna migrera sin egen e-post till Google Workspace från sina gamla konton.

Följande tvåstegsmetod:

  1. Låt användarna importera data från webbleverantörer som inte är Google till Gmail för Google Workspace.

    Mer information finns Aktivera eller inaktivera import från webbmailvärdar.

  2. Uppmana användarna att konfigurera importalternativ i Gmail.

    Mer information finns i Kontrollera e-post från andra konton.

Relaterade ämnen

Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt