Wymaganie zatwierdzania działań zbiorczych

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

Jako administrator możesz korzystać z narzędzia do analizy zagrożeń w celu zbiorczego usuwania lub zmiany dużej ilości danych organizacji. W ten sposób możesz na przykład zawiesić lub usunąć wiele kont użytkowników. Aby zapobiec przypadkowemu lub złośliwemu użyciu tego narzędzia, superadministratorzy w organizacji mogą je skonfigurować tak, aby działania zbiorcze wymagały zatwierdzenia.

To ustawienie jest stosowane globalnie dla wszystkich administratorów, którzy korzystają z narzędzia do analizy zagrożeń. Gdy to ustawienie jest włączone i dowolny administrator zainicjuje czynność obejmującą ponad 300 elementów (na przykład więcej niż 300 kont użytkowników lub e-maili), będzie on musiał wskazać innego administratora, który ma zatwierdzić tę czynność.

Włączanie ustawienia Wymagaj analizy

Aby wymusić zatwierdzanie działań zbiorczych w narzędziu do analizy zagrożeń:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google (admin.google.com) na konto superadministratora.
  Użyj konta superadministratora, a nie osobistego konta Gmail.
 2. Kliknij Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Narzędzie do analizy zagrożeń.
 4. Na stronie analizy zagrożeń kliknij ikonę koła zębatego po prawej.
  Pojawi się okno Ustawienia analizy zagrożeń.
 5. Włącz ustawienie Wymagaj analizy.
 6. Kliknij ZASTOSUJ.

Uwaga: listę dodatkowych ustawień narzędzia do analizy zagrożeń znajdziesz w artykule na temat konfigurowania ustawień analizy zagrożeń.

Wybieranie weryfikatora

Gdy ustawienie Wymagaj analizy jest włączone, każdy administrator z dostępem do narzędzia do analizy zagrożeń musi wybrać weryfikatora podczas inicjowania działań obejmujących ponad 300 elementów na przykład więcej niż 300 kont użytkowników lub e-maili.

Weryfikator musi mieć uprawnienia do obsługi odpowiednich danych, które są przetwarzane w ramach działania zbiorczego – na przykład Dysk, Gmail lub Urządzenia mobilne. Jeśli działanie nie zostanie zatwierdzone w ciągu 72 godzin, zostanie anulowane.

Aby wybrać weryfikatora dla działania zbiorczego:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google (admin.google.com) na konto administratora.
  Użyj konta administratora, a nie osobistego konta Gmail.
 2. Kliknij Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Narzędzie do analizy zagrożeń.
 4. Przeprowadź wyszukiwanie (zobacz Modyfikowanie wyszukiwania w narzędziu do analizy zagrożeń).
 5. Wybierz elementy w wynikach wyszukiwania (na przykład konta użytkowników).
 6. Kliknij CZYNNOŚCI.
 7. Wybierz Przywróć konto użytkownika lub Zawieś konto użytkownika dla zaznaczonych wierszy.
 8. Wpisz adres e-mail administratora weryfikującego, a następnie wpisz wiadomość do niego.
 9. Kliknij WYŚLIJ.

Uwaga: zanim działanie zbiorcze zostanie zatwierdzone, możesz je anulować przez kliknięcie ANULUJ u dołu strony Dochodzenie.

Sprawdzanie stanu działań zbiorczych

Gdy zainicjujesz działanie, pod bieżącym wyszukiwaniem pojawi się karta z informacjami o stanie tego działania. Może to być na przykład komunikat o tym, że działanie czeka na zatwierdzenie albo zostało wykonane lub anulowane.

Stan dużych zadań możesz sprawdzić w konsoli administracyjnej Google. Dzięki temu możesz ustalić, czy są one nadal w toku czy zostały zakończone. Jeśli na przykład wykonywanie jakiegoś działania zbiorczego w narzędziu do analizy zagrożeń trwa długo, możesz zamknąć konsolę administracyjną i sprawdzić stan tego działania później.

U góry konsoli administracyjnej kliknij Zadania "", aby zobaczyć stan dużych zadań.

  Gdzie można kliknąć Zadania

W oknie zadań możesz też kliknąć Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć informacje o liczbach dotyczących działania zbiorczego: Łączna liczba prób, Czynności zakończone powodzeniem i Czynności zakończone niepowodzeniem. Kliknij Zobacz wyniki, aby w narzędziu do analizy zagrożeń wyświetlić wyniki wraz ze szczegółami poszczególnych elementów. Wyniki mogą zawierać na przykład informację, że jedno konto użytkownika nie zostało zawieszone w ramach działania zbiorczego, bo było już zawieszone.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Sprawdzanie stanu dużych zadań.

Zatwierdzanie działań zbiorczych

Jeśli inny administrator wskaże Ciebie jako weryfikatora, możesz zatwierdzić działanie zbiorcze. Otrzymasz wtedy e-maila z powiadomieniem, w którym znajdziesz informacje o tym działaniu oraz prośbę o zatwierdzenie.

Musisz zatwierdzić działanie zbiorcze w ciągu 72 godzin od otrzymania e-maila z powiadomieniem. W przeciwnym razie zostanie ono anulowane.

Aby zatwierdzić działanie zbiorcze:

 1. W e-mailu z powiadomieniem kliknij WYŚWIETL, aby zalogować się w konsoli administracyjnej Google.
 2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło do konta administratora, aby potwierdzić swoją tożsamość.
  Narzędzie do analizy zagrożeń zostanie otwarte w konsoli administracyjnej Google.
 3. Kliknij ZATWIERDŹ (możesz też odrzucić działanie).

Anulowanie działań zbiorczych

Możesz anulować działania zbiorcze, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. U dołu strony analizy zagrożeń kliknij ANULUJ. Anulowanie działań w narzędziu do analizy zagrożeń powoduje zwrócenie częściowych wyników, jeśli działanie zbiorcze zostało już zatwierdzone przez weryfikatora i jest w toku.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem