Riktlinjer för e-postavsändare

Riktlinjerna i den här artikeln kan hjälpa dig att skicka och leverera e-post till personliga Gmail-konton. Från och med 2024 måste e-postavsändare uppfylla de krav som beskrivs här för att skicka e-post till personliga Gmail-konton. Ett personligt Gmail-konto är ett konto som slutar på @gmail.com eller @googlemail.com.

Läs Vanliga frågor om riktlinjer för e-postavsändare för den senaste informationen om krav för avsändare.

Google Workspace-avsändare: Läs policyn om skräppost och otillåten användning i Gmail om du använder Google Workspace för att skicka stora mängder e-post. Policyn är en del av policyn för tillåten användning av Google Workspace.

Uppdateringar av krav för avsändare

Den här tabellen visar våra uppdateringar av riktlinjer och krav för avsändare:

Krav för avsändare Tillagd den
Använda en TLS-anslutning för att skicka e-post Dec 2023

Krav och riktlinjer för avsändare

Följ de här riktlinjerna för att säkerställa att meddelanden levereras till Gmail-konton som förväntat och för att förhindra att Gmail begränsar sändningsfrekvenser, blockerar meddelanden eller markerar meddelanden som skräppost.

Krav för alla avsändare

Från och med den 1 februari 2024 måste alla avsändare som skickar e-post till Gmail-konton uppfylla kraven i det här avsnittet.

Obs! Om du skickar fler än 5 000 meddelanden per dag till Gmail-konton ska du följa kraven för att skicka 5 000 eller fler meddelanden per dag.

 • Konfigurera e-postautentisering med SPF eller DKIM för de avsändande domänerna.
 • Kontrollera att avsändande domäner eller IP-adresser har giltiga DNS-poster för vidarebefordran och omvända DNS-poster. Dessa kallas även PTR-poster. Läs mer
 • Använd en TLS-anslutning för att skicka e-post. Anvisningar om hur du konfigurerar TLS i Google Workspace finns i Kräv en säker anslutning för e-post.
 • Håll andelen skräppost som rapporteras i Postmaster Tools under 0,3 %. Läs mer om andel skräppost.
 • Formatera meddelanden enligt Internet Message Format-standarden, RFC 5322.
 • Förfalska inte din identitet i rubriken From: i Gmail. Gmail börjar använda en tillämpningspolicy för DMARC-karantän och din e-postleverans kan påverkas om du förfalskar din identitet i rubriken From: i Gmail.
 • Om du hanterar en tjänst för vidarebefordran, inklusive e-postlistor eller inkommande gateways, ska du lägga till ARC-rubriker i utgående e-post. ARC-rubriker anger att meddelandet vidarebefordrades och identifierar dig som vidarebefordrare. Avsändare som använder e-postlistor ska även lägga till rubriken List-id: som anger e-postlistan i utgående meddelanden.
Krav för att skicka 5 000 eller fler meddelanden per dag

Från och med den 1 februari 2024 måste avsändare som skickar fler än 5 000 e-postmeddelanden per dag till Gmail-konton uppfylla kraven i det här avsnittet.

 • Konfigurera e-postautentisering med SPF och DKIM för domänen.
 • Konfigurera e-postautentisering med DMARC för den avsändande domänen. DMARC-tillämpningspolicyn kan ställas in på none. Läs mer
 • Kontrollera att avsändande domäner eller IP-adresser har giltiga DNS-poster för vidarebefordran och omvända DNS-poster. Dessa kallas även PTR-poster. Läs mer
 • Använd en TLS-anslutning för att skicka e-post. Anvisningar om hur du konfigurerar TLS i Google Workspace finns i Kräv en säker anslutning för e-post.
 • Håll andelen skräppost som rapporteras i Postmaster Tools under 0,30 %. Läs mer om andel skräppost
 • Formatera meddelanden enligt Internet Message Format-standarden, RFC 5322.
 • Förfalska inte din identitet i rubriken From: i Gmail. Gmail börjar använda en tillämpningspolicy för DMARC-karantän och din e-postleverans kan påverkas om du förfalskar din identitet i rubriken From: i Gmail.
 • Om du hanterar en tjänst för vidarebefordran, inklusive e-postlistor eller inkommande gateways, ska du lägga till ARC-rubriker i utgående e-post. ARC-rubriker anger att meddelandet vidarebefordrades och identifierar dig som vidarebefordrare. Avsändare som använder e-postlistor ska även lägga till rubriken List-id: som anger e-postlistan i utgående meddelanden.
 • För direktutskick måste domänen i avsändarens From:-rubrik anpassas till SPF-domänen eller DKIM-domänen. Detta krävs för att klara DMARC-justeringen.
 • Marknadsföringsmeddelanden och prenumerationsmeddelanden måste ha stöd för att säga upp prenumerationen med ett klick och inkludera en tydligt synlig länk för att avsluta prenumerationen i meddelandetexten. Läs mer

Om du skickar fler än 5 000 e-postmeddelanden per dag före den 1 februari 2024 ska du följa riktlinjerna i den här artikeln så snart som möjligt. Om du uppfyller avsändarkraven före deadlinen kan du förbättra din e-postleverans. Om du inte uppfyller kraven som beskrivs i den här artikeln kanske e-postmeddelandet inte levereras som förväntat eller markeras som skräppost. Om du har problem med e-postleveranser kan du gå till Felsökning.

Krav och riktlinjer för e-postautentisering

Du måste konfigurera dessa metoder för e-postautentisering för domänen:

 • Alla avsändare: SPF eller DKIM
 • Massavsändare: SPF, DKIM och DMARC

Autentiserade meddelanden

 • skyddar mottagarna mot skadliga meddelanden, till exempel identitetsförfalskning och nätfiske
 • skyddar dig och din organisation från identitetsstöld
 • minskar risken att meddelandena avvisas eller markeras som skräppost i Gmail.

Konfigurera e-postautentisering för alla dina avsändardomäner hos domänleverantören. Du kan använda instruktionerna från Google samt vår domänleverantörs supportinformation om e-postautentisering.

Google utför kontroller av meddelanden som skickas till Gmail-konton för att verifiera att meddelanden är autentiserade. Vi rekommenderar att du alltid konfigurerar SPF, DKIM och DMARC för domänerna för att förbättra e-postleveransen. Se till att du uppfyller minimikraven för autentisering som beskrivs på den här sidan. Meddelanden som inte autentiseras med dessa metoder kan markeras som skräppost eller avvisas med ett 5.7.26-fel

Om du använder en e-postleverantör ska du verifiera att de autentiserar domänens e-post med SPF och DKIM.

Om du regelbundet vidarebefordrar e-post eller hanterar en tjänst för vidarebefordran kan du se till att vidarebefordrade meddelanden autentiseras genom att följa våra metodtips för vidarebefordran av e-post till Gmail.

Vi rekommenderar att du alltid konfigurerar e-postautentisering för domänen som är värd för din offentliga webbplats.

SPF

SPF förhindrar att spammare skickar obehöriga meddelanden som ser ut att komma från din domän. Konfigurera SPF genom att publicera en SPF-post på domänen. SPF-posten för domänen ska innehålla alla e-postavsändare för domänen. Om dina tredjepartsavsändare inte ingår i SPF-posten är det mer sannolikt att meddelanden från dessa avsändare markeras som skräppost. Läs om hur du definierar SPF-posten och lägger till den på domänen.

DKIM

Aktivera DKIM för domänen som skickar din e-post. På mottagarservrarna används DKIM för att verifiera att domänägaren har skickat meddelandet. Om du använder Google Workspace för att skicka e-post kan du läsa om att aktivera DKIM för domänen.Om du inte använder Google Workspace för att skicka e-post kan du använda ett av många tillgängliga internetverktyg för att skapa DKIM-nycklarna eller kontakta domänleverantören och be om hjälp.

Viktigt! Meddelanden till personliga Gmail-konton kräver en DKIM-nyckel på 1024 bitar eller mer. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder en 2048-bitars nyckel om domänleverantören har stöd för detta. Läs mer om DKIM-nyckellängd.

DMARC

DMARC informerar mottagarservrarna om vad som ska ske med dina meddelanden som inte godkänns i SPF eller DKIM. Konfigurera DMARC genom att publicera en DMARC-post för domänen. För att godkännas i DMARC-autentisering måste meddelanden autentiseras med SPF eller DKIM eller båda. Den autentiserande domänen måste vara samma domän som finns i meddelandets Från-rubrik. Läs om hur du lägger till en DMARC-post på domänen.

Vi rekommenderar att du konfigurerar DMARC-rapporter så att du kan övervaka e-post som skickas från din domän eller verkar ha skickats från din domän. DMARC-rapporter hjälper dig att identifiera avsändare som utger sig för att vara din domän. Läs mer om DMARC-rapporter.

ARC

ARC kontrollerar föregående autentiseringsstatus för vidarebefordrade meddelanden. Om ett vidarebefordrat meddelande godkänns i SPF- eller DKIM-autentisering, men ARC visar att det tidigare inte autentiserades, behandlar Gmail meddelandet som ej autentiserat.

Vi rekommenderar att avsändare använder ARC-autentisering, särskilt om de regelbundet vidarebefordrar e-post. Läs mer om ARC-autentisering.

Krav och riktlinjer för infrastrukturkonfiguration

IP-adresser

Obs! Avsändarens IP-adress måste stämma överens med IP-adressen för värdnamnet i PTR-posten. 

Den offentliga IP-adressen för en avsändande SMTP-server måste ha en motsvarande PTR-post som hänvisar till ett värdnamn. Detta kallas en omvänd DNS-uppslagning. Samma värdnamn måste också ha en A- (för IPv4) eller AAAA-post (för IPv6) som hänvisar till samma offentliga IP-adress som används av den avsändande servern. Detta kallas vidarebefordan av DNS-uppslagning.

Konfigurera giltiga omvända DNS-poster för dina avsändande IP-adresser som pekar på din domän. Sök efter en PTR-post med verktyget Google Admin Toolbox Dig.

Obs! Avsändarens IP-adress måste stämma överens med IP-adressen för värdnamnet i PTR-posten.

Delade IP-adresser

En delad IP-adress är en IP-adress som används av fler än en e-postavsändare. Aktiviteten hos avsändare som använder en delad IP-adress påverkar anseendet för alla avsändare för den delade IP-adressen. Ett negativt anseende kan påverka leveransfrekvensen.

Om du använder en delad IP-adress för att skicka e-post bör du göra följande:

 • Kontrollera att den delade IP-adressen inte finns på någon blockeringslista för internet. Meddelanden som skickas från IP-adresser på en blockeringslista är mer benägna att markeras som skräppost.
 • Om du använder en e-postleverantör för den delade IP-adressen ska du använda Postmaster Tools för att övervaka den delade IP-adressens anseende.

Krav och riktlinjer för prenumeration

Om du hanterar e-postlistor eller andra e-postprenumerationer ska du bara skicka e-post till personer som vill få meddelanden från dig. Dessa mottagare är mindre benägna att anmäla dina meddelanden som skräppost. Om meddelanden från din domän ofta rapporteras som skräppost är det mer sannolikt att framtida meddelanden från dig markeras som skräppost. Med tiden kan skräppostrapporter från användare försämra domänens anseende. Kontrollera andelen skräppost och ditt anseende med Postmaster Tools.

Göra det lätt att prenumerera

Så här ser du till att mottagarna är engagerade:

 • Se till att mottagarna väljer att få meddelanden från dig.
 • Bekräfta mottagarens e-postadress innan du lägger till den i prenumerationen.
 • Skicka meddelanden regelbundet för att bekräfta att mottagarna vill fortsätta prenumerera.
 • Du kan dessutom ta bort prenumeranter som inte öppnar eller läser dina meddelanden.

Göra det enkelt att säga upp prenumerationen

Gör det alltid enkelt för mottagarna att avsluta prenumerationen på dina meddelanden. Om du låter personer välja bort dina meddelanden kan du få fler öppnade meddelanden, högre klickfrekvens och ökad sändningseffektivitet. 

Obs! Om du skickar fler än 5 000 meddelanden per dag måste marknadsförings- och prenumerationsmeddelanden ha stöd för att avsluta prenumerationen med ett klick.

Om du vill ställa in en funktion för att säga upp prenumerationen på Gmail-meddelanden med ett klick ska du inkludera båda dessa rubriker i utgående meddelanden:

 • List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click

 • List-Unsubscribe: <https://solarmora.com/unsubscribe/example>

När en mottagare avslutar prenumerationen med ett klick får du denna POST-begäran:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: solarmora.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"

Läs mer om List-Unsubscribe:-rubriker i RFC 2369 och RFC 8058.

Du kan också använda de här alternativen för att säga upp prenumerationen, men de ska inte ersätta funktionen för att säga upp prenumerationen med ett klick:

 • Låt mottagarna granska de enskilda e-postlistorna som de prenumererar på. Låt användarna avsluta prenumerationen på en lista i taget eller på alla listor samtidigt.
 • Ta automatiskt bort mottagare som har flera studsmeddelanden.

Krav och riktlinjer för meddelandeformatering

Följ dessa riktlinjer för meddelandeformatering för att säkerställa att meddelandena levereras som förväntat:

 • Om dina meddelanden är i HTML-format formaterar du dem enligt HTML-standard.
 • Följ dessa riktlinjer för meddelanderubriker:
  • From:-rubriker får bara innehålla en e-postadress, till exempel:
   From: notifications@solarmora.com
  • Undvik överdrivet stora meddelanderubriker. Läs mer i Gränser för meddelanderubriker i Gmail.
 • Formatera meddelanden enligt Internet Format Standard (RFC 5322).
  • Se till att varje meddelande innehåller ett giltigt meddelande-id.
  • Säkerställ att meddelanderubriker med en instans endast inkluderas en gång i ett meddelande. Exempel på rubriker med en instans är From:, To:, Subject: och Date:.
 • Rubriker och innehåll i meddelanden i ska vara korrekta och inte vilseledande eller bedrägliga.
  • Ämne, rubriker, visningsnamn och andra meddelandeelement i ett e-postmeddelande ska korrekt återge avsändarens identitet och meddelandets innehåll och de får inte vara vilseledande. Skicka till exempel inte meddelanden med ämnesrader som börjar med Re: eller Fwd: om inte meddelandena är faktiska svar eller vidarebefordringar och enbart faktiska avsändare och mottagare finns med i rubrikerna From: och To:.
  • Använd inte emojis eller andra ovanliga tecken för att imitera grafiska element i meddelanden i syfte att lura eller påverka mottagarna. Du får till exempel inte använda emojis eller bilder bredvid visnings- eller varumärkesnamn för att antyda att namnet har verifierats på något sätt.
  • Använd inte HTML och CSS för att dölja innehåll i dina meddelanden. Om du döljer innehåll kan meddelandena markeras som skräppost.
  • Webblänkar i meddelandetexten måste vara synliga och lätta att förstå. Mottagarna måste veta vad de kan förvänta sig när de klickar på en länk.
  • Avsändaruppgifterna måste vara tydliga och synliga.
 • Formatera följande internationella domäner i enlighet med avsnitt 5.2 i Unicodes tekniska standard nr 39. En internationell domän kallas även ett internationaliserat domännamn (IDN) och är en webbadress som är specifik för en region eller ett land.
  • Autentiseringsdomän
  • Envelope-From-domän
  • Payload-domän
  • Reply-to-domän
  • Avsändardomän

Krav och riktlinjer för sändningsmetoder

Följ rekommendationerna i det här avsnittet om du vill minska risken för att meddelanden från din domän hamnar i skräpposten eller blockeras i Gmail.

 • Autentisera e-post med SPF och DKIM som är justerade med varandra på organisationsnivå. Om du använder en e-postleverantör kontrollerar du att den har stöd för detta.
 • Skicka helst alla meddelanden från samma IP-adress. Om du måste skicka från flera IP-adresser ska du använda olika IP-adresser för varje meddelandetyp. Använd till exempel en IP-adress för att skicka kontoaviseringar och en annan IP-adress för att skicka kampanjmeddelanden.
 • Meddelanden i samma kategori måste ha samma Från:-adress. Från:-rubriken i meddelanden från en domän som heter solarmora.com kan till exempel se ut så här:
  • Säljkvitton: sales@solarmora.com
  • Kampanjmeddelanden: notifications@solarmora.com
  • Kontoaviseringar: alert@solarmora.com
 • Risken är mindre att meddelanden som skickas från en adress i mottagarens kontakter markeras som skräppost.

Sändningsmetoder som ska undvikas

 • Blanda inte olika innehållstyper i samma meddelande. Inkludera till exempel inte kampanjer i säljkvitton.
 • Utge dig inte för att vara andra domäner eller avsändare utan tillstånd. Det här kallas identitetsförfalskning och Gmail kan markera dessa meddelanden som skräppost.
 • Markera inte interna meddelanden som skräppost. Det kan ha en negativ effekt på domänens anseende och framtida meddelanden kan markeras som skräppost.
 • Köp inte e-postadresser från andra företag.
 • Skicka inte meddelanden till personer som inte har registrerat sig för att få meddelanden från dig. Dessa mottagare kan markera dina meddelanden som skräppost och framtida meddelanden till dessa mottagare markeras som skräppost.
 • Undvik att välja formulär för att delta som är förmarkerade som standard och som gör att användare automatiskt blir prenumeranter. Vissa länder och regioner begränsar automatiska val att prenumerera. Kontrollera förordningarna i ditt område innan du väljer automatiska val för användare att prenumerera.

Vissa giltiga meddelanden kan markeras som skräppost. Mottagare kan markera att giltiga meddelanden inte är skräppost så att framtida meddelanden från avsändaren levereras till inkorgen.

Skicka stegvis fler meddelanden

Tänk på följande när sändningsvolymen ökar:

 • Om du ökar sändningsvolymen för snabbt kan det leda till leveransproblem. När du gradvis ökar antalet skickade e-postmeddelanden kan du hålla ett öga på e-postleveransen i Postmaster Tools.
 • För jobb- och skolkonton med Google Workspace gäller sändningsgränser även när mottagare befinner sig på olika Google Workspace-domäner. Du kan till exempel skicka e-post till användare med e-postadresser som har domänerna your-company.net och solarmora.com Trots att domänerna är olika gäller att om båda domänerna har google.com som MX-post, räknas meddelanden som skickas till dessa domäner in i din gräns.
 • Om du använder Google Workspace eller Gmail för att skicka: När du når sändningsgränsen begränsas sändningsfrekvensen för den avsändande IP-adressen.

Om du skickar många meddelanden rekommenderar vi dig att göra följande:

 • Skicka e-post i jämn takt. Undvik att skicka e-post stötvis.
 • Börja med en låg sändningsvolym till engagerade användare och öka sedan volymen över tid.
 • När du ökar sändningsvolymen måste du regelbundet kontrollera serversvar, andel skräppost och den avsändande domänens anseende. Regelbunden övervakning gör det möjligt att snabbt anpassa om sändningen är begränsad, andelen skräppost ökar eller när den avsändande domänens anseende sjunker.
 • Undvik att skapa plötsliga volymtoppar om du inte tidigare har skickat stora volymer. Om du till exempel omedelbart fördubblar tidigare skickade volymer kan det leda till begränsning eller att anseendet sjunker.
 • Om du ändrar massutskickens format kan du gradvis öka sändningsvolymen för meddelanden med det nya formatet.
 • När du har gjort större ändringar i sändningsinfrastrukturen eller e-postrubrikstrukturen kan du öka det modifierade trafiksegmentet separat.
 • Om meddelanden börjar avvisas eller skjutas upp måste du minska sändningsvolymen tills SMTP-felfrekvensen sjunker. Öka sedan långsamt igen. Granska enskilda meddelanden för att identifiera problem om avvisningar och uppskjutningar fortsätter även med låg sändningsvolym. Det går till exempel att testa att skicka ett tomt testmeddelande och se om det uppstår problem.
 • Håll dig inom IP-gränserna för sändning:
  • Tänk på sändningsgränsen för e-post när du skickar från domäner som har en MX-värd på Google.com.
  • Begränsa sändning av e-post från en enda IP-adress baserat på MX-postdomänen, inte domänen i mottagarens e-postadress.
  • Bevaka svaren så att du kan ändra sändningsfrekvenserna efter behov för att hålla dig inom dessa gränser.

Dessa faktorer påverkar hur snabbt du kan öka antalet meddelanden som skickas:

 • Mängden e-post som skickas: Ju mer e-post du skickar, desto långsammare bör du öka sändningsvolymen.
 • Hur ofta du skickar e-post: Du kan öka antalet meddelanden snabbare om du skickar varje dag i stället för varje vecka.
 • Mottagarens feedback om dina meddelanden: Se till att du bara skickar till personer som prenumererar på dina e-postmeddelanden och ge mottagarna möjlighet att avsluta prenumerationen.

Om e-postaktiviteten nyligen har ökat kraftigt rekommenderar vi att du följer kraven och riktlinjerna på den här sidan för att lösa leveransproblem automatiskt under efterföljande sändningar.

Ytterligare riktlinjer

Riktlinjer för användning av e-postleverantörer

Google och Gmail godkänner inte begäranden om tillägg på godkännandelista från e-postleverantörer. Vi kan inte garantera att meddelanden som skickas från e-postleverantörer godkänns i Gmails skräppostfilter.

Om du använder en e-postleverantör från tredje part för att skicka e-post för domänen bör du göra följande:

 • Kontrollera att leverantören följer riktlinjerna på den här sidan. Stora leverantörer såsom Google, AOL och Yahoo följer vanligtvis dessa riktlinjer.
 • Se till att SPF-posten för domänen inkluderar alla e-postavsändare för domänen. Om tredjepartsavsändare inte ingår i SPF-posten är det mer sannolikt att meddelanden som skickas från dessa leverantörer markeras som skräppost. Läs om att konfigurera SPF-posten.

Om du använder en domänleverantör men hanterar din egen e-post rekommenderar vi dig att göra följande:

 • Läs igenom och följ kraven och riktlinjerna på den här sidan.
 • Använd Postmaster Tools för att övervaka information om meddelanden som skickas från din domän till Gmail-konton.

Riktlinjer för e-postleverantörer

När kunder använder din tjänst för att skicka e-post ansvarar du för deras sändningsrutiner. Vi rekommenderar att du gör följande för att hantera klienternas aktivitet:

 • Erbjud en e-postadress för att anmäla otillåten användning av e-post, exempelvis abuse@mail-provider.com.
 • Se till att dina kontaktuppgifter i WHOIS-posten och på abuse.net är uppdaterade.
 • Ta omedelbart bort alla användare eller klienter som använder din tjänst för att skicka skräppost.

