ตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

หากคุณมี G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรีแบบเดิมอยู่ โปรดอัปเกรดเป็น G Suite Basic เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ 

ใช้การจัดการขั้นสูงหากต้องการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้มากขึ้น คุณจะจำกัดฟีเจอร์ในอุปกรณ์ เช่น การแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก กำหนดให้มีการเข้ารหัสอุปกรณ์ จัดการแอปในอุปกรณ์ Android และ Apple® iOS® และล้างข้อมูลในอุปกรณ์ได้

หากต้องการจัดการอุปกรณ์ Apple iOS คุณต้องตั้งค่า Apple Push Certificate

ผู้ใช้ Android และ iOS จะได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอปนโยบายด้านอุปกรณ์ และผู้ใช้ iOS อาจได้รับแจ้งให้ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าเพื่อให้คุณจัดการอุปกรณ์ได้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

ก่อนที่จะเริ่มต้น: หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้บางราย ให้ใส่บัญชีในหน่วยขององค์กร
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์
 3. คลิกตั้งค่าทางด้านซ้าย
 4. คลิกการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่
 5. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่าง
 6. เลือกขั้นสูง
 7. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าองค์กรณ์ระดับล่างแล้ว คุณอาจรับค่าหรือลบล้างการตั้งค่าขององค์กรระดับบนได้
 8. หากได้รับข้อความแจ้งให้เปิดใช้การซิงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้คลิกไปที่ซิงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกช่องอุปกรณ์ที่ต้องการอนุญาตให้ซิงค์ข้อมูลงานและคลิกบันทึก
 9. หากต้องการจัดการอุปกรณ์และแอป iOS ให้สร้าง Apple Push Certificate โดยต้องต่ออายุใบรับรองนี้ทุกปี

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่ารหัสผ่านและข้อกำหนดการอนุมัติ

ก่อนเริ่มต้น ให้แจ้งผู้ใช้ว่าคุณจะจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ทำงาน แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายที่กำหนด รวมถึงข้อกำหนดด้านรหัสผ่าน

 1. ตั้งค่าข้อกำหนดด้านรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการจัดการ โดยกำหนดความยาวของรหัสผ่าน กำหนดให้มีสัญลักษณ์พิเศษ และกำหนดให้หมดอายุได้
 2. หากต้องการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลงาน โปรดกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลระบบสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ G Suite Enterprise และ G Suite Enterprise for Education เท่านั้น

ข้ามขั้นตอนนี้หากไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท

 1. สร้างรายการอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท
 2. ทำให้อุปกรณ์ Android ใช้งานได้ด้วยการตั้งค่าอุปกรณ์พร้อมใช้แบบรวมกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 4 ปกป้องข้อมูลขององค์กร

หากต้องการให้ข้อมูลขององค์กรปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้เปิดใช้การตั้งค่าการจัดการขั้นสูงตามที่ต้องการหรือจำเป็นสำหรับองค์กร

การตั้งค่าที่แนะนำ

การตั้งค่าส่วนกลาง (อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด)

 • บล็อกอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุก
 • บล็อกอุปกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตาม Android CTS
 • ต้องมีการเข้ารหัสอุปกรณ์

การตั้งค่า Android

 • ล้างข้อมูลอัตโนมัติในอุปกรณ์ที่ไม่ได้ซิงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่อนุญาตให้ปิดการยืนยันแอปพลิเคชัน
 • ไม่อนุญาตให้ถ่ายโอนไฟล์ผ่าน USB
 • ไม่อนุญาตแอปจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
 • ไม่อนุญาตให้แสดงรายละเอียดการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก
 • ไม่อนุญาตเอเจนต์ความน่าเชื่อถือ (ในส่วนการตั้งค่าหน้าจอล็อก)

การตั้งค่า iOS

 • ไม่อนุญาตให้แสดงรายละเอียดการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก
 • ไม่อนุญาตให้แอปที่มีการจัดการจัดเก็บข้อมูลใน iCloud
 • ต้องเข้ารหัสข้อมูลสำรองหากคุณอนุญาตให้สำรองข้อมูลอุปกรณ์

ขั้นตอนถัดไป

 

 

 

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร