Zasady dotyczące spamu usługi przekaźnika SMTP w Gmailu

Jeśli używasz usługi przekaźnika SMTP do wysyłania poczty Gmaila przez serwery Google, możesz otrzymać alert e-mail w przypadku wykrycia dużej ilości spamu wysyłanego z Twoich zarejestrowanych lub niezarejestrowanych kont użytkowników. Niezarejestrowane konta użytkowników należą do Twojej domeny lub Twoja nazwa domeny znajdowała się w argumencie HELO podczas działania przekaźnika SMTP.

Jeśli po 24 godzinach zarejestrowane konto Gmail nadal wysyła spam, zostanie ono zawieszone. Otrzymasz drugi alert z informacją o zawieszeniu. Po rozwiązaniu problemu możesz przywrócić konto.

Jeśli po 24 godzinach niezarejestrowane konto użytkownika nadal wysyła spam, też otrzymasz drugi alert. Zalecamy zawieszenie tych kont, dopóki nie wykryjesz źródła spamu i nie rozwiążesz problemu.

Dlaczego z kont jest wysyłany spam przez przekaźnik?

Urządzenia użytkowników mogą być zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, które wysyła duże ilości spamu. Źródłem spamu mogą być też urządzenia skonfigurowane jako otwarte przekaźniki. Dowiedz się więcej, badając źródło spamu.

Jak spam przesyłany przez usługę przekaźnika może wpłynąć niekorzystnie na prawidłową pocztę?

Duże ilości spamu mogą zaszkodzić reputacji Twojej domeny, powodując kierowanie prawidłowych e-maili do folderu spam odbiorcy lub ich odrzucanie. Może to też doprowadzić do przekroczenia limitów przesyłania przekaźnika, czego rezultatem jest opóźnione dostarczanie poczty lub jej niedostarczanie.

Dlaczego Google zawiesza konta użytkowników?

Aby chronić reputację domeny i zapewnić prawidłowy przepływ poczty Gmaila, Google zawiesza konta, które wysyłają duże ilości spamu przez usługę przekaźnika. Wiadomości są dostarczane do zawieszonych kont, ale użytkownicy nie mogą zalogować się na te konta ani wysyłać z nich wiadomości.

Jak zidentyfikować i rozwiązać problemy ze spamem?

Sprawdź informacje o wysyłaniu z kont wymienionych w alercie e-mail.

Omówienie informacji o wysyłaniu przez użytkowników

Przy użyciu przeszukiwania dzienników poczty e-mail wyświetl liczbę i rodzaje wiadomości wysyłanych przez użytkowników przy użyciu usługi przekaźnika. Wpisz adres IP usługi przekaźnika w polu wyszukiwania IP nadawcy, aby wyszukać według kombinacji nadawcy i adresu IP usługi przekaźnika.

Jeśli używasz Gmaila do wysyłania wiadomości zbiorczych, przeczytaj artykuł Zapobieganie blokowaniu i umieszczaniu w folderze Spam e-maili wysyłanych do użytkowników Gmaila.

Badanie urządzeń użytkowników

Zbadaj urządzenia użytkowników na podstawie adresów IP wymienionych w kolumnie Źródłowy adres IP.

Powiadomienie zawiera do 10 adresów IP ostatnio używanych przez nadawcę. W przypadku wielu adresów IP sprawdź dzienniki urządzeń, aby ustalić, które urządzenie odpowiada za wysyłanie dużych ilości spamu, a następnie przeskanuj je w poszukiwaniu wirusów.

Jeśli źródłowy adres IP to prywatny adres IP, jest to prawdopodobnie wewnętrzny adres urządzenia w sieci.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem