Toegang tot services aanpassen met toegangsgroepen

Als u minder dan 50 gebruikers heeft, is het vaak makkelijker om alleen organisatie-eenheden te gebruiken om een service aan of uit te zetten voor Google Workspace-gebruikers.

Als beheerder kunt u services aanzetten voor een groep gebruikers in plaats van een hele organisatie-eenheid. Zo kunt u de toegang beheren voor specifieke gebruikers, zonder de organisatiestructuur te hoeven wijzigen. Zet bijvoorbeeld Google Drive en YouTube aan voor een groep gebruikers in de marketing- en salesteams.

Toegangsgroepen kunnen alle gebruikers of groepen in uw organisatie bevatten. U kunt een groep maken als toegangsgroep of een bestaande groep gebruiken.

Op deze pagina

Opties om gebruikers toegang te geven tot services

In de Google Beheerdersconsole kun je de toegang van een organisatie-eenheid tot een Google-service, zoals Google Drive, uitzetten. Als bepaalde gebruikers in die organisatie-eenheid Drive wel moeten kunnen gebruiken, heeft u 2 opties:

 • De gebruikers verplaatsen naar een organisatie-eenheid waarvoor Drive aanstaat.
 • De gebruikers toevoegen aan een toegangsgroep en Drive aanzetten voor de groep. Elk lid van de groep heeft toegang tot de service, zelfs als de service uitstaat voor de organisatie-eenheid waar ze bijhoren.
Organisatie-eenheden Met een toegangsgroep
De service is uitgeschakeld voor organisatie-eenheden De service is ingeschakeld voor een toegangsgroep
Google Drive staat uit
voor organisatie-eenheid 1 en 2
Maar een groep gebruikers in organisatie-eenheid 
1 en 2 heeft wel toegang tot Google Drive

Toegangsgroepen gebruiken

Met een toegangsgroep kunt u de gebruikerstoegang tot Google-services aanzetten. Met een toegangsgroep kunt u de toegang tot een service die aanstaat voor een organisatie-eenheid niet uitzetten.

 • Een toegangsgroep kan alle gebruikers of groepen binnen uw account bevatten. U kunt uw bestaande groepen gebruiken, zoals verkoop@example.com.
 • Toegangsgroepen bepalen alleen of een service aanstaat voor een gebruiker. U stelt de serviceopties in (zoals delen in Drive) voor organisatie-eenheden of configuratiegroepen (beschikbaar voor bepaalde services). Meer informatie

Vergelijking met organisatie-eenheden

  Toegangsgroepen Organisatie-eenheden
Functie

Services aanzetten.

 • Services aan- of uitzetten.
 • Service-instellingen aanpassen.
Servicetoegang Een service aanzetten voor gebruikers in de groep. De instelling van de organisatie-eenheid wordt altijd overschreven. Een service aan- of uitzetten voor gebruikers in de organisatie-eenheid.
Ondersteunde services
Gebruikerslidmaatschap Gebruikers van verschillende organisatie-eenheden kunnen bij één groep horen. Gebruikers kunnen bij meerdere groepen horen. Een gebruiker hoort bij één organisatie-eenheid.
Overname Ja. Groepen binnen een groep krijgen toegang tot de service. Ja. Organisatie-eenheden kunnen de instellingen van de bovenliggende organisatie-eenheid overnemen of overschrijven.
Automatisch toewijzen van gebruikerslicenties Nee. Ja

Vergelijking met configuratiegroepen

Als u service-instellingen wilt aanpassen voor een groep gebruikers in een of meer organisatie-eenheden, kunt u configuratiegroepen gebruiken. Dit zijn de verschillen tussen configuratiegroepen en toegangsgroepen:

 • Toegangsgroep: Hiermee zet u een service aan voor een groep gebruikers, zelfs als deze uitstaat voor hun organisatie-eenheid.
 • Configuratiegroep: Hiermee past u service-instellingen aan voor een groep gebruikers zodat deze anders zijn dan de instellingen van hun organisatie-eenheid. U kunt bijvoorbeeld een groep gebruikers toestaan Drive-bestanden te delen met iedereen. Zie Service-instellingen aanpassen met configuratiegroepen voor meer informatie.

Dezelfde groep kan een toegangsgroep en een configuratiegroep zijn. U kunt één groep gebruiken om gebruikers toegang te geven tot een service en instellingen voor de service aan te passen.

Een toegangsgroep instellen

Volg deze stappen om een toegangsgroep te maken en services daarvoor aan te zetten.

Opmerking: Zie Aan de slag met apps waarin wachtwoorden worden opgeslagen om toegangsgroepen in te stellen voor apps waarin wachtwoorden worden opgeslagen.

Alles openen   |   Alles sluiten

Stap 1. Een lijst maken met gebruikers en hun organisatie-eenheden

Bepaal bij welke organisatie-eenheden de gebruikers horen die u wilt toevoegen aan de toegangsgroep. Controleer of de gebruikers een licentie hebben voor services die onderdeel zijn van bepaalde versies, zoals Google Vault.

Stap 2: Instellingen voor de service kiezen voor organisatie-eenheden

Kies de service-instellingen voor elke organisatie-eenheid die u in stap 1 heeft gevonden. Zet bijvoorbeeld extern delen van agenda's aan of zet de toegang tot specifieke services uit. Deze instellingen gelden voor de hele organisatie-eenheid.

Later zet u de servicetoegang aan voor de toegangsgroep.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apps.
 3. Klik op het type service: Google Workspace, Aanvullende Google-services, Web- en mobiele apps of Google Workspace Marketplace-apps.
 4. Selecteer de organisatie-eenheid van een gebruiker in de toegangsgroep.
 5. Klik rechts op de service.
 6. Kies de instellingen voor de service.
 7. Herhaal deze stappen indien nodig voor de organisatie-eenheden van de andere groepsleden.
Stap 3: De toegangsgroep maken
 1. Maak een groep via de Beheerdersconsole, Google Groepen voor bedrijven, de Directory API of Google Cloud Directory Sync. U kunt ook een bestaande groep gebruiken die al is gemaakt met een van deze tools. Daarnaast kunt u dynamische groepen gebruiken, inclusief groepen met een beveiligingslabel.

  Opmerking: U kunt geen groepen gebruiken die zijn gemaakt met Google Groepen (groups.google.com). In de Beheerdersconsole is niet te zien of een groep is gemaakt in Google Groepen. U kunt het type groep zien in de Groups API
   
 2. Voeg gebruikers (of andere groepen) toe aan de toegangsgroep.
 3. (Optioneel) Stel rechten in voor de toegangsgroep. U kunt bijvoorbeeld posten naar de groep uitzetten of een groepseigenaar toevoegen. Zie Groepsgegevens updaten voor de stappen. Als u de Groups Settings API gebruikt, kunt u meer instellingen kiezen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat gebruikers een groep niet kunnen verlaten.
Stap 4: De service aanzetten

Hiervoor moet u beheerdersrechten hebben voor groepen, organisatie-eenheden (top-level) en service-instellingen. Bekijk de definities van beheerdersrechten.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apps.
 3. Klik op het type service: Google Workspace, Aanvullende Google-services, Web- en mobiele apps of Google Workspace Marketplace-apps.
 4. Zoek de groep in het gedeelte Groepen en selecteer deze:

  Klik links in de lijst 'Groepen'

  • Klik op Zoeken naar een groep om de lijst met toegangsgroepen te bekijken.
  • Zoek op groepsnaam of -adres.
   Als u de groep niet kunt vinden, is deze mogelijk gemaakt in Google Groepen en kan deze niet worden gebruikt als toegangsgroep.  
 5. Plaats aan de rechterkant de muisaanwijzer op de rij voor de service.

  Zoek de link 'Inschakelen' naast een app

  • Klik op Aanzetten om de toegang aan te zetten.

  • Klik op Niet ingesteld om de toegang te verwijderen voor de groep. Gebruikers nemen dan de toegangsinstelling van hun organisatie-eenheid weer over. Als ze echter bij een andere toegangsgroep horen waarvoor de service aanstaat, blijven ze wel toegang houden.

  • Als u meerdere services wilt instellen, vinkt u het vakje aan voor elke service en klikt u rechtsboven op Aan of Niet ingesteld.

Wijzigingen verwerken kan tot 24 uur duren, maar meestal gaat het sneller. Meer informatie

Stap 5: De toegang tot de service controleren

In de Beheerdersconsole kunt u op 2 manieren zien welke services aanstaan voor een toegangsgroep:

 • Bekijk welke services aanstaan voor een gebruiker en bekijk dan de groepslidmaatschappen van die gebruiker.
 • Bekijk welke toegangsgroepen toegang hebben tot een service.

De toegang controleren voor een gebruiker in de groep

Opmerking: Als u de servicestatus bekijkt voor de organisatie-eenheid van een gebruiker, staat deze op Uit, omdat de service uitstaat voor de organisatie-eenheid van de gebruiker. De servicestatussen (Ingeschakeld, Uitgeschakeld, Ingeschakeld voor sommige gebruikers) zijn alleen gebaseerd op de instelling van een organisatie-eenheid, niet op toegangsgroepen.

Bekijken welke toegangsgroepen toegang hebben tot een service

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apps.
 3. Klik op het type service: Google Workspace, Aanvullende Google-services, Web- en mobiele apps of Google Workspace Marketplace-apps.
 4. Klik linksboven op Alle gebruikers in dit account.

  Zoek linksboven de link 'Alle gebruikers in dit account'

 5. Zoek een service met de status Aan voor sommige gebruikers. Deze status geeft aan dat de service aanstaat voor een organisatie-eenheid of een toegangsgroep.

  Opmerking: Als u de servicestatus bekijkt voor de organisatie-eenheid van een gebruiker, staat deze op Uit als de service uitstaat voor de organisatie-eenheid van de gebruiker, zelfs als de service aanstaat voor de toegangsgroep van de gebruiker. De servicestatussen (Aan, Uit, Aan voor sommige gebruikers) worden getoond aan de hand van de instelling van de organisatie-eenheid, niet van de toegangsgroep.
   
 6. Plaats de muisaanwijzer op Aan voor sommige gebruikers en klik op Details bekijken.

  Zoek de link 'Details bekijken' naast de app

 7. Bekijk de servicestatus van alle groepen en organisatie-eenheden.

  De servicestatus is 'Ingeschakeld' of 'Uitgeschakeld'

Stap 6: Zorgen dat gebruikers aan de slag kunnen met de service

Vertel uw gebruikers dat ze een nieuwe service kunnen gebruiken en deel tips, handleidingen en trainingen.

Services bekijken voor gebruikers, groepen en organisatie-eenheden

Services en groepen controleren voor een gebruiker De services en organisatie-eenheden van toegangsgroepen bekijken De status van een service controleren
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apps.
 3. Klik op Google Workspace of Aanvullende Google-services.
 4. Selecteer links de weergave.

  Zoek linksboven de link 'Alle gebruikers in dit account'

Weergave Acties voor de service Status voor de service
Alle gebruikers in dit account

Inschakelen voor iedereen

of

Uitzetten voor iedereen (hiermee wordt de status voor alle toegangsgroepen gezet op 'Niet ingesteld')

De status is gebaseerd op groepen en organisatie-eenheden.
 • Ingeschakeld voor sommige gebruikers
 • Staat aan voor iedereen
 • Staat uit voor iedereen
Groepen

Aan of Niet ingesteld

 • Aan
Organisatie-eenheden

Aan of Uit

De status is alleen gebaseerd op organisatie-eenheden.
 • Ingeschakeld voor sommige gebruikers
 • Aan
 • Uit

Toegangsgroepen bewerken

Een service aanzetten of op 'Niet ingesteld' zetten voor een toegangsgroep

Ga op deze pagina naar Stap 4: De service aanzetten.

Een service aan- of uitzetten voor iedereen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Apps.
 3. Klik op het type service: Google Workspace, Aanvullende Google-services, Web- en mobiele apps of Google Workspace Marketplace-apps.
 4. Klik links op Alle gebruikers in dit account.

 5. Plaats de muisaanwijzer op een service en klik op Meer and thenselecteer Uitzetten voor iedereen of Aanzetten voor iedereen.

  • Uitzetten voor iedereen: Hiermee wordt de status voor alle toegangsgroepen gezet op 'Niet ingesteld' (en wordt dus niet meer getoond als Aan).

  • Aanzetten voor iedereen: De instellingen voor toegangsgroepen blijven hetzelfde.

Groepslidmaatschap beheren

Als u leden verwijdert uit een toegangsgroep of een toegangsgroep verwijdert, hebben de leden geen toegang meer tot services via die groep.

Problemen oplossen

Ik zie de toegangsgroep niet op de apps-pagina
 • De groep is mogelijk gemaakt in Google Groepen en kan dus niet worden gebruikt als toegangsgroep.
 • Zoek naar het groepsadres in plaats van de groepsnaam.
 • Probeer de apps-pagina te vernieuwen.
 • Controleer of u het beheerdersrecht Groepen heeft.
De gebruiker is lid van een toegangsgroep, maar kan niet inloggen bij de service
 • Controleer de services en het groepslidmaatschap van de gebruiker.
 • Controleer of de gebruiker een licentie heeft voor de service.
Ik heb een toegangsgroep aangezet, maar voor alle organisatie-eenheden staat de servicestatus op Uit

De servicestatus geeft aan of de service aan- of uitstaat voor de organisatie-eenheid. De status geeft niet aan of de organisatie-eenheid gebruikers in een toegangsgroep bevat. Als u de service-instellingen van een toegangsgroep wilt controleren, volgt u de eerste 4 stappen in Stap 4: De service aanzetten.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu