Uzyskiwanie statystyk na temat zarządzanych urządzeń mobilnych w domenie

Na stronie Informacje możesz włączać raporty na temat trendów, wyświetlać dziennik kontrolny urządzeń mobilnych w domenie i zarządzać alertami związanymi ze zdarzeniami objętymi kontrolą.

Uzyskiwanie dostępu do raportów o urządzeniach mobilnych, inspekcji i alertów

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.
 2. Na stronie głównej kliknij Zarządzanie urządzeniami a potem Informacje.

  Na stronie Informacje możesz otworzyć sekcje:
  • Raporty o urządzeniach mobilnych – pobierz raporty na temat zarządzanych kont użytkowników, urządzeń mobilnych i wersji systemów operacyjnych.
  • Inspekcja urządzeń mobilnych – wyświetlaj i monitoruj aktywności związane z zarządzanymi urządzeniami mobilnymi w domenie, takie jak aktualizacje systemów operacyjnych, instalacje aplikacji mobilnych, uaktualnienia i usunięcia urządzeń.

   Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise oraz na Dysku Google Enterprise. Porównanie wersji

  • Alerty dotyczące urządzeń mobilnych – możesz wskazać, jakie alerty e-mail o aktywnościach na zarządzanych urządzeniach mobilnych w swojej domenie chcesz otrzymywać. Przykłady wstępnie zdefiniowanych alertów obejmują:
   • aktualizacje związane z przejęciem urządzenia,
   • zmiany ustawień urządzeń mobilnych,
   • podejrzane aktywności na urządzeniach mobilnych.
   Możesz też utworzyć alerty niestandardowe o zdarzeniach objętych kontrolą.
   Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise oraz na Dysku Google Enterprise. Porównanie wersji

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?