Återställ raderade delade enheter eller filer på dem

Som G Suite-administratör kan du återställa filer som har tagits bort från en delad enhet. Om hela den delade enheten har raderats kan du även återställa den delade enheten och dess innehåll.

Innan du börjar

Kontrollera att Drive har aktiverats för organisationen. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera Kalender för användarna.

Återställa filer eller delade enheter

Obs! Om du återställer många filer eller mappar samtidigt kan det ta lite tid att återställa alla objekt. Om du försöker med en återställning som redan körs avbryts alla tidigare återställningar och en ny startas.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Drive och dokument på startsidan för administratörskonsolen.

 3. Klicka på Hantera delade enheter.

 4. (Valfritt) Om du vill välja ett filteralternativ, till exempel delad enhet utan medlemmar, klickar du på Filter "".
 5. Till höger om det delade enhetens namn klickar du på Återställ Restore.
 6. Välj ett datumintervall för dataåterställnigen. Om du återställer en delad enhet och vill återställa alla filer som fanns på den delade enheten när den raderades, måste du välja datumet då den raderades till det aktuella datumet.

  Viktigt!  Du kan bara återställa objekt som har tagits bort från den delade enhetens papperskorg under de senaste 25 dagarna om du inte tillämpar fler Google Arkiv-policyer. Mer information finns i Använda Arkiv för att söka på Google Drive.

 7. Klicka på Återställ data.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?