Kom igång: Voice-konfigurationsguide för administratörer

Tilldela Voice-nummer till användare

När du har tilldelat licenser till användare kan du tilldela dem ett Google Voice-nummer var eller låta dem välja sitt Voice-nummer. Varje Voice-nummer kan bara tilldelas en gång och varje användare kan endast tilldelas ett nummer åt gången.

Du är på steg 4 av 9

Välj hur nummer ska tilldelas

Låta användarna välja ett eget nummer

Den här funktionen stöds endast i USA och Kanada.

Du kan låta användare i organisationen välja sitt telefonnummer och ange sin adress för nödsamtal när de registrerar sig för Voice.

Innan du börjar

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voice.
 3. Klicka på Allmänna inställningar.
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj i annat fall en underordnad organisationsenhet eller en konfigurationsgrupp.
 5. Markera kryssrutan Låt alla registrera sig för Google Voice.
 6. Klicka på Spara. Om du har konfigurerat en organisationsenhet eller grupp kan något av alternativen Ärv eller Åsidosätt vara tillgängligt för en överordnad organisationsenhet eller Inget angivet för en grupp.

Bjud in användarna att registrera sig

När du har aktiverat användarregistrering kan du låta användarna veta hur de registrerar sig för Voice, väljer ett eget nummer och anger adress för nödsamtal.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Klicka på Användare.
  På sidan Användare visas varje användare och användarens Voice-nummer. Den här sidan är tom om du ännu inte har tilldelat licenser till dina användare.
 4. Klicka på Mer "" följt av Skicka inbjudningar längst upp till höger.
 5. Klicka på Skicka inbjudningar i bekräftelsefönstret.

Voice skickar e-post till användare med

 • egenregistrering aktiverad för organisationsenheten
 • en Voice-licens och inget Voice-nummer.

Obs! Om en användare befinner sig utanför USA eller Kanada anger e-postmeddelandet att de ska kontakta administratören eftersom egenregistrering inte är möjlig.

Tilldela nummer till användarna individuellt
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Klicka på Användare.
  På sidan Användare visas varje användare och användarens Voice-nummer. Den här sidan är tom om du ännu inte har tilldelat licenser till dina användare.
 4. Håll muspekaren över användaren som ska tilldelas ett nummer och klicka på Redigera "".
  Fönstret för nummertilldelning visas.
 5. I fältet Land/region klickar du på nedåtpil "" och väljer land/region från listan. Om du väljer en plats som inte är en av dina Voice-platser visas ett felmeddelande. Läs mer om att lägga till platser.
 6. I fältet Adress för nödsamtal väljer du användarens plats som ska användas för räddningstjänst.
 7. I fältet Google Voice-nummer visar Voice ett tillgängligt nummer:
  • Klicka på Tilldela om du vill behålla numret.
  • Om du vill hitta ett annat nummer:
   1. Klicka på Ändra.
   2. Klicka på Välj bredvid ett nummer på listan.
   3. Klicka på Tilldela.
Tilldela nummer till en stor grupp användare

Om du har många användare kan du tilldela deras nummer samtidigt från en Google Kalkylark-fil. Användare som inte har en Voice-licens tilldelas en licens under batchprocessen.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Klicka på Användare.
  På sidan Användare visas varje användare och användarens Voice-nummer. Den här sidan är tom om du ännu inte har tilldelat licenser till dina användare.
 4. Klicka på Mer "" följt av Grupptilldela uppe till höger.
  Ett fönster med alternativ för att skapa en ny lista eller använda en befintlig öppnas.
 5. Klicka på Starta ny lista eller Använd befintlig:
  • Starta ny lista – ett kalkylark skapas i Voice med filnamnet Batch Assignment on datum.
  • Använd befintlig – ett fönster öppnas som visar dina befintliga kalkylark.
   1. Klicka på namnet på kalkylarket som du vill använda. Om du vill använda ett kalkylark som inte finns med i listan klickar du på Ladda upp högst upp.
   2. Klicka på Välj.
 6. Klicka på namnet på kalkylarket.
  Filen öppnas i Google Kalkylark i en ny flik av webbläsaren.
 7. För varje användare du vill tilldela ett nummer fyller du i de tre kolumnerna med e-postadress, land/region och adress för nödsamtal.
  Ange fullständig adress för varje användares plats. Den här adressen måste vara korrekt för räddningstjänsten.
 8. När du har fyllt i kalkylarket går du tillbaka till administratörskonsolen och klickar på Fortsätt.
  Varje adress för nödsamtal och e-postadress verifieras i Voice:
  • Vid fel öppnas ett fönster där du kan åtgärda felen. Läs mer om verifieringsfel nedan.
  • När Voice har verifierat alla adresser öppnas ett fönster med användaruppgifter.
 9. Granska uppgifterna för varje användare och klicka på Uppdatera adresser.
  • Om en användare inte redan har en licens tilldelas de en. Om du inte har tillräckligt många Voice-licenser för alla användare som behöver en visas ett felmeddelande och det går inte att tilldela nummer.
  • Om du får meddelandet Fel vid behandling av begäran, försök igen, kan en av användarna ha ett avstängt konto. Ta bort den avstängda användaren från listan och skicka listan igen.
 10. Klicka på Uppgifter "" uppe till höger. Du ser statusen för tilldelning av nummer.
  Beroende på hur många användare du laddar upp och operatören kan det ta upp till 24 timmar att tilldela alla nummer.

Riktlinjer och tips

Du kan bara ange information i de kolumner som finns i den nedladdade filen. Du kan inte lägga till nya kolumner.

 • E-postadress – använd formatet användarnamn@example.com
 • Adress för nödsamtal – lägg till den fullständiga adressen för användarens plats. Inkludera gatunummer, ort, region och postnummer. Den här adressen måste vara korrekt för räddningstjänsten.

Verifieringsfel

Leta upp felmeddelandet nedan för mer information om du har problem med att ladda upp en lista. Skicka in listan på nytt när du har korrigerat alla fel.

 • Adressen kunde inte verifieras – den här adressen kan inte verifieras. Byt till en giltig adress.
 • Har redan ett tilldelat nummer – den här användaren har ett Google Voice-nummer. Ta bort den här användaren från listan.
 • Inte kvalificerad för Google Voice – den här användaren är inte berättigad till ett Google Voice-nummer. Ta bort den här användaren från listan.
 • Felaktigt e-postformat – den här e-postadressen har inte rätt format. Byt till rätt format.
 • Google Voice är inte tillgängligt i det här landet. Adressen för nödsamtal finns i ett land/en region där Google Voice inte är tillgängligt. Ta bort den här användaren från listan.
 • Ingen e-postadress – den här raden har ingen e-postadress. Lägg till e-postadressen.
 • Ingen adress för nödsamtal – den här raden har ingen adress för nödsamtal. Lägg till adressen för nödsamtal.
 • Ingen användare har den här e-postadressen – den här e-postadressen tillhör inte en användare i din organisation. Byt till en giltig e-postadress.
 • Adressen för nödsamtal är ofullständig – den här adressen kan inte verifieras eftersom information saknas. Lägg till hela adressen. Om du gör ett mindre stavfel eller utelämnar ett postnummer korrigerar Google Voice adressen.
 • Användaren måste migreras till hanterade konton – den här användaren har ett ohanterat Google Voice-konto. Migrera den till ett hanterat konto. Om du vill veta mer läser du Migrera användare till hanterade konton.

 

Ta bort tilldelning av Voice-nummer

Om en användare lämnar ditt företag eller inte längre behöver ett Voice-nummer kan du ta bort numret som är kopplat till användarens konto.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Klicka på Användare.
 4. Klicka på Redigera "" bredvid den användare vars nummer du vill ta bort.
 5. Klicka på Ta bort tilldelning "".
 6. Bekräfta genom att klicka på Ta bort tilldelning.

Mer information om fakturering finns i debitering av nummer.

Adress för nödsamtal

Om en användare ringer ett nödnummer skickar Voice användarens adress för nödsamtal till räddningstjänsten. Du lägger till adress för nödsamtal när du tilldelar användarens Voice-nummer. Om du låter användarna välja sitt eget telefonnummer lägger de till sin adress för nödsamtal när de registrerar sig för Voice.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt