Powiadomienie

Duet AI to teraz Gemini w Google Workspace. Więcej informacji

Wskazówki dla nadawców e-maili

Dzięki wskazówkom zawartym w tym artykule dowiesz się, jak wysyłać e-maile na osobiste konta Gmail i jak zadbać o ich prawidłowe dostarczanie. Od 2024 roku nadawcy e-maili muszą spełniać opisane tutaj wymagania, aby wysyłać wiadomości na osobiste konta Gmail. Osobiste konto Gmail to konto z adresem kończącym się na @gmail.com lub @googlemail.com.

Najnowsze informacje o wymaganiach dotyczących nadawców znajdziesz w artykule Wskazówki dla nadawców e-maili – najczęstsze pytania.

Nadawcy korzystający z Google Workspace: jeśli używasz Google Workspace do wysyłania dużej liczby e-maili, zapoznaj się z zasadami dotyczącymi spamu i nadużyć w Gmailu. Zasady te są częścią Zasad dopuszczalnego użytkowania Google Workspace.

Zmiany wymagań dotyczących nadawców

Tabela poniżej zawiera nowe wskazówki i wymagania dla nadawców:

Wymóg dotyczący nadawcy Data dodania
Konieczność używania połączenia zabezpieczonego protokołem TLS do przesyłania e-maili Grudzień 2023 r.

Wymagania i wskazówki dla nadawców

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że wiadomości będą dostarczane na konta Gmail zgodnie z oczekiwaniami, oraz zapobiec ograniczaniu częstotliwości wysyłania wiadomości, ich blokowaniu i oznaczaniu jako spam.

Wymagania dotyczące wszystkich nadawców

Od 1 lutego 2024 roku wszyscy nadawcy e-maili, którzy wysyłają e-maile na konta Gmail, muszą spełniać wymagania opisane w tej sekcji.

Ważne: jeśli na konta Gmail wysyłasz więcej niż 5000 wiadomości dziennie, postępuj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wysyłania co najmniej 5000 wiadomości dziennie.

 • Skonfiguruj uwierzytelnianie poczty e-mail za pomocą SPF lub DKIM w swoich domenach wysyłających.
 • Sprawdź, czy domeny lub adresy IP wysyłające mają prawidłowe rekordy DNS (standardowe i odwrotne, nazywane też rekordami PTR). Więcej informacji
 • Używaj połączenia zabezpieczonego protokołem TLS do przesyłania e-maili. Instrukcje konfigurowania protokołu TLS w Google Workspace znajdziesz w artykule Wysyłanie e-maili przez bezpieczne połączenie TLS.
 • Utrzymuj wskaźniki spamu zgłaszane w Postmaster Tools na poziomie poniżej 0,3%. Więcej informacji o wskaźnikach spamu
 • Formatuj wiadomości zgodnie z internetowym standardem formatowania RFC 5322.
 • Nie podszywaj się pod inne osoby w nagłówku „Od:” w Gmailu. Gmail zacznie stosować proces egzekwowania zasad dotyczących kwarantanny oparty na protokole DMARC, dlatego podszywanie się pod inne osoby w nagłówku „Od:” w Gmailu może mieć wpływ na dostarczanie poczty e-mail.
 • Jeśli zarządzasz usługą przekazywania, w tym listami adresowymi lub bramami wiadomości przychodzących, dodaj nagłówki ARC do poczty wychodzącej. Nagłówki ARC wskazują, że wiadomość została przekazana dalej, i wskazują Cię jako osobę przekazującą. Nadawcy list adresowych powinni też dodawać do wiadomości wychodzących nagłówek „List-id:”, który określa listę adresową.
Wymagania dotyczące wysyłania co najmniej 5000 wiadomości dziennie

Od 1 lutego 2024 roku nadawcy e-maili, którzy wysyłają na konta Gmail ponad 5000 wiadomości dziennie, będą musieli spełniać wymagania opisane w tej sekcji.

 • Skonfiguruj uwierzytelnianie poczty e-mail za pomocą SPF i DKIM w swojej domenie.
 • Sprawdź, czy domeny lub adresy IP wysyłające mają prawidłowe rekordy DNS (standardowe i odwrotne, nazywane też rekordami PTR). Więcej informacji
 • Używaj połączenia zabezpieczonego protokołem TLS do przesyłania e-maili. Instrukcje konfigurowania protokołu TLS w Google Workspace znajdziesz w artykule Wysyłanie e-maili przez bezpieczne połączenie TLS.
 • Utrzymuj wskaźniki spamu zgłaszane w Postmaster Tools na poziomie poniżej 0,30%. Więcej informacji o wskaźnikach spamu
 • Formatuj wiadomości zgodnie z internetowym standardem formatowania RFC 5322.
 • Nie podszywaj się pod inne osoby w nagłówku „Od:” w Gmailu. Gmail zacznie stosować proces egzekwowania zasad dotyczących kwarantanny oparty na protokole DMARC, dlatego podszywanie się pod inne osoby w nagłówku „Od:” w Gmailu może mieć wpływ na dostarczanie poczty e-mail.
 • Jeśli zarządzasz usługą przekazywania, w tym listami adresowymi lub bramami wiadomości przychodzących, dodaj nagłówki ARC do poczty wychodzącej. Nagłówki ARC wskazują, że wiadomość została przekazana dalej, i wskazują Cię jako osobę przekazującą. Nadawcy list adresowych powinni też dodawać do wiadomości wychodzących nagłówek „List-id:”, który określa listę adresową.
 • Skonfiguruj uwierzytelnianie poczty e-mail DMARC w domenie wysyłającej. Ustawienie procesu egzekwowania zasad DMARC może mieć wartość none. Więcej informacji
 • W przypadku bezpośrednich e-maili domena w nagłówku „Od:” nadawcy musi być zgodna z domeną SPF lub DKIM. Jest to wymagane do przejścia dopasowania DMARC.
 • Wiadomości marketingowe i subskrybowane muszą umożliwiać anulowanie subskrypcji jednym kliknięciem, a treść wiadomości musi zawierać wyraźnie widoczny link do rezygnacji z subskrypcji. Więcej informacji

Jeśli przed 1 lutego 2024 roku wysyłasz więcej niż 5000 e-maili dziennie, jak najszybciej zastosuj się do wskazówek podanych w tym artykule. Spełnienie wymagań dotyczących nadawców przed terminem może usprawnić dostarczanie poczty e-mail. Jeśli nie spełniasz wymagań opisanych w tym artykule, wiadomości mogą nie dotrzeć do odbiorców zgodnie z oczekiwaniami lub mogą zostać oznaczone jako spam. Pomoc dotyczącą problemów z dostarczaniem poczty e-mail znajdziesz w sekcji Rozwiązywanie problemów.

Wymagania i zalecenia dotyczące uwierzytelniania poczty e-mail

W swojej domenie musisz skonfigurować opisane niżej metody uwierzytelniania poczty e-mail. Uwierzytelnione wiadomości:

 • pomagają chronić adresatów przed złośliwymi wiadomościami (np. podszywaniem się i wiadomościami phishingowymi),
 • chronią Ciebie i Twoją organizację przed podszywaniem się,
 • są rzadziej odrzucane i oznaczane jako spam przez Gmaila.

Skonfiguruj uwierzytelnianie poczty e-mail dla każdej z domen wysyłających w systemie dostawcy domeny. Możesz skorzystać z instrukcji dostarczonych przez Google lub informacji dotyczących uwierzytelniania poczty e-mail udostępnionych przez Twojego dostawcę domeny.

Aby potwierdzić uwierzytelnianie wiadomości, Google sprawdza e-maile wysyłane na konta Gmail. W celu poprawy dostarczania poczty zalecamy, aby SPF, DKIM i DMARC były zawsze skonfigurowane w domenie. Sprawdź, czy spełniasz minimalne wymagania dotyczące uwierzytelniania opisane na tej stronie. Wiadomości, które nie zostały uwierzytelnione za pomocą tych metod, mogą zostać oznaczone jako spam lub odrzucone z powodu błędu 5.7.26.

Jeśli korzystasz z usług dostawcy poczty e-mail, sprawdź, czy uwierzytelnia on pocztę z Twojej domeny za pomocą SPF i DKIM.

Jeśli regularnie przekazujesz e-maile lub zarządzasz usługą przekazywania, zadbaj o to, by przekazywane dalej wiadomości były uwierzytelniane, postępując zgodnie ze sprawdzonymi metodami przekazywania e-maili do Gmaila.

Zalecamy, aby zawsze konfigurować uwierzytelnianie poczty e-mail w domenie, w której znajduje się witryna publiczna.

SPF

SPF uniemożliwia spamerom wysyłanie nieautoryzowanych wiadomości, które wyglądają tak, jakby pochodziły z Twojej domeny. Aby skonfigurować SPF, opublikuj rekord SPF w swojej domenie. Rekord SPF Twojej domeny powinien obejmować wszystkich nadawców e-maili w Twojej domenie. Jeśli rekord SPF nie zawiera informacji o zewnętrznych nadawcach, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wiadomości od tych dostawców będą oznaczane jako spam. Dowiedz się, jak zdefiniować rekord SPF i dodać go do swojej domeny.

DKIM

Włącz DKIM w domenie, z której wysyłasz pocztę. Serwery odbierające używają DKIM do sprawdzania, czy właściciel domeny rzeczywiście wysłał wiadomość. Jeśli używasz Google Workspace do wysyłania e-maili, dowiedz się, jak włączyć DKIM w domenie. Jeśli nie korzystasz z Google Workspace do wysyłania e-maili, możesz użyć jednego z wielu dostępnych narzędzi internetowych do tworzenia kluczy DKIM lub uzyskać pomoc od dostawcy domeny.

Ważne: aby można było wysłać wiadomości na osobiste konta Gmail, klucz DKIM musi mieć co najmniej 1024 bity. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie klucza 2048-bitowego, jeśli dostawca domeny to umożliwia. Dowiedz się więcej o długości klucza DKIM.

DMARC

DMARC informuje serwery odbierające, co zrobić z wiadomościami, które nie przejdą weryfikacji SPF lub DKIM. Aby skonfigurować DMARC, opublikuj rekord DMARC dla swojej domeny. Aby przejść uwierzytelnianie DMARC, wiadomości muszą być uwierzytelnione za pomocą SPF, DKIM lub obu tych metod. Domena uwierzytelniająca musi być tą samą domeną, która widnieje w nagłówku „Od:” wiadomości. Dowiedz się, jak dodać rekord DMARC w swojej domenie.

Zalecamy skonfigurowanie raportów DMARC, aby móc monitorować e-maile, które zostały wysłane z Twojej domeny lub na takie wyglądają. Raporty DMARC pomagają identyfikować nadawców, którzy mogą podszywać się pod Twoją domenę. Dowiedz się więcej o raportach DMARC.

ARC

ARC sprawdza poprzedni stan uwierzytelnienia przekazanych wiadomości. Jeśli przekazana wiadomość przejdzie uwierzytelnianie SPF lub DKIM, ale ARC wyświetli informację o poprzednim nieudanym uwierzytelnieniu, Gmail oznaczy ją jako nieuwierzytelnioną.

Zalecamy, aby nadawcy stosowali uwierzytelnianie ARC, zwłaszcza jeśli regularnie przekazują e-maile dalej. Dowiedz się więcej o uwierzytelnianiu ARC.

Konfiguracja infrastruktury

Adresy IP

Ważne: adres IP nadawcy musi być zgodny z adresem IP nazwy hosta podanej w rekordzie PTR.

Publiczny adres IP wysyłającego serwera SMTP musi mieć odpowiedni rekord PTR, który odnosi się do nazwy hosta. Jest to tzw. odwrotne wyszukiwanie DNS. Ta sama nazwa hosta musi też mieć rekord A (dla IPv4) lub AAAA (dla IPv6), który prowadzi pod ten sam publiczny adres IP używany przez serwer wysyłający. Jest to tzw. przekierowywanie wyszukiwania DNS.

Skonfiguruj prawidłowe rekordy PTR adresów IP serwerów wysyłających, które kierują do Twojej domeny. Aby sprawdzić, czy rekord PTR istnieje, użyj polecenia Dig w Narzędziach administracyjnych Google.

Ważne: adres IP nadawcy musi być zgodny z adresem IP nazwy hosta podanej w rekordzie PTR.

Współdzielone adresy IP

Współdzielony adres IP jest adresem używanym przez więcej niż 1 nadawcę poczty. Działania każdego z nadawców używających współdzielonego adresu IP mają wpływ na reputację wszystkich nadawców, którzy korzystają z tego adresu IP. Negatywna reputacja może mieć wpływ na Twój współczynnik dostarczania poczty.

Jeśli do wysyłania e-maili używasz współdzielonego adresu IP:

 • Sprawdź, czy tego współdzielonego adresu IP nie ma na żadnej internetowej liście zablokowanych adresów. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wiadomości wysyłane z adresów IP z listy zablokowanych będą oznaczane jako spam.
 • Jeśli współdzielonym adresem IP zarządza dostawca usługi poczty e-mail, używaj narzędzi Postmaster Tools do monitorowania reputacji tego adresu.

Subskrypcje

Wysyłaj e-maile tylko do osób, które chcą otrzymywać od Ciebie wiadomości. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że tacy odbiorcy zgłoszą Twoje wiadomości jako spam.

Jeśli wiadomości z Twojej domeny są często zgłaszane jako spam, istnieje większe prawdopodobieństwo, że e-maile, które wyślesz w przyszłości, także będą w ten sposób oznaczane. Wraz z upływem czasu coraz większa liczba zgłoszeń spamu może pogorszyć reputację Twojej domeny. Sprawdź reputację domeny przy użyciu narzędzi Postmaster Tools.

Ułatwianie użytkownikom subskrybowania wiadomości od Ciebie

Aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców:

 • Zadbaj o to, aby wiadomości od Ciebie otrzymywali tylko ci odbiorcy, którzy wyrazili na to zgodę.
 • Zanim dodasz nowego subskrybenta do listy adresowej, potwierdź jego adres e-mail.
 • Okresowo wysyłaj wiadomości z prośbą o potwierdzenie, że odbiorcy chcą je nadal subskrybować.
 • Rozważ anulowanie subskrypcji w przypadku adresatów, którzy nie otwierają ani nie odczytują Twoich wiadomości.

Ułatwianie anulowania subskrypcji

Zapewnij odbiorcom łatwy sposób na rezygnację z subskrypcji Twoich wiadomości. Umożliwienie użytkownikom rezygnacji z otrzymywania wiadomości od Ciebie może poprawić współczynnik otwierania wiadomości, współczynnik klikalności i efektywność wysyłania.

Ważne: jeśli wysyłasz więcej niż 5000 wiadomości dziennie, wiadomości marketingowe i subskrybowane muszą obsługiwać anulowanie subskrypcji jednym kliknięciem.

Aby skonfigurować anulowanie subskrypcji jednym kliknięciem w przypadku wiadomości w Gmailu, umieść w swoich wiadomościach wychodzących oba te nagłówki:

 • List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
 • List-Unsubscribe: <https://solarmora.com/unsubscribe/example>

Gdy odbiorca anuluje subskrypcję jednym kliknięciem, otrzymasz to żądanie POST:

"POST /unsubscribe/example HTTP/1.1
Host: solarmora.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
List-Unsubscribe=One-Click"

Więcej informacji o nagłówkach List-Unsubscribe znajdziesz w dokumentach RFC 2369 i RFC 8058.

Możesz też użyć tych opcji anulowania subskrypcji, ale nie powinny one zastępować anulowania subskrypcji jednym kliknięciem:

 • Pozwól odbiorcom sprawdzać poszczególne listy adresowe, do których są dodani jako subskrybenci. Daj im możliwość anulowania subskrypcji w przypadku poszczególnych list lub wszystkich list jednocześnie.
 • Automatycznie anuluj subskrypcję w przypadku tych odbiorców, których adresy wielokrotnie odrzucały wiadomości.

Formatowanie wiadomości

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że Gmail dostarczy Twoje wiadomości do skrzynki odbiorczej, a nie do folderu ze spamem, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami dotyczącymi formatowania wiadomości:

 • Formatuj wiadomości zgodnie z internetowym standardem formatowania (RFC 5322).
 • Jeśli wiadomości są w formacie HTML, sformatuj je zgodnie ze standardami HTML.
 • Nie używaj kodu HTML ani CSS do ukrywania treści w wiadomościach. Ukrycie treści może spowodować oznaczenie wiadomości jako spamu.
 • Nagłówki Od: wiadomości powinny zawierać tylko jeden adres e-mail, na przykład:
  Od: powiadomienia@solarmora.com
 • Każda wiadomość musi zawierać prawidłowy identyfikator wiadomości (RFC 5322).
 • Upewnij się, że nagłówki, które powinny pojawić się w wiadomości tylko raz, nie powtarzają się. Przykłady takich nagłówków to: Od, Do, Temat i Data (RFC 5322).
 • Staraj się nie stosować zbyt długich nagłówków wiadomości. Więcej informacji znajdziesz w artykule Limity dotyczące nagłówków wiadomości w Gmailu.
 • Linki internetowe w treści wiadomości powinny być widoczne i łatwe do zrozumienia. Odbiorcy powinni wiedzieć, czego się spodziewać po kliknięciu linku.
 • Informacje o nadawcy powinny być zrozumiałe i widoczne.
 • Tematy wiadomości powinny być adekwatne do ich treści i nie mogą wprowadzać w błąd.
 • Sformatuj domeny międzynarodowe zgodnie z bardzo restrykcyjnymi wytycznymi zawartymi w sekcji 5.2 specyfikacji Unicode Technical Standard nr 39:
  • domenę uwierzytelniającą,
  • domenę Envelope-from,
  • domenę danych,
  • domenę Reply-to,
  • domenę nadawcy.

Wskazówki dotyczące wysyłania

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że wiadomości z Twojej domeny zostaną umieszczone w folderze Spam lub zablokowane przez Gmaila, stosuj sprawdzone metody opisane w tej sekcji.

 • Uwierzytelniaj pocztę e-mail przy użyciu SPF i DKIM, które są ze sobą zgodne na poziomie organizacji. Jeśli korzystasz z usług dostawcy poczty e-mail, sprawdź, czy obsługuje on tę funkcję.
 • Najlepiej jest wysyłać wszystkie wiadomości z tego samego adresu IP. Jeśli musisz wysyłać pocztę z kilku adresów IP, do każdego typu wiadomości używaj innego adresu. Na przykład jednego adresu IP używaj do wysyłania powiadomień o kontach, a drugiego do wysyłania wiadomości promocyjnych.
 • Wiadomości z tej samej kategorii powinny mieć w polu Od: ten sam adres e-mail. Na przykład wiadomości z domeny solarmora.com mogą mieć nagłówki Od: podobne do tych:
  • wiadomości z potwierdzeniem zakupu: sprzedaz@solarmora.com,
  • wiadomości promocyjne: okazje@solarmora.com,
  • powiadomienia o kontach: alert@solarmora.com.
 • Wiadomości wysyłane z adresów znajdujących się na liście kontaktów adresata rzadziej są oznaczane jako spam.

Praktyki związane z wysyłaniem, których należy unikać

 • Nie umieszczaj różnych typów treści w tej samej wiadomości. Na przykład wiadomości z potwierdzeniem zakupu nie powinny zawierać informacji o promocjach.
 • Nie podszywaj się pod inne domeny ani innego nadawcę bez pozwolenia. Jest to tzw. spoofing, który może spowodować, że Gmail będzie oznaczać wiadomości jako spam.
 • Nie oznaczaj wiadomości wewnętrznych jako spamu. Może to negatywnie wpłynąć na reputację domeny, a przyszłe wiadomości mogą być oznaczane jako spam.
 • Nie kupuj adresów e-mail od innych firm.
 • Nie wysyłaj wiadomości do użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie. Tacy odbiorcy mogą oznaczać Twoje wiadomości jako spam i tak samo będą oznaczane kolejne wiadomości wysyłane do tych osób.
 • Unikaj stosowania formularzy, które mają domyślnie zaznaczone pole zgody na otrzymywanie e-maili i automatycznie dodają użytkowników jako subskrybentów. W niektórych krajach i regionach obowiązują ograniczenia dotyczące używania automatycznej zgody na subskrypcję e-maili. Zanim skorzystasz z tej możliwości, zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w Twoim regionie.

Niektóre wiarygodne wiadomości mogą zostać oznaczone jako spam. Adresaci mogą oznaczyć prawidłowe wiadomości jako niebędące spamem – wtedy kolejne wiadomości od tego samego nadawcy powinny być dostarczane do skrzynki odbiorczej.

Stopniowe zwiększanie liczby wysyłanych wiadomości

Podczas zwiększania liczby wysyłanych wiadomości weź pod uwagę te kwestie:

 • Zbyt szybkie zwiększenie liczby wysyłanych wiadomości może spowodować problemy z dostarczaniem. Gdy stopniowo zwiększasz liczbę wysyłanych wiadomości, używaj narzędzi Postmaster Tools do monitorowania dostarczania poczty.
 • W przypadku kont służbowych i szkolnych Google Workspace limity wysyłania obowiązują nawet wtedy, gdy adresaci znajdują się w różnych domenach Google Workspace. Załóżmy, że wysyłasz wiadomości do użytkowników z adresami e-mail w domenach twoja-firma.net i solarmora.com. Mimo że są to różne domeny, to jeśli obie mają google.com jako rekord MX, wiadomości wysyłane do tych domen są wliczane do limitu.
 • Jeśli używasz Google Workspace lub Gmaila do wysyłania wiadomości: po osiągnięciu limitu wysyłania częstotliwość wysyłania zostanie ograniczona w przypadku tego adresu IP.

Jeśli wysyłasz dużo e-maili, zalecamy te działania:

 • Wysyłaj e-maile ze stałą częstotliwością. Unikaj wysyłania e-maili dużymi falami.
 • Zacznij od wysyłania małej liczby wiadomości do zaangażowanych użytkowników, a następnie stopniowo wysyłaj ich coraz więcej.
 • W miarę zwiększania liczby wysyłanych e-maili regularnie sprawdzaj odpowiedzi serwera, wskaźnik spamu oraz reputację domeny wysyłającej. Regularne sprawdzanie pozwala szybko dostosowywać ustawienia, gdy częstotliwość wysyłania zostanie ograniczona, wzrośnie wskaźnik spamu lub pogorszy się reputacja domeny wysyłającej.
 • Unikaj nagłego zwiększania liczby wysyłanych wiadomości, jeśli nie masz jeszcze doświadczenia w wysyłaniu ich dużymi partiami. Na przykład nagłe podwojenie liczby wysłanych wiadomości może w krótkim czasie doprowadzić do obniżenia częstotliwości wysyłania lub pogorszenia reputacji.
 • Jeśli zmienisz format e-maili zbiorczych, stopniowo zwiększaj liczbę wysyłanych wiadomości, korzystając z nowego formatu.
 • Po wprowadzeniu istotnych zmian w infrastrukturze wysyłania lub strukturze nagłówków e-maili osobno zwiększ zmodyfikowany segment ruchu.
 • Jeśli wiadomości zaczną być odrzucane lub opóźniane, zmniejsz liczbę wysyłanych wiadomości, dopóki odsetek błędów SMTP się nie zmniejszy. Potem stopniowo zwiększaj liczbę takich e-maili. Jeśli po zmniejszeniu liczby wiadomości odrzucenia i opóźnienia nadal będą się zdarzać, sprawdź poszczególne e-maile, aby ustalić przyczynę. Możesz na przykład wysłać pustą wiadomość testową i sprawdzić, czy problem wystąpi.
 • Przestrzegaj limitów adresów IP podczas wysyłania:
  • Pamiętaj o limitach wysyłania, gdy wysyłasz e-maile z domen, których hostem MX jest Google.com.
  • Ogranicz wysyłanie poczty z jednego adresu IP na podstawie domeny rekordu MX, a nie domeny z adresu e-mail odbiorcy.
  • Sprawdzaj odpowiedzi, aby w razie potrzeby zmienić częstotliwość wysyłania i zapobiec przekroczeniu limitu.

Te czynniki wpływają na to, jak szybko możesz zwiększać liczbę wysyłanych wiadomości:

 • Liczba wysyłanych e-maili: im więcej e-maili wysyłasz, tym wolniej należy zwiększać ich liczbę.
 • Częstotliwość wysyłania e-maili: liczbę wysyłanych wiadomości możesz zwiększać szybciej, gdy wysyłasz je codziennie zamiast co tydzień.
 • Opinie odbiorców o Twoich wiadomościach: wysyłaj e-maile tylko do tych użytkowników, którzy je subskrybują, i udostępniaj im opcję anulowania subskrypcji.

W przypadku niedawnego wzrostu aktywności związanej z pocztą e-mail zalecamy stosowanie się do wymagań i wskazówek na tej stronie, aby automatycznie rozwiązywać problemy z dostarczaniem kolejnych e-maili.

Specjalne uwagi

Jeśli korzystasz z oferty dostawcy usługi poczty e-mail

Google i Gmail nie akceptują próśb dostawców poczty e-mail o dodanie ich do listy dozwolonych. Nie możemy zagwarantować, że e-maile wysyłane z systemów zewnętrznych dostawców poczty e-mail nie będą wysyłane do folderu Spam w Gmailu.

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy poczty e-mail do wysyłania wiadomości z domeny:

 • Upewnij się, że usługodawca przestrzega wytycznych podanych na tej stronie. Duzi dostawcy (np. Google, AOL i Yahoo) przeważnie przestrzegają tych wskazówek.
 • Upewnij się, że rekord SPF Twojej domeny obejmuje wszystkich nadawców e-maili w domenie. Jeśli rekord SPF nie zawiera informacji o zewnętrznych nadawcach, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wiadomości od tych dostawców będą oznaczane jako spam. Jak skonfigurować rekord SPF

Jeśli korzystasz z usług dostawcy domeny, ale zarządzasz własną usługą poczty e-mail, mamy dla Ciebie te zalecenia:

 • Zapoznaj się z wymaganiami i wytycznymi przedstawionymi na tej stronie i przestrzegaj ich.
 • Używaj narzędzi Postmaster Tools do monitorowania informacji o wiadomościach, które są wysyłane z Twojej domeny na konta Gmail.

Jeśli jesteś zewnętrznym dostawcą poczty e-mail

Jeśli klienci wysyłają wiadomości za pomocą Twojej usługi poczty e-mail, odpowiadasz za to, jak wysyłają pocztę. Aby pomóc Ci kontrolować działania klientów wysyłających wiadomości, zalecamy wykonanie tych czynności:

 • Udostępnij adres e-mail do zgłaszania nadużyć związanych z pocztą (np. naduzycia@dostawca-uslugi-poczty.com).
 • Sprawdź, czy Twoje dane kontaktowe w rekordzie WHOIS i w witrynie abuse.net są aktualne.
 • Natychmiast usuń wszystkich klientów, którzy używają Twojej usługi do wysyłania spamu.

Marketing afiliacyjny

Programy marketingu afiliacyjnego polegają na wynagradzaniu firm lub osób, które kierują użytkowników do Twojej witryny. Jednak spamerzy mogą nadużywać tych programów. Jeśli Twoja marka zostanie skojarzona z marketingowym spamem, wysyłane przez Ciebie wiadomości mogą być oznaczane jako spam.

Zalecamy regularne monitorowanie partnerów reklamowych i zerwanie współpracy z tymi, którzy wysyłają spam.

Testowanie wyłudzania informacji

Nie wysyłaj ze swojej domeny przykładowych wiadomości phishingowych ani kampanii testowych. Może to negatywnie wpłynąć na reputację Twojej domeny i spowodować dodanie jej do internetowych list zablokowanych domen.

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów

Narzędzia Postmaster Tools

Używaj narzędzi Postmaster Tools, aby uzyskiwać informacje o e-mailach wysyłanych przez Ciebie do użytkowników Gmaila. Mogą to być na przykład informacje o tym:

 • kiedy odbiorcy oznaczają wiadomości jako spam,
 • dlaczego wiadomości nie są dostarczane,
 • czy wiadomości są uwierzytelniane,
 • jaką reputację ma domena lub adres IP i jaki jest wpływ reputacji na współczynnik dostarczania wiadomości.

Wskaźnik spamu

 • Regularnie sprawdzaj wskaźnik spamu w swojej domenie za pomocą narzędzi Postmaster Tools.

 • Utrzymuj wskaźniki spamu zgłaszane w Postmaster Tools na poziomie poniżej 0,10% i nigdy nie dopuść do osiągnięcia poziomu 0,30%. Więcej informacji 
 • Utrzymanie niskiego wskaźnika spamu sprawia, że nadawcy są bardziej odporni na sporadyczne skoki opinii użytkowników.
 • Utrzymanie wysokiego wskaźnika spamu prowadzi do częstszego klasyfikowania wiadomości jako spamu. Poprawa wskaźnika spamu może zająć nieco czasu.

Wskaźnik otwartych wiadomości

 • Google nie monitoruje bezpośrednio wskaźnika otwartych wiadomości.
 • Nie jesteśmy w stanie weryfikować poprawności takich wskaźników zgłoszonych przez firmy zewnętrzne.
 • Niskie wskaźniki otwartych wiadomości nie muszą jednoznacznie wskazywać na problemy z dostarczaniem wiadomości lub klasyfikowaniem ich jako spamu.

Rozwiązywanie problemów

Banery ostrzegawcze

 • Regularnie sprawdzaj, czy Twoja domena nie jest wskazana jako niebezpieczna przez funkcję Bezpieczne przeglądanie Google.
 • Aby sprawdzić stan swojej domeny, wpisz ją na tej stronie.
 • Regularnie sprawdzaj stan domen połączonych z Twoją domeną.

Problemy z dostarczaniem wiadomości wysyłanych za pośrednictwem dostawców usług poczty e-mail

Jeśli masz problemy z dostarczaniem e-maili wysyłanych przez dostawcę usług, sprawdź, czy stosuje on sprawdzone metody opisane w tym artykule.

Sprawdzanie ustawień domeny za pomocą Narzędzi administracyjnych Google

Użyj Narzędzi administracyjnych Google, aby sprawdzić i poprawić ustawienia swojej domeny.

Rozwiązywanie problemów powodujących odrzucanie e-maili

Jeśli Twoje wiadomości zostaną odrzucone, może się pojawić komunikat o błędzie. Dowiedz się więcej o tym błędzie, aby rozwiązać problem. Typowe komunikaty o błędach:

 • 421-4.7.0: wiadomości zostały odrzucone, ponieważ adresu IP serwera wysyłającego nie ma na liście dozwolonych nadawców w domenie adresata.
 • 550-5.7.1: wiadomości zostały odrzucone, ponieważ adres IP serwera wysyłającego jest na liście zawieszonych adresów IP. Ten błąd może się pojawić, jeśli wysyłasz e-maile przy użyciu współdzielonego adresu IP o złej reputacji.

Więcej informacji o problemach z e-mailami i komunikatach o błędach SMTP:

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami autoryzacji IPv6

Wystąpienie błędu autoryzacji IPv6 może oznaczać, że rekord PTR serwera wysyłającego nie korzysta z protokołu IPv6. Jeśli korzystasz z oferty dostawcy usługi poczty e-mail, potwierdź, że używa on rekordu PTR IPv6.

Przykładowy błąd autoryzacji IPv6:

550-5.7.1: wiadomość nie jest zgodna z wytycznymi IPv6 związanymi z wysyłaniem, które dotyczą rekordów PTR i uwierzytelniania.

Używanie narzędzia do rozwiązywania problemów

Jeśli po zastosowaniu się do wskazówek podanych w tym artykule nadal występują problemy z dostarczaniem poczty, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z dostarczaniem poczty e-mail od nadawców.

Tłumaczenia naszych zasad zapewniamy dla Twojej wygody. W przypadku sprzeczności między tekstem niniejszych zasad a jego angielską wersją rozstrzygająca będzie treść w języku angielskim.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
17591297421027837220
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true