Nguyên tắc dành cho người gửi email

Các nguyên tắc trong bài viết này có thể giúp bạn gửi và chuyển thành công email đến các tài khoản Gmail cá nhân. Kể từ năm 2024, người gửi email phải đáp ứng các yêu cầu theo mô tả tại đây thì mới có thể gửi email đến tài khoản Gmail cá nhân. Tài khoản Gmail cá nhân là tài khoản có đuôi @gmail.com hoặc @googlemail.com.

Để biết thông tin mới nhất về yêu cầu dành cho người gửi, hãy xem Câu hỏi thường gặp về nguyên tắc dành cho người gửi email.

Người gửi trên Google Workspace: Nếu bạn sử dụng Google Workspace để gửi số lượng lớn email, hãy xem Chính sách về thư rác và hành vi sai trái trong Gmail. Chính sách này nằm trong Chính sách sử dụng của Google Workspace.

Nội dung cập nhật về các yêu cầu đối với người gửi

Bảng này liệt kê nội dung cập nhật về nguyên tắc và yêu cầu đối với người gửi email:

Yêu cầu đối với người gửi Ngày thêm
Sử dụng một kết nối TLS để truyền email Tháng 12 năm 2023

Nguyên tắc và yêu cầu đối với người gửi email

Hãy tuân thủ các nguyên tắc này để đảm bảo thư được gửi đến các tài khoản Gmail như dự kiến và để ngăn Gmail giới hạn tần suất gửi, chặn thư hoặc đánh dấu thư là thư rác.

Yêu cầu đối với tất cả người gửi

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, tất cả những người gửi email đến các tài khoản Gmail đều phải đáp ứng các yêu cầu trong mục này.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn gửi hơn 5.000 thư mỗi ngày đến các tài khoản Gmail, hãy tuân theo Yêu cầu đối với việc gửi từ 5.000 thư trở lên mỗi ngày.

 • Thiết lập phương thức xác thực email bằng DKIM hoặc SPF cho miền gửi thư của bạn.
 • Đảm bảo rằng địa chỉ IP hoặc miền gửi thư có bản ghi DNS chuyển tiếp và bản ghi DNS ngược hợp lệ, còn được gọi là bản ghi PTR. Tìm hiểu thêm
 • Sử dụng một kết nối TLS để truyền email. Để biết các bước thiết lập TLS trong Google Workspace, hãy xem bài viết Cần có một kết nối bảo mật cho email.
 • Giữ cho tỷ lệ thư rác được báo cáo trong Công cụ Postmaster luôn dưới 0,3%. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ thư rác
 • Định dạng thư theo Tiêu chuẩn định dạng thư trên Internet (RFC 5322).
 • Không được mạo danh ở phần đầu thư Từ: của Gmail. Gmail sẽ bắt đầu sử dụng chính sách thực thi cách ly DMARC và việc mạo danh phần đầu thư Từ: của Gmail có thể ảnh hưởng đến việc gửi email.
 • Nếu bạn quản lý dịch vụ chuyển tiếp, bao gồm cả danh sách gửi thư hoặc cổng thư đến, hãy thêm phần đầu ARC vào email gửi đi. Phần đầu ARC cho biết thư đã được chuyển tiếp và xác định bạn là người chuyển tiếp. Người gửi danh sách gửi thư cũng phải thêm phần đầu List-id:. Phần đầu thư này chỉ định danh sách gửi thư cho các thư gửi đi.
Yêu cầu đối với việc gửi từ 5.000 thư trở lên mỗi ngày

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, những người gửi hơn 5.000 email mỗi ngày đến các tài khoản Gmail phải đáp ứng các yêu cầu trong mục này.

 • Thiết lập phương thức xác thực email DKIM và SPF cho miền của bạn.
 • Thiết lập phương thức xác thực email bằng DMARC cho miền gửi thư của bạn. Bạn có thể đặt Chính sách thực thi DMARC thành "none". Tìm hiểu thêm
 • Đảm bảo rằng địa chỉ IP hoặc miền gửi thư có bản ghi DNS chuyển tiếp và bản ghi DNS ngược hợp lệ, còn được gọi là bản ghi PTR. Tìm hiểu thêm
 • Sử dụng một kết nối TLS để truyền email. Để biết các bước thiết lập TLS trong Google Workspace, hãy xem bài viết Cần có một kết nối bảo mật cho email.
 • Giữ cho tỷ lệ thư rác được báo cáo trong Công cụ Postmaster luôn dưới 0,30%. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ thư rác
 • Định dạng thư theo Tiêu chuẩn định dạng thư trên Internet (RFC 5322).
 • Không được mạo danh ở phần đầu thư Từ: của Gmail. Gmail sẽ bắt đầu sử dụng chính sách thực thi cách ly DMARC và việc mạo danh phần đầu thư Từ: của Gmail có thể ảnh hưởng đến việc gửi email.
 • Nếu bạn quản lý dịch vụ chuyển tiếp, bao gồm cả danh sách gửi thư hoặc cổng thư đến, hãy thêm phần đầu ARC vào email gửi đi. Phần đầu ARC cho biết thư đã được chuyển tiếp và xác định bạn là người chuyển tiếp. Người gửi danh sách gửi thư cũng phải thêm phần đầu List-id:. Phần đầu thư này chỉ định danh sách gửi thư cho các thư gửi đi.
 • Đối với thư trực tiếp, miền trong phần Từ: của người gửi phải khớp với miền SPF hoặc miền DKIM. Đây là điều kiện bắt buộc để vượt qua yêu cầu phù hợp với DMARC.
 • Thư tiếp thị và thư gửi cho những người đã đăng ký phải hỗ trợ tính năng nhấp một lần để huỷ đăng ký, đồng thời phải có một đường liên kết huỷ đăng ký rõ ràng trong nội dung thư. Tìm hiểu thêm

Nếu bạn gửi hơn 5.000 email mỗi ngày trước ngày 1 tháng 2 năm 2024, hãy làm theo các nguyên tắc trong bài viết này càng sớm càng tốt. Việc đáp ứng các yêu cầu dành cho người gửi trước thời hạn trên có thể giúp cải thiện khả năng gửi email. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu được mô tả trong bài viết này, email của bạn có thể không được gửi như mong đợi hoặc có thể bị đánh dấu là thư rác. Để được trợ giúp về các vấn đề bạn gặp phải khi gửi email, hãy chuyển đến phần Khắc phục sự cố.

Các yêu cầu và nguyên tắc về việc xác thực email

Bạn phải thiết lập các phương thức xác thực email này cho miền của bạn:

 • Tất cả người gửi: SPF hoặc DKIM
 • Người gửi email hàng loạt: SPF, DKIM và DMARC

Thư được xác thực:

 • Giúp bảo vệ người nhận khỏi thư độc hại, chẳng hạn như thư giả mạo và lừa đảo.
 • Giúp bạn và tổ chức của bạn không bị mạo danh. 
 • Ít có khả năng bị Gmail từ chối hoặc đánh dấu là thư rác.

Thiết lập phương thức xác thực email cho từng miền gửi thư của bạn thông qua nhà cung cấp miền. Bạn có thể sử dụng hướng dẫn mà Google cung cấp và thông tin hỗ trợ về việc xác thực email của nhà cung cấp miền.

Để xác minh rằng thư đã được xác thực, Google sẽ kiểm tra những thư được gửi đến các tài khoản Gmail. Để cải thiện khả năng gửi email, bạn nên luôn thiết lập SPF, DKIM và DMARC cho miền của mình. Đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho việc xác thực theo mô tả trên trang này. Những thư không được xác thực bằng các phương pháp này có thể bị đánh dấu là thư rác hoặc bị từ chối kèm thông báo lỗi 5.7.26

Nếu bạn sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email, hãy xác nhận rằng họ xác thực email trong miền của bạn bằng SPF và DKIM.

Nếu bạn thường xuyên chuyển tiếp email hoặc quản lý dịch vụ chuyển tiếp, hãy giúp đảm bảo thư chuyển tiếp được xác thực bằng cách làm theo Các phương pháp hay nhất để chuyển tiếp email đến Gmail.

