Om varningscentret

Som G Suite-administratör använder du varningscentret för att visa meddelanden om potentiella problem på domänen, vidta åtgärder (som utbildning av slutanvändare eller uppdateringar av befintliga policyer eller inställningar) för att lösa dessa problem och skydda organisationen mot säkerhetshot. 

Så här använder du varningscentret

I varningscentret kan du visa en lista över varningar och klicka på ett objekt på listan för att se detaljer om varningen. Om organisationen använder G Suite Enterprise kan du även starta en undersökning från varningscentret genom att länka direkt till verktyget för säkerhetsundersökningar. Med hjälp av undersökningsverktyget kan du sedan göra viktiga anpassningar av säkerhetsinställningarna för Googles administratörskonsol om det behövs eller vidta andra åtgärder som svar på varningen.Kom igång med varningscentret:

Alert Center API

Du kan också använda Alert center API för att hantera varningar om problem som påverkar din domän. För detaljer om API:t finns i Alert center API för G Suite.

Vidta åtgärder vid varningar

Om du är G Suite Enterprise-administratör kan du starta en undersökning baserat på en varning och vidta åtgärder. Klicka på en av förstoringsglasikonerna längst till höger på sidan Varningscenter. Du kan även klicka på Undersök VARNING på informationssidan. Därefter kan du använda undersökningsverktyget för att vidta åtgärder, till exempel för att rensa en enhet eller stänga av en användare. Mer information finns i Starta en undersökning.

Lagring av varningar

Varningar lagras i varningscentret i ca 10 år.

Så här skiljer varningscentret sig sig från e-postvarningar för administratörer

Varningscentret är en annan funktion än de e-postvarningar för administratörer som beskrivs i Om rapporter och varningar:

  • I varningscentret kan du visa varningar och varningsinformation direkt i Googles administratörskonsol. Varningscentret innehåller mer djupgående information som gör att du kan vidta åtgärder för att lösa många problem som kan påverka domänen samt kritiska varningar som bygger på avancerad teknik som maskininlärning
  • Administratörer kan använda e-postvarningar för administratörer för att ställa in e-postaviseringar, till exempel för att informera administratörer om misstänkta inloggningsförsök eller att meddela dem om ändringar av tjänstinställningar som gjorts av andra administratörer. Du kan ställa in dessa varningar i avsnittet Rapporter i Googles administratörskonsol.
  • Administratörer kan ställa in e-postaviseringar för varningar i varningscentret genom att konfigurera en regel i Googles administratörskonsol.
  • Vissa varningar i varningscentret liknar e-postvarningarna för administratörer, men varningscentret har ingen omfattande uppsättning varningar som matchar var och en av administratörsvarningarna.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt