Gelişmiş kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım koruması

Yönetici olarak, gelen postaları kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyabilir, tehdidin türüne göre hangi işlemin gerçekleştirileceğini belirleyebilirsiniz. Tespit edilen tehdit türüne göre hangi işlemi gerçekleştireceğinizi de seçebilirsiniz. Örneğin, şüpheli içeriği Spam klasörünüze taşımayı veya gelen kutunuzda bırakıp bir uyarı gösterilmesini tercih edebilirsiniz. Bu güvenlik ayarlarının hepsi, kuruluş birimleri kullanan farklı kullanıcılara ve ekiplere göre uyarlanabilir.

Varsayılan olarak, Gmail uyarılar gösterir ve güvenilir olmayan e-postaları spam klasörüne taşır. Bu makaledeki ayarları kullanmak, istenmeyen veya zararlı e-postaları belirlemenize yardımcı olur.

Not: Kuruluşunuz için bu gelişmiş kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım ayarlarını ve dinamik e-posta kullanıyorsanız dinamik iletilere nasıl uygunluk kuralı uygulandığını öğrenin.

Gelişmiş güvenlik ayarları

 • Ekler: Güvenilmeyen gönderenlerden gelen şüpheli ekler ve komut dosyalarına karşı koruma. Alanınıza gelmesini beklemediğiniz, kötü amaçlı yazılım yaymak için kullanılabilecek ek türlerine karşı koruma sağlar.

 • Bağlantılar ve bilinmeyen kaynaktan gelen resimler: Kısa URL'lerin arkasındaki bağlantılar tanımlanır, bağlantılı resimler kötü amaçlı içeriğe karşı taranır ve güvenilmeyen alanlara yönlendiren bağlantıları tıkladığınızda bir uyarı gösterilir.

 • Adres sahteciliği ve kimlik doğrulama - Alan adı ve çalışan adlarının adres sahteciliğinde kullanılmasına, alanınızdan gönderilmiş gibi görünen e-postalara ve herhangi bir alandan gelen kimliği doğrulanmamış e-postalara karşı korunma sağlar. Kimliği doğrulanmamış e-postalarda, gönderen adının yanında bir soru işareti bulunur. Adres sahteciliği koruması özel gruplar veya tüm gruplar için etkinleştirilebilir.

Gelişmiş ayarları kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Gelecekteki önerilen ayarları otomatik olarak etkinleştirip uygulayabilirsiniz. Bu, alanınız için azami düzeyde e-posta ve ek koruması sağlar.

 • Tüm güvenlik seçeneklerin etkinleştirerek alan veya kuruluş birimi için en güçlü koruma düzeyini sağlayabilirsiniz.

 • Yalnızca etkinleştirmek istediğiniz seçenekleri işaretleyerek güvenlik ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Tüm seçeneklerin işareti kaldırıldığında, alan veya kuruluş birimi için tüm gelişmiş güvenlik ayarları devre dışı bırakılır.

 • Etkinleştirdiğiniz her güvenlik seçeneği için bir işlem belirtebilirsiniz. Bir işlem seçmezseniz, güvenlik seçeneğine varsayılan işlem uygulanır.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

 • Diğer spam ayarları: Bu gelişmiş güvenlik özellikleri, daha önce etkinleştirmiş olabileceğiniz diğer spam ayarlarından bağımsız olarak çalışır. Örneğin, bir alanı Spam ayarlarında güvenli gönderen olarak listelemiş olsanız bile, söz konusu iyileştirilmiş güvenlik özellikleri hâlâ geçerli olacaktır.

 • Karantinaya alma işlemi: Gelişmiş güvenlik ayarlarından herhangi biri için Karantinaya al seçeneğini belirlediğinizde, seçtiğiniz karantina yalnızca gelen iletiler için geçerli olur. Seçtiğiniz karantina, giden iletiler üzerinde gerçekleştirilecek işlemleri belirtiyor olsa bile bu durum değişmez. İzin verilenler listesi ayarları, Karantinaya al seçeneğini geçersiz kılmaz. 

 • Uyarı banner'ları: Uyarı banner'ları (sarı kutu) yalnızca Gmail web'de gösterilir. Üçüncü taraf uygulamalarında uyarı banner'ı gösterilmez.

Seçilen işlemlerin kullanıcıları nasıl etkilediği

Bu tabloda, yönetici olarak her gelişmiş güvenlik ayarı için seçebileceğiniz işlemler ve her bir işlemin kullanıcılara etkisi gösterilmektedir.

İşlem Kullanıcıya etkisi
Uyarı

İletiler kullanıcının gelen kutusuna teslim edilir. Kullanıcı, iletiyle ilgili bir uyarı banner'ı görür. Kullanıcılar bu seçeneği kullanarak iletiyi açıp okuyabilir.

Şu konulara göz atın:

E-postayı spam'e taşı İletiler kullanıcının spam klasörüne teslim edilir. Kullanıcılar spam klasörüne gidebilir ve spam iletileri açıp inceleyebilir. Kullanıcılar iletileri "spam değil" olarak işaretleyebilir (uygunsa). Kullanıcılar bu işlemle banner'ları görmez.
Karantinaya al

Bu işlem seçildiğinde, kullanıcılar hiçbir şey görmez. İletiler yönetici karantinasına gönderilir ve yöneticiler, güvenli olup olmadıklarını belirlemek için bunları inceler ve ardından iletinin, kullanıcıların gelen kutusuna teslim edilmesine "İzin Verir". Kullanıcılar bu işlemle banner'ları görmez.

E-posta karantinaları oluşturma ve yönetme başlıklı makaleyi inceleyin.

Gelişmiş güvenlik ayarlarını uygulama

Ek korumasını etkinleştirme

Google, eklerle ilgili güvenlik ayarları açık olsun veya olmasın, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamak amacıyla tüm iletileri tarar. Bu bölümdeki ayarları kullanarak belirli dosya türleri için ilave, spesifik işlemler uygulayabilirsiniz. Bu ayarlar, Gmail geçmişi olmayan veya itibarı düşük gönderenlere karşı koruma sağlar.

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında Uygulama ardından Google Workspace ardından Gmail ardından Güvenlik'e gidin.
 3. Güvenlik bölümünde Ekler'e ilerleyin.
 4. Gelen e-postalara uygulamak istediğiniz ayarı ve işlemi seçin. (Aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir)
Ek ayarları İşlemler

Güvenilmeyen gönderenlerden gelen şifrelenmiş eklere karşı koru

Kötü amaçlı yazılımlara karşı taranması mümkün olmayan şifrelenmiş ekleri kullanan saldırganlara karşı koruma sağlar. 

 • E-postayı gelen kutusunda tut ve uyarı göster (Varsayılan)

 • E-postayı spam'e taşı

 • Karantinaya al

Güvenilmeyen gönderenlerden gelen, komut dosyası içeren eklere karşı koru

Cihazlarınıza zarar verebilecek kötü amaçlı komut dosyaları içeren dokümanlara karşı koruma sağlar.     

 • E-postayı gelen kutusunda tut ve uyarı göster (Varsayılan)

 • E-postayı spam'e taşı

 • Karantinaya al

E-postalardaki anormal ek türlerine karşı koru

Alanınız için alışılmadık ek türlerine karşı koruma sağlar. Yaygın olmayan ve eski dosya türleri kötü amaçlı yazılım yaymak için kullanılabilir.

Onayladığınız ve alanınıza düzenli olarak gönderilen, yaygın olmayan dosya türlerini beyaz listeye ekleyebilirsiniz. Beyaz listeye eklenmiş dosya ekleri olan iletiler alıcının gelen kutusuna teslim edilir.

Dosya uzantılarını, Aşağıdaki yaygın olmayan dosya türlerini izin verilenler listesine ekle alanına girin. Dosya uzantılarının başına nokta koymayın ve uzantıları virgülle ayırın. Örneğin: arj, iqy, par

 • E-postayı gelen kutusunda tut ve uyarı göster (Varsayılan)

 • E-postayı spam'e taşı

 • Karantinaya al

Gelecekte önerilecek ayarları otomatik uygula

Ekler için yeni, önerilen güvenlik ayarları eklendiğinde bu ayarlar varsayılan olarak etkinleştirilir.

IMAP kullanıcıları için şüpheli e-posta bağlantısı korumasını etkinleştirme

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar, desteklenen üçüncü taraf IMAP e-posta istemcileri üzerinden e-posta gönderip alıyorsa IMAP istemcileri için bağlantı korumasını etkinleştirmenizi öneririz.

IMAP istemcileri için bağlantı koruması etkinken yakın tarihli iletilerdeki bağlantılar tıklandığında kötü amaçlı bağlantı kontrolü başlatılır. Kötü amaçlı bağlantı tespit edilmezse alıcı hedefe yönlendirilir. Eski iletilerde bir pencere görüntülenebilir. Bu pencerede ilgili bağlantıyı açmak için tıklayabilir veya dokunabilirsiniz.

Bilinmeyen kaynaktan gelen resim ve bağlantı korumasını etkinleştirme

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında Uygulama ardından Google Workspace ardından Gmail ardından Güvenlik'e gidin.
 3. Güvenlik bölümünde Bağlantılar ve harici resimler'e ilerleyin.  
 4. Gerekli gördüğünüz güvenlik ayarlarını seçin. (Aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.)
Bağlantı ve bilinmeyen kaynaktan gelen resim ayarları  
Kısaltılmış URL'lerin arkasındaki bağlantıları tanımla Kısaltılmış URL'lerin arkasına gizlenmiş zararlı bağlantıların tespit edilmesine olanak sağlar. 

Bağlı resimleri tara

Gizli, kötü amaçlı içerik bulmak için bağlantılarla referans gösterilen resimlerin taranmasını sağlar.

Güvenilir olmayan alanlara yönlendiren tüm bağlantı tıklamaları için uyarı mesajı göster
IMAP/POP e-posta istemcileriyle kullanılamaz

Herhangi bir e-posta iletisinde güvenilmeyen alanlara yönelik bir bağlantıyı tıkladığınızda Gmail bir uyarı gösterir. Bu özellik etkin değilse, uyarılar yalnızca şüpheli e-postalardaki güvenilmeyen alanlara yönelik tıklamalar için gösterilir.
Gelecekte önerilecek ayarları otomatik uygula Bağlantılar ve harici resimler için yeni, önerilen güvenlik ayarları eklendiğinde, bu ayarlar varsayılan olarak etkinleştirilir.

Adres sahteciliği ve kimlik doğrulama korumasını açma

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında Uygulama ardından Google Workspace ardından Gmail ardından Güvenlik'e gidin.
 3. Güvenlik bölümünde, Adres sahteciliği ve kimlik doğrulama'ya ilerleyin.
 4. Gelen e-postalara uygulamak istediğiniz ayarları ve işlemleri seçin. Aşağıdaki ayrıntılara göz atın.
   
Adres sahteciliği ve kimlik doğrulama ayarları İşlemler

Benzer alan adlarına göre alan adres sahteciliğine karşı koru

Şirketinizin alanlarına veya alan takma adlarına benzer görünüşteki alanlardan gelen iletilere karşı koruma sağlar. 

 • E-postayı gelen kutusunda tut ve uyarı göster (Varsayılan)

 • E-postayı spam'e taşı

 • Karantinaya al

Çalışan adlarının taklit edilmesine karşı koru

İletinin Google Workspace dizininizdeki bir kullanıcı tarafından gönderilmiş gibi göründüğü, ancak e-postanın şirketinizin alanlarından veya alan takma adlarından gelmediği durumlara karşı koruma sağlar.

 • E-postayı gelen kutusunda tut ve uyarı göster (Varsayılan)

 • E-postayı spam'e taşı

 • Karantinaya al

Alanımı taklit eden, gelen e-postalara karşı koru

Alanınızdan geliyormuş gibi görünen, SPF veya DKIM kullanılarak kimliği doğrulanmamış potansiyel Şirket E-postası Dolandırıcılığı (BEC) iletilerine karşı koruma sağlar. 

 • E-postayı gelen kutusunda tut ve uyarı göster (Varsayılan)

 • E-postayı spam'e taşı

 • Karantinaya al

Kimliği doğrulanmayan tüm e-postalara karşı koru

Kimlik doğrulaması yapılmamış iletilere karşı koruma sağlar. İletilerin kimliği SPF veya DKIM (ya da ikisi) tarafından doğrulanmalıdır (herhangi bir alan tarafından).

 • E-postayı gelen kutusunda tut ve uyarı göster (Varsayılan)
 • E-postayı spam'e taşı

 • Karantinaya al

Grupları, alanımı taklit eden gelen e-postalardan koru

Google Gruplarınızı, alanınızı taklit eden gelen e-postalara karşı korur. Bu ayarı tüm gruplara veya yalnızca özel gruplara uygulamayı tercih edebilirsiniz.

 • E-postayı gelen kutusunda tut ve uyarı göster (Varsayılan)

 • E-postayı spam'e taşı

 • Karantinaya al

Gelecekte önerilecek ayarları otomatik uygula

Adres sahteciliğini önleme ve kimlik doğrulamayla ilgili yeni, önerilen güvenlik ayarları eklendiğinde, bu ayarlar varsayılan olarak etkinleştirilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73010
false