Bạn nên luôn thiết lập phương thức xác thực email cho miền lưu trữ trang web công khai của mình

SPF

SPF ngăn không cho người gửi thư rác gửi những thư trái phép có vẻ như đến từ miền của bạn. Hãy thiết lập SPF bằng cách phát hành một bản ghi SPF trong miền của bạn. Bản ghi SPF cho miền của bạn phải bao gồm tất cả người gửi email cho miền của bạn. Nếu người gửi bên thứ ba không nằm trong bản ghi SPF, thì thư do những người này gửi có nhiều khả năng sẽ bị đánh dấu là thư rác. Tìm hiểu cách xác định bản ghi SPF và thêm bản ghi đó vào miền của bạn.

DKIM

Bật DKIM cho miền gửi email của bạn. Các máy chủ nhận thư dùng DKIM để xác minh rằng chủ sở hữu miền thực sự đã gửi thư. Nếu bạn dùng Google Workspace để gửi email, hãy tìm hiểu cách bật phương thức DKIM cho miền của bạn. Nếu không dùng Google Workspace để gửi email, bạn có thể sử dụng một trong nhiều công cụ hiện có trên Internet để tạo khoá DKIM hoặc liên hệ với nhà cung cấp miền để được trợ giúp.

Lưu ý quan trọng: Bạn cần sử dụng khoá DKIM 1024 bit trở lên để gửi thư đến tài khoản Gmail cá nhân. Vì lý do bảo mật, bạn nên sử dụng khoá 2048 bit nếu nhà cung cấp miền của bạn hỗ trợ khoá này. Tìm hiểu thêm về độ dài khoá DKIM.

DMARC

DMARC giúp máy chủ nhận thư biết phải làm gì với những thư không vượt qua được SPF hoặc DKIM. Hãy thiết lập DMARC bằng cách phát hành một bản ghi DMARC cho miền của bạn. Để vượt qua quy trình xác thực DMARC, thư phải được xác thực bằng SPF hoặc DKIM hoặc cả hai. Miền xác thực phải giống với miền xuất hiện trong phần Từ: của thư. Tìm hiểu cách thêm bản ghi DMARC tại miền của bạn.

Bạn nên thiết lập báo cáo DMARC để có thể giám sát email được gửi từ miền của bạn hoặc có vẻ như đã được gửi từ miền của bạn. Báo cáo DMARC giúp bạn xác định những người gửi có thể đang mạo danh miền của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo DMARC.

ARC

ARC kiểm tra trạng thái xác thực trước đó của các thư được chuyển tiếp. Nếu một thư được chuyển tiếp vượt qua quá trình xác thực SPF hoặc DKIM, nhưng ARC cho biết trước đó thư này chưa được xác thực, Gmail sẽ coi thư này là chưa được xác thực.

Người gửi nên sử dụng phương thức xác thực ARC, nhất là khi họ thường xuyên chuyển tiếp email. Tìm hiểu thêm về phương thức xác thực ARC.

Nguyên tắc và yêu cầu đối với cấu hình cơ sở hạ tầng

Địa chỉ IP

Lưu ý quan trọng: Địa chỉ IP gửi phải khớp với địa chỉ IP của tên máy chủ được chỉ định trong bản ghi Pointer (PTR). 

Địa chỉ IP công khai của máy chủ SMTP gửi thư phải có một bản ghi PTR tương ứng, phân giải thành tên máy chủ. Quá trình này được gọi là tra cứu DNS ngược. Cùng một tên máy chủ đó cũng phải có bản ghi A (đối với IPv4) hoặc AAAA (đối với IPv6) phân giải thành cùng một địa chỉ IP công khai mà máy chủ gửi thư sử dụng. Quá trình này được gọi là tra cứu DNS chuyển tiếp.

Hãy thiết lập bản ghi DNS ngược hợp lệ cho địa chỉ IP của máy chủ gửi sao cho nó trỏ đến miền của bạn. Bạn có thể kiểm tra bản ghi PTR bằng công cụ Google Admin Toolbox Dig.

Lưu ý quan trọng: Địa chỉ IP gửi phải khớp với địa chỉ IP của tên máy chủ được chỉ định trong bản ghi Pointer (PTR).

Địa chỉ IP dùng chung

Địa chỉ IP dùng chung là một địa chỉ IP được nhiều người gửi email cùng sử dụng. Hoạt động của bất kỳ người gửi nào khi sử dụng địa chỉ IP dùng chung cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tất cả người gửi sử dụng địa chỉ IP dùng chung đó. Danh tiếng xấu có thể ảnh hưởng đến tần suất gửi thư của bạn.

Nếu sử dụng một địa chỉ IP dùng chung để gửi email, bạn cần:

 • Đảm bảo địa chỉ IP dùng chung đó không thuộc bất kỳ danh sách chặn nào trên Internet. Thư được gửi từ địa chỉ IP trong danh sách chặn sẽ có nhiều khả năng bị đánh dấu là thư rác.
 • Nếu bạn sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email cho IP dùng chung của mình, hãy sử dụng Công cụ Postmaster để kiểm tra danh tiếng của địa chỉ IP dùng chung.

Nguyên tắc và yêu cầu đối với gói thuê bao

Nếu quản lý danh sách gửi thư hoặc các gói thuê bao email khác, bạn chỉ nên gửi email cho những người muốn nhận thư của bạn. Những người nhận này ít có khả năng báo cáo thư của bạn là thư rác. Nếu thư từ miền của bạn thường xuyên bị báo cáo là thư rác, thì thư của bạn trong tương lai có nhiều khả năng bị đánh dấu là thư rác hơn. Theo thời gian, nhiều báo cáo thư rác từ người dùng dồn lại có thể hạ thấp danh tiếng của miền. Kiểm tra tỷ lệ thư rác và danh tiếng của bạn bằng Công cụ Postmaster.

Giúp người dùng dễ dàng đăng ký nhận thư

Cách đảm bảo người nhận là người đã tương tác:

 • Đảm bảo người nhận chọn nhận thư của bạn.
 • Xác nhận địa chỉ email của từng người nhận trước khi đăng ký cho họ.
 • Định kỳ gửi thư để xác nhận rằng người nhận muốn tiếp tục nhận thư.
 • Cân nhắc huỷ đăng ký cho những người nhận không mở hoặc đọc thư của bạn.

Giúp người dùng dễ dàng huỷ đăng ký

Luôn cung cấp một cách thức dễ dàng để huỷ đăng ký trong thư gửi cho người nhận. Việc cho phép người nhận từ chối nhận thư của bạn có thể cải thiện tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp và hiệu quả gửi thư. 

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn gửi hơn 5.000 thư mỗi ngày, thì thư tiếp thị và thư gửi cho những người đã đăng ký phải hỗ trợ tính năng nhấp một lần để huỷ đăng ký.

Để thiết lập tính năng nhấp một lần để huỷ đăng ký cho thư trong Gmail, hãy đưa cả hai nội dung sau vào phần đầu thư gửi đi:

 • List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click

 • List-Unsubscribe: <https://solarmora.com/unsubscribe/example>

Khi người nhận dùng tính năng nhấp một lần để huỷ đăng ký, bạn sẽ nhận được yêu cầu POST sau:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: solarmora.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"

Tìm hiểu thêm về phần đầu List-Unsubscribe: trong RFC 2369RFC 8058.

Bạn cũng có thể sử dụng các lựa chọn huỷ đăng ký sau đây, nhưng chúng không được thay thế tính năng nhấp một lần để huỷ đăng ký:

 • Cho phép người nhận xem lại từng danh sách gửi thư mà họ đã đăng ký. Cho phép họ huỷ đăng ký với từng danh sách hoặc tất cả danh sách cùng lúc.
 • Tự động huỷ đăng ký những người nhận có nhiều thư bị trả lại.

Nguyên tắc và yêu cầu đối với định dạng thư

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng thư sau đây để đảm bảo thư được gửi như mong đợi:

 • Nếu thư của bạn ở dạng HTML, hãy định dạng thư theo tiêu chuẩn HTML.
 • Làm theo các nguyên tắc sau đây về phần đầu thư:
 • Định dạng thư theo Tiêu chuẩn định dạng trên Internet (RFC 5322).
  • Đảm bảo tất cả thư đều có Mã nhận dạng thư hợp lệ.
  • Đảm bảo rằng mỗi thư chỉ xuất hiện duy nhất một phần đầu thư. Ví dụ phần đầu duy nhất bao gồm Từ:, Tới:, Tiêu đề: và Ngày:.
 • Phần đầu và nội dung thư phải chính xác, không gây hiểu lầm hoặc lừa đảo.
  • Tiêu đề, phần đầu, tên hiển thị và các phần tử khác của thư phải thể hiện chính xác danh tính người gửi và nội dung thư, không gây hiểu lầm. Ví dụ: Không gửi thư có dòng tiêu đề bắt đầu bằng V/v: hoặc Ch.tiếp: trừ phi thư đó thực sự là thư trả lời hoặc chuyển tiếp, đồng thời chỉ thêm người gửi và người nhận thực tế trong phần đầu thư Từ: và Đến:.
  • Đừng sử dụng biểu tượng cảm xúc hoặc các ký tự không theo tiêu chuẩn để bắt chước các phần tử đồ hoạ trong thư nhằm lừa dối hoặc gây ảnh hưởng đến người nhận. Ví dụ: Không sử dụng biểu tượng cảm xúc hoặc hình ảnh bên cạnh tên hiển thị hoặc tên thương hiệu để ngụ ý rằng tên này đã được xác minh theo một cách nào đó.
  • Đừng dùng HTML và CSS để ẩn nội dung trong thư của bạn. Việc ẩn nội dung có thể khiến thư bị đánh dấu là thư rác.
  • Các đường liên kết trang web trong nội dung thư phải rõ ràng và dễ hiểu. Người nhận nên biết được điều gì sẽ xảy ra khi họ nhấp vào đường liên kết.
  • Thông tin người gửi phải rõ ràng và dễ thấy.
 • Định dạng các miền quốc tế sau đây theo Mục 5.2 của Tiêu chuẩn kỹ thuật Unicode #39. Miền quốc tế còn được gọi là tên miền quốc tế hoá (IDN), là một URL riêng cho một khu vực hoặc quốc gia.
  • Miền xác thực
  • Miền phong bì từ
  • Miền tải trọng
  • Miền trả lời
  • Miền của người gửi

Nguyên tắc và yêu cầu đối với phương pháp gửi

Để giảm khả năng thư gửi từ miền của bạn bị chuyển vào thư mục Thư rác hoặc bị Gmail chặn, hãy làm theo các phương pháp hay nhất nêu trong phần này.

 • Xác thực email bằng SPF và DKIM được thiết lập một cách nhất quán với nhau ở cấp tổ chức. Nếu bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ email, hãy xác minh rằng nhà cung cấp đó có hỗ trợ việc này.
 • Tốt nhất là bạn nên gửi tất cả các thư từ cùng một địa chỉ IP. Nếu bạn phải gửi từ nhiều địa chỉ IP, hãy sử dụng địa chỉ IP riêng cho mỗi loại thư. Ví dụ: dùng một địa chỉ IP để gửi thông báo về tài khoản và một địa chỉ IP khác để gửi thư quảng cáo.
 • Thư thuộc cùng một loại nên có cùng địa chỉ email Từ:. Ví dụ: Thư được gửi từ miền solarmora.com có thể có địa chỉ Từ: như sau:
  • Thư biên nhận bán hàng: banhang@solarmora.com
  • Thư khuyến mãi: khuyenmai@solarmora.com
  • Thư thông báo về tài khoản: canhbao@solarmora.com
 • Thư được gửi từ địa chỉ trong danh bạ của người nhận ít có khả năng bị đánh dấu là thư rác hơn.

Phương pháp gửi cần tránh

 • Đừng kết hợp nhiều loại nội dung trong cùng một thư. Ví dụ: Đừng đưa chương trình khuyến mãi vào thư biên nhận bán hàng.
 • Đừng mạo danh các miền hoặc người gửi khác khi chưa được cho phép. Phương thức này được gọi là giả mạo (spoofing) và Gmail có thể đánh dấu các thư này là thư rác.
 • Đừng đánh dấu thư nội bộ là thư rác. Vì việc đánh dấu có thể gây tiếng xấu cho miền của bạn và các thư sau này có thể bị đánh dấu là thư rác.
 • Đừng mua địa chỉ email từ các công ty khác.
 • Đừng gửi thư cho những người chưa đăng ký nhận thư của bạn. Những người nhận này có thể đánh dấu thư của bạn là thư rác và các thư sau này gửi đến họ sẽ bị đánh dấu là thư rác.
 • Tránh dùng các biểu mẫu chọn nhận thư theo mặc định và tránh tự động đăng ký cho người dùng. Một số quốc gia và khu vực hạn chế việc tự động chọn nhận thư. Trước khi dùng chế độ tự động chọn nhận thư cho người dùng, hãy xem các quy định tại khu vực của bạn.

Một số thư hợp lệ có thể bị đánh dấu là thư rác. Trong trường hợp đó, người nhận có thể đánh dấu thư hợp lệ không phải là thư rác. Nhờ vậy, trong tương lai, các thư của người gửi này sẽ được gửi tới hộp thư đến.

Tăng dần khối lượng gửi

Khi tăng số lượng gửi, cần lưu ý:

 • Bạn có thể gặp phải sự cố gửi thư khi tăng số lượng gửi quá nhanh. Khi bạn tăng dần số lượng thư gửi đi, hãy sử dụng Công cụ Postmaster để giám sát việc gửi thư.
 • Đối với tài khoản Google Workspace cho công việc và trường học, hạn mức gửi sẽ áp dụng ngay cả khi người nhận thuộc các miền Google Workspace khác nhau. Ví dụ: Bạn có thể gửi email cho người dùng có địa chỉ email thuộc miền your-company.netsolarmora.comMặc dù miền khác nhau, nhưng nếu cả hai miền đều có bản ghi MX là google.com, thì các thư gửi đến những miền này sẽ được tính vào hạn mức của bạn.
 • Nếu dùng Google Workspace hoặc Gmail để gửi email: Khi bạn đạt hạn mức gửi, tần suất gửi thư sẽ bị giới hạn đối với địa chỉ IP gửi.

Nếu gửi số lượng lớn email, bạn nên:

 • Gửi email theo một tần suất cố định. Tránh gửi email dồn dập.
 • Bắt đầu gửi với số lượng nhỏ cho những người dùng đã tương tác, rồi tăng dần số lượng theo thời gian.
 • Khi bạn tăng số lượng thư gửi, hãy thường xuyên giám sát các phản hồi của máy chủ, tỷ lệ thư rác và danh tiếng của miền gửi thư. Việc giám sát thường xuyên giúp bạn nhanh chóng điều chỉnh nếu tần suất gửi bị giới hạn, tỷ lệ thư rác tăng hoặc khi danh tiếng của miền gửi thư giảm xuống.
 • Đừng tăng số lượng gửi đột ngột nếu trước đây bạn chưa gửi số lượng lớn. Ví dụ: Việc đột ngột tăng gấp đôi số lượng thư (so với số thư đã gửi trước đó) có thể khiến tần suất gửi bị giới hạn hoặc làm giảm danh tiếng.
 • Nếu bạn thay đổi định dạng của email gửi đi hàng loạt, hãy tăng dần số lượng thư ở định dạng mới được gửi đi.
 • Sau khi thực hiện thay đổi quan trọng đối với hệ thống gửi thư hoặc cấu trúc phần đầu thư, hãy tăng dần số lượng thư gửi đi khi áp dụng những thay đổi này.
 • Nếu thư bắt đầu bị gửi trả lại hoặc bị hoãn lại, hãy giảm số lượng thư gửi đi cho đến khi tỷ lệ lỗi SMTP giảm. Sau đó, tăng dần số lượng trở lại. Nếu thư vẫn bị gửi trả lại và bị hoãn lại nhưng ở mức thấp, hãy xem xét từng thư để xác định vấn đề. Ví dụ: Bạn có thể thử gửi một thư trống và xem thư đó có gặp vấn đề hay không.
 • Không vượt quá hạn mức gửi thư của IP:
  • Nắm rõ các hạn mức gửi khi gửi email từ các miền có máy chủ lưu trữ MX là Google.com.
  • Hạn chế gửi email từ một địa chỉ IP duy nhất dựa trên miền bản ghi MX, chứ không phải miền trong địa chỉ email của người nhận.
  • Giám sát các phản hồi để bạn có thể thay đổi tần suất gửi nếu cần để không vượt quá những hạn mức này.

Các yếu tố sau có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng số lượng gửi của bạn:

 • Số lượng email gửi đi: Bạn gửi càng nhiều email, thì bạn càng nên tăng số lượng chậm lại.
 • Tần suất gửi email: Bạn có thể tăng số lượng gửi nhanh hơn khi gửi hằng ngày thay vì hằng tuần.
 • Phản hồi của người nhận về thư của bạn: Đảm bảo rằng bạn chỉ gửi cho những người đăng ký nhận email của bạn và cung cấp cho người nhận lựa chọn huỷ đăng ký.

Nếu gần đây hoạt động email tăng đột biến, bạn nên làm theo các yêu cầu và nguyên tắc trên trang này để tự động giải quyết các vấn đề về việc gửi thư trong những lần gửi tiếp theo.

Nguyên tắc bổ sung

Nguyên tắc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ email

Google và Gmail không chấp nhận các yêu cầu đưa các nhà cung cấp dịch vụ email vào danh sách cho phép. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thư do các nhà cung cấp dịch vụ email gửi sẽ vượt qua được bộ lọc thư rác của Gmail.

Nếu sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email bên thứ ba để gửi email cho miền của mình, bạn cần:

 • Xác minh rằng nhà cung cấp đó tuân theo các nguyên tắc trên trang này. Các nhà cung cấp dịch vụ email lớn như Google, AOL và Yahoo thường tuân theo các nguyên tắc này.
 • Đảm bảo rằng bản ghi SPF cho miền của bạn có bao gồm tất cả người gửi email cho miền của bạn. Nếu người gửi bên thứ ba không nằm trong bản ghi SPF, thì thư do các nhà cung cấp này gửi có nhiều khả năng sẽ bị đánh dấu là thư rác. Tìm hiểu cách thiết lập bản ghi SPF.

Nếu sử dụng một nhà cung cấp miền nhưng lại quản lý email của riêng mình, bạn nên:

 • Xem xét và làm theo các yêu cầu cũng như nguyên tắc trên trang này.
 • Sử dụng Công cụ Postmaster để giám sát thông tin về các thư gửi từ miền của bạn đến tài khoản Gmail.

Nguyên tắc dành cho nhà cung cấp dịch vụ email

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của bạn để gửi email, bạn chịu trách nhiệm về các phương thức gửi thư của họ. Bạn nên thực hiện các bước sau đây để giúp quản lý hoạt động gửi thư của khách hàng:

 • Cung cấp một địa chỉ email để báo cáo hành vi sử dụng email sai mục đích. Ví dụ: vipham@nhacungcapdichvuemail.com.
 • Đảm bảo thông tin liên hệ trong hồ sơ của bạn trên WHOIS và trên abuse.net là thông tin mới nhất.
 • Xoá ngay bất kỳ khách hàng nào sử dụng dịch vụ của bạn để gửi thư rác.

Tiếp thị liên kết

Các chương trình tiếp thị liên kết sẽ thưởng cho những công ty hoặc cá nhân đưa khách truy cập đến trang web của bạn. Tuy nhiên, những người gửi nội dung không liên quan có thể lợi dụng các chương trình này. Nếu thương hiệu của bạn có liên quan đến thư rác tiếp thị, thì những thư khác mà bạn gửi có thể bị đánh dấu là thư rác.

Bạn nên thường xuyên giám sát các đơn vị liên kết và xoá mọi đơn vị liên kết gửi thư rác.

Phương thức kiểm tra hành vi lừa đảo

Đừng gửi các chiến dịch thử nghiệm hoặc thư giả làm thư lừa đảo từ miền của bạn. Việc này có thể khiến miền của bạn bị mang tiếng xấu và có nguy cơ bị đưa vào danh sách chặn trên Internet.

Giám sát và khắc phục sự cố

Công cụ Postmaster

Sử dụng Công cụ Postmaster để lấy thông tin về email bạn gửi cho người dùng Gmail. Ví dụ:

 • Khi người nhận đánh dấu thư của bạn là thư rác
 • Lý do có thể khiến thư không được gửi như mong đợi
 • Nếu thư được xác thực
 • Danh tiếng của IP hoặc của miền và tác động của danh tiếng lên tỷ lệ gửi thư

Tỷ lệ thư rác

 • Thường xuyên giám sát tỷ lệ thư rác của miền trong Công cụ Postmaster.

 • Giữ cho tỷ lệ thư rác được báo cáo trong Công cụ Postmaster dưới 0,1% và đừng để tỷ lệ thư rác bằng hoặc cao hơn 0,3%. Tìm hiểu thêm 
 • Việc duy trì tỷ lệ thư rác thấp giúp người gửi ít bị ảnh hưởng hơn trong trường hợp thi thoảng số lượng báo cáo thư rác từ người dùng tăng đột biến.
 • Nếu tỷ lệ thư rác duy trì ở mức cao thì bạn càng có nhiều thư bị phân loại là thư rác. Có thể mất một thời gian thì những cải thiện về tỷ lệ thư rác mới có tác động tích cực đến hoạt động phân loại thư rác.

Tỷ lệ mở email

 • Google không theo dõi tỷ lệ mở email.
 • Google không thể xác minh tính chính xác của tỷ lệ mở email do bên thứ ba báo cáo.
 • Tỷ lệ mở email thấp không hẳn là chỉ báo chính xác về vấn đề gửi hoặc phân loại thư rác.

Khắc phục sự cố khi gửi email

Nếu thư không được gửi như mong đợi:

Gửi qua nhà cung cấp dịch vụ email

Nếu bạn đang gặp vấn đề khi gửi thư cho những email do nhà cung cấp dịch vụ gửi, hãy xác minh rằng nhà cung cấp đó tuân thủ các yêu cầu và nguyên tắc trên trang này.

Sử dụng Google Admin Toolbox để xem lại các chế độ thiết lập miền

Sử dụng Google Admin Toolbox để kiểm tra và khắc phục vấn đề cho chế độ cài đặt miền của bạn.

Giải quyết nguyên nhân khiến email bị từ chối

Nếu thư của bạn bị từ chối, bạn có thể nhận được thông báo lỗi. Tìm hiểu thêm về lỗi để có thể khắc phục sự cố. Sau đây là các thông báo lỗi thường gặp:

 • 421, "4.7.0": Thư bị từ chối vì địa chỉ IP của máy chủ gửi không nằm trong danh sách cho phép đối với miền của người nhận.
 • 550, "5.7.1": Thư bị từ chối vì địa chỉ IP của máy chủ gửi nằm trong danh sách IP bị tạm ngưng. Bạn có thể gặp phải lỗi này nếu đang gửi thư thông qua một IP dùng chung mang tiếng xấu.

Tìm hiểu thêm về email và thông báo lỗi SMTP:

Khắc phục lỗi uỷ quyền IPv6

Lỗi uỷ quyền IPv6 có thể đồng nghĩa với việc bản ghi PTR cho máy chủ gửi không sử dụng IPv6. Nếu bạn sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email, hãy xác nhận rằng họ đang sử dụng bản ghi PTR IPv6.

Dưới đây là ví dụ về lỗi uỷ quyền IPv6:

550-5.7.1: Thư không đáp ứng các nguyên tắc gửi qua IPv6 liên quan đến bản ghi PTR và phương thức xác thực.

Sử dụng công cụ khắc phục sự cố

Nếu bạn vẫn gặp phải các sự cố gửi thư sau khi tuân theo các nguyên tắc trong bài viết này, hãy thử Khắc phục sự cố cho người gửi bị sự cố gửi email.

Chủ đề có liên quan

Chúng tôi cung cấp bản dịch cho các chính sách của mình để bạn tiện tham khảo. Nếu nội dung của chính sách này trong văn bản không phải tiếng Anh mâu thuẫn với nội dung của chính sách trong văn bản tiếng Anh, thì văn bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính