Informacje o Centrum alertów

Centrum alertów umożliwia administratorom wyświetlanie powiadomień o potencjalnych problemach w domenie, a także podejmowanie działań (takich jak szkolenie użytkowników czy aktualizowanie zasad i ustawień) w celu rozwiązywania problemów i ochrony organizacji przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Korzystanie z Centrum alertów

W Centrum alertów możesz wyświetlić listę alertów, a następnie kliknąć dowolną pozycję na liście, aby przejść do szczegółowych informacji na temat danego alertu. Jeśli Twoja organizacja korzysta z wersji Enterprise, możesz rozpocząć analizę zagrożeń w Centrum alertów, korzystając z bezpośredniego linku do narzędzia do analizy zagrożeń. Narzędzie do analizy zagrożeń pozwala w razie potrzeby dostosować ustawienia zabezpieczeń konsoli administracyjnej Google lub podjąć inne działania w odpowiedzi na alert.

Pierwsze kroki w Centrum alertów:

Interfejs Alert Center API

Interfejs Alert Center API umożliwia zarządzanie alertami dotyczącymi problemów z domeną.

Mimo że administratorzy domen mogą ręcznie wyświetlać alerty i zarządzać nimi w konsoli administracyjnej Google, dzięki interfejsowi Alert Center API tworzone przez Ciebie aplikacje mogą pobierać dane alertów i przesyłać informacje zwrotne na ich temat. Interfejs API może też generować nowe informacje zwrotne dotyczące istniejących alertów.

Na przykład aplikacja do monitorowania może używać interfejsu Alert Center API do pobierania najnowszych alertów dotyczących domeny, nadawania im priorytetów i powiadamiania osób w organizacji. Gdy zespół odpowie na alert, aplikacja może następnie dołączyć do niego informacje zwrotne na podstawie ustaleń.

Szczegółowe informacje o interfejsie Alert Center API znajdziesz w artykułach na temat interfejsu Google Workspace Alert Center API oraz interfejsu Alert Center API.

Wykonywanie czynności dotyczących alertów

Jeśli jesteś administratorem wersji Enterprise, możesz zbadać przyczynę alertu i wykonać odpowiednie czynności. Kliknij jedną z ikon lupy po prawej stronie Centrum alertów. Na stronie z informacjami możesz też kliknąć Zbadaj alert. Następnie możesz użyć narzędzia do analizy zagrożeń, aby wykonać odpowiednie działanie – na przykład wyczyścić pamięć urządzenia lub zawiesić konto użytkownika. Instrukcje na ten temat znajdziesz w artykule Rozpoczynanie analizy.

Przechowywanie alertów

Alerty są przechowywane w Centrum alertów przez około 10 lat.

Różnice między Centrum alertów a alertami e-mail dla administratora

Centrum alertów to inna funkcja niż alerty e-mail dla administratora opisane w artykule Informacje o raportach i alertach:

  • Centrum alertów umożliwia wyświetlanie alertów i ich szczegółów bezpośrednio w konsoli administracyjnej Google. Centrum alertów zawiera szczegółowe informacje umożliwiające podjęcie działań, by rozwiązać problemy, które mogą mieć wpływ na usługi w domenie. Zawiera ono też krytyczne alerty oparte na zaawansowanych technologiach, takich jak systemy uczące się.
  • Administratorzy mogą używać alertów e-mail dla administratora do konfigurowania powiadomień e-mail – na przykład w celu powiadamiania administratorów o podejrzanych próbach logowania lub zmianach ustawień usług przez innych administratorów. Możesz skonfigurować te alerty w sekcji Raporty w konsoli administracyjnej Google.
  • Administratorzy mogą skonfigurować e-maile z powiadomieniami o alertach z Centrum alertów poprzez ustawienie reguły w konsoli administracyjnej Google.
  • Niektóre alerty w Centrum alertów są podobne do alertów e-mail dla administratora, ale Centrum alertów nie zawiera kompleksowego zestawu alertów odpowiadającego wszystkim alertom dla administratorów.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false
false