Affiliate-marknadsföring

I program för affiliate-marknadsföring erbjuds belöningar för företag eller personer som skickar besökare till din webbplats. Tyvärr kan spammare missbruka dessa program. Om ditt varumärke blir förknippat med marknadsföringsskräppost kan andra meddelanden från dig markeras som skräppost.

Vi rekommenderar att du regelbundet håller ett öga på affiliates och tar bort alla som skickar skräppost.

Testmeddelanden för nätfiske

Skicka inte testnätfiskemeddelanden eller testkampanjer från din domän. Då kan domänens anseende sjunka och den kan läggas till i blockeringslistor på internet.

Övervakning och felsökning

Postmaster Tools

Använd Postmaster Tools för att få information om e-post som du skickar till Gmail-användare, till exempel

 • när mottagare markerar dina meddelanden som skräppost
 • varför meddelanden kanske inte levereras som förväntat
 • om meddelanden autentiseras
 • anseendet för din domän eller IP-adress och hur det påverkar meddelandenas leveransfrekvens.

Andel skräppost

 • Kontrollera regelbundet andelen skräppost på domänen i Postmaster Tools.

 • Håll andelen skräppost som rapporteras i Postmaster Tools under 0,10 % och undvik att någonsin nå en andel skräppost på 0,30 % eller högre. Läs mer 
 • Att upprätthålla en låg andel skräppost gör avsändare mer motståndskraftiga mot tillfälliga toppar i användarfeedback.
 • En hög andel skräppost leder till en högre skräppostklassificering. Det kan ta tid innan förbättringar i andel skräppost återspeglas positivt i skräppostklassificeringen.

Öppningsfrekvens

 • Google spårar inte öppningsfrekvenser.
 • Google kan inte verifiera att öppningsfrekvenser som rapporteras av tredje part är korrekta.
 • Låg öppningsfrekvens är inte nödvändigtvis en korrekt indikator på problem med leverans eller skräppostklassificering.

Felsöka e-postleverans

Om meddelanden inte levereras som förväntat:

Skicka med e-postleverantörer

Om du har problem med leverans av e-post från en tjänsteleverantör kontrollerar du att leverantören följer kraven och riktlinjerna på den här sidan.

Granska domäninställningarna med hjälp av Google Admin Toolbox

Använd Google Admin Toolbox för att kontrollera och åtgärda inställningarna för domänen.

Åtgärda källan till avvisad e-post

Om meddelandena avvisas kan du få ett felmeddelande. Läs mer om felet så att du kan åtgärda problemet. Vanliga felmeddelanden är:

 • 421, "4.7.0": Meddelanden avvisas eftersom avsändarserverns IP-adress inte finns på listan med tillåtna IP-adresser på mottagarens domän.
 • 550, "5.7.1": Meddelanden avvisas eftersom avsändarserverns IP-adress finns på en lista med avstängda IP-adresser. Det här felmeddelandet kan visas om du skickar e-post via en delad IP-adress med ett dåligt anseende.

Läs mer om e-postmeddelanden och SMTP-felmeddelanden:

Åtgärda IPv6-auktoriseringsfel

Ett IPv6-auktoriseringsfel kan innebära att PTR-posten för den sändande servern inte använder IPv6. Om du använder en e-postleverantör måste du kontrollera att leverantören använder en IPv6 PTR-post.

Här är ett exempel på ett IPv6-auktoriseringsfel:

550-5.7.1: Meddelandet uppfyller inte IPv6-sändningsriktlinjerna för PTR-poster och autentisering.

Använda felsökningsverktyget

Om du fortfarande har problem med e-postleveranser efter att ha följt riktlinjerna i den här artikeln kan du testa Felsökning för avsändare som har problem med e-postleverans.

Relaterade ämnen

Vi tillhandahåller översättningar av våra policyer för att underlätta för dig. Om det finns en konflikt mellan texten i denna policy på ett annat språk än engelska och texten i den engelska versionen av policyn, har texten i den engelskspråkiga versionen av policyn företräde.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny