Richtlijnen voor bulkmail

Leveringsproblemen oplossen met Postmaster Tools

Gmail Postmaster Tools biedt afzenders statistieken voor parameters zoals reputatie, spamscore, feedbackloops, enzovoort. Hiermee kun je naleving van de Gmail-richtlijnen voor bulkafzenders controleren en aspecten identificeren die problemen met het spamfilter kunnen veroorzaken.

Wij hebben vragen gekregen van verzenders van bulkmail die meer informatie willen over de beste manier om ervoor te zorgen dat hun e-mail bij Gmail-gebruikers wordt bezorgd. Gmail classificeert inkomende mail op de volgende manieren:

 • Spam vs. niet-spam: Spam-berichten worden in de spammap geplaatst, niet-spamberichten worden in de inbox geplaatst.
 • Mail-categorieën: De meeste gebruikers gebruiken de standaard inbox van Gmail waarin niet-spamberichten verder in categorieën worden ingedeeld: 'Primair', 'Sociaal', 'Reclame', 'Updates' en 'Forums'. 'Primair', 'Sociaal' en 'Reclame' zijn standaard ingeschakeld, maar gebruikers kunnen een willekeurig aantal van deze vijf categorieën in- of uitschakelen. De categorie 'Primair' bevat gesprekken van persoon tot persoon en berichten uit categorieën die op dat moment nog niet zijn ingeschakeld.

Hoe mail wordt geclassificeerd hangt sterk af van meldingen van gebruikers. Gmail-gebruikers kunnen berichten markeren als spam (of deze markeringen ongedaan maken) en kunnen niet-spamberichten van het ene naar het andere inboxtabblad verplaatsen. In beide gevallen leert Gmail van deze correcties en wordt de classificatie in de loop van de tijd automatisch aangepast aan de voorkeur van de gebruiker.

De volgende richtlijnen kunnen je helpen een voorspelbare en bevredigende manier van classificeren te bereiken.

Inboxclassificatie

Inboxcategorieën

Spam-classificatie

Verificatie en identificatie
Abonnement
Afmelden
Indeling
Bezorging
Externe afzenders
Marketingprogramma's van partners
 

Niet op de juiste plaats?

 • Als je een foutmelding krijgt bij het verzenden van een e-mail naar een G Suite-groep, klik je hier.
 • Stuur je alleen e-mail naar vrienden of zakelijke contacten? Klik hier voor hulp.
 
Inboxcategorieën

De inboxcategorieën in Gmail maken het gebruikers gemakkelijker hun inbox te organiseren en te beheren door mail in categorieën in te delen en mail uit die categorieën in tabbladen te zetten.

Gebruikers kunnen bepaalde berichten of afzenders altijd in dezelfde categorie plaatsen en elke categorie aan- of uitzetten. Berichten met een ster worden altijd in de categorie Primair geplaatst. Gmail leert van deze correcties en past de classificatie in de loop van de tijd automatisch aan de voorkeuren van de gebruiker aan.

Als je Gmail wilt helpen je berichten op de juiste wijze in te delen, kun je het volgende doen:

 • Verzend mail met verschillende categorieën (bijv. reclame, transactiemeldingen, sociale updates) vanaf verschillende verzendadressen en zorg dat je voor elke soort mail steeds hetzelfde adres blijft gebruiken.
 • Zorg dat je geen e-mails verzendt met inhoud uit verschillende categorieën. Als je bijvoorbeeld een reclameaanbieding in een e-mail met een transactiemelding zet, kan het gebeuren dat het systeem het bericht als reclame classificeert.

 

Verificatie en identificatie

Waarom is het belangrijk om je berichten te verifiëren?

Verificatie zorgt ervoor dat je berichten correct kunnen worden geclassificeerd. E-mails zonder verificatie worden waarschijnlijk geweigerd of in de spammap geplaatst, omdat de kans groot is dat het vervalste berichten zijn die worden gebruikt voor phishing.

Daarnaast kunnen niet-geverifieerde e-mails met bijlagen uit veiligheidsoverwegingen onmiddellijk worden geweigerd.

Zorg ervoor dat Gmail je kan identificeren, door:

 • Een consistent IP-adres te gebruiken voor het verzenden van bulkmail.
 • Geldige reverse DNS-records bij te houden voor het IP-adres of de IP-adressen van waaruit je e-mail verzendt, die verwijzen naar je domein.
 • Hetzelfde adres te gebruiken in de 'Van:'-koptekst van alle bulkmail die je verstuurt.

We raden ook het volgende aan:

 • Onderteken berichten met DKIM. We authenticeren geen berichten die zijn ondertekend met sleutels die minder dan 1024 bits in beslag nemen.
 • Publiceer een SPF-record.
 • Publiceer een DMARC-beleid.

Meer informatie. over e-mailauthenticatie.

Aanvullende richtlijnen voor IPv6

 • Het IP-adres van de afzender moet een PTR-record hebben (d.w.z. een reverse DNS van het IP-adres van de afzender) en deze moet overeenkomen met het IP-adres dat is verkregen via de voorwaartse DNS-omzetting van de hostnaam die in de PTR-record is gespecificeerd. Anders kan mail worden gemarkeerd als spam of mogelijk worden afgewezen.
 • Het domein van de afzender moet of de SPF-controle of de DKIM-controle met goed gevolg doorstaan. Anders kan mail worden gemarkeerd als spam.

 

Abonnement

Elke gebruiker op je verzendlijst moet er op een van de volgende manieren voor kiezen om e-mail van je te ontvangen (opt-in):

 • Via een e-mail waarin ze vragen om een abonnement op je lijst.
 • Door handmatig een vakje op een webformulier of in de software aan te vinken.

We raden ook aan elk e-mailadres te verifiëren voordat je het op de lijst zet.

De volgende manieren om adressen te verzamelen, worden niet beschouwd als aanmeldmethode en zijn niet aan te bevelen:

 • Een lijst met e-mailadressen gebruiken die je hebt gekocht van derden.
 • Een selectievakje op een webformulier of in een softwareprogramma standaard zo instellen dat alle gebruikers worden aangemeld (zodat gebruikers zich expliciet moeten afmelden voor mailings).

 

Afmelden

Een gebruiker moet zich van je mailinglijst kunnen afmelden op een van de volgende manieren:

 • Een duidelijke link in de hoofdtekst van een e-mailbericht waarmee gebruikers naar een pagina gaan waar ze hun afmelding kunnen bevestigen (er mag geen andere input van de gebruiker nodig zijn dan deze bevestiging).
 • Door op je e-mail te antwoorden met een verzoek om afmelding.

We raden je ten zeerste aan op een van de volgende manieren een koptekst 'List-Unsubscribe' toe te voegen zodat ontvangers zich kunnen afmelden zonder Gmail te verlaten:

 • One-click: Voeg de volgende kopteksten toe zoals beschreven in RFC 8058:
 •      List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click
       List-Unsubscribe: <https://example.com/unsubscribe/opaquepart>

              Als de ontvanger zich afmeldt, ontvang je dit POST-verzoek:

       POST /unsubscribe/opaquepart HTTP/1.1
       Host: example.com
       Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
       Content-Length: 26

       List-Unsubscribe=One-Click

 • mailto: Geef een koptekst op de lijst uit, die op een e-mailadres wijst met behulp van de methode 'mailto:'.
   

Opmerking: Als zowel de one-click- als de mailto-methode aanwezig is in de koptekst 'List-Unsubscribe', gebruikt Gmail de methode die als eerste is opgegeven.

We raden je het volgende aan om te voorkomen dat je berichten worden gemarkeerd als spam:

 • Meld gebruikers met adressen waarvan meerdere e-mailberichten terugkomen, automatisch af.
 • Verstuur periodiek bevestigingsberichten naar gebruikers.
 • Vermeld daarin elke mailinglijst waarvoor ze zijn aangemeld, en bied de gebruiker de gelegenheid zich af te melden van lijsten waarin hij of zij niet meer is geïnteresseerd.

Het is mogelijk dat je gebruikers e-mail van andere accounts doorsturen, dus raden wij aan:

 • Het e-mailadres waarmee de gebruiker op je lijst is geabonneerd, expliciet te vermelden.
 • Een URL-methode te ondersteunen voor afmelden van je mailinglijst (dit is nuttig als de beheerder van je mailinglijst niet aan het antwoordadres kan zien wie zich afmeldt).

 

Indeling
 • Alle berichten moeten zijn opgemaakt volgens de indeling RFC 5322 en, als HTML wordt gebruikt, volgens de HTML-standaarden.
 • Berichten moeten een geldig koptekstveld 'Message-ID:' bevatten.
 • In berichten moet worden aangegeven dat het om bulkmail gaat, in het veld 'Precedent: bulk' in de koptekst.
 • Pogingen om de werkelijke afzender van het bericht of de werkelijke bestemmingspagina van links in het bericht te verbergen, kunnen ertoe leiden dat het bericht niet wordt bezorgd.
 • Het onderwerp van het bericht moet te maken hebben met de inhoud van de hoofdtekst en mag niet misleidend zijn.
 • Het authenticerende domein, envelop-From-domein, payload-From-domein, reply-to-domein en het domein van de afzender mogen niet in strijd zijn met de extra beperkte richtlijnen van het Unicode-beveiligingsprofiel voor internationale domeinnamen.

 

Bezorging

Gmail doet er alles aan om alle legitieme e-mail in de inbox van de gebruiker te bezorgen, maar het kan gebeuren dat een legitiem bericht per ongeluk wordt aangemerkt als spam. Gmail accepteert geen verzoeken van bulkmailverzenders om op een 'witte lijst' te worden geplaatst, en wij kunnen niet garanderen dat al je berichten door onze spamfilters komen. Om er voor te zorgen dat onze gebruikers alle e-mail ontvangen die ze willen, hebben we hen een methode gegeven om ons feedback te geven over berichten die zijn aangemerkt als spam. Gebruikers kunnen bij elk bericht dat door onze spamfilters is gemarkeerd, op de knop 'Geen spam' klikken. Wij luisteren naar de meldingen van onze gebruikers en lossen problemen op om ze de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Zolang onze gebruikers je e-mail niet als spam beschouwen, zou je geen problemen moeten hebben om je berichten in de inbox bezorgd te krijgen.

Er zijn twee belangrijke factoren die er onder normale omstandigheden voor zorgen dat berichten aankomen in de inbox van Gmail-gebruikers:

 • Het adres van de afzender staat in de lijst van contacten van de gebruiker.
 • Een gebruiker klikt op 'Geen spam' om Gmail te waarschuwen dat berichten van dat adres gewenst zijn.

Als je zowel reclameberichten als transactieberichten met betrekking tot je organisatie verzendt, raden we aan de e-mail voor deze doeleinden zoveel mogelijk te scheiden. Dit kun je doen door:

 • Afzonderlijke e-mailadressen te gebruiken voor de verschillende functies.
 • E-mail voor de verschillende functies te versturen vanaf een ander domein en/of IP-adres.

Als je deze tips volgt, is de kans groter dat de belangrijke transactieberichten aankomen in de inbox van de gebruiker. Onze richtlijnen zijn bedoeld om je te helpen een goede reputatie op te bouwen binnen het Gmail-systeem, waardoor je berichten continu worden bezorgd in de inbox van Gmail-gebruikers.

Externe afzenders

Als anderen je service gebruiken om e-mail te versturen (bijvoorbeeld internetproviders), ben je verantwoordelijk voor het controleren van het gedrag van je gebruikers en/of klanten.  

 • Je moet een e-mailadres beschikbaar stellen waar gebruikers en/of klanten misbruik kunnen melden (abuse@jedomein.nl).
 • Je moet de contactgegevens in je WHOIS-record en op abuse.net actueel houden.
 • Je moet tijdig het contract beëindigen met alle gebruikers en/of klanten die je service gebruiken om spam te verzenden.

 

Marketingprogramma's van partners

Marketingprogramma's van partners belonen derden voor het naar je site brengen van bezoekers. Deze programma's zijn aantrekkelijk voor hardnekkige spammers en doen soms meer kwaad dan goed. Houd rekening met het volgende:

 • Als je merk wordt geassocieerd met marketingspam van partners, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de e-mail die jij en je andere partners versturen.
 • Het is jouw verantwoordelijkheid om je partners te controleren en ze te verwijderen als ze spam versturen.


Als je mail verstuurt conform onze richtlijnen, maar Gmail je berichten als spam blijft markeren, kun je andere oplossingen proberen.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?